ייעוץ חינם וקביעת תור*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

מקבל קצבת שירותים מיוחדים? ייתכן שמגיעות לך הטבות

מי שמקבל מהביטוח הלאומי קצבת שירותים מיוחדים לנכים זכאי להטבות נוספות במוסדות וארגונים דוגמת משרד הבינוי והשיכון

עודכן לאחרונה:27/02/20

 

לאנשים המקבלים קצבאות מהביטוח הלאומי יש זכויות גם במוסדות וארגונים נוספים, הנותנים להם הנחות והטבות כל זמן שהם מקבלים את קצבאות הביטוח הלאומי.  כתבה זו תעסוק בזכויות שנותנים גופים שונים למקבלי קצבת שירותים מיוחדים לנכים.

*** הנתונים מעודכנים למרס 2020

משרד הבינוי והשיכון

ההטבה: סיוע בשכר דירה או הקצאה של דירה בשיכון ציבורי; סיוע ברכישת דירת קבע מחברת דיור ציבורית; סיוע במימון שיפוצים ושינויים בדירה החיוניים לניידות בדירה ולדרכי הגישה אליה; קבלת הלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה.

זכאים להטבה: מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור 112% שנמצאים בארץ פחות משנתיים.

קבלת ההטבה: הטבה לא ניתנת אוטומטית. לבירור זכאות יש לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

רשות מקומית

ההטבה: הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית.

זכאים להטבה: נכים בעלי נכות של 90% לפחות וכן נכים בעלי תעודת עיוור.

קבלת ההטבה: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. ההנחה ניתנת לפי כללי הרשות המקומית ולצורך קבלתה יש לפנות לרשות.

 ביטוח לאומי

ההטבה: הקלה בתשלום דמי ביטוח עבור עובד זר לצורך טיפול סיעודי.

זכאים להטבה: מקבל קצבת שירותים מיוחדים או גמלה לילד נכה המעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי ישלם דמי ביטוח על השכר המשולם לעובד הזר עד לסכום הקצבה שהוא מקבל, ויהיה פטור מתשלום דמי ביטוח על השכר המשולם לעובד הזר שמעל סכום הקצבה ועד לסכום של 5,500 שקל בחודש.

משרד הבריאות

ההטבה: סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות (תותבות, כסאות גלגלים, הליכונים מיוחדים).

זכאים להטבה: תושבים עם נכות קבועה ששוהים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות עשויים להיות זכאים לסיוע במימון המכשירים.

קבלת ההטבה: יש להגיש את הבקשה לסיוע לפני רכישת המכשיר. יש לפנות לרופא המשפחה.

משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה

ההטבה: העסקת עובד זר.

זכאים להטבה: מקבלי שירותים מיוחדים.

קבלת ההטבה: תוצאות בדיקת התלות של המבוטח נמסרות ישירות מביטוח לאומי לרשות ההגירה.

רשות המסים – מסוי מקרקעין

ההטבה: הנחה במס רכישה.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר לצמיתות בשיעור של 75% לפחות; מי שנקבעה לו נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה; מי שנקבעה לו נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100%.

קבלת ההטבה: יש לפנות ללשכת מסוי מקרקעין עם אישור מביטוח לאומי על שיעור הנכות הרפואית או על דרגת אי הכושר.

ההטבה: פטור מתשלום מס הכנסה.

זכאים להטבה: עיוור או בעל ליקוי ראייה חמור; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%; נכה שנקבע לו נכות רפואית בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 89% לצמיתות לפי חישוב מיוחד.

חשוב: פטור ממס הכנסה ניתן למי שנקבעה לו נכות רפואית בלבד ולא נכות תפקודית. הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הינה יותר מ-184 ימים ועד סכום הכנסה מסוים שמתעכדן מדי שנה. נכה שלא נקבעו לא אחוזי נכות או שנבקעה לו נכות רפואית בשיעור הנמוך מ-90% בחישוב מיוחד יכול להגיש בקשה לפטור לפקיד השומה לצורך זימון לוועדה רפואית לצריכ מס הכנסה.

משרד התחבורה

ההטבה: תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי רכב.

זכאים להטבה: מוגבל בהליכה הזקוק לכיסא גלגלים; נכה הזקוק לרכב כאמצעי תחבורה בגלל מוגבלות ברגליו; נכה שדרגת נכותו לפחות 60% ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצבו הבריאותי.

קבלת ההטבה: לצורך בדיקת הזכאות לתו חניה ופטור מאגרת רישוי יש לפנות בכתב בצרוף אישורים מעודכנים ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במשרד התחבורה.

ההטבה: פטור מתשלום על נסיעה באוטובוסים לעיוורים ולקויי ראייה; מלווים לעיוורים ולקויי ראייה זכאים להנחה בשיעור 50% ממחיר הנסיעה.

זכאים להטבה: בעלי תעודת עיוור ומלוויהם.

קבלת ההטבה: יש להגיע עם תעודת זהות ותעודת עיוור/ לקוי ראייה לעמדת הנפקה לכרטיס קו רב. לאחר הצגת התעודות המזהות יונפק כרטיס רב קו בו יעודכן הפרופיל לזכאים. הכרטיס מאפשר נסיעה חינם באוטובוס. כרטיס נסיעה בחצי עלות למלווה יש לרכוש בעלייה לאוטובוס.

חברת החשמל

ההטבה: 50% הנחה עבור 400 קוט”ש ראשונים בתשלום חשבון החשמל.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 112% ומעלה.

קבלת ההטבה: ביטוח לאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההנחה אמורה להינתן אוטומטית. על חשבון החשמל להיות רשום על שמו של הזכאי בתעריף ביתי בלבד.

רשות המים

ההטבה: כמות מים נוספת של עד 3.5 מ”ק לחודש בתעריף הנמוך.

זכאים להטבה: מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 112% ומעלה.

קבלת ההטבה: רשות המים מקבלת מביטוח לאומי רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההטבה ניתנת אוטומטית. על כתובת המגורים של הזכאי להיות מעודכנת במשרד הפנים.

ייעוץ חינם
*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה unsplash)

ייעוץ חינם וקביעת תור*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך