ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204







*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

סיכום נוהל רשות האוכלוסין וההגירה המפרט למי מותר להעסיק עובד זר

עודכן לאחרונה:29/06/20

כדי לאזן בין צרכיהם של חולים ונכים קשים לבין מדיניות הממשלה של הקטנת מכסת העובדים הזרים בישראל, נקבע כי היתרים להעסקת עובד זר בענף הסיעוד ינתנו רק במקרים חמורים בהם אדם זקוק להשגחה ו/או טיפול, סיוע ברוב פעילות היום-יום, במשך רוב שעות היממה. בכדי לקבל היתר להעסיק עובד זר יש צורך לעמוד במספר קריטריונים:

 • היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד יינתן על פי הזכאות והמבחנים שנקבעו במסגרות תביעות לגמלאות/ קצבאות מאת המוסד לביטוח לאומי, אלא אם כן נקבע אחרת בנוהל זה.
 • היתרי העסקה לא יינתנו למטופלים השוהים במוסדות (כגון: בתי חולים, מרכזי שיקום, בתי אבות וכו’), בכפוף לחריגים הבאים: קשיש הגר במסגרת של דיור מוגן שלא ניתנים בה שירותי סיעוד, מטופל הנמצא באשפוז יום.
 • היתר העסקה יינתן רק למטופל הזקוק לטיפול או להשגחה במשך רוב שעות היממה. אי לכך, לא תותר העסקת עובד זר במשרה חלקית או במשך מספר שעות או ימים בודדים בשבוע בלבד, ומטופל הזקוק לסיוע במשך מספר שעות בודדות ביום או בשבוע בלבד יוכל להיעזר בעובד ישראלי.
 • על המטופל לספק לעובד מגורים הולמים בביתו של המטופל.
 • על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סיעודי ועזרה סבירה במשק בית עבור המטופל שעל שמו ניתן ההיתר. העברת העובד לביצוע עבודה עבור צד ג’, גם אם מדובר בקרוב משפחה של המטופל, מהווה הפרה של תנאי היתר ההעסקה וכן עבירה על הוראות החוק.

תנאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר למעסיק מגיל פרישה ומעלה

      תנאים להעסקת עובד זר

 

 1. היתר העסקה יינתן למטופל מגיל פרישה ומעלה אשר צבר לפחות את הניקוד המפורט במבחן תלות שבוצע במסגרת תביעה לקבלת גמלת סיעוד של המוסד לביטוח לאומי:
 • 4.5 נקודות A.D.L (תוצאת מבחן תלות ביטוח לאומי).
 • 4  נקודות A.D.L בתוספת ניקוד בודד (תוספת ניקוד לאדם שזקוק לעזרה וחי לבד).
 • זכאות להשגחה חלקית (לפחות 0.5 נקודות בסעיף השגחה של מבחן התלות) בתוספת ניקוד “בודד”.
 • מטופל מגיל 90 ומעלה יהיה זכאי להיתר העסקה גם אם צבר  4 נקודות A.D.L בלבד.
 • מטופל מעל גיל 85 שלא עמד בקריטריונים הנ”ל, יכול לפנות לוועדת חריגים ברשות האוכלוסין וההגירה עם מסמכים רפואיים המציינים את הצורך שלו בהשגחה ו/או עזרה סיעודית במשך רוב שעות היממה.

תוצאות מבחני התלות ימסרו ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי לרשות, בכפוף לחתימת מבקש ההיתר על כתב ויתור סודיות רפואית המצורף לטופסי הבקשה.

2. מטופל שאינו זכאי לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסתו: מי שמעוניין להעסיק עובד זר בסיעוד ואינו עומד בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסותיו, יכול לפנות ליחידת ההיתרים כדי לעבור מבחן תלות (במקום מבחן התלות שנערך במסגרת התביעה לגמלת סיעוד). את הבקשה לביצוע מבחן תלות יש לצרף לבקשה לקבלת היתר העסקת העובד הזר. ביצוע הבדיקה כרוך בתשלום אגרת בקשה.

למאמר בנושא הקשר בין מצב כלכלי, לאישור גמלת חוק סיעוד של ביטוח לאומי- לחץ כאן.

תנאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר למעסיק שאינו בגיל פרישה (מגיל 18 ועד גיל הפרישה)

 1. היתר העסקה יינתן לבקשת מטופלים בקבוצת הגיל הנ”ל הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים (שר”מ) מהמוסד לביטוח לאומי. אישור על הזכאות לקצבת שר”מ יועבר ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי לאגף ההיתרים – ענף סיעוד ואין צורך לצרפו לבקשה המוגשת ליחידה, זאת בכפוף לחתימת המבקש על כתב ויתור על סודיות רפואית המצורף לטפסי הבקשה.
 2. מטופל שתביעתו לקבלת קצבת שר”מ מהמוסד לביטוח לאומי נדחתה בשל גובה הכנסתו או משום שבחר לקבל קצבת ניידות במקום קצבת שר”מ, יופנה על ידי אגף ההיתרים – ענף סיעוד למחלקת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי שתבדוק את זכאותו לקצבת שר”מ. תוצאות הבדיקה יועברו ישירות ע”י המוסד לביטוח לאומי ליחידת ההיתרים – ענף סיעוד ואין צורך לצרפן לבקשה וזאת בכפוף לחתימת המבקש על כתב ויתור סודיות רפואית המצורף לטופסי הבקשה.
 3. החל מתאריך 15.5.04 היתר הניתן למטופל בקבוצת גיל זו יינתן לתקופה של עד 3 שנים.

לנכי עבודה, נכי צה”ל ונכי פעולות איבה יש קריטריונים אחרים, אותם ניתן למצוא בפירוט בנוהל המלא (ג.2.ד, ג.2.ה).

קבלת היתר להעסקת עובד זר במקרים חריגים

הנוהל אף מגדיר מקרים מיוחדים שידונו בפני ועדה מקצועית מייעצת שתחליט על מתן/ אי מתן היתר. מדובר במקרים בהם, למשל, יש צורך  להעסיק עובד זר נוסף, במקרים של הורים שכולים, אדם העומד בפני שחרור מבית חולים, שני אנשים המתגוררים תחת אותה קורת גג וזקוקים למטפלת, קשישים מגיל 85 ומעלה שאינם עומדים בקריטריונים שפורטו. גם בנסיבות הומאניות מיוחדות, לאנשים אשר אינם עומדים בקריטריונים שפורטו ניתן לפנות לוועדה מקצועית מייעצת שתבדוק את הדברים. הוועדה תעיין במסמכים רפואיים ומסמכים אחרים שיצורפו לבקשה ותמליץ בפני הממונה בדבר הצורך בהעסקת עובד זר. הוועדה המייעצת רשאית לבקש מהאדם להגיש לה תוצאות בדיקות רפואיות או חוות דעת רפואיות וסוציאליות נוספות, וכל מסמך רלוונטי אחר, לצורך הדיון בבקשה.

למאמר המלא על העסקת עובדים זרים במקרים חריגים לחץ כאן.

לטפסים להגשת הבקשה לרישיון העסקת עובדים זרים – לחץ כאן
לנוהל רשות האוכלוסין וההגירה- קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד, 2015 – לחץ כאן

לשאלות ספציפיות ניתן לפנות אל למומחים שלנו שישמחו לענות על שאלותיכם.

(תמונה להמחשה unsplash)