ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

טיפול בחולים הזקוקים להאכלה באמצעות זונדה

נוהלי משרד הבריאות בהתייחסות לחולים הזקוקים להאכלה באמצעות זונדה

עודכן לאחרונה:21/06/20

חולים שרפלקס הבליעה שלהם אינו פועל כראוי והם אינם מסוגלים להיות מוזנים (או ליטול תרופות) דרך הפה, מוזנים על ידי מכשור היישר אל מערכת העיכול. פעולה זו נקראת הזנה אנטראלית. אחת הדרכים להזנה אנטראלית היא דרך זונדה –  החדרת צינורית פלסטיק דרך הנחיריים, המובילה אל הקיבה או אל המעי הדק.

בעבר, מצבם של חולים הזקוקים לזונדה הוגדר כסיעודי מורכב, והם ואושפזו במחלקות סיעוד מורכב בלבד. החל מה-1 בינואר 2009, שינה משרד הבריאות את מדיניותו בנוגע למטופלים הזקוקים לזונדה. במסגרת שינוי זה, מטופלים אלה מוכרים כסיעודיים ומאושפזים במחלקות סיעודיות רגילות.

השינוי העיקרי הנובע מהחלטה זו הוא אופן מימון האשפוז והגוף האחראי על כך. אשפוז של חולה סיעודי ממומן בחלקו על ידי משרד הבריאות דרך קוד, בעוד אשפוזו של חולה סיעודי מורכב ממומן על ידי קופת החולים עם השתתפות עצמית של המשפחה.

הבחנה בין המטופלים

השינוי בסטטוס הסיעודי של החולה המוזן בזונדה רלוונטי רק עבור חולים שהוכרו כסיעודיים מורכבים על רקע שימושם בזונדה בלבד, והמוגדרים על ידי משרד הבריאות כמטופלי “זונדה פשוטה”. מטופלי “זונדה פשוטה” הם מטופלים סיעודיים או תשושי נפש ללא מורכבות רפואית נוספת (כגון- פצעי לחץ – כיצד זה נגרם וכיצד מונעים), שמצבם הבריאותי יציב ואין להם פוטנציאל לשיקום הבליעה ולגמילה מזונדה.

משרד הבריאות מבחין בנושא זה בין חולים ותיקים וחולים חדשים:

  • חולים ותיקים הם מטופלי זונדה פשוטה שב-1 בינואר 2009 היו מוגדרים כסיעודיים מורכבים (על רקע הזונדה בלבד, כאמור), והיו מאושפזים במחלקה לסיעוד מורכב במימון קופת החולים.
  • חולים חדשים הם מטופלים שלא אושפזו במחלקה לסיעוד מורכב לפני ינואר 2009 על רקע הזנה בזונדה, והוגדרו כמוזנים בזונדה פשוטה רק לאחר ה-1 בינואר 2009.

קביעת הסטטוס לחולים הזקוקים להאכלה בזונדה

על בסיס הגדרות אלה, נקבע הסטטוס הטיפולי והאשפוזי של מטופלי “זונדה פשוטה”.
חולים חדשים שהוגדרו כזקוקים ל”זונדה פשוטה”, יאושפזו במחלקה סיעודית רגילה, וניתן להגיש עבורם בקשה ל”קוד” ממשרד הבריאות. כמו כן, חולים סיעודיים הזקוקים לזונדה יוכלו, במידה וירצו, לקבל טיפול בביתם זאת בתנאי שמצבם הרפואי מאפשר זאת ולקופת חולים יש את המסגרת שמתאימה לכך. מימון הסיוע הרפואי בבית והאחריות עליו תהיה על קופ”ח.

לעומתם, לחולים הוותיקים ולמשפחתם ניתנת בחירה באשר לסטטוס האשפוז שלהם. הם יוכלו להישאר במוסד לסיעוד מורכב או לעבור למוסד סיעודי או לתשושי נפש (בהתאם למצבם) הנמצא בהסכם עם משרד הבריאות או למחלקה סיעודית בבי”ח גריאטרי ממשלתי. אשפוז במוסד שאין לו הסכם עם משרד הבריאות יכול להיעשות באופן פרטי או על ידי אישור ועדת חריגים במשרד הבריאות. במידה והמטופל בחר להישאר בסיעודי מורכב, הוא ישתתף עם קופ”ח במימון האשפוז (לפי תעריף השתתפות עצמית), ובמידה ועבר לסיעודי רגיל, יוכל להיעזר במשרד הבריאות במימון האשפוז על ידי קבלת “קוד“.

האכלה באמצעות זונדה ושיקום

מטופלים סיעודיים מורכבים הזכאים לטיפול שיקומי, כולל טיפול לשיקום הבליעה, יועברו למסגרת השיקום המתאימה על חשבון קופת החולים. בנוסף, מטופלים סיעודיים (הצפויים להישאר סיעודיים) שהוזנו באמצעות זונדה משך זמן ארוך, אך ניתן לגמול אותם מכך – יוכלו לעבור את תהליך הגמילה במוסד הסיעודי בו הם שוהים.

לקריאת חוזר מנכ”ל משרד הבריאות בנושא העברת מטופלים המוזנים בזונדה למימון משרד הבריאות לחץ כאן.

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה unsplash)