יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  קצבת זיקנה (אזרח ותיק) – שאלות ותשובות

  מי זכאי לקצבת זיקנה, מהו גובה קצבת הזיקנה, מאיזה גיל אפשר לקבל קצבת זיקנה, מה קורה עם קצבת הזיקנה כאשר שוהים באשפוז במוסד?

  עודכן לאחרונה:15/01/24

  השאלות במאמר

  1. מהו סכום קצבת הזקנה?
  2. גיל קצבת זקנה
  3. קצבת זקנה לנשים
  4. קצבת זקנה לגברים
  5. קצבת שאירים וקצבת זקנה
  6. קצבת זקנה לזוג
  7. קצבת זקנה בגיל 70
  8. זכאות לקצבת זקנה
  9. הכנסה מותרת (תקרת הכנסה) למקבלי קצבת זקנה
  10. מתי מקבלים קצבת זקנה?
  11. תוספות לקצבת זקנה
  12. ניכויים מקצבת הזקנה
  13. קצבת זקנה למי שבחו"ל
  14. קצבת זקנה למי שמאושפז במוסד

  מהו סכום קצבת הזיקנה?

  • סכום הקצבה הבסיסית החודשית ליחיד נכון ל-1.1.2024 הוא 1,736  שקל.
  •  סכום הקצבה הבסיסית לזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד ומתוספת בעבור בת זוג) נכון ל-1.1.2024 הוא 2,609 שקל.
  •  סכום הקצבה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה, נכון ל-1.1.2024 הוא 1,834 שקל ליחיד ו-2,707 שקל לזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד של בן 80 וכן תוספת בעד בן זוג).
  • אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

  גיל קצבת זיקנה

  גיל הפרישה: נכון לינואר 2023, גיל הפרישה בישראל הוא 67 לגברים, 65-60 לנשים (תלוי בתאריך הלידה, ראה טבלה).

  מי שמגיע לגיל הפרישה זכאי לקצבת זיקנה (אזרח ותיק) ובתנאי שהוא עומד במבחן הכנסות (הכנסה מפנסיה לא נלקחת בחשבון).

  גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק: מי שלא היה זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל הפרישה בשל גובה הכנסותיו יהיה זכאי לקצבה בלי קשר להכנסותיו בהגיעו לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק (הגיל השני), שעומד, נכון לינוארר 2023 על 70 לגברים ולנשים כאחד.

   קצבת שאירים וקצבת זיקנה

  מי שזכאי גם לקצבת אזרח ותיק וגם לקצבת שאירים (קצבת אלמן/ה) והשלים תקופת אכשרה (תקופת ביטוח), יקבל קצבת אזרח ותיק מלאה ובנוסף מחצית מקצבת השאירים המגיעה לו.

  קצבת זיקנה לזוג

  • סכום הקצבה הבסיסית לזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד ומתוספת בעבור בת זוג) נכון ל-1.1.2024 הוא 2,609 שקל.
  •  סכום הקצבה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה, נכון ל-1.1.2024 הוא 1,834 שקל ליחיד ו-2,707 שקל לזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד של בן 80 וכן תוספת בעד בן זוג).

  במידה ושני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים לתנאי הזכאות לקצבה, יקבל כל אחד מהם קצבת יחיד.

  קצבת זיקנה בגיל 70

  גבר שהגיע לגיל 70 זכאי לקצבת זיקנה (אזרח ותיק) ללא קשר להכנסותיו.

  זכאות לקצבת זיקנה

  על מנת לקבל קצבת זיקנה (אזרח ותיק) יש לעמוד בחמישה תנאים:

  1. מבוטח בביטוח אזרח ותיק. גבר יהיה מבוטח בביטוח אזרח ותיק אם הוא תושב ישראל בן 18 ומעלה. אם הוא עלה לישראל הוא יהיה מבוטח רק אם עלה לראשונה לפני גיל 62-60 (בהתאם לתאריך לידה). אישה תהיה מבוטחת בביטוח אזרח ותיק אם היא תושבת ישראל בת 18 ומעלה. אישה שעלתה לארץ תהיה מבוטחת בביטוח אזרח ותיק רק אם עלתה לארץ לראשונה לפני גיל הפרישה שנקבע בהתאם לתאריך הלידה שלה.
  2. הגיע/ ה לגיל המזכה לקצבה (ראה התייחסות לגיל המזכה לקצבה במאמר זה).
  3. השלמת תקופת אכשרה. גבר יהיה זכאי לקצבת אזרח ותיק אם צבר אחת מתקופות הביטוח הבאות, בהן היה מבוטח בביטוח זיקנה: 60 חודשים בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה בקצבת אזרח ותיק; 144 חודשים; 60 חודשים לפחות ובלבד שמספר החודשים בהם הוא היה מבוטח מיום שנעשה תושב ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שלא היה מבוטח. אישה שהגיעה לגיל פרישה כאשר היא נשואה (למבוטח בביטוח אזרח ותיק) או אלמנה שמקבלת שמקבלת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה תהיה זכאית לקצבת אזרח ותיק מגיל פרישה בתנאי שצברה אחת מתקופות הביטוח הבאות: 60 חודשים בעשר השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה; 144 חודשים; 60 חודשים לפחות ובלבד שמספר החודשים בהם היא הייתה מבוטחת מיום שנעשתה תושבת ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שלא הייתה מבוטחת.
  4. עמידה במבחן הכנסות: זכאות לקצבת אזרח ותיק מגיל הפרישה עד גיל הזכאות מותנית במבחן הכנסות. ההכנסות שנלקחות בחשבון לשם כך הן ההכנסות של מקבל הקצבה בלבד (ולא הכנסותיו של בן הזוג) מעבודה ושלא מעבודה. עם ההגעה גיל הזכאות, הזכאות לקצבה אינה תלויה בהכנסות.
  5. שולמו דמי ביטוח כחוק. עובד שכיר: תשלום דמי הביטוח מוטל על המעסיק והעובד אינו אחראי לחובות של המעסיק לביטוח הלאומי. עובד עצמאי: עובד עצמאי שממשיך לעבוד ומקבל קצבת אזרח ותיק צריך לשלם דמי ביטוח רק לענף נפגעי עבודה. מי שלא עובד: עליו לשלם בעצמו את דמי הביטוח עד מועד זכאותו לקצבת אזרח ותיק.

  עקרת בית אינה חייבת לשלם דמי ביטוח ותהיה עשויה להיות זכאית לקצבה עם הגיעה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק.

  הכנסה מותרת (תקרת הכנסה) למקבלי קצבת זיקנה

  הזכאות לקצבת אזרח ותיק מגל הפרישה עד גיל הזכאות מותנית במבחן הכנסות. ההכנסות שנלקחות בחשבון הן הכנסותיו של המבוטח בלבד (ללא הכנסות בן הזוג) מעבודה ושלא מעבודה. בגיל הזכאות הקצבה אינה קשורה לגובה ההכנסות.

  מי שבשל גובה הכנסותיו לא מקבל קצבת אזרח ותיק בין גיל הפרישה לגיל הזכאות יהיה זכאי לתוספת "דחיית קצבה" לקצבת אזרח ותיק החודשית שלו בשיעור 5% עבור כל שנה בה הוא לא קיבל את הקצבה.

  מתי מקבלים קצבת זקנה?

  קצבת הזקנה (אזרח ותיק) משולמת ב–28 בחודש (בעד אותו החודש). מועד תשלום הקצבה עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים (מועדי התשלום מעודכנים בלוח מועדי הקצבאות).

  מי שנולד לפני ה-15 בחודש יתחיל לקבל את הקצבה בחודש בו הוא הגיע לגיל המזכה אותו בקצבה. מי שנולד אחרי ה-15 בחודש יתחיל לקבל את הקצבה בחודש שלאחר החודש בו הוא הגיע לגיל המזכה (מי שזכאי לתוספת השלמת הכנסה לקצבה יתחיל לקבל את הקצבה בחודש בו הוא הגיע לגיל המזכה).

  תוספות לקצבת זיקנה

  לסכומי הבסיס של קצבת הזיקנה יתווספו:

  • תוספת ותק: מחושבת לפי שנות הביטוח שצבר המבוטח. כשנת ביטוח מלאה יחשבו 12 חודשי ביטוח רצופים או לא רצופים. תוספת הוותק המקסימלית 50% מהקצבה.
  • תוספת דחיית קצבה (ראה סעיף הכנסה מותרת (תקרת הכנסה) למקבלי קצבת זקנה, במאמר זה).
  • תוספת בעד בן זוג וילדים.

  ניכויים מקצבת הזיקנה

  מקצבת אזרח ותיק מנוכים (נכון לינואר 2024) דמי ביטוח בריאות בסכום של 223 ש"ח לחודש ליחיד ו-323 ש"ח לחודש לזוג. מי שזכאי לתוספת השלמת הכנסה ינוכו מקצבתו דמי ביטוח בריאות בסכום של 116 ש"ח לחודש (ליחיד וגם לזוג).

  קצבת זיקנה למי שבחו"ל

  מי שמקבל קצבת זיקנה ושוהה באופן זמני בחו"ל תשולם לו הקצבה בזמן שהותו בחו"ל לחשבון הבנק שלו בישראל, בחודש היציאה לחו"ל ומ-1 בחודש שלאחר חודש היציאה במשך 3 חודשים נוספים.

  מי ששוהה בחו"ל במדינה שבינה לבין ישראל נכרתה אמנה לביטוח סוציאלי, תשולם לו קצבת הזיקנה באותה מדינה, בהתאם לכללי האמנה והחוק.

  בהתאם להסכם שנחתם בין ישראל לארה"ב נקבע שתושב ישראל אשר התחיל לקבל קצבת אזרח ותיק בארץ ויצא לארה"ב, תשולם לו הקצבה בזמן שהותו בארה"ב גם אם הוא חדל להיות תושב ישראל. המשך תשלום הקצבה מותנה בכך שמקבל הקצבה היה תושב ישראל לפני שעבר להתגורר בארה"ב.

  קצבת זיקנה למי שמאושפז במוסד

  מקבלי קצבת זיקנה שמאושפז במוסד, שהוא גוף ציבורי מוכר על ידי הביטוח הלאומי, ושיותר ממחצית הוצאות החזקתו הן על חשבון המוסד, תחולק הקצבה בינו לבין המוסד, בהתאם למצבו של המבוטח.

  מידע מורחב בנושא קצבת זקנה באתר מרכז מידע רעות

  קצבת אזרח ותיק לשוהה במוסד ציבורי

  תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה)

  קצבת אזרח ותיק לתושב חוזר

  מעבר מקצבת נכות לקצבת זיקנה

  אזרח ותיק? ייתכן שמגיעות לך הטבות

  ביטוח לאומי – השלמת הכנסה כתוספת לקצבת זיקנה

  ביטוח לאומי- קצבת זקנה

  האם זקן השוהה בחו"ל זכאי לקבל קצבת זקנה?
  
  
  

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן