יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  קצבת נכות – שאלות ותשובות

  מתי מקבלים קצבת נכות, מה גובה הקצבה, האם אפשר לעבוד ולקבל קצבה ומה לגבי קצבת נכות לעקרת בית?

  עודכן לאחרונה:15/01/24

  השאלות במאמר:

  1. מהם תנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות?
  2. כמה מקבלים בקצבת נכות?
  3. באיזה תאריך בחודש מקבלים קצבת נכות?
  4. כמה מותר למקבלי קצבת נכות להרוויח?
  5. הנחה בחשמל למקבלי קצבת נכות
  6. זכויות מקבלי קצבת נכות כללית
  7. נכות כללית והטבות במוסדות אחרים
  8. איך נקבעים אחוזי הנכות הרפואית?
  9. קצבת נכות לעקרת בית
  10. בקשה חוזרת לקצבת נכות
  11. קצבת נכות כללית רטרואקטיבית
  12. קביעת דרגת אי כושר

   

  מהם תנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות?

  תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית הם:

  1. תושב/ ת ישראל שמלאו לו/ ה 18 וטרם הגיע/ ה לגיל פרישה.
  2. מי שאינו עובד או שהכנסתו כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% השכר הממוצע במשק – 7,522 ש"ח (החל ב- 01.01.2024)
  3. הביטוח הלאומי קבע למבקש הקצבה נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, או שלמבקש הקצבה מספר ליקויים ועל ליקוי מסוים נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
  4. נקבע שמבקש הקצבה אינו מסוגל לעבוד או שיכולתו להשתכר ירדה ב-50% לפחות ונקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור – 60%, 65%, 74% או 100%.

  כמה מקבלים בקצבת נכות? (הנתונים מעודכנים לינואר 2024)

  גובה קצבת הנכות תלוי בדרגת אי הכושר:

  • דרגה מלאה (100% או 75%) – קצבה חודשית מלאה בסך 4,291 ש"ח .
  • דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,925 ש"ח .
  • דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,636 ש"ח .
  • דרגה חלקית בשיעור 60% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,476 ש"ח .

  באיזה תאריך בחודש מקבלים קצבת נכות?

  קצבת נכות, כמו קצבאות ארוכות מועד נוספות (קצבת אזרח ותיק, קצבת שארים, קצבת ניידות ועוד) משולמת ב-28 בחודש.

  כמה מותר למקבלי קצבת נכות להרוויח?

  קצבת הנכות משולמת בהתאם להכנסות כאשר סכום ההכנסה המשפיע על הקצבה משתנה בהתאם לדרגת אי-הכושר.

  מקבל קצבה בשיעור 100%

  מקבל קצבה בשיעור 74%

  מקבל קצבה בשיעור 65%

  מקבל קצבה בשיעור 60%

  הנחה בחשמל למקבלי קצבת נכות

  בהתאם לתיקונים לחוק משק החשמל ולתקנות שקבע שר האנרגיה, נקבעו 11 קבוצות של זכאים לתשלום מופחת בחשבון החשמל, בשיעור של 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 הקוט"ש הראשונים שנצרכו מדי חודש, בשימוש ביתי בלבד. על פי התיקונים לא זכאים מקבלי קצבת נכות באופן גורף לתשלום המופחת. זכאים להנחה:

  – צרכן שמקבל מהביטוח הלאומי קצבת אזרח ותיק עם תוספת המשלימה לגובה קצבת הנכות שקיבל לפני גיל פרישה.

  – צרכן המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה לילד נכה בשל תלותו בעזרת הזולת או בשל טיפול רפואי מיוחד שהוא זקוק לו. מקבלי קצבת ילד נכה מסיבות אחרות אינם זכאים להנחה.

  זכויות מקבלי קצבת נכות כללית

  שיקום מקצועי: לשיקום מקצועי עשוי להיות זכאי מי שוועדה רפואית של ביטוח לאומי קבעה לו לפחות 20% נכות, ועומד בתנאים הבאים:

  1. גיל: מ-18 ושלושה חודשים ועד גיל פרישה.
  2. עקב השלכות תפקודיות שנובעות מהנכות ממנה הוא סובל הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה מתאימה אחרת ההולמת את כישוריו, השכלתו וניסיונו התעסוקתי.
  3. זקוק להכשרה מקצועית כדי להשתלב בשוק העבודה.
  4. מתאים לשיקום מקצועי שבסיומו יוכל להשתלב בעבודה בשוק החופשי.

  פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי: מי שמקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של לפחות שנה יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי מהקצבה ומהכנסה שלא מעבודה, וזאת בתקופה בה הוא מקבל את הקצבה.

  • עובד כשכיר– על המעסיק מוטלת החובה לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה, אמהות ופשיטת רגל, וכן חובת תשלום דמי ביטוח בריאות.
  • עובד כעצמאי – על העובד לשלם דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה ואמהות, וכן לשלם דמי ביטוח בריאות.
  • מי שמקבל קצבת נכות ואין לו הכנסה אחרת, ינוכו מקצבתו  דמי ביטוח בריאות בסכום של 112 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).

  תעודת נכה:  מי שמקבל קצבת נכות ינפיק לו הביטוח הלאומי תעודת נכה.

  תג חניה לנכה: תג החניה מאפשר לנכה להחנות את רכבו במקומות שמיועדים לנכים ולעתים ובתנאי מסוימים גם במקומות בהם החניה לא מותרת.

  זכאי לתג חניה לנכה מי שעונה לפחות על אחד מהתנאים הבאים:

  • נכה שזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
  • נכה שדרגת נכותו 60% לפחות ותנועה שלו ללא רכב עלולה לערער את מצבו הבריאותי.

  נכות כללית והטבות במוסדות אחרים

   מקבלי קצבת נכות מהביטוח הלאומי זכאים לשורה של הטבות ממוסדות שונים.

  • משרד הבריאות: סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות.
  • קופות חולים: פטור מתשלום אגרה בעד ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי, התחייבות לבית חולים, ביקור במכונים ובמרפאות חוץ.
  • פטור מתשלום מס הכנסה. זכאים להטבה: עיוור או בעל ליקוי ראייה חמור; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 89% לצמיתות לפי חישוב מיוחד.
  • מענק עבודה – מס הכנסה שלילי (לעובדים עד רמת שכר מסוימת).
  • הנחה בתחבורה הציבורית.
  • הנחה בארנונה: מקבלי קצבת נכות בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה ומי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה יהי זכאי להנחה בארנונה, בהתאם לכללי הרשות המקומית בה הוא מתגורר.
  • משרד הבינוי והשיכון: מקבלי קצבת נכות בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה זכאים לסיוע בשכר דירה או הקצאת דירה בשיכון ציבורי או סיוע במימון שיפוצים ושינויים בדירה; סיוע ברכישת דירת קבע מחברת דיור ציבורית; סיוע במימון שיפוצים ושינויים בדירה שחיוניים לניידות בדירה ובדרכי הגישה אליה; הלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה.
  • רשות המים: מקבלי קצבת נכות שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור 70% ומעלה זכאים לכמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך.

   

  כל עוד הזכאי לקצבת נכות מקבל את הקצבה, גם אם הוא מקבל קצבה חלקית בגלל הכנסות, הוא ימשיך לקבל הטבות והנחות בארגונים שונים להן הוא זכאי. אם הכנסתו תהיה גבוהה והוא יפסיק לקבל קצבת נכות לחלוטין, הוא יפסיק להיות זכאי גם להטבות ולהנחות השונות. אם הכנסותיו יפחתו, והוא יחזור לקבל קצבת נכות, הוא יחזור לקבל גם את ההטבות להן הוא זכאי.

  איך נקבעים אחוזי הנכות הרפואית?

  ועדה רפואית קובעת את אחוזי הנכות שלך לפי רשימת המבחנים הרפואיים שבתקנות הביטוח הלאומי. ברשימה מופיע אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי. אם לנבדק כמה מחלות, והרופא קבע אחוזים לכל מחלה בנפרד, אחוז הנכות הכולל ייקבע לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות הרפואיים (ולא חיבור של הסכומים שלהם).

  קצבת נכות לעקרת בית

  אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ממושכת תעבור מסלול בדיקות שונה לצורך קבלת קצבת נכות לעקרת בית. הבדיקה לזכאות לקצבת נכות תתבצע למי שלא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים שקדמו להגשת תביעת הנכות או ליום הפסקת העבודה (אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת תביעת קצבת הנכות).

   

  בקשה חוזרת לקצבת נכות

  מי שמבקש לבדוק מחדש את מצבו הרפואי וכושרו לעבוד יכול לעשות זאת אם עברו ששה חודשים מהקביעה האחרונה ובנוסף, תביעתו לקבלת קצבת נכות נדחתה לאחר שנקבעו לו אחוזי נכות רפואיים נמוכים שלא מזכים בקצבה; תביעתו לקצבת נכות נדחתה בגלל שנקבעה לו דרגת אי כושר לעבוד שאינה מזכה בקצבה; אושרה לו קצבת נכות חלקית בגלל שנבקעה לו דרגת אי כושר לעבוד חלקית.

  גם במקרים שהמבוטח הוא שמבקש בדיקה מחדש, רשאי הביטוח הלאומי להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי-הכושר.

  קצבת נכות כללית רטרואקטיבית

  קצבת הנכות משולמת מהיום ה-91  לקביעת דרגת אי-הכושר. ​ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי עבור 12 חודשים לכל היותר מיום הגשת התביעה.

  קביעת דרגת אי כושר

  דרגות אי הכושר הקיימות הן 60%, 65%, 74%, 100%. פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי הוא שיקבע את דרגת אי הכושר וזאת לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי. לצורך קביעת אי הכושר יתחשב פקיד התביעות במידה בה ליקויו של המבוטח משפיע על כושרו לעבו ולהשתכר, על יכולתו לשוב לעבודתו (עבודה מלאה או חלקית) ועל יכולתו לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש (בהתאם להשכלתו, כמצבו הרפואי וכושרו הגופני).

  כאשר מדובר בעקרת בית בקביעת דרגת אי הכושר ייבדק באיזו מידה הליקוי ממנו סובלת עקרת הבית משפיע על יכולתה לתפקד במשק בית רגיל. הבדיקה תיעשה במכונים מיוחדים להערכת תפקודית.

  כל זמן שהמצב הרפואי או התפקודי של הנכה או של עקרת הבית הנכה אינם יציבים, או כל זמן שלא הסתיים הטיפול בשיקומו המקצועי של הנכה, רשאי פקיד התביעות לקבוע דרגת אי-כושר לזמן מוגבל, ולכל היותר לשנתיים. בסיומו פרק הזמן זה תיבדק דרגת אי הכושר פעם נוספת.

   (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן