יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  תהליך הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס

  בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת לביהמ"ש ישירות על ידי בן המשפחה המעוניין בתפקיד או באמצעות עו"ד

  עודכן לאחרונה:06/06/23

  מינוי אפוטרופוס לאדם הוא צעד קיצוני השולל את זכויות היסוד שלו. הצעד בדרך כלל ננקט במקרים בהם לא נמצא פתרון אחר (כגון- ייפוי כוח). לעתים, מינוי אפוטרופוס הוא הדרך היחידה להגן על אדם הזקוק לכך מבחינה רפואית או תפקודית, מפני גרימת נזקים לעצמו ו/ או לרכושו. אדם לא יכול להתמנות לאפוטרופוס ללא הליך משפטי וללא מינוי של בית משפט.

  הבקשה יכולה להיות מוגשת לבימ"ש ישירות על ידי בן המשפחה המעוניין להתמנות כאפוטרופוס או באמצעות עו"ד. במידה ובן המשפחה מאושפז בבי"ח ניתן להגיש באמצעות עו"ס ביה"ח (במקרים בהם יש צורך באפוטרופוס לגוף). יש מקרים בהם הבקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת על ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות פקידת סעד.

  תרשים מסכם של תהליך הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס

  הבקשה למינוי אפוטרופוס תוגש בכתב לבית משפט לענייני משפחה במקום מגוריו של החסוי ותכלול:

  1. טופס בקשה הכולל את פרטי החסוי: שמו, כתובתו ומספר זהות, מצבו הרפואי ו/ או הנפשי, וכן מהן הסיבות שבגללן מבקשים למנות לו אפוטרופוס. כמו כן, רצוי לפרט מהו משך הזמן שלגביו מבקשים את המינוי: לתקופה מוגבלת או לצמיתות. הטופס כולל גם את פרטי המבקש להתמנות כאפוטרופוס, ת.ז, טלפון, כתובת.
  2. כתב הסכמה של האדם שמבקש להתמנות כאפוטרופוס.
  3. צריך להחתים את בני המשפחה מדרגה ראשונה של החסוי על טופס כתב ההסכמה למינוי אפוטרופוס.
  4. פרטי המשיבים- בעצם המגיבים לבקשה, למשל אם יש בני משפחה שמתנגדים או מסרבים לחתום על טפסי ההסכמה.
  5. תעודה רפואית -חוות דעת של פסיכיאטר/ פסיכוגריאטר/ מומחה אחר בתחום הנפשי/ קוגניטיבי הכוללת: אבחנה, חוות דעת לגבי מסוגלות האדם לדאוג לענייניו באופן מלא/ חלקי ומידת יכולתו להביע דעתו בעניין ולהבין את משמעות המינוי. חוות הדעת כוללת התייחסות גם לגבי מסוגלות החסוי להופיע בבימ"ש.
  6. תצהיר המאמת את כל העובדות המפורטות בבקשה חתום גם על ידי עו"ד/ מזכירות ביהמ"ש.
  7. במידה ויש צורך רפואי דחוף באפוטרופוס לענייני גוף יש לצרף מכתב רפואי.

  רשימת המסמכים הנחוצים לצורך הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס:

  • טופס בקשה למינוי אפוטרופוס.
  • תעודת רופא.
  • כתב הסכמה של המבקש/ ים להתמנות כאפוטרופוס/ ים.
  • כתבי הסכמה של בני המשפחה מדרגה ראשונה למינוי האפוטרופוס.
  • צילום תעודת זהות של החסוי- מי שרוצים למנות לו אפוטרופוס.
  • צילום תעודת זהות של המבקש להתמנות כאפוטרופוס.
  • תצהיר חתום על ידי עו"ד/ עו"ס המאמת את המסמכים.
  • אישור על תשלום האגרה.

  את המסמכים יש להגיש בארבעה עותקים.

  בקשה לפטור מאגרה

  במידה ויש קושי כלכלי לעמוד בתשלום האגרה, ניתן לפנות, במקביל להגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס, בבקשה לפטור מתשלום אגרה בצירוף תצהיר (טופס שנמצא במזכירות ביהמ"ש). בתצהיר ובבקשה צריך לפרט רכוש והכנסות. אם מדובר באדם עובד יש להגיש ששה תלושי משכורת אחרונים או אישורי הכנסות אחרים. אם מדובר באדם שאינו עובד יש להציג אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבה. צריך להגיש את הבקשה בארבעה עותקים.

   

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי.

   

  פורסם: 5.11.2014

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן