ייעוץ חינם וקביעת תור

  1-700-700-204  *מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

  התנדבות

  לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

  זכויות וחובות של עובדת זרה בהריון ולאחר הלידה?

  העיקרון הבסיסי הוא שעובדת זרה בהריון זכאית לכל הזכויות להן זכאית עובדת ישראלית

  עודכן לאחרונה:12/01/21

  העיקרון הבסיסי הוא שעובדת זרה בהריון זכאית לכל הזכויות להן זכאית עובדת ישראלית.

  עובדת זרה שנכנסה לישראל לצורכי עבודה ועבדה כדין, אך נאלצה להפסיק עבודתה מסיבות רפואיות הקשורות להריון, תהיה זכאית לקבל רישיון לישיבת ביקור (ויזת תייר) מסוג ב/2 (B2) עד למועד הלידה. לאחר הלידה יהיה הליך הטיפול בה כמו בעובדת אשר שהתה בישראל מכוח רישיון עבודה תקף בעת הלידה (דהיינו- העובדת תוכל להגיש בקשה לרישיון מסוג ב/2 לתקופה של עד 15 שבועות מיום הלידה). .במידה שהעובדת תאריך את חופשת הלידה מעבר ל-15 שבועות בדרך של חל"ת בהתאם לסעיף 7(ד1) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 ,ותבקש לשם כך הארכת רישיון מסוג ב/2 , תועבר בקשתה לבדיקת ראש הדסק. משך תקופת החל"ת יהיה רבע מהתקופה שבה מועסקת אצל אותו המעסיק אך לא יותר משנה.

  בדיקות, היעדרות מהעבודה והוצאות רפואיות במהלך ההריון

  משפחה המעסיקה עובד זר חייבת להסדיר עבורו ביטוח רפואי. עובדת זרה זכאית לבדיקות בהריון בהתאם לפוליסה. במידה והביטוח הרפואי מסרב לכסות את ההוצאות ניתן לפנות לרופאים לזכויות אדם .

  עובדת זרה זכאית למכסת שעות (40 שעות) בהן היא יכולה להיעדר מהעבודה לצורך בדיקות הקשורות להריון, ללא ניכוי משכרה.

  עובדת זרה אינה זכאית לגמלה לשמירת הריון מביטוח לאומי אפילו אם רופא קבע כי היא צריכה להיות בשמירת הריון. במצב בו עובדת אינה חשה בטוב במהלך ההריון ואינה יכולה לעבוד היא אמורה להשתמש בימי המחלה שלה ולקבל עליהם תשלום על  פי חוק. כאשר היא ממצה את ימי המחלה שלה, היא אמורה להשתמש בימי החופש שלה ולקבל עליהם תשלום על פי חוק.

  הזכויות של יולדת- עובדת זרה במוסד לביטוח לאומי

  עובדת זרה שעבדה סמוך ללידה 6 חודשים ברציפות זכאית לזכויות הבאות:

  1. מענק אשפוז למימון הלידה- עובדת זרה או אשת עובד זר צריכה להגיע לסניף הביטוח הלאומי במקום מגוריה בסמוך למועד הלידה המשוער, כדי לבדוק את זכאותה למענק האשפוז. אם תימצא זכאית, יישלח אישור על הזכאות למימון האשפוז לבית החולים. התשלום מועבר ישירות מביטוח לאומי לבית החולים.
  2. מענק לידה.
  3. חופשת לידה- עובדת עם רשיון עבודה תקף, זכאית לתשלום דמי לידה עד 15 שבועות מיום הלידה. העובדת יכולה להאריך את חופשת הלידה כמו עובדת ישראלית ולהיות בחופשה ללא תשלום- מקסימום רבע מהתקופה שעבדה אצל אותו מעסיק ולא יותר משנה מהלידה.

  אם בן זוגה של העובדת הזרה הוא אזרח ישראלי או עובד זר שהמעסיק שילם עבורו ביטוח לאומי, היולדת תהיה זכאית למענקי אשפוז ולידה גם אם לא עבדה.

  האם המוסד לביטוח לאומי מאפשר לעובדת זרה להפסיק לעבוד לפני הלידה מבלי לפגוע בזכאות למענק לידה ותשלום עבור חופשת לידה?

  עובדת זרה יכולה להקדים את חופשת הלידה שלה עד 7 שבועות ממועד הלידה המשוער.

  תשלום לבית החולים עבור הוצאות רפואיות בעת הלידה

  חשוב לדעת שעובדות שהמעסיק שלהן שילם עבורן תשלומים לביטוח לאומי, לא צריכות לשלם לבית החולים עבור הוצאות הלידה והאשפוז. ביטוח לאומי מעביר את מענק האשפוז ישירות לבית החולים.

  * חשוב להזכיר כי גם במקרים בהם עובדות זרות עבדו שלא כחוק והמעסיקים שלהם לא דיווחו ולא שילמו למוסד לביטוח לאומי, המעסיקים מחויבים על פי חוק לבטח את היולדות בביטוח רפואי. מעסיקים שלא דאגו לביטוח רפואי עבור העובדת, חשופים לתביעה משפטית.

  עובדת שהייתה תחת לחץ ושילמה לבית החולים זכאית להחזר. לצורך כך חשוב מאוד לשמור קבלות עבור תשלומים.

  כל יולדת זכאית לקבל תעודת לידה בעת שחרורה מבית החולים.

  ביטוח רפואי לתינוק שנולד

  לעובדים זרים קיימת תכנית לביטוח רפואי מסובסד בחציו על ידי ממשלת ישראל. מומלץ להצטרף לתכנית ביטוח זו מיידית לאחר הלידה. למידע והצטרפות יש לפנות למשרד הבריאות.

  באיזה סטטוס נמצאת עובדת זרה אחרי הלידה?

  עובדת זרה שילדה במהלך 63 חודשי העבודה הראשונים לשהותה בישראל, רשאית לבחור האם לצאת עם הילד מישראל ואז לשוב ולעבוד בישראל, או להמשיך ולשהות עם הילד בישראל עד לתום 63 חודשים מיום שקיבלה רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 לראשונה. התרת המשך שהייתה בישראל לא תקנה לעובדת ולילדה זכויות נוספות מעבר לזכויות הנתונות לה מכוח רישיון הישיבה שניתן לה. ההיתר להמשך שהיית העובדת בישראל, עם הילד, כפוף ליכולתה המעשית לשלב בין חובות עבודתה ובין צורכי הטיפול בילד וקיום תנאים מתאימים לשילוב כזה במקום עבודתה.

  עובדת זרה בענף הסיעוד שילדה לאחר מלאת 63 חודשי עבודה בישראל, תידרש לצאת את הארץ עם הילד לאחר חופשת הלידה, וככל שיבקש מעסיקה האחרון להמשיך ולהעסיקה, תוכל לשוב לישראל ללא הילד. עובדת זרה בהריון שבחרה לצאת מישראל במשך תקופת ההיריון ולשהות וללדת בחו"ל, ובכלל זה עובדת זרה בשמירת הריון המבקשת לשהות בחו"ל בזמן ההיריון, תהיה רשאית לשוב לישראל ללא הילד תוך שנה לאחר מועד הלידה, בכפוף ליתר נהלי הרשות.

  עובדת זרה בתחום הסיעוד שילדה לאחר מלאת 51 חודשי עבודה בישראל ובחרה לצאת עם ילדה מישראל, או אשר בחרה לצאת מישראל בתקופת ההיריון וללדת בחו"ל, תוכל לחזור ולהיכנס לישראל לצורך עבודה רק אצל המעסיק שהעסיק אותה בטרם יציאתה מישראל ובקשתה תטופל בכפוף להצגת מכתב מהמעסיק.

  לנוהל הטיפול בעובדת זרה בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל– לחץ כאן

  העובדת הזרה בהריון- מה עושים? כיצד מתארגנים?

  כאמור, החוקים החלים על עובדת ישראלית בהריון חלים גם על עובדת זרה בהריון. אין התייחסות ספציפית לעובדת זרה בהריון. על אף שיש כאן מורכבות שנובעת מאופי העבודה של עובדת זרה בסיעוד, עבודה פיזית שעשויה להיות בעייתית בהריון.

  מצד אחד, זוהי זכות בסיסית של העובדת להרות כמו כל אישה. מצד שני, יש אדם זקן שתלוי בה בדרך כלל בתפקוד הבסיסי ולא יכול להישאר ללא טיפול והשגחה של 24 שעות. הסיטואציה המורכבת הזאת עשויה לייצר עבור הקשיש ומשפחתו אתגרים.

  האם מותר לי לפטר עובדת בהריון?

  • בדומה לעובדת ישראלית, החוק לא מתיר לפטר או לפגוע בהיקף המשרה או ההכנסה של אישה בהריון, אם עבדה אצל אותו מעסיק חצי שנה ומעלה. האפשרות היחידה היא לפנות לממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה ולבקש אישור לפיטוריה או לצמצום בהיקפי משרתה או הכנסתה.
  • פיטורי עובדת בהריון, גם עובדת עם ותק של פחות מחצי שנה, בגלל הריונה הינם בגדר אפליה האסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. העובדת יכולה לתבוע את המעסיק ולדרוש פיצויים.

  לנוהל הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורים/ לפגיעה בהיקף משרה/ לפגיעה בהכנסה מכח חוק עבודת נשים לחצו כאן.

  האם ניתן לפטר את העובדת לאחר הלידה?

  לא באופן מיידי. לאחר 15 שבועות של חופשת לידה, צריך לקבלה לעבודה ל-60 יום נוספים, רק אז ניתן יהיה לפטרה.

  מה קורה אם במהלך ההריון העובדת אינה יכולה למלא עוד את תפקידה?

  אם העובדת אינה יכולה לעבוד ויש לה אישור רפואי המעיד על כך, היא זכאית לחופשת מחלה בתשלום על פי חוק.

  לאחר הלידה, העובדת יכולה להוציא ויזת תייר עד תום חופשת הלידה. ברגע שהעובדת היא עם  ויזת תייר, ניתן להעסיק עובדת חדשה כחוק. חשוב לפנות ללשכה הפרטית בה היא רשומה על מנת להסדיר את הנושא, לידע אותה ולקבל הסכמתה בכתב, על מנת שלא תטען בהמשך לפיטורי עובדת בהריון.

  (תמונה להמחשה unsplash)
  דילוג לתוכן