יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  חופשות וחגים של העובדים הזרים

  לאילו ימי חופש זכאי העובד הזר ואיך מתארגנים לימים בהם הוא נעדר?

  עודכן לאחרונה:12/04/22

  עובדים זרים זכאים לזכויות סוציאליות וביניהן יום מנוחה שבועי, חופשה שנתית וימי חג. על אף שההתארגנות בימי חופש של העובד מאתגרת, חובה על פי חוק, ומעבר לכך גם חשוב, לאפשר לו לצאת לחופש המגיעה לו ולהיערך בהתאם. הניסיון מלמד שהעובדים זקוקים ליום המנוחה על מנת "להתאוורר". עבודה בטיפול באדם סיעודי, ללא מנוחה, מביאה לשחיקה של העובד.

  יום חופש שבועי

  ב- 7/7/16 נקבע פס"ד מחייב בנושא, על ידי בית הדין הארצי לעבודה. במסגרת פסה"ד נקבע כי אורך המנוחה השבועית צריך להיות 25 שעות לפחות.

  עוד נקבע בפסה"ד כי המעסיק צריך להבהיר מראש לעובד, בכתב בהסכם העבודה ובעל פה, את זכותו לחופשת מנוחה בת 25 שעות רצופות. המעסיק צריך לציין מראש שבמהלך חופשת המנוחה העובד יכול על פי רצונו לשהות בבית המטופל או מחוצה לו. כמו כן, צריך להדגיש בפני העובד, מראש, כי בזמן חופשת מנוחתו הוא פטור מכל עבודה ומחויבות למטופל והמעסיק או מי מטעמו אינם רשאים לדרוש זאת ממנו, אפילו אם העובד בחר להיות בזמן חופשת מנוחתו בבית המטופל.

  מתי מתחילה חופשת המנוחה?

  חופשת המנוחה מתחילה ברגע שבו המטפל הסיעודי סיים ביום עבודה נתון את משימתו האחרונה לטיפול במטופל באותו יום, כולל השגחה.

  ברוב המקרים העובדים הזרים מבקשים לנצל את יום החופש בימי ראשון שהוא יום המנוחה לפי דתם.

  לקטעים הרלוונטים מתוך פסק הדין, לחצו כאן

  איך מתארגנים?

  על מנת לא לפגוע בטיפול בבן המשפחה, קיימות מספר אפשרויות להיערך ליום החופש:

  • ניתן להציע לעובד הזר לצאת ליום מנוחה בימים שישי/ שבת ולהיערך עם בני המשפחה על מנת להחליף אותו.

  • ניתן להעסיק מטפל ישראלי ביום החופשי של העובד הזר באופן פרטי או על חשבון שעות חוק סיעוד (יש לדבר על כך עם חברת הסיעוד דרכה עוברות השעות מביטוח לאומי למטפלת).

  • ישנם עובדים הבוחרים להישאר ולעבוד ביום השבועי.  זהו סידור לא רצוי ומוצע רק באין ברירה אחרת. חשוב לציין כי העובד הזר לא יכול לחייב את המעסיק להעסיקו ביום החופשי.

  תשלום על עבודה ביום המנוחה

  עובדים זרים זכאים למנוחה שבועית (יום מנוחה- מינימום 25 שעות) ול-9 ימי חג לפי דתם ולבחירתם.
  במסגרת פסק הדין  (7/7/16) נקבע כי התשלום עבור עבודה ביום המנוחה של העובד- "צריך להיות 150% משכרו, עבור יום עבודה רגיל, שאיננו יום המנוחה" (בתנאי שהעבודה ביום המנוחה אינה שונה מהעבודה ביום רגיל).
  לפסק הדין ניתנו שתי פרשנויות-
  האחת אומרת שצריך לשלם 150% מהשכר, ולפיה על מנת לחשב את התשלום עבור יום המנוחה –
  1. יש לחשב את השכר היומי של העובד
  2. להכפיל את השכר היומי ב 150%
  לדוגמה:
  עובד שמקבל שכר מינימום 5300 ש"ח, שכר עבודתו ביום המנוחה השבועי/ יום חג הוא 318 ש"ח ליום.
  החישוב נעשה באופן הבא:

  1.  5300 ש"ח לחלק ל- 25 (ימי עבודה) שווה 212 ש"ח.

  2.  להכפיל את השכר היומי ב- 150% : 212*150% שווה 318 ש"ח.

  הפרשנות השנייה מדברת על כך שצריך להוסיף לתשלום עוד שעת עבודה בתעריף של 150%.

  1. יש לחשב את השכר היומי של העובד

  2. להכפיל את השכר היומי ב-150%

  3. להוסיף עוד שעה בתעריף של 150%

  לדוגמה:
  עובד שמקבל שכר מינימום 5300 ש"ח, שכר עבודתו ביום המנוחה השבועי/ יום חג הוא 360 ש"ח ליום.
  החישוב נעשה באופן הבא:
  1.  5300 ש"ח לחלק ל- 25 (ימי עבודה) שווה 212 ש"ח.
  2.  להכפיל את השכר היומי ב- 150% : 212*150% שווה 318 ש"ח.
  3. להוסיף עוד שעה בתעריף של 150% (28.5 ש"ח -שעת עבודה על פי שכר המינימום הקבוע בחוק כפול  150%) 318+42.75= 360.75.

  לקטעים הרלוונטים מתוך פסק הדין, לחצו כאן

  ימי חג

  עובדים זרים זכאים ל-9 ימי חג בשנה, בהם הם זכאים לחופשה. חשוב לבקש מהלשכה הפרטית את רשימת החגים לפי דתו של העובד ובתחילת ההעסקה לסכם מראש עם העובד באילו ימי חג הוא מבקש לצאת לחופשה.

  כאמור, במסגרת פסק הדין שהוזכר למעלה (7/7/16) נקבע כי תשלום עבור עבודה ביום המנוחה של העובד- "צריך להיות 150% משכרו, עבור יום עבודה רגיל, שאיננו יום המנוחה" (בתנאי שהעבודה ביום המנוחה אינה שונה מהעבודה ביום רגיל).

  כאמור, לפסק הדין ניתנו שתי פרשנויות-
  האחת אומרת שצריך לשלם 150% מהשכר, ולפיה על מנת לחשב את התשלום עבור יום המנוחה –
   
  1. יש לחשב את השכר היומי של העובד
  2. להכפיל את השכר היומי ב-150%
  לדוגמה:
  עובד שמקבל שכר מינימום 5300 ש"ח, שכר עבודתו ביום המנוחה השבועי/ יום חג הוא 318 ש"ח ליום.
  החישוב נעשה באופן הבא:
  1.  5300 ש"ח לחלק ל- 25 (ימי עבודה) שווה 212 ש"ח.
  2.  להכפיל את השכר היומי ב- 150% : 212*150% שווה 318 ש"ח.
  הפרשנות השנייה מדברת על כך שצריך להוסיף לתשלום עוד שעת עבודה בתעריף של 150%.

  1. יש לחשב את השכר היומי של העובד

  2. להכפיל את השכר היומי ב-150%

  3. להוסיף עוד שעה בתעריף של 150%

   לדוגמה:

  עובד שמקבל שכר מינימום 5300 ש"ח, שכר עבודתו ביום המנוחה השבועי/ יום חג הוא 360 ש"ח ליום.

  החישוב נעשה באופן הבא:

  1.  5300 ש"ח לחלק ל- 25 (ימי עבודה) שווה 212 ש"ח.

  2.  להכפיל את השכר היומי ב- 150% : 212*150% שווה 318 ש"ח.

  3. להוסיף עוד שעה בתעריף של 150%-    (29.12 ש"ח -שעת עבודה על פי שכר המינימום הקבוע בחוק כפול  150%) 318+43.68= 361.68.

  לקטעים הרלוונטים מתוך פסק הדין, לחצו כאן

  איך מתארגנים?

  קיימות מספר אפשרויות להיערך ליום החופש של העובד הזר:

  • ניתן להעסיק מטפל ישראלי ביום החופשי של העובד הזר באופן פרטי או על חשבון שעות חוק סיעוד (יש לדבר על כך עם חברת הסיעוד דרכה עוברות השעות מביטוח לאומי למטפלת).
  • ישנם עובדים הבוחרים לעבוד ביום זה, כפי שצוין, יש לשלם להם בהתאם.
  • מאחר וימי החג נבחרים על ידי העובד מראש, ניתן להיערך במשפחה מראש להחלפת העובד ביום החג.

  חופשה שנתית

  מכסת החופשה השנתית המגיעה לעובד הזר, בכל שנה, היא 16 יום ו- 14 אם פודה בכסף (לעובד עם ותק של 6-1). במסגרת ימי החופשה כוללים יום מנוחה שבועי אחד לכל 7 ימים רצופים.

  החל מהשנה הששית לעבודה, מגיעה לעובד הזר חופשה שנתית של 18 יום. בעד השנה השביעית אורך החופשה עולה ל- 21 יום. שכר עבודה עבור יום חופשה שנתית הוא – 212 ש"ח ליום (5300 ש"ח שכר מינימום לחלק ל- 25 ימי עבודה= 212 ש"ח).

  עובד זר רשאי לבקש לנסוע במהלך חופשתו לביקור מולדת. במהלך החופשה המשפחה המעסיקה רשאית לבקש "אשרת עבודה זמנית" ולהעסיק עובד זר אחר באופן זמני. מדובר בעובד זר שכבר נמצא בארץ.

  למאמר המלא על תהליך הוצאת אינטר ויזה לקראת יציאתו של העובד הזר לחופשת מולדת לחץ כאן.

  איך מתארגנים?

  קיימות מספר אפשרויות להיערך לחופשה השנתית:

  • נעזרים בלשכה הפרטית בה העובד רשום- חשוב להדגיש כי הלשכה הפרטית בה רשום העובד, אינה מחויבת למצוא לו מחליף במקרה של חופשה, ובדרך כלל אינה יכולה להתחייב מראש על עובד זר מחליף שיהיה פנוי בזמן החופשה העתידית. מציאת מחליף יכולה להיעשות מבחינת החברה ממש סמוך ליציאתו של העובד לחופש, אם באותו זמן נמצא עובד שהפסיק כרגע את עבודתו .
  • פתרון נוסף הוא לבקש מהעובד שידאג למחליף.
  • ניתן לחפש עובד ישראלי.
  • ניתן לעבור באופן זמני לבית אבות.
  • ניתן גם לבדוק אפשרות לנופשון באמצעות עו"ס קשישים בלשכות לשירותים חברתיים ברשות המקומית בה מתגורר הזקן.
  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן