ייעוץ חינם וקביעת תור

  1-700-700-204  *מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

  לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

  מהו ייפוי כוח רפואי מתמשך?

  ייפוי כוח רפואי מתמשך מאפשר לעורכו לתכנן את הטיפול בבריאותו על כל היבטיו ומתוך רצון חופשי

  עודכן לאחרונה:26/10/20

  לייעוץ חינם בנוגע לייפוי כוח מתמשך לחץ כאן

  ** עדכון חשוב **

  לאור שינוי בחוק הכשרות האפוטרופסות שהשפיע על סעיף 16 בחוק זכויות החולה העוסק בייפוי כוח רפואי, כל האמור במאמר זה רלוונטי לתקופה שעד 10/4/17 אז חל השינוי בחוק. משרד הבריאות עומל בימים אלה על הוצאת טופס מסודר + הנחיות ברורות. המאמר יעודכן ברגע שיתקבל מידע רשמי ממשרד הבריאות. 

  להלן הטופס עליו ניתן לחתום כרגע עד שייצא טופס חדש. חשוב להפקיד את הטופס לאחר החתימה אצל האפוטרופוס הכללי תוך שנה אחרת לא יהיה בתוקף.

  מי שחתם על הטפסים הישנים של ייפוי כוח רפואי כדין עד 10/4/17 הם בתוקף ל-10 שנים.

  הטיפול בהורים מזדקנים מעלה את הצורך להיערך בצורה הטובה ביותר, גם למקרה של התדרדרות בריאותית במצבם. הכנת ייפוי כוח רפואי, בשלב מוקדם, תאפשר לעורכו לתכנן את הטיפול בבריאותו על כל היבטיו, באופן שקול וענייני, מתוך רצון חופשי ולא בדיעבד, לאחר שההורה כבר אינו מסוגל לנהל את ענייניו.

  במידה ואתם חוששים מהתדרדרות במצבם הקוגניטיבי של הוריכם ומעוניינים להתכונן לאפשרות זו מראש או שהוריכם המזדקנים חולים במחלות אשר התדרדרות במצבם עלולה להתבטא גם באובדן/ ערפול הכרה או ירידה במצבם הקוגניטיבי באופן זמני או מהיר, חשוב מאוד לזרז את הכנת ייפוי הכוח הרפואי.

  מאמר זה יתמקד בייפוי כוח רפואי מתמשך (על פי תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות). מינוי מיופה כוח מאפשר לאדם לבחור אדם שהוא סומך עליו לקבל החלטות בנוגע לקבלת/ אי קבלת טיפול רפואי במידה והוא יגיע למצב בו לא יוכל לקבל החלטות אלה בעצמו.

  מהו ייפוי כוח רפואי מתמשך?

  מסמך משפטי שמאפשר לתכנן את כל הנוגע לפרוצדורות רפואיות עתידות. היתרון הטמון בו הוא האפשרות לתכנן את העתיד בשלב בו יש עדיין לאדם יכולת ומסוגלות לקבל החלטות. באמצעות ייפוי הכוח הרפואי האדם יכול לקבוע איזה טיפול יינתן/ או לא יינתן לו אם יגיע למצב בו לא יוכל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו. כמו כן, הוא מאפשר לאדם למנות אנשים שהוא בוחר בהם וסומך עליהם שיפעלו בשמו ועבורו בכל הנוגע לקבלת החלטות בתחום הרפואי.

  מי יכול לחתום על ייפוי כח? בפני מי חותמים?

  החתימה על ייפוי הכוח מוגבלת לאנשים מעל גיל 18, צלולים וכשירים משפטית, אנשים המבינים את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

  על ייפוי הכוח חותמים בנוכחות שורה של בעלי מקצוע – רופא/ פסיכולוג/ עובד  סוציאלי/ אחות/ עורך-דין.

  רצוי שהעד הנבחר יהיה זה שמכיר את האדם לאורך זמן.

  העדים צריכים לזהות את הצדדים ולהתרשם שהם חותמים מתוך רצונם החופשי ושהם מבינים את משמעות החתימה. כל העדים צריכים להיות נוכחים בזמן החתימה.

  במקרים בהם יש ספק לגבי כשירות המטופל לחתום על ייפוי הכוח יש להפנות לחוות דעת מקצועית.

  מומלץ להכין מראש לפחות 6-5 עותקי מקור לייפוי הכוח ולהפקידם בתיק הרפואי, אצל מיופה הכוח, אצל אדם קרוב, קופת חולים, רופא מטפל.

  משמעויות החתימה על ייפוי כוח רפואי

  על פי החוק, בכדי לתת טיפול רפואי לאדם, צריך לקבל הסכמה מדעת. אולם, יש מצבים בהם האדם לא יכול להביע את עמדתו בדבר קבלת טיפול רפואי. חוק זכויות החולה קובע כי לכל אדם אפשרות למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להביע את עמדתו בדבר קבלת טיפולים רפואיים. בהתאם לכך, יכול אדם לייפות את כוחו של אדם אחר שיהיה מוסמך לקבל עבורו החלטות רפואיות במידה ויגיע יום בו לא יהיה צלול בדעתו ולא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול. מיופה הכוח פועל כשליח של המטופל וחלות עליו חובת נאמנות וציות למטופל.

  מייפה הכוח הוא היחיד שמחליט מי יהיה מיופה הכוח שלו ומהם העניינים שבהם יוכל בא כוחו לפעול עבורו. רק אדם שכשרותו לא הוגבלה רשאי לערוך ייפוי כוח. בייפוי הכוח חייב מייפה הכוח לפרט מהם הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו לטיפול רפואי, לאבחון, לסיעוד או לשיקום.

  ישנה אפשרות למנות מיופה כוח בעל פה במקרים בהם לא ניתן לערוך ייפוי כוח בכתב. הדבר ייעשה בנוכחות שני עדים. המינוי והעדות צריכים להיות מתועדים בכתב בהקדם האפשרי. התיעוד ייעשה על ידי המטפל, העדים או המטופל.

  תוקף החתימה על ייפוי כוח רפואי

  הכללים של ייפוי הכוח קובעים מסגרת עקרונית בלבד לפיה יש לכלול את פרטי מייפה הכוח, מיופה הכוח, הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו של המטופל לטיפול רפואי.

  כך, למשל, ניתן לכתוב כי ייפוי הכוח תקף לגבי הסכמה או אי הסכמה לכל סוג של טיפול או הליך רפואי, או לקבוע כי ייפוי הכוח תקף רק לסוגי טיפול מסוימים.

  מייפה הכוח רשאי לכתוב בייפוי הכוח מתי יסתיים תוקפו. ייפוי כוח רפואי אינו קבוע ותוקפו יפקע באם לא נעשה בו שימוש בתוך 10 שנים מיום החתימה עליו או במועד קצר יותר אם כך נקבע בייפוי בכוח.

  ניתן למנות מספר מייופי כוח לאדם, ובמקרה כזה כל אחד ממייופי הכוח יוכל לפעול כמיופה כוח בנפרד. במידה וניתנו מספר ייפויי כוח למספר אנשים מומלץ לקבוע מראש בייפוי הכוח הוראות לשיתוף פעולה ביניהם, מה עושים במקרה של חילוקי דעות או כשמישהו מהם אינו זמין.

  בא הכוח חייב לחתום על ייפוי הכוח, ולהצהיר כי הוא מסכים לשמש כבא כוח וכי ידועים לו התנאים וגבולות הסמכות שניתנו לו.

  במידה ומי שנתן את ייפוי הכוח הופך להיות לא כשיר, ייפוי הכוח נשאר בתוקף מעבר לעשר שנים.

  סייגים בחתימה על ייפוי כוח רפואי

  על בא הכוח חל איסור לקבל החלטות שהן מחוץ למסגרת הסמכויות שנתן לו המטופל.

  מייפה הכוח רשאי לבטל את ייפוי הכוח בכל עת לפי רצונו, או לפי תנאים שיקבע ויצוינו על גבי ייפוי הכוח עצמו. מעניק ייפוי הכוח יכול לבטל את ייפוי הכוח שנתן, גם לאחר שנעשה בו שימוש, בהודעה בכתב לכל הגורמים. מיופה כוח שקיבל הודעת ביטול ייפוי הכוח ועדיין פעיל, עובר על החוק.

  ביטול ייפוי כוח

  1. מיופה כוח שרוצה לבטל את ייפוי הכוח רשאי לעשות כן  בכל עת, או לפי התנאים שקבע מראש בעת המינוי.
  2. ייפוי כוח שלא מומש 10 שנים- פג תוקפו.

  לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא ייפוי כוח רפואי לחץ כאן

  ייפוי כוח משולב לפי חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות

  לפני תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כמצוין, ניתן היה למנות על ידי טופס אחד מיופה כוח לקבלת החלטות במקרה של טיפול רפואי בכלל ובמקרה של הגדרה כחולה הנוטה למות. בעקבות התיקון מ- 10/4/17 לא ניתן לחתום על טופס לייפוי כוח משולב. טפסים שנחתמו עד 10/4/17 והופקדו  במשרד הבריאות יהיו בתוקף כרגיל – 5 שנים ממתן האישור .

   לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך   *מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

   (תמונה להמחשה unsplash)