מה זה ביטוח חיים?

האם צריך לעשות ביטוח חיים, ואם כן איזה ביטוח וכיצד?

עודכן לאחרונה:04/12/19

ביטוח חיים מעניק לנו את הביטחון שבמקרה של אסון, כמו מוות או פציעה, אנו ויקירינו לא נישאר ללא הכנסה. ביטוח החיים משרת שתי מטרות– הוא מגן על המבוטח במקרה של פציעה או מחלה המונעת ממנו לעבוד למחייתו (ביטוח אבדן כושר עבודה), והוא מגן על משפחתו של המבוטח במקרה שהוא נפטר. במקרים אלה מעניקה חברת הביטוח למשפחה סכום שנקבע מראש, שהותיר אחריו המבוטח.

מי צריך לעשות ביטוח חיים?

רכישת ביטוח חיים חשובה בעיקר במקרה שהאדם שנפגע או נפטר היה המפרנס העיקרי או אחד המפרנסים העיקריים במשפחה, והתלות של בני המשפחה במבוטח משמעותית. ניתן לבטח אדם אחר כמו בן זוג או הורה, אך ורק בצירוף הסכמה כתובה מאותו האדם. במקרה שהכנסתם של שני בני הזוג או ההורים משמעותית לכלכלת המשפחה, כדאי מאוד לעשות זאת. התמודדות של הנשארים מאחור לאחר מוות או נכות של קרוב המשפחה קשה וכואבת כשלעצמה, גם ללא הצורך להתמודד עם קשיים פיננסיים.

סוגי ביטוח חיים

בטרם תבחרו את סוג הביטוח שברצונכם לרכוש עבורכם או עבור בן משפחתכם, חשוב שתכירו את סוגי הביטוח הקיימים.
ביטוח חיים מתחלק לשתי “קבוצות על”– ביטוח המעניק פיצוי במשך כל חיי המבוטח; וביטוח המעניק פיצוי בתוך תקופת זמן קצובה ומוגדרת בחיי המבוטח.

מעבר לכך, ישנם כמה סוגי ביטוח עיקריים:

– ביטוח חיים סטנדרטי: מעניק למבוטח פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה, ולשיאריו במקרה של פטירתו.

– ביטוח חיים “ריסק טהור”: ביטוח המופעל רק בתוך תקופה קצובה, ונפסק כשהמבוטח מגיע לגיל שנקבע מראש. כך, אם בגיל 45 רכש אדם ביטוח ריסק טהור ל-20 שנה, הוא זכאי לתגמול במקרה של פגיעה או אסון עד גיל 65 בלבד. עלות הביטוח משתנה לאורך השנים לפי גילו של המבוטח.

– ביטוח חיים “ריסק” בעל מרכיב חסכון: בביטוח זה, במקרה שהאסון מתרחש לאחר הגיל שנקבע מראש, המבוטח או משפחתו יקבלו חלק מסכום הפיצויים. כמו כן, בביטוח זה, יקבל המבוטח חלק מסכום הפיצויים גם במקרה שהאסון יתרחש בתקופת הביטוח הראשונית, לפני שהמבוטח צבר את ערך הפדיון המלא.

– ביטוח מנהלים: ביטוח הנרכש דרך מקום העבודה, היתרון בו הוא השתתפות חודשית של המעסיק בחלק מסכום הביטוח, במידה שאתה שכיר.

– ביטוח קבוצתי: ביטוח ריסק קולקטיבי שנרכש עבור קבוצה גדולה. יתרונו הוא מחירו הזול (כיוון שההוצאות של חברת הביטוח קטנות). יתרון נוסף בביטוח כזה הוא עבור בעלי בעיות בריאותיות, שכן בניגוד למרבית הביטוחים האחרים, ביטוח זה אינו דורש הצהרת בריאות מראש.

מה זה ביטוח אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה חל על מקרים בהם עקב פציעה, תאונה או מחלה, המבוטח לא מסוגל להמשיך לעבוד בעיסוקו הנוכחי (או בעיסוקים אחרים ההולמים את כישוריו). פוליסות מסוימות מאפשרות לקבל פיצוי גם במקרה של אובדן חלקי של כושר העבודה. ביטוח זה נרכש כמעט בכל המקרים בצירוף לביטוח חיים, אולם הוא תמיד יהיה מוגבל בזמן.

הצורך בהצהרה רפואית

לפני רכישת הביטוח, על המבוטח למלא הצהרת בריאות, במסגרתה הוא מיידע את חברת הביטוח על מצבו הרפואי. הצהרה זו תהיה המרכיב המרכזי שעל בסיסו יקבע גובה הפרמיה שיהיה על המבוטח לשלם.

לאחר מסירת ההצהרה וקביעת תנאי ביטוח החיים, לא תוכל חברת הביטוח לבקש מהמבוטח עדכונים אודות מצבו הבריאותי למשך תקופת הביטוח כולה. במצב של החמרה במצבו הבריאותי של המבוטח, הוא לא יצטרך להודיע לחברת הביטוח, מפני שהחברה לא רשאית לשנות או לבטל ביטוח חיים באופן חד צדדי במקרה של שינוי במצב הרפואי של מבוטחיה.

איך בוחרים את סוג ביטוח החיים המתאים לך?

כדי לבחור את ביטוח החיים המתאים לך, עליך לבחון את צרכיך וצרכי בני משפחתך מבחינה פיננסית. חשוב להשוות זאת ליכולת ההשקעה החודשית שלך בביטוח: אל תתחייב לפרמיה גבוהה אם לא יהיה ביכולתך לעמוד בתשלומים לאורך זמן. קריטריון נוסף בבחירת ביטוח החיים הוא הצורך בביטוח לתקופה קצובה לעומת הצורך בביטוח לשארית חייך.
את הנתונים האלה יש להצליב עם הסיכונים האפשריים בחייך– היסטוריה משפחתית ואישית של מחלות ומוות בגיל צעיר, עיסוק במקצוע מסוכן וכיו”ב.

איך נקבע גובה הפיצויים?

גובה הפיצויים להם יהיה זכאי המבוטח נקבע מראש בהסכם בינו ובין חברת הביטוח. גובה הפיצוי בביטוח חיים אינו מוגבל אך, משפיע על גובה הסכום החודשי שיהיה על המבוטח לשלם. ניתן גם לרכוש מספר ביטוחים שונים, תוך הודעה לחברת הביטוח על העניין. בביטוח אובדן כושר עבודה קיימת מגבלה לגובה הפיצויים, שמגיעים עד ל-75 אחוזים מגובה הכנסתו הממוצעת במשך השנה שקדמה לאירוע שהוביל לאבדן כושר עבודתו.

ביטול הפוליסה לביטוח חיים

למבוטח שמורה הזכות לבטל את ביטוח החיים בכל שלב, תוך הודעה מראש לחברת הביטוח (זמן ההתראה נקבע בהסכם הביטוח). במקרה שקיים מוטב נוסף בביטוח מלבד המבוטח, הוא רשאי להיכנס לנעליו של המבוטח הפורש ולהמשיך את הביטוח מול החברה על פי ההסכם שנקבע.

אין באפשרותה של חברת הביטוח לבטל פוליסת ביטוח חיים, אלא אם נודע לה בשלוש השנים הראשונות להסכם הביטוח על מסירת מידע מוטעה בכוונה תחילה מצד המבוטח. בנוסף, במקרה שהמבוטח אינו משלם את הפרמיה, החברה רשאית לבטל את הביטוח לאחר התראות בכתב.

את מי לרשום כמוטב?

כברירת המחדל, על פי חוק הירושה, המוטבים בביטוח החיים הם האדם עצמו או יורשיו החוקיים– אשתו/ בעלה/ צאצאים. במידה ואתם מעוניינים לקבוע מוטבים אחרים או נוספים, או לשנות את חלקם היחסי של היורשים החוקיים, עליכם לציין זאת בחוזה הביטוח.

חשוב מאוד לציין בחוזה הביטוח את שמות המוטבים ואת מספרי תעודת הזהות שלהם, גם במקרה שאינכם מעוניינים להוסיף מוטבים על יורשיכם החוקיים. זאת, כיוון שחלוקת דמי הביטוח למוטבים השונים נעשית באופן רשמי ומילולי. לדוגמה, במקרה שנקבע בהסכם הביטוח “בן הזוג” כמוטב ללא ציון שמו, האדם שהיה בן הזוג של המבוטח בעת התרחשות התאונה או המחלה שהובילו לפירעון הביטוח יהיה זכאי למימוש הפוליסה.

חשוב לדעת כי ניתן לשנות או להחליף מוטבים במהלך תקופת הביטוח בהודעה לחברת הביטוח.