יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  צוואה בחיים – הזכות לחיות ולמות בכבוד

  אילו חוקים מאפשרים לחולה להשאיר בידיו את השליטה בחייו?

  עודכן לאחרונה:03/08/22

  משפחות המטפלות בהורים זקנים עשויות להיחשף בשעת משבר חריף לקושי ולסבל הכרוכים בטיפולים רפואיים מאריכי חיים. הכנה מוקדמת, הכוללת את חשיפת האדם למידע ולזכויות יכולה לפתור דילמות רבות ולאפשר לו להמשיך ולשלוט על חייו, בהתאם להשקפותיו, גם בתקופה קשה זו.

  ישנם שני חוקים לפיהם אדם יכול להשפיע על קבלת/ אי קבלת טיפול רפואי במידה ויגיע למצב בו לא יוכל להביע את דעתו:

  *חוק זכויות החולה, התשנ"ו, 1996.

  *חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו, 2005.

  מאמר זה יתמקד בחוק החולה הנוטה למות.

  חוק 'החולה הנוטה למות'

  כיום, בהתאם לחוק 'החולה הנוטה למות', יש לאדם זכות לסרב לקבל טיפול רפואי, במידה והוא מוגדר כ"חולה הנוטה למות". "חולה הנוטה למות" מוגדר על פי חוק כחולה שרופא מומחה קבע שהוא סובל ממחלה חשוכת מרפא ושנותרה לו עד חצי שנה לחיות גם אם יקבל טיפול רפואי. חוק 'החולה הנוטה למות' קובע את התנאים בהם לאדם יש זכות לסרב או להסכים לטיפול רפואי, הכולל חיבור למכונות מאריכות חיים. החוק מאפשר לאדם, עוד בהיותו בריא, להביע את רצונו מראש לגבי טיפול רפואי עתידי, אם וכאשר יוגדר כ"חולה הנוטה למות" במצב לא כשיר, כלומר במידה ויגיע למצב בו לא יהיה מסוגל לגבש רצון או להביע אותו.

  הזכות לסרב או להסכים לטיפול רפואי במצבים אלה, ניתנת רק במידה והחולה חתם על טופס הנקרא "צוואה בחיים" או "הוראות רפואיות מקדימות" או נתן ייפוי כוח. האדם חייב למלא את הטופס כשהוא נמצא במצב שמוגדר "כשיר", כלומר כשהוא מסוגל לגבש רצון ולהביע אותו.

  חוק 'החולה הנוטה למות' קובע כי כאשר אדם מביע את רצונו בבירור, לגבי המשך הטיפול בו, והוא מילא את הטופס המחויב על פי חוק זה, הרופאים יוכלו להימנע מהמשך טיפול רפואי, בהתאם לבקשתו. בכל מקרה אחר, שאין בו הבעת רצון שכזו, יימשך הטיפול הרפואי בחולה.

  חזקת הרצון לחיות: מדגישה את הצורך להוכיח שאדם אינו רוצה להמשיך לחיות, ואם זה לא הוכח, צריך לפעול להשאירו בחיים. הוצאה מחזקת הרצון לחיות: אם "החולה הנוטה למות" הוא בעל כשרות ומבהיר שהוא רוצה לחיות, חובה לטפל בו ולהשאירו בחיים. אם החולה אינו בעל כשרות, יש לפעול לפי הנחיות רפואיות מקדימות שנתן החולה, לפי החלטה של מיופה כוח, לפי החלטה של ועדה מוסרית/א רצית או לפי החלטת רופא אחראי.

  החוק קובע דרכים שונות לקבוע את רצונו של "החולה הנוטה למות" לעניין קבלת טיפול רפואי:

  כאשר חולה נוטה למות הוא עדיין "בעל כשרות", כלומר, מתפקד ומסוגל לגבש רצון ולהביע אותו– פועלים על פי רצונו המפורש, כפי שמובע על ידו בזמן אמת.

  לעומת זאת, לגבי "חולה נוטה למות" שאינו בעל כשרות, כלומר, אינו מסוגל לגבש רצון או להביע אותו בזמן אמת– ישנן מספר דרכים אחרות להוכחת רצונו:

  1. הנחיות רפואיות מקדימות שניתנו על ידי המטופל בכתב.
  2. החלטה של מיופה כוח שהמטופל מינה לעניין זה.
  3. שילוב של הנחיות רפואיות מקדימות עם החלטה של מיופה כוח.
  4. החלטה של ועדה מוסדית או הוועדה הארצית – במקרים המתאימים המפורטים בחוק.
  5. אם אין הנחיות, ייפוי כוח או החלטות ועדה כלשהן – ניתן להיעזר לשם בירור רצונו של המטופל בעדויות של אנשים קרובים אליו (הניתנות בתצהירים), ובמקרים חריגים ניתן גם להיעזר בעמדתו של אפוטרופוס שמונה לו, אם הוא גם אדם הקרוב למטופל (דהיינו שמכיר את המטופל היטב ולאורך זמן).

  לפרטים נוספים על חוק החולה הנוטה למות לחץ כאן.

  כתיבת צוואה בחיים

  כל אדם רשאי להביע את רצונו מראש ולהצהיר כי הוא יסרב לטיפול רפואי מאריך חיים בעתיד. הצהרה כזו צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ועצמאי ולא מתוך לחץ משפחתי או אחר.

  קיימות שלוש אפשרויות הקבועות בחוק אותן ניתן להכין מבעוד מועד ודרכן ניתן לבטא את הרצון בדבר טיפול רפואי עתידי:

  1. הנחיות רפואיות מקדימות: יינתנו בכתב לפי טופס סטנדרטי המפרט אילו פעולות רפואיות אתה מעוניין שיוענקו לך או לא. הטופס מאפשר לאדם להגדיר מה יחשב סבל משמעותי בעניינו.
   המסמך צריך להיחתם בפני שני עדים שאין להם אינטרס כלשהו. העדים נוכחים יחד במעמד החתימה. אם ההנחיות נכתבות כשהאדם בריא, יש צורך בהסבר ומידע רפואי של רופא/ אחות מוסמכת על מנת להבין את משמעות ההנחיות שהאדם נותן. במידה וההנחיות נכתבות כאשר האדם הוגדר כ"חולה הנוטה למות" רק רופא מומחה יכול לתת את ההסברים ואת המידע הרפואי. תוקף ההנחיות יהיה לחמש שנים או פחות וניתן להאריך את תוקף ההנחיות לתקופות נוספות כל אחת בת חמש שנים.

  לטופס הנחיות רפואיות מקדימות ליחצו כאן. 

  לטופס הארכת הנחיות רפואיות מקדימות/ ייפוי כוח

  1. ייפוי כוח: ניתן למנות מיופה כוח שיקבל עבור "החולה הנוטה למות" את ההחלטות הרפואיות. ייפוי הכוח יהיה בתוקף רק כאשר "החולה הנוטה למות" אינו מסוגל עוד לגבש רצון ולהביע אותו. ניתן לתת ייפוי כוח למצבים רפואיים או לטיפולים מסוימים בלבד. ייפוי הכוח יינתן לאחר ששני הצדדים קיבלו הסברים מרופא או אחות מוסמכת על מנת להבין את משמעות הדבר. אם האדם כבר הוגדר כ"חולה הנוטה למות", ההסברים והמידע הרפואי יינתנו לו רק על ידי רופא מומחה. ייפוי הכוח ניתן בכתב על גבי טופס עליו חותמים גם שני עדים הנוכחים יחד במעמד החתימה. ניתן למנות מספר מייופי כוח שיקבלו החלטות במשותף. ניתן למנות גם מיופה כוח חלופי. צריך לפרט בייפוי כוח את התנאים והנסיבות בהם יהיה מיופה הכוח מוסמך לקבל החלטות. ייפוי הכוח תקף גם הוא לחמש שנים.ניתן לבטל את ההנחיות המקדימות או ייפוי הכוח על ידי כתב ביטול בכתב בפני שני עדים.

  לטופס ביטול הנחיות רפואיות מקדימות/ ייפוי כוח ליחצו כאן.

  לטופס ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה הנוטה למות ליחצו כאן.

  לטופס הארכת הנחיות רפואיות מקדימות/ ייפוי כוח ליחצו כאן.

  1. שילוב בין הנחיות רפואיות מקדימות ליפויי כח: עדכון חשוב- לאור תיקון בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות– טופס ייפוי כוח משולב לא בתוקף. מי שחתם על הטופס הישן של ייפוי כוח משולב כדין עד 10/4/17 הוא יהיה בתוקף ל- 5 שנים.

  הפקדת צוואה לחיים במשרד הבריאות:

  יש לשלוח את הטפסים המלאים להפקדה במאגר של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות. במרכז ייבדקו את תקינות הטפסים וישלחו אישור לממלא הטופס על תקינותם והפקדתם במאגר. בנוסף, יישלח כרטיס אותו כדאי לשאת בארנק. לפני שייפוג התוקף של ההנחיות הרפואיות המקדימות/ ייפוי הכוח שהופקדו במאגר, תשלח תזכורת למפקיד הטפסים.

  ניתן לשלוח בדואר רשום בצירוף צילום תעודת זהות אל:

  משרד הבריאות
  המרכז להנחיות רפואיות מקדימות
  רח' ירמיהו 39, ירושלים.

  ת"ד 1176, מיקוד: 9101002

  יצירת קשר באמצעות מוקד כל הבריאות:
  טלפון: 5400*, 08-6241010
  פקס: 02-5655969
  דוא"ל:  call.habriut@moh.health.gov.il

  עמותת ליל"ך

  הורים זקנים המעוניינים במידע ובעזרה בנוגע להכנת הוראות רפואיות מקדימות, למקרה של המשך טיפול במצב של מחלה חשוכת מרפא, יכולים לפנות לעמותת ליל"ך שפועלת למניעת סבל מיותר מחולים הנוטים למות. העמותה דוגלת באמונה שלאדם זכות בלעדית על גופו, ולכן הוא רשאי וזכאי לקיים את חייו לפי אמונתו, השקפתו וערכיו וזכות זו צריכה להינתן לו גם בסיום חייו.

  חברי העמותה ממלאים טופס הוראות רפואיות מקדימות ("צוואה בחיים"). בצוואה זו הם מורים במפורש מהו רצונם, ובאילו מצבים אין להאריך את חייהם באמצעים מלאכותיים.

  לאתר העמותה לחץ כאן 

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי.

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן