ייעוץ חינם וקביעת תור*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

מסדירים את ענף ביטוח תאונות אישיות

הממונה על רשות שוק ההון פרסם טיוטת הוראות חדשות שנועדה להסדיר, לראשונה, את ענף ביטוח התאונות האישיות

עודכן לאחרונה:27/02/20

ביטוח תאונות אישיות מבטיח למבוטח פיצוי כספי בסכום שנקבע במועד ההצטרפות לביטוח במקרים של נזקים דוגמת מוות, נכות ושברים שנגרמו למבוטח כתוצאה מתאונה. הביטוח אינו מכסה טיפולים רפואיים (ניתוחים, תרופות וכו’).

בשנים האחרונות שיווקו חברות הביטוח ביטוחי תאונות אישיות בהיקפים נרחבים. בעקבות כשלים באיכות המכירה שעלו מצורת השיווק והובילו למודעות נמוכה מצד המבוטחים לתוכן הביטוח פעלה רשות שוק ההון רבות להסדרת התחום. בחודש יולי 2019 פרסם הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד”ר משה ברקת, טיוטת הוראות חדשות המסדירות לראשונה את ענף ביטוח תאונות אישיות.

ביטוח תאונות אישיות – בין ההוראות להסדרת הענף:

  • הגדרת פוליסה מקיפה – כיום כל חברת ביטוח משווקת פוליסת תאונות אישיות בהיקף שונה. במסגרת ההוראות נקבע כי כל פוליסת תאונות אישיות תכלול כיסוי למוות, לנכות, לאשפוז, לשברים ולימי החלמה. הכיסויים יבטיחו מענה הולם בקרות מקרה ביטוח למבוטח המחזיק בביטוח.
  • שיפור הכיסוי הביטוחי – כיום כוללות הפוליסות חריגים רבים ו”אותיות קטנות” שמובילים לכך שתביעות מבוטחים רבים נדחות או לא משולמות במלואן. ההוראות החדשות קובעות הגדרה רחבה למונח “תאונה”, כמו כן, שופרו תנאי הכיסויים השונים והוסרו חריגים שנלוו להגדרת תאונה ולכיסויים בפוליסה. מטרת שיפורים אלו להבטיח שהפוליסות החדשות יהיו רחבות יותר וישלמו עבור מקרים רבים יותר.
  • פוליסה דו שנתית מתחדשת בהתאם להסכמת המבוטח – בבדיקות שערכה רשות שוק ההון התגלה כי המודעות של המבוטחים לקיומו של הביטוח היא נמוכה כמו גם ההיכרות עם תוכן הכיסוי. על מנת להבטיח מודעות ואקטיביות מצד המבוטחים נקבע כי המבוטח יתבקש לתת את הסכמתו מדי שנתיים כתנאי לחידוש החוזה.
  • שיפור הצירוף לפוליסות תאונות אישיות – הסיבה המרכזית למודעות הצרכנית הנמוכה כיום היא כשלים בהליך מכירת הביטוח. במסגרת ההוראות נדרשות החברות לבצע שינויים בהליך המכירה, שיהיו ייחודיים למכירת ביטוח תאונות. הוראות אלה יבטיחו שקיפות ועסקה מרצון. בין היתר נקבע כי חברת ביטוח תידרש למכור את הפוליסה בהליך צירוף נפרד ולא אגב מכירת ביטוח אחר. בנוסף חברת הביטוח תידרש לציין בפני המועמד לביטוח בתחילת השיחה בצורה ברורה כי מדובר בשיחת מכירה של ביטוח תאונות אישיות, להסביר באופן מפורט ומדויק מה כוללת הפוליסה ולקבל את הסכמתו לאחר שניתן לו זמן לשקול את ההצעה.
  • מכירת הפוליסה תתבצע רק על ידי בעל רישיון – צעד משמעותי נוסף שמטרתו לשפר את איכות הצירוף לביטוח תאונות אישיות לנוכח הכשלים שנתגלו, היא הקביעה כי כל פעולות המכירה יתבצעו מול המבוטח במישרין על ידי בעל רישיון, דהיינו, סוכן ביטוח או חברת ביטוח.
  • שיפור מנגנון יישוב תביעת נכות מתאונה – במקרים רבים כיום מציעה חברת הביטוח אחוזי נכות נמוכים מאלו שנתבעו על ידי המבוטח מבלי שהוא נבדק על ידיה. במסגרת ההוראות נקבע, כי קביעת אחוזי הנכות תתבסס על חוות דעת רפואית בלבד. בנוסף, ניתן משקל רב למקרים בהם המבוטח מגיש חוות דעת מטעם המוסד לביטוח לאומי הקובעת לו אחוזי נכות.

ד״ר ברקת: “ההוראות שפורסמו מסדירות לראשונה את ענף ביטוח תאונות אישיות והן עושות זאת באופן מקיף ונרחב. ההוראות מתפרסמות על רקע צמיחת הענף בשנים האחרונות והכשלים שליוו צמיחה זו. אני מאמין שההסדרה הנוכחית של הענף, תבטיח מוצר ביטוחי טוב יותר למבוטח, והליך יישוב תביעות הוגן ושקוף”.

(תמונה להמחשה unsplash)

ייעוץ חינם וקביעת תור*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך