יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  ייפוי כוח מתמשך

  ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם לקבוע כיצד יראו חייו במידה והוא יגיע למצב בו הוא לא יוכל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו

  עודכן לאחרונה:27/06/21

  ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי שהוכנס במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות ושם דגש על תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לרצונו ולבחירתו.

  ייפוי הכוח הוא מסמך משפטי שמאפשר לאדם לתכנן את עתידו עוד בשלב בו הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם לקבוע איך ייראו חייו בעתיד במידה והוא יגיע למצב בו הוא לא יכול לקבל החלטות או לנהל את ענייניו, ולמנות אנשים מהימנים כמיופי כוח שיפעלו בשמו ועבורו בתחומי חייו השונים.

  האדם אשר מנסח את ייפוי הכוח המתמשך (הממנה) יכול לקבוע באילו תחומים הוא יקבל את עזרת מיופה הכוח ומה יהיו הסמכויות של האחרון. כמו כן, בכל עת ניתן לשנות את ייפוי הכוח המתמשך באמצעות הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו.

  מאחר וייפוי הכוח המתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים של קרבה ואמון (הממנה בוחר לתפקיד בן משפחה קרוב או אדם קרוב אחר שמהימנים עליו) סבר המחוקק כי בייפוי כוח מתמשך אין מקום למנגנון פיקוח שוטף (כפי שחל על אפוטרופוסים). עם זאת, נקבעו מספר איזונים ובלמים על מנת להבטיח שמינוי מיופה הכוח נעשה מתוך רצון חופשי ותוך הבנה מלאה של משמעות ההליך:

  1. את ייפוי הכוח יערוך ויאשר גורם מקצועי, עורך דין, שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ושעבר הכשרת חובה של האפוטורפוס הכללי (כאשר מדובר בייפוי כוח מתמשך רפואי המאשר יכול להיות רופא, עו"ס, פסיכולוג או אח).
  2. קיימת חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי שינהל מאגר של ייפוי כוח מתמשכים.
  3. על מיופה הכוח למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה על כך שהתנאים לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף מתקיימים (מסירת ההודעה מהווה תנאי לתוקף ייפוי הכוח המתמשך).
  4. האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות בדבר קיומו של ייפוי הכוח והודעות על מנת לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני.
  5. הממנה רשאי לקבע אנשים נוספים אותם יצטרך מיופה הכוח ליידע באשר להחלטותיו ולפעולותיו.

  מי יכול למנות מיופה כוח מתמשך?

  על הממנה להיות בגיר, תושב ישראל, שמבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, את המטרות שלו ואת התוצאות שלו. אם הממנה הינו אדם עם מוגבלות יש לאפשר לו התאמות והנגשה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

  מי יכול להתמנות למיופה כוח?

  מיופה הכוח חייב להיות אדם יחיד (מי שאינו תאגיד), מעל גיל 18, אשר לא משמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה אנשים (אלא אם מדובר בבני משפחתו). לא יכול להתמנות כמיופה כוח אדם שמונה לו עצמו אפוטרופוס או שקיים הסכם ייפוי כוח מתמשך שהוא ערך ביחס לעצמו.

  כאשר מדובר במיופה כוח לענייני רכוש לא יכול להתמנות לתפקיד מי שהוכרז על ידי בית המשפט כפושט רגל או נקבע על ידי בנק ישראל שהוא לקוח מוגבל חמור.

  סמכויותיו של מיופה הכוח:

  1. על מיופה הכוח לפעול בהתאם לרצון הממנה.
  2. מיופה הכוח אינו מוסמך לבצע פעולות מסוימות ללא הסכמה מפורשת של הממנה או אישור של בית המשפט.
  3. על מיופה הכוח מוטלת החובה לשמור מסמכים הנוגעים להחלטות מהותיות אותן הוא קיבל בענייניו של הממנה וכן לנהל חשבונות לפי ההוראות שיינתנו.
  4. דבר קיומו של ייפוי כוח מתמשך בתוקף יופיע על נכסים משמעותיים כנכסי מקרקעין.

  סוגי עניינים שיכולים להיכלל בייפוי כוח מתמשך:

  ייפוי כוח מתמשך יכול לחול, בהתאם לרצון הממנה, על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים, כולם או חלקם. ניתן למנות מיופה כוח לכל העניינים באותו התחום או לחלקם בלבד.

  • ייפוי כוח מתמשך לעניינם רכושיים – מקנה למיופה הכוח סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיו הכספיים ולהתחייבויות של הממנה (ניהול חשבונות בנק, השקעת כספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק וכד').
  • ייפוי כוח לעניינים אישיים – סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכל ענייניו של הממנה, כולל אלו הרפואיים ולמעט אלו הרכושיים (טיפול ברווחה, סיפוק צרכים יום-יומיים, שמירה על אורח חיים תרבותי ודתי, תעסוקה, שיקום, בחירת מקום מגורים וכד').
  • ייפוי כוח מתמשך לנושאים רפואיים בלבד.

  הליך עריכת ייפוי כוח מתמשך:

  1. ייפוי הכוח המתמשך ייערך על ידי עו"ד, שעבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים, על גבי טופס ייעודי מקוון.
  2. ייפוי הכוח המתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי. ההפקדה תיעשה באופן מקוון על ידי עוה"ד שערך את ייפוי הכוח או ידנית בהתייצבות הממנה במשרדי האפוטרופוס הכללי.
  3. האפוטרופוס הכללי ישלח לעוה"ד ולממנה הודעה ראשונה המאשרת את קבלת ייפוי הכוח המתמשך ובהמשך הודעה על הפקדה או דחייה של ההפקדה.

  בכל שלוש שנים מהפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד כניסתו לתוקף ישלח האפוטרופוס הכללי לממנה תזכורת על מנת לוודא שהוא מעוניין שייפוי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו.

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן