מיצוי זכויות השיקום – דברים שכדאי לדעת

נוהל משרד הבריאות מפרש את תהליך קבלת ההחלטות למתן תכנית שיקום, מבטיח רצף טיפולי ושיקומי ופותח פתח להמשך שיקום בקהילה במידת הצורך

עודכן לאחרונה:15/12/19

בשנת 2009 פורסם חוזר בחתימת ד”ר חזי לוי, ראש אגף מינהל רפואי במשרד הבריאות באותה תקופה, המסכם את עבודת הוועדה בראשותו של פרופ’ י.שטסמן – “אמות מידה לשיקום קשישים” אשר תוכנו מתאים לכל החולים הזקוקים לשיקום אורתופדי או נוירולוגי.

חשיבותו של הנוהל הינו בהגדרתו המפורשת את תהליך קבלת ההחלטה למתן תכנית שיקום באשפוז ובקהילה, ואת תנאי הזכאות לתכנית שיקום. הנוהל משרטט את ההליך המפורש לגבי אופן מיצוי זכאותו של החולה והסיוע למימושה. (לקריאת חוזר מנכל משרד הבריאות לחץ כאן).

שיקום הוא שלב טיפולי בתהליך ריפוי מתמשך, שמטרתו לשפר תפקודים מוטוריים וקוגניטיביים (מוחיים) ממוקדים שנפגעו ובכך ולהגדיל ככל הניתן את עצמאות המטופל. בבסיס תהליך זה עומדת ראייה רב מקצועית וכוללנית של צרכי המטופל, תוך ייעוץ של צוות רב מקצועי ושיתוף משפחתו.

עיקר הנוהל הינם:

קווים מנחים בשיקולים למתן שיקום:

  1. שיקום יינתן גם אם קיימות מגבלות קודמות בתפקוד, כאשר להערכת הרופא ניתן להחזיר את המטופל לתפקודו הקודם או לשפר את תפקודו במידה ניכרת.
  2. יש לתת שיקום גם במקרים של ירידה קוגניטיבית, ובתנאי שהמטופל מסוגל לשתף פעולה ברמה המאפשרת שיקום.
  3. שיקום יינתן גם כאשר קיימים מצבים של פצעי לחץ, מגבלה זמנית, כגון עיכוב דריכה או הזנה מלאכותית, באמצעות זונדה או גסטרוסטום (הזנה ישירה למערכת העיכול התחתונה).

עקרונות אלה מאפשרים מתן שיקום לציבור רחב אשר עד אותה עת נמנעה ממנו תכנית שיקום על פי פרשנות קופות החולים את הנהלים הקודמים.

הערכה, מתן מידע למטופל ותיעוד:

עם תחילת אשפוז, העשוי לגרום לירידה תפקודית מתמשכת או קבועה, יש לבצע הערכה ולתעד אותה. הטיפול בשלב החריף (בעיצומה של הבעיה רפואית) יינתן תוך יישום גישה שיקומית. לקראת השחרור מבית החולים תבוצע לכל מטופל העונה להתוויות השיקום הערכה תפקודית מובנית וכוללנית, אשר תיקבע ע”י רופא מומחה מתחום השיקום או הגריאטריה מבית החולים, ובהתייעצות עם נציג צוות רב מקצועי. ההערכה תכלול את מצבו הרפואי, התפקודי וההמלצות המפורטות לגבי המשך הטיפול.

בהחלטה על מתן שיקום ודרכי השיקום יש לשתף את המטופל ומשפחתו ולהתחשב ברצונותיהם. במקרים בהם המטופל נזקק להמשך טיפול שיקומי והגורם המבטח מסרב לקבל החלטה זו, בית החולים חייב לידע את המשפחה באפשרות של פנייה לארגוני סיוע במימוש זכויות כגון האגודה לזכויות החולה נציבת קבילות הציבור במשרד הבריאות, ועמותת נאמן באמצעות פנייה לבית הדין לעבודה. במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים, יש לקבל חוות דעת נוספת של רופא שיקומי או גריאטרי.

את ההודעה על שחרור מאשפוז יש לתת למשפחה יומיים לפני השחרור על מנת לאפשר למשפחה להתארגן או לערער על ההחלטה במידת הצורך.

בעבר, ההחלטה על מתן השיקום ויעדיו נקבעה על ידי בקרי קופות החולים (בד”כ אחיות), אשר לא תמיד רק טובת המטופל לנגד עיניהם ולעתים שיקולים זרים התערבו בהחלטה על הפוטנציאל השיקומי, היקף הטיפול שיינתן ומיקומו (בעיקר שיקולי הקשורים בצורך לממן את השיקום). כיום, בעקבות הנוהל, הועברה סמכות ההחלטה לרופא מומחה בשיקום או בגריאטריה של בית החולים בו מאושפז החולה, תוך שיתוף החולה ומשפחתו בתהליך. החובה להכין מסמך הערכה בכתב מעניקה לחולה ולמשפחתו יכולת השפעה על תהליך קבלת ההחלטה על המשך תכנית השיקום.

שיקום בקהילה ומעקב

באחריות קופת החולים לבצע לכל מטופל הערכה בקהילה תוך שני ימי עבודה ולהתאים לו תכנית טיפול לא יאוחר מ-5 ימי עבודה ממועד הגעתו הביתה.
6 חודשים אחר סיום השיקום יעריך רופא המשפחה את תפקודו של המטופל בהתייעצות עם הצוות השיקומי וישקול טיפול המשכי בהתאם לצורך. בכך מבטיח החוזר רצף טיפולי ושיקומי לאורך זמן ופותח פתח להמשך שיקום בקהילה במידת הצורך. על מנת להגביר את אפשרויות מיצוי זכויות השיקום של החולים, יש להגביר את מודעות ציבור הרופאים לחוזר זה בכל דרך אפשרית. ציבור המטפלים ורופאי המשפחה המלווים אותם לאורך חייהם בקהילה ובעיקר הרופאים הנוירולוגיים הפוגשים את החולים ובני משפחותיהם כבר בשלב החריף, טוב כי יידעו את משפחות החולים כי ביכולתם להשפיע ולתבוע את זכויות השיקום המגיעות להם.

 

חוקים וזכויות - ייעוץ ומידע בחינם

*מידע מפורט אודותייך יאפשר לנו לעזור לך יותר *

שם

דוא"ל

טלפון

נושא

ישוב (לא חובה)

גיל (לא חובה)

ייעוץ חינם וקביעת תור*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך