יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  סיוע בשכר דירה לזקנים ולנכים מקבלי קצבאות מביטוח לאומי

  האם קשישים זכאים לסיוע במימון שכר דירה ובאלו תנאים?

  עודכן לאחרונה:05/04/22
  משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע בתשלום שכר דירה בשוק הפרטי. מטרת ההשתתפות בתשלום שכר דירה היא לסייע בדיור לאוכלוסיות כגון- זקנים עם הכנסה נמוכה, עולים חדשים, נכים, שאין ביכולתם לממן תשלום זה. הסיוע ניתן לחסרי דירה, מקבלי קצבאות מביטוח לאומי ובעלי תעודת זכאות של משרד השיכון והבינוי. במאמר זה נתמקד בסיוע הניתן לזקנים (עולים וותיקים) ונכים.

  מי מוגדר כ"חסר דירה"?

  לעניין הסיוע בשכ"ד מי שמוגדר כ"חסר דירה" הוא אדם שאין ולא היו לו ב-10 שנים שחלפו קודם להגשת הבקשה בנפרד או במשותף עם אחרים, זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה

  מי שהחזיר דירה בשיכון הציבורי ייחשב גם הוא כ"חסר דירה".

  מי זכאי לסיוע בתשלום שכר דירה?

  • קשישים המתקיימים מקצבת אזרח ותיק ומהשלמת הכנסה – גובה הסיוע מותאם ליחיד או זוג.
  • נכים המתקיימים מקצבאות אי-כושר השתכרות בשיעור 75% או יותר כמשפחה.
  • נכים נפגעי נאצים עם 49% נכות ועם נזק רמה 1 או 2 או 3.
  • נכים המתקיימים מקצבאות קיום שהפכו לקשישים.
  • זכאים המקבלים קצבת מזונות מהביטוח הלאומי.
  • זוגות, זוגות עם ילדים, ידועים בציבור או משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי (חד-הוריות) המתקיימים מקצבת הבטחת הכנסה.
  • יחידים מגיל 55 המתקיימים מהבטחת הכנסה או יחידים מגיל 18 ומעלה המתקיימים מקצבת אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% או יותר.

  סיוע בתשלום שכר דירה לקשישים עולים חדשים

  לאחר סיום סל קליטה ועד תום השנה החמישית לעלייתם (משפחות עולים שבראשן עומד הורה עצמאי – עד תום השנה השישית) תינתן קצבת שכר הדירה על ידי משרד הבינוי והשיכון.

  • עולים שעלו ארצה עד 4/2016 יקבלו את הסיוע החל מהשנה השנייה לעלייתם (החודש ה- 13 לעלייתם).
  • עולים שעלו ארצה מ- 5/2016 יקבלו את הסיוע החל מהחודש התשיעי לעלייתם.
  • עולים שעלו ארצה מ-1/2017 יקבלו את הסיוע החל מהחודש השמיני לעלייתם.

  הסיוע לפי ותק בארץ יינתן באופן אוטומטי מבלי להגיש בקשה.

  עולים קשישים השוכרים דירה בשוק הפרטי ולא מקרוב משפחה מדרגה ראשונה, זכאים לתוספת סיוע בגין מגורים לבד.

  מי זכאי לתוספת 10% בסיוע לתשלום שכר דירה?

  • נכי המלחמה בנאצים – קשישים או קשישות שהוכרו כנכי המלחמה בנאצים, על פי חוק נכי מלחמה בנאצים תשי"ד 1954. כדי לקבל את התוספת 10% בשכר דירה יש להמציא בעת ההרשמה אישור על קבלת קצבת נפגעי נאצים עם נכות 49% ונזק 1, 2, 3.
  • ניצולי שואה – הוכרו כניצולי שואה נזקקים על פי חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים, תשס"ז 2007.
  • ותיקי מלחמת העולם השנייה – קשישים או קשישות שהוכרו על פי חוק על ידי משרד הביטחון כוותיקי מלחמת העולם השנייה (פרטי הזכאים מועברים על ידי משרד הביטחון ישירות למשרד הבינוי והשיכון).
  • מנטרלי הכור בצ'רנוביל – מי שהוכר כמנטרל כהגדרתו בחוק המסייע לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל תשס"א 2001 (פרטי המנטרלים מועברים על ידי משרד הקליטה ישירות למשרד הבינוי והשיכון).נתון זה מצוין בתעודת הזכאות.

  כיצד ניתן להגיש בקשה לקבלת הסיוע?

  את הבקשה ניתן להגיש בכל אחד מסניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה ברחבי הארץ:

  • מרכז אלונים (מגע"ר): 8583*
  • מילגם: 2310*
  • עמידר: 6266*

  המסמכים הדרושים להגשת הבקשה

  • תעודת זהות הכוללת את הספח וכן תעודת זהות של ילדים (עד גיל 21) הגרים עם המבקשים.
  • נשואים צריכים להמציא תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין.
  • גרושים צריכים להמציא גם תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין סמוך ופני הגירושין.
  • מי שנמצאים בהליכי גירושין צריכים להמציא אישור מעודכן מן הרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות. אם בני הזוג פתחו בהליך גישור, תִמָנֵה השנה החל במועד הגשת הבקשה לגישור.
  • זוג ידועים בציבור צריכים למלא  טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור ולחתום עליו בפני עורך דין. אם בני הזוג מחזיקים ב"תעודת זוגיות" מטעם ארגון "משפחה חדשה" או "תעודת חיים משותפים" מטעם מרכז הטקסים "הויה"' של ארגון "ישראל חופשית", אין צורך לחתום על הטופס בפני עורך דין אלא רק בפני מנהל הסניף.
  • במקרה של היריון – אישור ממוסד רפואי מוכר על היריון מחודש חמישי.
  • עולים צריכים להמציא גם תעודת עולה.
  • עגונות צריכות להמציא אישור של הרבנות על עגינות.

  אישורי הכנסה

  • מי שמתקיים מקצבת נכות, צריך להמציא אישור של המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם. האישור צריך לכלול מידע על- סוג  הגמלה, סוג הנכות זמנית/ יציבה/ קבועה, אחוזי נכות, דרגת אי מיצוי כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
  • במקרה בו אחד מבני הזוג מקבל קצבת אי מיצוי כושר השתכרות, יש להציג אישור מהביטוח הלאומי אם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג/ ילדים במידה ויש.
  • קשישים המקבלים השלמת הכנסה יציגו אישור של המוסד לביטוח לאומי עם תאריך תחילת תשלום הקצבה.
  • נכי המלחמה בנאצים צריכים להמציא אישור ממשרד האוצר על קבלת הקצבה.
  • מי שמתקיים משכר עבודה, צריך להציג ששה תלושי שכר אחרונים ותדפיס עו"ש עבור ארבעה חודשים אחרונים הסמוכים להגשת הבקשה.

   מה קורה לאחר הגשת המסמכים?

   לאחר הגשת המסמכים, משרד השיכון והבינוי בודק את נכונות המסמכים ומנפיק תעודת זכאות לזכאים לסיוע בשכ"ד. התעודה תועבר באמצעות החברה אליה פנה האדם. בתעודה מצוינים- פרטי הזכאים, רמת הסיוע, משך זמן הזכאות, מגבלות הזכאות. תוקף התעודה הוא לשנה מיום הגשת הבקשה. יש לחדש את תעודת הזכאות ולדווח על שינויים במידה ויש. בתום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, צריך להגיש אישור עדכני כדי להמשיך ולקבל סיוע. למעט קשישים שנדרשים להציג אישורים מביטוח לאומי רק פעם אחת.

   כל הזכאים צריכים להציג בפני החברה המטפלת את המסמכים שמקנים לה את הזכאות לסיוע בשכ"ד, בכל חידוש תקופת השכירות. פרט לקשישים עולים, משפחות עולים שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות), עולה משנה שנייה.

   מימוש הסיוע בתשלום שכר הדירה

   בעלי תעודת זכאות המבקשים לממש את זכאותם לסיוע יגישו בפני אחת מהחברות נותנות השירותים את המסמכים הבאים:

  • חוזה שכירות תקף לא מבן משפחה מקרבה ראשונה.
  • אישורי הכנסה עדכניים.
  • חתימה על כתב התחייבות. ניתן לממש את הסיוע בתשלום עבור שכר דירה רק בישובים המזכים בסיוע.דרי רחוב ונכים עם אי כושר השתכרות 75% ומעלה, זכאים לסיוע בשכר דירה בכל יישובי הארץ.

   מה עושים אם הבקשה לסיוע בשכר דירה נדחית?

   ניתן לערער על גובה הזכאות או על דחיית הזכאות בפני ועדות של משרד הבינוי והשיכון-

   ועדת חריגים עליונה- הדנה בבקשות לסיוע החורגות מהכללים שהוגדרו.

   הוועדה הציבורית לערעורים– דנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.

   מגישים את הערעור באמצעות החברה הנותנת שירותים למי שמבקש סיוע בשכ"ד עם מסמכים נלווים.

   (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן