יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  תאונת עבודה – שאלות ותשובות

  מהי פגיעה מעבודה? מתי תאונה תיחשב לתאונת עבודה? האם חופשה בגלל תאונת עבודה יורדת מימי מחלה? מה גובה דמי הפגיעה שמקבלים ולכמה זמן?

  עודכן לאחרונה:09/08/23

  נושאי המאמרים

  1. מהי פגיעה מעבודה
  2.מתי תיחשב תאונה לתאונת עבודה?
  3.מתי תאונה שנגרמה לעובד היא לא תאונת עבודה??
  4.מהם דמי פגיעה?
  5.איך מחשבים את דמי הפגיעה?
  6.האם חופשה בגלל תאונת עבודה יורדת מימי מחלה?
  7.טופס 250 – בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה
  8.טופס 211 – תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה
  9.תאונת עבודה – מי משלם?
  10.האם אפשר לקבל דמי פגיעה עם קצבאות נוספות??
  11.האם עובד שנפגע בעבודה בחו"ל זכאי לדמי תביעה?
  12.האם מותר לפטר עובד בזמן שהוא מקבל דמי פגיעה?
  13.דמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה

  מהי פגיעה מעבודה

  פגיעה מעבודה, המזכה בגמלת נפגעי עבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כפי שהן מוגדרות בחוק הביטוח הלאומי.

  תאונת עבודה: תאונה תוך כדי ועקב עבודה, כולל בדרך אל העבודה וממנה, בהתאם לנסיבות המופרטות בחוק.

  מחלת מקצוע: מחלה לפי רשימת מחלות מוגדרות שנקבעה בתקנות, שהמבוטח חלה בה עקב עבודתו.

   

  מתי תיחשב תאונה לתאונת עבודה?

  תאונה תיחשב כתאונת עבודה בנסיבות הבאות:

  • התאונה ארעה למבוטח בדרכו מביתו (או מהמקום בו הוא ישן) אל העבודה, או מהעבודה אל ביתו, או ממקום העבודה למקום עבודה אחר.
  • התאונה אירעה למבוטח בשעת עבודתו במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה) בזמן שפעל להצלת גוף או רכוש, או למניעת נזק לגוף, או לרכוש.
  • התאונה אירעה למבוטח בשעת עבודתו כתוצאה מפגיעה (שלא עקב העבודה) שפגע בו אדם אחר באמצעות חפץ שנמצא במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה) ובתנאי שלמבוטח לא היה חלק בגרימת הפציעה.
  • תאונה שאירעה למבוטח שכיר במקום בו הוא או חבריו לעבודה סועדים בשעת ההפסקה, שנקבעה על דעת המעסיק ולא נמשכה יותר מ-3 שעות, וכן בדרכו מהעבודה לאותו מקום או בחזרה ממנו למקום העבודה.
  • תאונה שאירעה למבוטח שכיר, שהוא חבר ועד העובדים של מקום עבודתו/ חבר ועד מושב עובדים, בשעת מילוי תפקידם זה ועקב מילוי התפקיד וכן בדרכם למלא את תפקידם זה ובדרכם חזרה.
  • תאונה שאירעה למבוטח שכיר בדרכו מהעבודה, או ממעונו למקום בחינה שהוא נבחן בהתאם לחוק החניכות או חוק שירות תעסוקה, או בדרכו חזרה ממקום הבחינה לביתו או למקום עבודתו.
  • תקיפה, תוך כדי ועקב העבודה, כולל תקיפה מינית, תיחשב כפגיעה בעבודה, אם היא גורמת לנזק גופני או נפשי ומצריכה טיפול רפואי.

  מתי תאונה שנגרמה לעובד היא לא תאונת עבודה?

  תאונה שאירעה למבוטח בדרכו לא תיחשב לתאונת עבודה, אם הוא הפסיק את דרכו המקובלת בהפסקה של ממש או סטה ממנה סטייה של ממש, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעסיקו (מבוטח עצמאי – שלא לשם עיסוקו במשלח ידו). עם זאת, תאונה שאירעה למבוטח בדרכו תיחשב לתאונת עבודה, אם הוא הפסיק את דרכו או סטה ממנה כדי להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית התפילה שהוא מתפלל בו, או כדי ללוות את ילדו אל הגנון, אל גן הילדים, אל מעון הילדים, וכן כדי להחזירו משם) "ילד" הוא ילד עד גיל 10 או שמחמת ליקוי שכלי או גופני נדרש לליווי).

  כמו כן, תאונה שאירעה למבוטח בזמן שנהג ברשלנות ולא מילא אחר הוראה חוקית או הוראה של מעסיקו בעניין עבודתו לא תיחשב לתאונת עבודה, אלא אם כן עקב אותה תאונה נפטר המבוטח, או נעשה נכה או לא מסוגל לעבוד 10 ימים לפחות, ולולא נהג ברשלנות הייתה נחשבת התאונה לתאונת עבודה.

  מהם דמי פגיעה?

  דמי פגיעה הם תשלום שהביטוח הלאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר/ הכנסה (מתאונת עבודה או מחלת מקצוע) ובתנאי שכתוצאה מהפגיעה הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת (בהתאם לאישור רפואי).

   

  איך מחשבים את דמי הפגיעה?

  עובד שכיר ועובד עצמאי יקבלו דמי פגיעה בשיעור של 75% מהכנסתם החייבת בדמי ביטוח בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש בו הפסיק העובד את עבודתו בשל הפגיעה.

  חישוב דמי פגיעה ליום: 75% מההכנסה בשלושת החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה לחלק ל-90 (מספר הימיים בשלושת החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה). מקסימום דמי הפגיעה ליום: 1,141.13 שקל (החל מ-1.1.2022).

  דמי הפגיעה משולמים לכל היותר בעד 13 שבועות (91 ימים), הנמנים ממחרת יום הפגיעה ומנוכים מהם מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

  האם חופשה בגלל תאונת עבודה יורדת מימי מחלה?

   בתקופה בה משלם הביטוח הלאומי לעובד דמי מחלה המעסיק לא רשאי לנכות ימי מחלה הצבורים לזכות העובד (כולל ימי זכאות ראשונים שאותם משלם המעסיק לביטוח הלאומי).

  מאחר והמוסד לביטוח לאומי משלם דמי פגיעה עד 91 ימי עבודה, במקרים בהם נשמרו יחסי העבודה ולזכותו של העובד צבורים ימי מחלה הוא יוכל להמשיך את תקופת המחלה על חשבון ימי החופשה שהוא לא ניצל.

  טופס 250 – בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה

  מילוי של טופס 250 (בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה) מיועד לאפשר קבלת טיפול רפואי ראשוני לעובד שכיר שנפגע בתאונת עבודה והוא משמש כמעין הפניה למיון. הטופס ימולא על כל פרטיו על ידי המעסיק או על ידי אחראי, שימונה על ידו.

  הטופס הוא לא אישור הכרה בתאונה כפגיעה בעבודה (החלטה בנושא נעשית על ידי המוסד לביטוח לאומי). על מנת שלא לאבד את הזכאות לתשלום דמי תאונה, יש לגשת ולקבל טיפול רפואי תוך 72 שעות ממועד הפגיעה.

  להורדת הטופס

  טופס 211 – תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

   את התביעה לתשלום דמי פגיעה יש להגיש על טופס 211 אותו יש לצרף למסמכים הרפואיים, לסיכום מחלה, לדו"ח חדר מיון מבית החולים ולכל מסמך אחר שמעיד על הנזק הרפואי שנגרם כתוצאה מהפגיעה. אם הפגיעה היא תוצאה של תאונת דרכים יש לצרף אישור מהמשטרה או צילום של תעודת ביטוח.

  להורדת הטופס

  תאונת עבודה – מי משלם?

  עובד שכיר: בעד יום הפגיעה ישלם המעסיק לעובד את שכרו. אם העובד נעדר פחות מ-12 יום ישלם לו הביטוח הלאומי דמי פגיעה בעד ימי ההיעדרות החל מהיום השלישי שלמחרת יום הפגיעה. יום ההיעדרות הראשון והשני שלאחר יום הפגיעה נחשבים לימי מחלה והעובד זכאי לתשלום דמי מחלה מהמעסיק. אם העובד נעדר יותר מ-12 ימים ישלם לו הביטוח הלאומי דמי פגיעה החל מהיום שלמחרת יום הפגיעה.

  עובד עצמאי:

  דמי הפגיעה ישולמו לעובד העצמאי על ידי הביטוח הלאומי בהתאם לתקופת אי הכושר לעבודה ובניכוי 12 ימי ההיעדרות הראשונים.

   

  האם אפשר לקבל דמי פגיעה עם קצבאות נוספות?

  • בעד פרק הזמן בו המבוטח מקבל דמי פגיעה הוא לא זכאי לדמי אבטלה.
  • דמי הפגיעה שמשולמים לנפגע נחשבים כהכנסה בבחינת הזכאות להבטחת הכנסה.
  • מבוטח שזכאי לקבל גם דמי פגיעה וגם דמי מילואים עבור אותו פרק זמן יצטרך לבחור באחת משתי הקצבאות.

   

  האם עובד שנפגע בעבודה בחו"ל זכאי לדמי תביעה?

  על תושב ישראל שנפגע בעבודה בחו"ל וקיימים עבורו תנאי הזכאות לקצבת נפגעי עבודה לשלוח למוסד לביטוח לאומי ישירות או באמצעות הקונסוליה במקום הימצאו תביעה לדמי פגיעה. דמי הפגיעה ישולמו לזכות חשבון הבנק של הנפגע בישראל.

   

  האם מותר לפטר עובד בזמן שהוא מקבל דמי פגיעה

  החוק לא אוסר פיטורים של עובד בתקופה שהוא מקבל דמי פגיעה מהביטוח הלאומי, וזאת בכפוף לשימוע.

   

  דמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה

  מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע עבודה ואושרה תביעתו לדמי פגיעה ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה (קצבה או מענק). לצורך קבלת קצבת הנכות מעבודה על המבוטח להופיע בפני ועדה רפואית לקביעת דרגת נכות. גם מבוטח שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.

   

   (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן