יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  קצבת ניידות – שאלות ותשובות

  מהי קצבת ניידות? מי זכאי לקצבת ניידות? מהו סכום הקצבה ומה ההטבות הנלוות שלה?

  עודכן לאחרונה:17/01/24

  הנושאים במאמר:
  מהי קצבת ניידות?
  מי זכאי לגמלת ניידות?
  קצבת ניידות מביטוח לאומי – סכום הקצבה
  הטבות קצבת ניידות
  קצבת ניידות לאחר גיל פרישה
  קצבת ניידות לחסר רכב
  הפסקת קצבת ניידות
  קצבת ניידות – ילד נכה
  קצבת ניידות לעיוור
  קצבת ניידות לחולי סרטן
  קצבת ניידות וקצבת שירותים מיוחדים
  קצבת ניידות לחולי פרקינסון
  קצבת ניידות החלפת מפרקים
  קבלת קצבת ניידות עם קצבה נוספת

  מהי קצבת ניידות?

  המוסד לביטוח לאומי מעניק הטבות למי שיש להם ליקויים ברגליים (בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרים) שמגבילים אותו בניידות, וזאת במטרה לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב אך, ישנן הטבות גם למי שאינם בעלי רכב. ההטבות משולמות מכספי משרד האוצר, על-פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי.

  מי זכאי לגמלת ניידות?

  מי שעונה על שני התנאים הבאים עשוי להיות זכאי להטבות בניידות:

  1. ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה למבקש הקצבה אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקויים ברגליים ובהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת. מי שנבעו לו אחוזי מוגבלות בניידות זמניים לא יוכל לקבל הטבות בניידות.
  2. תושב/ ת ישראל שנמצא בישראל מגיל 3 ועד גיל פרישה (לעניין גמלת הניידות גיל הפרישה לנשים זהה לזה של הגברים). לשאלת גיל הפרישה בגמלת ניידות ראה בהמשך מאמר זה.

  קצבת ניידות מביטוח לאומי – סכום הקצבה

  קצבה לחסר רכב: חסר רכב זכאי לקצבת ניידות בסך 2,364  שקל (מעודכן ל- 01.01.2024). מי שמקום עבודתו במרחק של 40 ק"מ לפחות בשני הכיוונים ומשתמש ברכבו בקביעות לצורך נסיעות לעבודה יקבל תוספת לקצבה.

  קצבה לבעל רכב: גובה הקצבה לבעל רכב נקבע לפי מספר מרכיבים: המוגבל בניידות בעל רישיון נהיגה או חסר רישיון נהיגה; גודל הרכב; המוגבל בניידות משתכר או לא; המוגבל בניידות משרת בצה"ל בשירות חובה או בהתנדבות; המוגבל בניידות זכאי למתקן הרמה לכיסא גלגלים ברכב פרטי והתקין אותו; המוגבל בניידות זכאי לרכב לאביזרים מיוחדים ורכש כזה; לרכב שנרכש עם הלוואה עומדת יש ביטוח מקיף תקף (אם לרכב אין ביטוח מקיף יופחת רכיב הביטוח מהקצבה החודשי, אלא אם הרכב נרכש ללא הלוואה עומדת). לטבלאות סכומי הקצבה.

  הטבות קצבת ניידות

  ההטבות המגיעות במסגרת קצבת הניידות מגוונות ולכל הטבה תנאי זכאות שונים. רוב ההטבות ניתנות למי שיש בבעלותו וברשותו רכב בתנאים הבאים:

  – מי שיש לו רישיון נהיגה – ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו 40% מוגבלות בניידות לפחות.

  – מי שאין לו רישיון נהיגה – ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו 60% מוגבלות בניידות לפחות ויש לו מורשה נהיגה שמסיע אותו ברכב.

  ההטבות במסגרת קצבת הניידות:

  – קצבת ניידות חודשית.

  – הלוואה עומדת לקונה רכב ראשון/ החלפת רכב.

  – הלוואה מקרן הלוואת לרוכש רכב חדש.

  – החזר הוצאות לרכישה והתקנה של אביזרים ברכב פרטי.

  – הלוואה לרכישה ולהתקנה של מתקן הרמה לכיסא גלגלים לרכב.

  – לימדו נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים.

  – שירותי גרירה.

  – תו חניה לנכים: מי שנקבעו לו אחוזי מוגבלות בניידות זכאי לתו חניה לנכים. מי שאינו זכאי להטבות במסגרת הסכם הניידות, אך נקבעה לך נכות רפואית בשיעור 60% לפחות, והוא עונה על התנאים שנקבעו במשרד התחבורה, יהיה זכאי לתו חניה לנכים.

  קצבת ניידות לאחר גיל פרישה

  מי שקיבל קצבת ניידות לפני הגיעו לגיל הפרישה ימשיך להיות זכאי לקצבת הניידות גם לאחר גיל הפרישה וזאת במידה והוא עונה על כל התנאים הבאים:

  – קיבל קצבת ניידות בסמוך להגיעו לגיל פרישה.

  – קיבל הלוואה עומדת ב-4 השנים שקדמו לגיל הפרישה.

  – קיבל הלוואה עומדת לרכב שעדיין ברשותו ובבעלותו.

  -מי שעונה על התנאים לעיל והגיע לגיל 65 לפני ה-1.1.2002 והוא בעל רישיון נהיגה תקף ומסוגל לנהוג ונוהג ברכבו יהיה זכאי לקבל את כל ההטבות שבמסגרת הגמלה. אם אין לו רישיון נהיגה הוא עשוי להיות זכאי להלוואה עומדת בלבד.

   

  לעניין קצבת הניידות גיל הפרישה הוא:

  – עבור מי שתאריך לידתו הוא עד תאריך 6/1939 – גיל הפרישה הוא 65.

  – עבור מי שתאריך לידתו הוא מ-7/1939 – 8/1939 – גיל הפרישה הוא 65 ו-4 חודשים.

  – עבור מי שתאריך לידתו הוא מ-9/1939 – 4/1940 – גיל הפרישה הוא 65 ו-8 חודשים.

  – עבור מי שתאריך לידתו הוא מ-5/1940 – 12/1940 – גיל הפרישה הוא 66.

  – עבור מי שתאריך לידתו הוא מ-1/1941 – 8/1941 – גיל הפרישה הוא 66 ו-4 חודשים.

  – עבור מי שתאריך לידתו הוא מ-9/1941 – 4/1942 – גיל הפרישה הוא 66 ו-4 חודשים.

  – עבור מי שתאריך לידתו הוא מ-5/1942 ואילך – גיל הפרישה הוא 67.

  קצבת ניידות לחסר רכב

  קצבת ניידות (בסך 2,467 שקל) לחסר רכב מיועדת להשתתפות בהוצאות הניידות של מוגבל בניידות שאין ברשותו ובבעלותו רכב. ישנם מקרים בהם משולמת הקצבה לחסר רכב גם למי שיש ברשותו ובבעלותו רכב, אך הרכב מושבת.

  חסר רכב או בעל רכב שרכבו מושבת יהיה זכאי לקצבה לחסר רכב אם הוא עונה על מספר תנאים.

  הפסקת קצבת ניידות

  תשלום קצבת הניידות עלול להיפסק אם אירע אחד מן האירועים הבאים:

  – אחד התנאים המזכים בקצבת ניידות חדל להתקיים.

  – המוגבל בניידות נפטר.

  – הרכב נמכר.

  – חלפו ששה חודשים מהמועד בו קבע המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הגבלות חדשות בנהיגה המחייבות את החלפת הרכב, והמוגבל בניידות לא החליף את רכבו ואין מי שיסיע אותו ברכב (ינהג בעבורו).

  – המוגבל בניידות לא משתמש ברכב במשך שלושה חודשים רצופים לפחות.

  – המוגבל בניידות מאושפז בבית חולים שלושה חודשים רצופים לפחות, ואיננו זכאי לקצבת חסר רכב כשוהה במוסד.

  – חלפו שלושה חודשים מיום שהרכב נגנב, נהרס או ניזוק, וחברת הביטוח שהרכב היה מבוטח בה, קבעה כי הרכב אבד או נהרס.

  – חלפו שלושה חודשים מיום שהרכב ניזוק בתאונה, ושמאי שהוסמך על-ידי המוסד לביטוח לאומי קבע שאי אפשר לתקן את הרכב כך שיוכל להמשיך ולשמש את המוגבל בניידות.

  – המוגבל בניידות יצא מהארץ לתקופה העולה על חודש קלנדרי.

   קצבת ניידות – ילד נכה

  מי שמקבל קצבת ילד נכה ועונה על תנאי הזכאות להטבות קצבת ניידות יצטרך לבחור בין שתי ההטבות.

  מי שנקבעו לו 80% מוגבלות בניידות לפחות או שוועדה רפואית של לשכת הבריאות קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים והוא משתמש בו יוכל לקבל את שתי הקצבאות.

  כמו כן, הביטוח הלאומי מאשר הטבות כ"בעל רכב" לשני אחים או יותר, שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות ומתגוררים באותה הדירה, גם אם עדיין לא מלאו להם 3 שנים. לא ניתן לקבל קצבת "חסר רכב" לילדים מתחת לגיל 3.

  גמלת ניידות רטרואקטיבית

  קצבת הניידות משולמת החל מה-1 בחודש בו הוגשה הבקשה לקצבה לבדיקת הוועדה הרפואית. כאשר התביעה לקצבה הוגשה לאחר שחלפו חודשיים מהיום בו נשלחה הודעה על החלטת הוועדה הרפואית תשולם הקצבה רטרואקטיבית עבור החודשיים שקדמו לחודש בו הוגשה התביעה וזאת בתנאי שבמשך כל התקופה התקיימו כל התנאים המזכים.

  קצבת ניידות לעיוור

  עיוורים ולקויי ראייה זכאים לדמי ליווי (לא לקצבת ניידות) – תשלום חודשי שנועד לסייע להם בפעילויות המצריכות ניידות. החל ממרץ 2018 דמי הליווי אחידים לכל הזכאים (כולל מי שאינו לומד או עובד) ולנשים עד גיל 67 והם עומדים נכון לינואר 2022 על 2,364 שקל.

  על מנת להיות זכאי לדמי ליווי על המבקש להיות בעל תעודת עיוור/ לקוי ראייה קבועה, בן 18 ומעלה, שמתגורר בקהילה ומנהל יחידת משק בית עצמאית (כולל בדיור מוגן והוסטל) ושמתקיים לגביו אחד מהמצבים הבאים: היעדר ראייה מוחלט; חדות ראייה שלא עולה על 1/60 בעין הטובה לאחר תיקון (משקפיים); שדה ראייה של עשר מעלות ומטה בעין הטובה.

  קצבת ניידות לחולי סרטן

  לקצבת ניידות והטבותיה יהיו זכאים חולי סרטן אשר ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה כי הם סובלים מליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות ואם הליקוי ממנו הם סובלים צפוי להשתנות או קבוע. חולה סרטן שהוועדה הרפואית קבעה כי יש לו ליקוי בגפיים התחתונות, בהתאם לרשימת הליקויים המוגדרת, יוכל להגיש תביעה להטבות בניידות לביטוח הלאומי.

  קצבת ניידות וקצבת שירותים מיוחדים

  ניתן לקבל קצבת ניידות וקצבת שירותים מיוחדים אם עונים על אחד מהתנאים הבאים:

  – למבקש הקצבאות נקבעו 100% מוגבלות בניידות.

  – למבקש הקצבאות נקבעו לפחות 112% נכות רפואית לעניים שירותים רפואיים.

  – נקבע שמבקש הקצבאות זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

  – בשאר המקרים יש לבחור בין הקצבאות.

  קצבת ניידות לחולי פרקינסון

  לגמלת ניידות יהיו זכאים חולי פרקינסון שנפגעו במידה משמעותית בגפיים התחתונות שלהם.

  גמלת הניידות לא מחליפה את קצבת הנכות הכללית והזכאות לקבלתה אינה תלויה בזכאות לקצבת נכות.

  קצבת ניידות לאחר החלפת מפרקים

  ליקויים הקשורים להגבלת כושר תנועת המפרקים ברגליים או החלפתם מופיעים ברשימת הליקויים שמזכים באחוזי מוגבלות ובהתאם גם בקצבת ניידות.

  החלפת מפרקים בירך או בברך:

  – מצב אחרי החלפת מפרק אחד, כשיש סימנים קליניים, רנטגניים או הדמייתיים אחרים להתפוררות המפרק – 60% מוגבלות.

  – מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד – 50% מוגבלות.

  – מצב אחרי החלפת שני מפרקים – 70%.

  – מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים – 80%.

  – מצב אחרי החלפת ארבעה מפרקים – 100%.

  קבלת קצבת ניידות עם קצבה נוספת

  קיימים מקרים שהמבוטח עונה על תנאי הזכאות של יותר מקצבה אחת:

  – קצבת ניידות וקצבת נכות מעבודה: ניתן לקבל את שתי הקצבאות.

  – קצבת ניידות וקצבת אזרח ותיק: ניתן לקבל את שתי הקצבאות. מי שמלאו לו 65 לפני 1.1.2020 צריך לפנות לביטוח הלאומי לבדיקת הזכאות.

  – קצבת ניידות וקצבת סיעוד: ניתן לקבל את שתי הקצבאות.

  – קצבת ניידות ודמי שיקום: ניתן לקבל את שתי הקצבאות.

  – קצבת ניידות ודמי פגיעה מעבודה: ניתן לקבל את שתי הקצבאות.

   

  פורסם: 19.4.2020

  (תמונה להמחשה, צילום: גיל דור)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן