לוגו דף הבית JDC

סיוע בשכר דירה לזקנים ולנכים מקבלי קצבאות מביטוח לאומי

על זכאות זקנים ונכים לסיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון

מאת:  מיכל אברהם, עו"ס / משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-07/03/17
א א א
תקציר:האם קשישים זכאים לסיוע במימון שכר דירה ובאלו תנאים?

משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע בתשלום שכר דירה בשוק הפרטי. מטרת ההשתתפות בתשלום שכר דירה היא לסייע בדיור לאוכלוסיות כגון- זקנים עם הכנסה נמוכה, עולים חדשים, נכים, שאין ביכולתן לממן תשלום זה. הסיוע ניתן לחסרי דירה, מקבלי קצבאות מביטוח לאומי ובעלי תעודת זכאות של משרד השיכון והבינוי. במאמר זה נתמקד בסיוע הניתן לזקנים (עולים וותיקים) ונכים.

מי מוגדר כ"חסר דירה"?

לעניין הסיוע בשכ"ד מי שמוגדר כ"חסר דירה" הוא אדם שאין ולא הייתה לו ב- 10 שנים שחלפו מאז הגשת הבקשה בנפרד או במשותף עם אחרים , זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה, לפי הפירוט הבא.

מי שהחזיר דירה בשיכון הציבורי ייחשב גם הוא כ"חסר דירה".

מי זכאי לסיוע בתשלום שכר דירה?

 • זקנים המתקיימים מקצבת זקנה ומהשלמת הכנסה. לגבי זוג- אם אחד מבני הזוג הגיע לגיל הפרישה, בני הזוג עשויים להיות זכאים לסיוע.
 • נכים המתקיימים מקצבאות נכות אי-כושר השתכרות בשיעור 75% או יותר.
 • נכים נפגעי נאצים בעלי 49% נכות ועם נזק רמה 1, 2, 3.
 • נכים החיים מקצבאות שהפכו לזקנים.

סיוע בתשלום שכר דירה לקשישים עולים חדשים

הסיוע בשכר דירה לעולים ניתן אוטומטית מהשנה השנייה לעלייתם ועד תום השנה החמישית (במקרים מסויימים עד תום השנה השישית).  קשישים שעלו לארץ כקשישים, או לחילופין כאלה שקיבלו מעמד של קשישים ב- 10 שנים הראשונות לעלייתם לארץ, זכאים לקבל סיוע בשכ"ד , אם הם מתקיימים מקצבת זקנה+ השלמת הכנסה או נכי נפגעי הנאצים עם 49% נכות ונזק ברמה 1,2,3. הסיוע ניתן גם לעולים שגרים עם או אצל קרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת, אב/אם, חתן/כלה, בן/בת זוג לשעבר).

עולים קשישים השוכרים דירה בשוק הפרטי ולא מקרוב משפחה מדרגה ראשונה, זכאים לתוספת סיוע בגין מגורים לבד.

מי זכאי לתוספת 10% בסיוע לתשלום שכר דירה?

 • נכי המלחמה בנאצים – קשישים שהוכרו כנכי המלחמה בנאצים, בעלי אחוזי  נכות עד 49% ונזק ברמה 1, 2 או 3. בעת ההרשמה יש להציג אישור על כך.

 • ניצולי שואה – מי שהוכרו כניצולי שואה נזקקים על פי חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים.

 • ותיקי מלחמת העולם השנייה – קשישים שהוכרו על פי חוק על ידי משרד הביטחון כוותיקי מלחמת העולם השנייה (הפרטים מועברים על ידי משרד הבטחון למשרד הבינוי והשיכון).

 • מנטרלי הכור בצ'רנוביל – מי שהוכר כמנטרל כהגדרתו ב"חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל התשס"א"-2001 (פרטי הזכאים מועברים ממשרד הקליטה למשרד הבינוי והשיכון). נתון זה מצוין בתעודת הזכאות.

כיצד ניתן להגיש בקשה לקבלת הסיוע?

את הבקשה ניתן להגיש בכל אחד מסניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה ברחבי הארץ:

 • חברת מ.ג.ע.ר – מרכז גבייה ממוחשבת בע"מ- טל- 1-599-500-301
 • חברת מילגם- שירותים לעיר בע"מ- טל- 1-599-563-007
 • חברת עמידר- טל- *6266

לחצו כאן, לאיתור הסניף הקרוב למקום מגוריכם.

המסמכים הדרושים להגשת הבקשה

 • תעודת זהות הכוללת את הספח וכן תעודת זהות של ילדים בוגרים (עד גיל 21) הגרים עם המבקשים.
 • נשואים – תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין.
 • ידועים בציבור- צריכים למלא טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור ולחתום עליו בפני עו"ד. אם בני הזוג מחזיקים ב"תעודת זוגיות" מטעם ארגון "משפחה חדשה", לא צריך לחתום על הטופס בפני עו"ד אלא רק בפני מנהל הסניף.
 • גרושים– תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פס"ד סמוך ולפני הגירושין. מי שנמצא בהליכי גירושין צריך להציג אישור עדכני מהרבנות על פתיחת תיק שפעיל שנה לפחות.

אישורי הכנסה

 • מי שמתקיים מקצבת נכות, צריך להמציא אישור של המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם. האישור צריך לכלול מידע על- סוג  הגמלה, סוג הנכות זמנית/יציבה/קבועה, אחוזי נכות, דרגת אי מיצוי כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
 • במקרה בו אחד מבני הזוג מקבל קצבת אי מיצוי כושר השתכרות, יש להציג אישור מהביטוח הלאומי אם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג/ילדים במידה ויש.
 • קשישים המקבלים השלמת הכנסה יציגו אישור של המוסד לביטוח לאומי עם תאריך תחילת תשלום הקצבה.
 • נכי המלחמה בנאצים צריכים להמציא אישור ממשרד האוצר על קבלת הקצבה.
 • מי שמתקיים משכר עבודה, צריך להציג ששה תלושי שכר אחרונים ותדפיס עו"ש עבור ארבעה חודשים אחרונים הסמוכים להגשת הבקשה.

אישורים נוספים

עולים צריכים להמציא גם תעודת עולה.

עגונות צריכות להמציא אישור של הרבנות על עגינות.

בנוסף יש למלא טופס בקשה לסיוע בדיור. ההרשמה כרוכה בתשלום של 30 ₪.

מה קורה לאחר הגשת המסמכים?

לאחר הגשת המסמכים, משרד השיכון והבינוי בודק את נכונות המסמכים ומנפיק תעודת זכאות לזכאים לסיוע בשכ"ד. התעודה תועבר באמצעות החברה אליה פנה האדם. בתעודה מצויינים- פרטי הזכאים, רמת הסיוע, משך זמן הזכאות, מגבלות הזכאות. תוקף התעודה הוא לשנה מיום הגשת הבקשה. יש לחדש את תעודת הזכאות ולדווח על שינויים במידה ויש. בתום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, צריך להגיש אישור עדכני כדי להמשיך ולקבל סיוע. למעט קשישים שנדרשים להציג אישורים מביטוח לאומי רק פעם אחת.

כל הזכאים צריכים להציג בפני החברה המטפלת את המסמכים שמקנים לה את הזכאות לסיוע בשכ"ד, בכל חידוש תקופת השכירות. פרט ל- קשישים עולים, משפחות עולים שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות), עולה משנה שנייה.

מימוש הסיוע בתשלום שכר הדירה

בעלי תעודת זכאות המבקשים לממש את זכאותם לסיוע יגישו בפני אחת מהחברות נותנות השירותים את המסמכים הבאים:

 • חוזה שכירות תקף לא מבן משפחה מקרבה ראשונה

 • אישורי הכנסה עדכניים

 • חתימה על כתב התחייבות

ניתן לממש את הסיוע בתשלום עבור שכר דירה רק בישובים המזכים בסיוע.

דרי רחוב ונכים עם אי כושר השתכרות 75% ומעלה, זכאים לסיוע בשכר דירה בכל יישובי הארץ.

מה עושים אם הבקשה לסיוע בשכר דירה נדחית?

ניתן לערער על גובה הזכאות או על דחיית הזכאות בפני וועדות של משרד הבינוי והשיכון-

וועדת חריגים עליונה- הדנה בבקשות לסיוע החורגות מהכללים שהוגדרו.

הוועדה הציבורית לערעורים– דנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.

מגישים את הערעור באמצעות החברה הנותנת שירותים למי שמבקש סיוע בשכ"ד עם מסמכים נלווים.

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

אין תגובות עדיין

השאר תגובה