ייעוץ חינם וקביעת תור

  1-700-700-204  *מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

  התנדבות

  לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

  ידע ועמדות של מעסיקים בנושאי מדיניות כלפי עובדים המטפלים בבני משפחה זקנים

  סיכום ממצאי מחקר שנערך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

  עודכן לאחרונה:03/12/19

  תופעת הזדקנות אוכלוסיית העולם המערבי יוצרת צורך בקרב שכבה שלמה של אנשים בגיל הביניים לטפל בקרוב משפחה זקן, במקביל לעבודתם כשכירים בארגון כלשהו.

  מחקר שבוצע על ידי ד"ר דנה פרילוצקי, ד"ר דפנה הלפרין, פרופסור רות כץ, ופרופסור אריאלה לבנשטיין, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, מציג נתונים על המידע שיש בידי מעסיקים ותפיסותיהם את הצרכים והשירותים שעובדים, המחויבים לטיפול בקרוב משפחה זקן, במקביל לעבודתם כשכירים, נזקקים להם. בנוסף, מציג המחקר נתונים על מדיניות ועל תכנית אפשרית בהקשר לחברה הישראלית.

  החוקרות מציינות כי בבחינת המציאות בארץ ובהסתמך על ממצאי המחקר, נראה שאת אסטרטגיות ההתמודדות של ארגונים שונים עם צורכי עובדים המטפלים בבני משפחה זקנים אפשר לאפיין בעיקר ב"אין אסטרטגיה". ברוב הארגונים שנסקרו במחקר זה, אין מדיניות המסדירה את הנושא עבודה-משפחה. בארגונים שהנהיגו מדיניות כלפי המטפלים בקרובי משפחה זקנים, ביטויה העיקרי הוא בסוגים שונים של הגמשה ואפשרויות לשינוי בשעות ובימי העבודה של העובד. ריבוי המעבידים התומכים בהנהגת מדיניות כלפי עובדים המטפלים בקרובי משפחה זקנים מלמד על הצורך להסדיר את העניין בצורה מובנית וברורה.

  במחקר נמצא שככל שסוגי הסיוע יקרים יותר (כמו- ימי עבודה בתשלום, סבסוד טיפול) כך הם נתפסים פחות יישומיים. ציבור המעבידים תופס שעות עבודה גמישות ככלי יעיל ופשוט יחסית להפעלה.

  הספרות המחקרית מציינת ששעות עבודה גמישות התקבלו בחיוב אצל עובדים ובו בזמן תרמו למטרות הארגון. גלינסקי וג'ונסון (1998) מצאו שעובדים שיש להם אפשרות לעבוד בשעות גמישות, שבעי רצון יותר מעבודתם, נוטים יותר להישאר במקום העבודה ומגלים יותר יוזמה בעבודה.

  עוד נמצא במחקר זה שלמגזר (ציבורי) ולגודל הארגון (ארגון גדול) יש השלכות חיוביות על הנהגת מדיניות התומכת בעובדים מטפלים. כך, לדוגמה, גודל הארגון קבע במידה רבה את הנהגת המדיניות כלפי עובד המטפל בבן משפחה זקן ואת מידת יישומם של סוגי סיוע שונים. העסקת עובד רווחה למשל מקובלת בארגונים גדולים ונדירה בארגונים קטנים. עובד רווחה הוא ערוץ נוסף להתמודדות ארגונים עם צורכי עובדים המטפלים בבני משפחה. יחד עם זאת, יש לציין כי מחקרים אחרים הראו שדווקא המעסיק הישיר או המנהל הישיר, הוא האדם אליו פונה העובד בשעת הצורך. יותר מכך, בו תלוי העובד מבחינות רבות יותר מאשר במדיניות הנהוגה בארגון. נמצא שגם כשלארגון יש מדיניות, נושא יישומה תלוי במנהל האישי (Powell& Mainiero, 1999). לאווירה במקום העבודה, לאקלים הארגוני המחייב או שולל תמיכה בעובד המטפל בקרוב משפחה זקן, יש השפעה על יישום המדיניות. עובד החווה יחס שלילי כלפי היותו מטפל לא ייעזר בתכניות סיוע כלשהן. מכאן שדיון העוסק בקביעה/ אי קביעה של מדיניות כלפי עובדים המטפלים בבני משפחה זקנים, ותפקיד המנהלים הישירים בהקשר זה, צריך להיות רגיש להבדלי המאפיינים בין הארגונים.

  לסיכום, בשל השינויים הדמוגרפיים, החברתיים והכלכליים והתארכות תוחלת החיים, נישואין ולידה בגיל מאוחר יותר, החברה עומדת בפני האתגר לסייע למשפחה להמשיך ולטפל בחבריה המזדקנים. עליה לסייע לבני "דור הסנדביץ'" להתמודד עם התפקידים, המנוגדים לעתים, של עבודה וטיפול בבני משפחה זקנים. המטרה להשיג תחושת איזון בין עבודה וטיפול ולהוביל אותם מתחושת קונפליקט עבודה-טיפול לתחושת איזון ביניהם.

  הדבר מחייב למצוא דרכים לפתח מדיניות שתותאם לצורכיהם של העובדים המטפלים ולאפשרויות הקיימות בארגון ולאופיו. המדיניות צריכה להיות גמישה ולהכיל מרכיבים שונים מתוך אמצעי הסיוע שנמצאו מועדפים במחקר. ייתכן שהתכנית או חלקים ממנה צריכים להיות מעוגנים בנהלים/ חוקים ברורים, שיישומם יחול על כלל הארגונים.

  * המחקר נתמך במענקים מטעם הקרן הלאומית למדע ומטעם המוסד לביטוח לאומי

  לקריאת המחקר המלא, לחצו  כאן.