ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

זכויות חסידי אומות העולם

מי מוכר כחסיד אומות העולם ולאילו זכויות מיוחדות הוא זכאי?

עודכן לאחרונה:30/04/20

מי מוכר כ”חסיד אומות העולם” ?

חסיד אומות העולם הוא מי שרשות הזיכרון “יד ושם” הכירה בו ככזה, והוא תושב ישראל. כמו כן בן משפחה של חסידי אומות העולם, אלמן או אלמנה של חסיד/ת אומות העולם שנפטר/ה. במקרה שבני הזוג יינשאו שוב, תבוטל זכאותם לגמלה. אם הנפטר/ת לא הותיר/ה אלמן/ה, התגמול יחולק בחלקים שווים בין הילדים על פי הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי, לפיה ילד הוא:

  • טרם מלאו לו 18 שנים.
  • טרם מלאו לו 20 שנים, הוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על-יסודי או לומד להשלמת בחינות בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • טרם מלאו לו 20 שנים, והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה”ל.
  • טרם מלאו לו 21 שנה, הוא מתנדב לתקופה של עד 12 חודשים בשירות למטרה ציבורית או לאומית (בהתאם להגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות.
  • טרם מלאו לו 24 שנים, והוא משרת שירות סדיר בצה”ל.
  • טרם מלאו לו 24 שנים, והוא משרת בשירות לאומי-אזרחי בהתנדבות.
  • טרם מלאו לו 24 שנים, והוא לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה”ל נדחה עקב לימודיו.

תגמול כספי לחסידי אומות העולם

המוסד לביטוח לאומי מעניק לחסידי אומות העולם גמלת חודשית בשיעור השווה לשכר הממוצע, 10,273 ש”ח (החל ב- 01.01.2019). התגמול החודשי משולם לחסיד אומות העולם או מתחלק בין יורשיו אם הם עונים על תנאי הזכאות.

הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית.

זכויות נוספות לחסידי אומות העולם

במסגרת חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, הם זכאים להטבות וזכויות נוספות:

  • מענק הבראה בן 8 ימים לכל אחד. שווי הסכום שווה לסכום ששולם באותה השנה לעובד מדינה. דמי ההבראה ניתנים מדי שנה בחודש יוני על ידי המוסד לביטוח לאומי.

  • ביטוח רפואי- זכאות לטיפולים רפואיים לפי חוק ביטוח הבריאות הממלכתי ללא תשלום.

  • דיור וסיעוד- משרדי הממשלה יתנו סיוע בדיור או סיוע בשכר דירה לחסיד אומות העולם בהתאם למצבו, וכן סיוע במימון אשפוז בבית אבות לאלה שנמצאים במצב סיעודי.

הגשת הבקשה לתגמול חודשי ולזכויות הנוספות

את הבקשה להכרה כחסיד אומות העולם יש להגיש למוסד לביטוח לאומי.

התגמול החודשי אינו מוכר כהכנסה לצורך חישוב זכאות לקצבאות שאירים

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה unsplash)

 

 

ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na