לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

חופשות וחגים של העובדים הזרים

לאילו ימי חופש העובד הזר זכאי ואיך מתארגנים?

מאת:  מיכל אברהם, עו"ס/ משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-18/08/19
א א א
תקציר:עובדים זרים זכאים לימי חופשה ומנוחה. על אף שהתארגנות המשפחות בתקופה זו מאתגרת, יש לאפשר לעובד הזר לצאת לחופש המגיע לו. חשוב לדעת כמה ימי חג וחופשה מגיעים לעובד הזר, ואיך ניתן להיערך לקראת ימי החג והחופשה.

עובדים זרים זכאים לזכויות סוציאליות וביניהן יום מנוחה שבועי, חופשה שנתית וימי חג. על אף שההתארגנות בימי חופש של העובד מאתגרת, חובה על פי חוק, ומעבר לכך גם חשוב, לאפשר לו לצאת לחופש המגיעה לו ולהיערך בהתאם. הניסיון מלמד שהעובדים זקוקים ליום המנוחה על מנת "להתאוורר". עבודה בטיפול באדם סיעודי, ללא מנוחה, מביאה לשחיקה של העובד.

יום חופש שבועי

ב- 7/7/16 נקבע פס"ד מחייב בנושא, על ידי בית הדין הארצי לעבודה. במסגרת פסה"ד נקבע כי אורך המנוחה השבועית צריך להיות 25 שעות לפחות.

עוד נקבע בפסה"ד כי המעסיק צריך להבהיר מראש לעובד, בכתב בהסכם העבודה ובעל פה, את זכותו לחופשת מנוחה בת 25 שעות רצופות. המעסיק צריך לציין מראש שבמהלך חופשת המנוחה העובד יכול על פי רצונו לשהות בבית המטופל או מחוצה לו. כמו כן, צריך להדגיש בפני העובד, מראש, כי בזמן חופשת מנוחתו הוא פטור מכל עבודה ומחויבות למטופל והמעסיק או מי מטעמו אינם רשאים לדרוש זאת ממנו, אפילו אם העובד בחר להיות בזמן חופשת מנוחתו בבית המטופל.

מתי מתחילה חופשת המנוחה?

חופשת המנוחה מתחילה ברגע שבו המטפל הסיעודי סיים ביום עבודה נתון את משימתו האחרונה לטיפול במטופל באותו יום, כולל השגחה.

ברוב המקרים העובדים הזרים מבקשים לנצל את יום החופש בימי ראשון שהוא יום המנוחה לפי דתם.

לקטעים הרלוונטים מתוך פסק הדין, לחצו כאן

איך מתארגנים?

על מנת לא לפגוע בטיפול בבן המשפחה, קיימות מספר אפשרויות להיערך ליום החופש:

 • ניתן להציע לעובד הזר לצאת ליום מנוחה בימים שישי/ שבת ולהיערך עם בני המשפחה על מנת להחליף אותו.

 • ניתן להעסיק מטפל ישראלי ביום החופשי של העובד הזר באופן פרטי או על חשבון שעות חוק סיעוד (יש לדבר על כך עם חברת הסיעוד דרכה עוברות השעות מביטוח לאומי למטפלת).

 • ישנם עובדים הבוחרים להישאר ולעבוד ביום השבועי.  זהו סידור לא רצוי ומוצע רק באין ברירה אחרת. חשוב לציין כי העובד הזר לא יכול לחייב את המעסיק להעסיקו ביום החופשי.

תשלום על עבודה ביום המנוחה

עובדים זרים זכאים למנוחה שבועית (יום מנוחה- מינימום 25 שעות) ול-9 ימי חג לפי דתם ולבחירתם.
במסגרת פסק הדין  (7/7/16) נקבע כי התשלום עבור עבודה ביום המנוחה של העובד- "צריך להיות 150% משכרו, עבור יום עבודה רגיל, שאיננו יום המנוחה" (בתנאי שהעבודה ביום המנוחה אינה שונה מהעבודה ביום רגיל).
לפסק הדין ניתנו שתי פרשנויות-
האחת אומרת שצריך לשלם 150% מהשכר, ולפיה על מנת לחשב את התשלום עבור יום המנוחה –
1. יש לחשב את השכר היומי של העובד
2. להכפיל את השכר היומי ב 150%
לדוגמה:
עובד שמקבל שכר מינימום 5300 ש"ח, שכר עבודתו ביום המנוחה השבועי/ יום חג הוא 318 ש"ח ליום.
החישוב נעשה באופן הבא:

1.  5300 ש"ח לחלק ל- 25 (ימי עבודה) שווה 212 ש"ח.

2.  להכפיל את השכר היומי ב- 150% : 212*150% שווה 318 ש"ח.

הפרשנות השנייה מדברת על כך שצריך להוסיף לתשלום עוד שעת עבודה בתעריף של 150%.

1. יש לחשב את השכר היומי של העובד

2. להכפיל את השכר היומי ב-150%

3. להוסיף עוד שעה בתעריף של 150%

לדוגמה:
עובד שמקבל שכר מינימום 5300 ש"ח, שכר עבודתו ביום המנוחה השבועי/ יום חג הוא 360 ש"ח ליום.
החישוב נעשה באופן הבא:
1.  5300 ש"ח לחלק ל- 25 (ימי עבודה) שווה 212 ש"ח.
2.  להכפיל את השכר היומי ב- 150% : 212*150% שווה 318 ש"ח.
3. להוסיף עוד שעה בתעריף של 150% (28.5 ש"ח -שעת עבודה על פי שכר המינימום הקבוע בחוק כפול  150%) 318+42.75= 360.75.

לקטעים הרלוונטים מתוך פסק הדין, לחצו כאן

ימי חג

עובדים זרים זכאים ל-9 ימי חג בשנה, בהם הם זכאים לחופשה. חשוב לבקש מהלשכה הפרטית את רשימת החגים לפי דתו של העובד ובתחילת ההעסקה לסכם מראש עם העובד באילו ימי חג הוא מבקש לצאת לחופשה.

כאמור, במסגרת פסק הדין שהוזכר למעלה (7/7/16) נקבע כי תשלום עבור עבודה ביום המנוחה של העובד- "צריך להיות 150% משכרו, עבור יום עבודה רגיל, שאיננו יום המנוחה" (בתנאי שהעבודה ביום המנוחה אינה שונה מהעבודה ביום רגיל).

כאמור, לפסק הדין ניתנו שתי פרשנויות-
האחת אומרת שצריך לשלם 150% מהשכר, ולפיה על מנת לחשב את התשלום עבור יום המנוחה –
 
1. יש לחשב את השכר היומי של העובד
2. להכפיל את השכר היומי ב-150%
לדוגמה:
עובד שמקבל שכר מינימום 5300 ש"ח, שכר עבודתו ביום המנוחה השבועי/ יום חג הוא 318 ש"ח ליום.
החישוב נעשה באופן הבא:
1.  5300 ש"ח לחלק ל- 25 (ימי עבודה) שווה 212 ש"ח.
2.  להכפיל את השכר היומי ב- 150% : 212*150% שווה 318 ש"ח.
הפרשנות השנייה מדברת על כך שצריך להוסיף לתשלום עוד שעת עבודה בתעריף של 150%.

1. יש לחשב את השכר היומי של העובד

2. להכפיל את השכר היומי ב-150%

3. להוסיף עוד שעה בתעריף של 150%

 לדוגמה:

עובד שמקבל שכר מינימום 5300 ש"ח, שכר עבודתו ביום המנוחה השבועי/ יום חג הוא 360 ש"ח ליום.

החישוב נעשה באופן הבא:

1.  5300 ש"ח לחלק ל- 25 (ימי עבודה) שווה 212 ש"ח.

2.  להכפיל את השכר היומי ב- 150% : 212*150% שווה 318 ש"ח.

3. להוסיף עוד שעה בתעריף של 150%-    (29.12 ש"ח -שעת עבודה על פי שכר המינימום הקבוע בחוק כפול  150%) 318+43.68= 361.68.

לקטעים הרלוונטים מתוך פסק הדין, לחצו כאן

איך מתארגנים?

קיימות מספר אפשרויות להיערך ליום החופש של העובד הזר:

 • ניתן להעסיק מטפל ישראלי ביום החופשי של העובד הזר באופן פרטי או על חשבון שעות חוק סיעוד (יש לדבר על כך עם חברת הסיעוד דרכה עוברות השעות מביטוח לאומי למטפלת).
 • ישנם עובדים הבוחרים לעבוד ביום זה, כפי שצוין, יש לשלם להם בהתאם.
 • מאחר וימי החג נבחרים על ידי העובד מראש, ניתן להיערך במשפחה מראש להחלפת העובד ביום החג.

חופשה שנתית

מכסת החופשה השנתית המגיעה לעובד הזר, בכל שנה, היא 16 יום ו- 14 אם פודה בכסף (לעובד עם ותק של 6-1). במסגרת ימי החופשה כוללים יום מנוחה שבועי אחד לכל 7 ימים רצופים.

החל מהשנה הששית לעבודה, מגיעה לעובד הזר חופשה שנתית של 18 יום. בעד השנה השביעית אורך החופשה עולה ל- 21 יום. שכר עבודה עבור יום חופשה שנתית הוא – 212 ש"ח ליום (5300 ש"ח שכר מינימום לחלק ל- 25 ימי עבודה= 212 ש"ח).

עובד זר רשאי לבקש לנסוע במהלך חופשתו לביקור מולדת. במהלך החופשה המשפחה המעסיקה רשאית לבקש "אשרת עבודה זמנית" ולהעסיק עובד זר אחר באופן זמני. מדובר בעובד זר שכבר נמצא בארץ.

למאמר המלא על תהליך הוצאת אינטר ויזה לקראת יציאתו של העובד הזר לחופשת מולדת לחץ כאן.

איך מתארגנים?

קיימות מספר אפשרויות להיערך לחופשה השנתית:

 • נעזרים בלשכה הפרטית בה העובד רשום- חשוב להדגיש כי הלשכה הפרטית בה רשום העובד, אינה מחויבת למצוא לו מחליף במקרה של חופשה, ובדרך כלל אינה יכולה להתחייב מראש על עובד זר מחליף שיהיה פנוי בזמן החופשה העתידית. מציאת מחליף יכולה להיעשות מבחינת החברה ממש סמוך ליציאתו של העובד לחופש, אם באותו זמן נמצא עובד שהפסיק כרגע את עבודתו .
 • פתרון נוסף הוא לבקש מהעובד שידאג למחליף.
 • ניתן לחפש עובד ישראלי.
 • ניתן לעבור באופן זמני לבית אבות.
 • ניתן גם לבדוק אפשרות לנופשון באמצעות עו"ס קשישים בלשכות לשירותים חברתיים ברשות המקומית בה מתגורר הזקן.

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 83 תגובות

      Array
(
  [0] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19705
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יפעת קרלמן
      [comment_author_email] => ifatkrelman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.176.173.3
      [comment_date] => 2016-08-07 10:40:27
      [comment_date_gmt] => 2016-08-07 07:40:27
      [comment_content] => אילנה שלום,
תודה על הערתך. אכן לאחרונה התקבל פס"ד מחייב בו עלה הנושא של אורך יום המנוחה השבועי. המאמר בתהליכי עדכון.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 19701
      [user_id] => 18
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [1] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19704
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => אילנה לופשיץ
      [comment_author_email] => nanushka@smile.net.il
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 87.69.198.175
      [comment_date] => 2016-08-06 10:28:45
      [comment_date_gmt] => 2016-08-06 07:28:45
      [comment_content] => החל מיולי 2016 מגיעות לה רק 25 שעות ברצף. ה100ש' הם למעשה חלק מהמשכורת, ולכן כדאי לתת אותם בסוף החודש - את כל הכסף לתת בסוף החודש. ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק של חברים לצרה : "מטופלים ע"י עובדים זרים - ..."
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 14476
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [2] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19703
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => אילנה לופשיץ
      [comment_author_email] => nanushka@smile.net.il
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 87.69.198.175
      [comment_date] => 2016-08-06 10:26:05
      [comment_date_gmt] => 2016-08-06 07:26:05
      [comment_content] => הגזימה. שתעבוד קודם שנה. לפי מי את חושבת שעלייך לאשר את יציאתה? ו...את חייבת להעסיק אותה כאשר תחזור, כי היא רשומה על הויזה שלכם
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 14481
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [3] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19702
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => אילנה לופשיץ
      [comment_author_email] => nanushka@smile.net.il
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 87.69.198.175
      [comment_date] => 2016-08-06 10:23:48
      [comment_date_gmt] => 2016-08-06 07:23:48
      [comment_content] => שאלה טובה. תצטרפי לקבוצת הפייסבוק "מטופלים ע"י עובדים זרים..." ותשאלי גם שם. 100ש' הם בהחלט מקדמה וחלק מהמשכורת. עבור השבת את משלמת 150%ולא מה שאמרו לך בחברת הסיעוד. באיזו חברת סיעוד מדובר? חשוב לדעת: חברות הסיעוד הן חברות מסחריות וחד וחלק תומכות בעובדים, לא בקשישים הנסחטים.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 14480
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [4] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19701
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => אילנה לופשיץ
      [comment_author_email] => nanushka@smile.net.il
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 87.69.198.175
      [comment_date] => 2016-08-06 10:19:43
      [comment_date_gmt] => 2016-08-06 07:19:43
      [comment_content] => שלום, לאחרונה שונה חוק ה 36ש' חופש שבועיות ל> 25 שעות
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [5] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19693
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יפעת קרלמן
      [comment_author_email] => ifatkrelman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.176.173.3
      [comment_date] => 2016-08-01 10:23:59
      [comment_date_gmt] => 2016-08-01 07:23:59
      [comment_content] => דפנה שלום,
מבדיקה שערכנו , לאחרונה נקבעה הלכה מחייבת על ידי בית דין ארצי לעבודה. במסגרת פס"ד נקבע כי התשלום עבור עבודה ביום המנוחה של העובד- "צריך להיות 150% משכרו עבור יום עבודה רגיל, שאיננו יום המנוחה" (בתנאי שהעבודה ביום המנוחה אינה שונה מהעבודה ביום רגיל). זה אומר שצריך לחשב מה השכר של העובדת שלכם ביום רגיל ואז להכפיל ב- 150%.

יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 19692
      [user_id] => 18
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [6] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19692
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => דפנה
      [comment_author_email] => dafna_o@walla.co.il
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 62.219.21.70
      [comment_date] => 2016-08-01 09:19:07
      [comment_date_gmt] => 2016-08-01 06:19:07
      [comment_content] => הבנתי ששכר המינימום עלה בחודש יולי. עד היום שילמנו לעובדת הזרה כל סופ"ש 280 ש"ח. כמה עלי לשלם מחודש יולי 2016?
תודה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 14416
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [7] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19683
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יפעת קרלמן
      [comment_author_email] => ifatkrelman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.176.173.3
      [comment_date] => 2016-07-17 15:58:32
      [comment_date_gmt] => 2016-07-17 12:58:32
      [comment_content] => ריקי שלום,
בעקרון לאחר השלמת שנת עבודה העובדת זכאית ל- 14 ימי חופשה (הכוללים בתוכם את החופשה השבועית). היא אמורה להנתן בחודש האחרון של אותה שנה עם הודעה מראש של 14 יום. אלה בעצם הימים עליהם את משלמת לה כאילו עבדה. שאר הימים על חשבונה כי אין לה ימי חופש נוספים. היא צריכה להוציא ויזה מיוחדת שתאפשר לה לצאת מהארץ ולחזור. על פי הנוהל מתן אינטר ויזה לא מותנה באישור מהמעסיק.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 14481
      [user_id] => 18
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [8] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19620
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יפעת קרלמן
      [comment_author_email] => ifatkrelman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.179.197.118
      [comment_date] => 2016-05-09 09:22:46
      [comment_date_gmt] => 2016-05-09 06:22:46
      [comment_content] => סיגל שלום,
אנו מעדכנים את התעריפים בכל פעם שיש שינוי.

יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.94 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 14410
      [user_id] => 18
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [9] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19619
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יפעת קרלמן
      [comment_author_email] => ifatkrelman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.179.197.118
      [comment_date] => 2016-05-09 09:08:38
      [comment_date_gmt] => 2016-05-09 06:08:38
      [comment_content] => סימה שלום,
למיטב ידיעתי העובדת אינה יכולה לאלץ אותך להעביד אותה בחופשה השבועית שלה. לא הבנתי את ההמשך של השאלה שלך, למה היא מתייחסת ליום חג? את מוזמנת ליצור עימנו קשר - 1700700204 או באמצעות האתר להבהרה ומענה על שאלתך.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.94 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 19617
      [user_id] => 18
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [10] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19617
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => סימה אלון
      [comment_author_email] => simhaalon@gmail.com
      [comment_author_url] => https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1393968877295621/
      [comment_author_IP] => 84.111.240.155
      [comment_date] => 2016-05-07 16:03:00
      [comment_date_gmt] => 2016-05-07 13:03:00
      [comment_content] => העובדת מבקשת את התמורה של יום עבודה מהצורך בכסף למרות שאיני צריכה אותה ולא מחייבת אותה להישאר למה אני צריכה לשלום כמו שבת ולהוסיף יום חופשי למנוחה. איפוא ההיגיון וכשזה נופל ביום מנוחה שלהם (שבת/ראשון) גם צריך לשלם בנוסף?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.94 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 14470
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [11] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14481
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => ריקי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-08-20 20:26:17
      [comment_date_gmt] => 2015-08-20 20:26:17
      [comment_content] => התחלתי להעסיק עובדת זרה ב 12 במרץ. היום היא הודיעה לי שבחמישה עשר בדצמבר (כלומר אחרי תשעה חודשי עבודה)ברצונה לטוס לחופשת מולדת למשך 45 ימים. מה החוק אומר? אני מבינה שעלי לאשר את יציאתה, על כמה ימי חופשה עלי לשלם לה? האם עלי להתחייב להעסיקה בחזרה?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [12] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14480
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => נעמה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-08-02 11:57:00
      [comment_date_gmt] => 2015-08-02 11:57:00
      [comment_content] => שלום,
אצל אימי החלה לעבוד עובדת זרה. על פי בקשתה, סגרנו איתה 4000 נטו ושהיא נשארת שבתות (אין לה לאן ללכת). 
על פי מה שקראתי בזכותונים לעובד זר, הבנתי שעבור ימי שבת יש לשלם 150%, כלומר אם השכר ליום 186 ש"ח אז 150% זה 279 ש"ח. בחברת סיעוד נאמר לי לשלם 250% עבור הישארותה בשבת אחרת צריך לתת לה עוד יום חופש באמצע השבוע. בנוסף לכך, הם אמרו שאני צריכה לשלם לה עוד 100 ש"ח לכל שבוע עבודה. 
על פי מה שהבנתי מהזכותונים, 100 ש"ח לשבוע הם רק מקדמה למשכורת.
מי צודק? כמה אני צריכה לשלם בסופו של דבר?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [13] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14479
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => בלה ילמה -עוס רעות - משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-07-02 13:11:46
      [comment_date_gmt] => 2015-07-02 13:11:46
      [comment_content] => אביבה שלום,
החוק לא מגדיר אורכו של יום חג ,בלא הגדרה אחרת יום משמעו 24 שעות , אלא אם יום חג מסוים על פי דתו של העובד חל מס' ימים רצופים, כי אז ימים אלה יקוזזו מיתרת ימי החג.
( לדוגמא החג נמשך יומיים,יומיים אלה יקוזזו מיתרת 9 ימי החג להם זכאי , לכן יתרתו לניצול 7 ימים נוספים).
בנוגע למנוחה עובד זכאי , ל36 שעות מנוחה ברצף אחת לשבוע ,ולא מעבר לכך.
כל טוב !
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [14] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14478
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => אביבה בסן
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-07-01 15:02:43
      [comment_date_gmt] => 2015-07-01 15:02:43
      [comment_content] => קבלתי רשימת חגים של הסיעודי הפיליפינים בו מצויין שכל חופשה הנה בת 24 שעות ויש סעיף נוסף האומר שכל חופשה היא בת 24 שעות מדוע במשרד הסיעודי לעובדים זרים אומרים לי שאני צריכה לתת 26 שעות חופשה שנתית במילא היא תמיד מאחרת בכחצי שעה לטובתה היא נחה כל יום 3-4 שעות מחכה לתשובה אביבה תודה מראש
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [15] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14477
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => בלה ילמה -עוס רעות - משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-05-28 11:00:03
      [comment_date_gmt] => 2015-05-28 11:00:03
      [comment_content] => לוסי שלום, עפי חוק למטפל מגיעות 36 שעות חופשיות ברצף בהתאם לימי המנוחה על פי דתו או בסופ"ש.
 יש לשלם 100 ש"ח מידי שבוע ל"דמי כיס" מפרעה על חשבון השכר.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [16] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14476
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => לוסי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-05-23 08:44:26
      [comment_date_gmt] => 2015-05-23 08:44:26
      [comment_content] => עד כה המטפלת של אבי יצאה ל 26 שעות חופשה מיום שבת ב 17:00 עד יום ראשון ב 19:00. עכשיו היא הודיעה לי שמגיע לה 36 שעות. כלומר אני צריכה לשחרר אותה בשבת כבר ב 07:00 בבוקר? ולתת לה 100 ש"ח דמי כיס ?
תודה מראש
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [17] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14475
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => גיורא
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-05-11 13:33:35
      [comment_date_gmt] => 2015-05-11 13:33:35
      [comment_content] => העובדת הזרה של אמא סיימה שנת עבודה ותצא לחופשת מולדת באוגוסט. היא והמשרד דורשים תשלום עבור 12 ימי חופש מיידית. מה אומר החוק?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [18] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14474
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-12-24 11:14:27
      [comment_date_gmt] => 2014-12-24 11:14:27
      [comment_content] => תמי שלום,
תשלום עבור עבודה ביום חג הוא 150%- 258 ש"ח. למיטב ידיעתנו, התשלום משולם ללא קשר לתשלומים האחרים.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [19] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14473
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => תמי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-12-22 10:26:57
      [comment_date_gmt] => 2014-12-22 10:26:57
      [comment_content] => שלום
אנו מעסיקים עובדת זרה בתחום הסיעוד .היא מקבלת תשלום חודשי קבוע של 5000 ש"ח+260 ש"ח עבור כל שבת.אין השתתפות של חברת ההשמה.
היא עובדת רצוף ולא מעוניינת לצאת לחופשות. השאלה שלי היא:
האם התשלום בגין חג הוא 150% או 200%?
היא נשארת לעבוד בחגים,האם היא אמורה לקבל 260 ש"ח בגין כל יום חג בנוסף למשכורת החודשית?
או שאמורה לקבל את ההפרש של 50% או 100%?

אודה על תשובתכם
תודה
תמי
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [20] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14472
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-23 10:20:23
      [comment_date_gmt] => 2014-11-23 10:20:23
      [comment_content] => מיכל שלום,
אני מבינה שהעובדת עבדה 7 ימים סה"כ אצל הקשישה? אם כן אז למיטב ידיעתנו היא אינה זכאית להודעה מוקדמת ולחופש.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [21] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14471
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-19 14:21:12
      [comment_date_gmt] => 2014-11-19 14:21:12
      [comment_content] => עובדת שהועסקה אצל אשה מבוגרת שנפטרה למשך 7 ימים כמה ימי הודעה וכמה ימי חופשה עליה לקבל?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [22] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14470
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-10 09:37:20
      [comment_date_gmt] => 2014-11-10 09:37:20
      [comment_content] => נדיה שלום,
עובדת זרה שעבדה ביום חג בו אמורה הייתה לצאת לחופש, זכאית לקבל תשלום של 258 ש"ח על אותו יום+ יום מנוחה חלופי.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [23] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14469
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => נדיה אלבנק
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-08 21:26:02
      [comment_date_gmt] => 2014-11-08 21:26:02
      [comment_content] => האם עובדת זרה שעובדת כל החודש בגלל הצורך. מקבלת תוספת כחוק על שבתות, האם בחג שלה שחל באמצע השבוע מגיע לה כפול כי כבר אותו יום משולם לה שכר. בשכר החודשי שלה?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [24] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14468
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-10-12 08:43:17
      [comment_date_gmt] => 2014-10-12 08:43:17
      [comment_content] => מיקי שלום,
אני מתנצלת על העיכוב בתגובה. הסכומים אכן מעודכנים ל- 2014.
חג שמח,
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [25] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14467
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => דניאל כהן
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-10-03 16:50:31
      [comment_date_gmt] => 2014-10-03 16:50:31
      [comment_content] => העובד בביתנו אינו רוצה לצאת לחופשת סופ"ש. אינו מבקש תשלום.האם חובה עלינו להלינו בביתנו או שאנו יכולים לדרוש ממנו ללון יום בשבוע מחוץ לבית?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [26] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14466
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיקי מוטולה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-10-03 13:32:45
      [comment_date_gmt] => 2014-10-03 13:32:45
      [comment_content] => האם כל הסכומים הנקובים מעודכנים לסוף 2014?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [27] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14465
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיקי מוטולה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-10-03 13:32:37
      [comment_date_gmt] => 2014-10-03 13:32:37
      [comment_content] => האם כל הסכומים הנקובים מעודכנים לסוף 2014?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [28] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14464
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-07-13 13:46:22
      [comment_date_gmt] => 2014-07-13 13:46:22
      [comment_content] => נאווה שלום,
ראשית, אני מתנצלת על העיכוב בתגובה.
חסר מידע, האם חברת הסיעוד משתתפת איתך בתשלום והאם החלק שציינת הוא רק החלק היחסי שלך? בכל מקרה, שכר המינימום כיום הוא 4300 ש"ח, עליו יש תוספות וניכויים המוגדרים בחוק. תוכלי לקרוא את המאמר "מהן ההוצאות הכרוכות בהעסקת עובד זר" בכתובת הבאה ולקבל את כל המידע-
http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3251&itemID=5161
שבוע טוב,
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [29] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14463
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => נאוה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-07-08 12:00:15
      [comment_date_gmt] => 2014-07-08 12:00:15
      [comment_content] => אני משלמת לעובדת שלנו 3700 ₪ ומוסיפה 100 ₪ לכל שבוע ולשבת 258.00 ₪ האם אני משלמת בסדר?
נא עזרתכם
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [30] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14462
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => אלה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-04-08 01:22:01
      [comment_date_gmt] => 2014-04-08 01:22:01
      [comment_content] => אם העובדת יוצאת לחופש ובמהלך חופשתה מודיעה שלא חוזרת ארצה,האם חייבים לשלם לה פיצויים ודמי הבראה?

בנוסף, אם מחליטים להעביר קשיש למוסד כמה התראה צריך לתת לעובדת שמםטרים אותה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [31] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14461
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => אלה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-04-08 01:22:01
      [comment_date_gmt] => 2014-04-08 01:22:01
      [comment_content] => אם העובדת יוצאת לחופש ובמהלך חופשתה מודיעה שלא חוזרת ארצה,האם חייבים לשלם לה פיצויים ודמי הבראה?

בנוסף, אם מחליטים להעביר קשיש למוסד כמה התראה צריך לתת לעובדת שמםטרים אותה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [32] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14460
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => 
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-04-08 00:52:53
      [comment_date_gmt] => 2014-04-08 00:52:53
      [comment_content] => 
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [33] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14459
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-03-11 14:37:26
      [comment_date_gmt] => 2014-03-11 14:37:26
      [comment_content] => בתיה שלום,
אני מציעה לך לברר בלשכה הפרטית בה העובדת רשומה. בנוסף, תוכלי לפנות ל"קו למעסיק" יש להם שירות (בתשלום) -"גמר חשבון" בסיום עבודת המטפלת, יכול לעזור לוודא שהעובדת מקבלת את כל התשלומים המגיעים לה על פי חוק.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [34] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14458
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => בתיה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-03-09 08:10:32
      [comment_date_gmt] => 2014-03-09 08:10:32
      [comment_content] => שלום רב, כל סוף שנה שילמתי לעובדת הזרה חגים וחופשות המגיעים לה בכל סוף שנה והחתמתי אותה. האם להפסיק ולשלם לה בסוף תקופת ההעסקה?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [35] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14457
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-02-16 11:15:38
      [comment_date_gmt] => 2014-02-16 11:15:38
      [comment_content] => שרון שלום,
מתנצלת על העיכוב בתגובה. על פי הזכותון לעובד, בשנה השמינית לעבודת המטפל הוא זכאי ל- 22 ימי חופש בשנה. 
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [36] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14456
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => שרון
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-02-03 18:49:10
      [comment_date_gmt] => 2014-02-03 18:49:10
      [comment_content] => כמה ימי חופשה צריך לשלם לעובד זר שעובד 8 שנים?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [37] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14455
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => קןקי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-11-30 06:18:37
      [comment_date_gmt] => 2013-11-30 06:18:37
      [comment_content] => כך היה אצלנו. רק שהיא חזרה כי עובדת הרבה שנים וניסתה למרר את החיים. רק שנפתרה ותקבל פיצויי עבודה נכבדים. התייעצנו עם עו״ד. פעלנו לפי העצות המצוינות. לא נגררנו לשום ויכוחים דיברנו בשקט אך ברור ורשמנו כל הגה
כשהבינה שלא תפוטר ואם רוצה ללכת אין בעיה ורק הרבה סבלנות ועקביות העניינים נרגעו  אנו עוקבים שעה שעה והיא מודעת לכך.אסור להראות חולשה או להיות. תמים . זו ארצנו והכי בסופו של יום בידינו.צריך לפעול לפי החוק ולא להתחנף ולאאא לתת מתנות כי היא לא שווה את זה אחרי מה שעוללה.  יד ברזל בכפפה של משי!!!
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [38] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14454
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => דוד
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-11-30 00:04:20
      [comment_date_gmt] => 2013-11-30 00:04:20
      [comment_content] => שכחו להזכיר מהן חובות העובדת. למשל רק שבוע אצלנו, 5 שנים בארץ, אמרה שחובתה לעבוד רק 8 שעות, יוצאת כל ערב לעתיים "הליכה" אבל טענה ל 36 שעות שבת, מהערב. תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [39] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14453
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-11-24 10:55:10
      [comment_date_gmt] => 2013-11-24 10:55:10
      [comment_content] => היי אוה,
הצטערתי לקרוא על ההתנסות שלכם סביב חופשת המולדת של העובדת. עד שמוצאים מטפלת מתאימה, "מתחברים", לומדים להכיר האחד את השני ולרכוש אמון, מתארגנים סביב יציאתה לחופש (דבר מורכב ביותר) ואז היא עוזבת, אין ספק שהעסק לא פשוט. 
יחד עם זאת, אין דרך למנוע זאת ממטפלת, וגם אם הייתה דרך למנוע, הייתם נשארים עם עובדת ממורמרת. את כל העצות שחשת שקיבלה בבית, יכלה לקבל גם כאן.
חשוב לתת לעובדת את הזכויות המגיעות לה ובכללן חופשה. בדרך כלל הדבר משפיע באופן ישיר על איכות הטיפול.
מקווה שהצלחתם להתארגן ומצאתם עובדת חדשה במהירות,
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [40] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14452
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => אוה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-11-20 20:14:30
      [comment_date_gmt] => 2013-11-20 20:14:30
      [comment_content] => ניסיון מר מחופשת מולדת! מטפלת "מסורה" ביותר , לאחר שנה וחצי אצלנו, נסעה למשפחתה לחודש וחצי, ללא השארת מחליפה, שהיה קושי לא קטן עבורנו.חיכינו בקוצר רוח לחזרת, גם חשבנו לתומנו "כוחות מחודשים} למעשה לי היו תחושות בטן לכל אורך שהייתה שם, שמשהו הולך להשתנות. ואכן לא איכזבה: לאחר שבועיים כאן {הזמן שלא היה לה את האומץ}הודיע על התפטרותה.הבנתי את הסיטואציה שמתרחשת אצל עשרות היועצים בבית" את עובדת קשה מדי, מה פתאום ככה וככהושלא תעיזי וכולי וכולי! גם בארץ אחת מסיטהמחממתמעדכנתמקנאה, רוצה לקלקל לחברתה ממקרה שהיא מרוצה מהמשפחה והעבודה, זה לא פשוט בכלל , ניתן לכתוב ספר על כל הסיפורים איתם. מקווה שלא כך יהיה לכם.! שיהיה רק טוב!
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [41] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14451
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => אריה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-09-27 01:48:40
      [comment_date_gmt] => 2013-09-27 01:48:40
      [comment_content] => מהם התעריפים המעודכנים ל 2013
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [42] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14450
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => לאה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-08-07 16:26:53
      [comment_date_gmt] => 2013-08-07 16:26:53
      [comment_content] => 
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [43] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14449
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => טלי,מרכז מידע 'רעות-אשל'
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-08-05 20:38:43
      [comment_date_gmt] => 2013-08-05 20:38:43
      [comment_content] => שלום לאה וסליחה על העיכוב בתשובה.יפה שאתם נותנים לעובדת שלכם לצאת לחופשת מולדת,חופשה כזו לא נלקחת כל שנה,היא מקשה עליכם המעסיקים ,אך אין ספק שהיא תאפשר לעובדת לחזור בכוחות מחודשים.ולשאלתך- בימים בהם העובדת שוהה בחופשה לפי החוק, המעסיק ישלם דמי חופשה, שהם שכר רגיל אותו היה משלם לעובד אלמלא לקח חופשה באותם ימים.ז"א מתוך כלל ימי החופשה שתקח,על ימי החופשה המגיעים לה, יש לשלם לה תמורתם.בברכה ומקווה שזמן זה יעבור עליכם בטוב,טלי
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [44] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14448
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => אלי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-08-03 18:27:22
      [comment_date_gmt] => 2013-08-03 18:27:22
      [comment_content] => הרבה טועים בשאלה הזאת!
100 ש"ח שנותנים לחופשת שבת הנם בגדר דמי כיס כמיקדמה על השכר שמשולם בסוף החודש.
עם זאת הושרש בציבור הנוהג כאילו זה חלק מהשכר "שמגיע" לעובד. לעניות דעתי אין חובה להוסיף את 100 השקלים שכן הם הוגדרו כדמי כיס לסוף השבוע שהיו אמורים לצאת לחופשה.
עם זאת אני משלם לעובדת שלנו כתוספת את 100 השקלים וזאת כבונוס לשכרה וכדי שתהיה מרוצה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [45] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14447
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => לאה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-07-31 20:33:40
      [comment_date_gmt] => 2013-07-31 20:33:40
      [comment_content] => אני חדשה בתחום... המטפלת של אימי עובדת אצלה כמעט שנה ומבקשת לצאת לחופשת מולדת בת 45 יום בעוד חודשיים. האם 14 ימי החופשה השנתית המגיעים לה הם בתשלום או שהם חלק מחופשת המולדת שהבנתי שאינם בתשלום. מקווה שהובנתי. תודה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [46] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14446
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => דניאל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-07-24 11:34:11
      [comment_date_gmt] => 2013-07-24 11:34:11
      [comment_content] => האם עובדת סיעודית זרה זכאית עדיין ל 2 שעות חופש ביום למרות ששמעתי שבגץ שינה ב מרץ 2013 את הקביעה ?

והאם העובדת יוצאת לחופש ולא חוזרת לעבוד אצל אימי עדיין זכאית לפיצויים ?


תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [47] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14445
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => דניאל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-07-24 11:34:04
      [comment_date_gmt] => 2013-07-24 11:34:04
      [comment_content] => האם עובדת סיעודית זרה זכאית עדיין ל 2 שעות חופש ביום למרות ששמעתי שבגץ שינה ב מרץ 2013 את הקביעה ?

והאם העובדת יוצאת לחופש ולא חוזרת לעבוד אצל אימי עדיין זכאית לפיצויים ?


תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [48] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14444
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-07-15 08:53:23
      [comment_date_gmt] => 2013-07-15 08:53:23
      [comment_content] => אין הנחיה לגבי השאלה מתי מותר לעובד הזר לצאת לחופשת מולדת. הוא רשאי לנצל את ימי החופשה השנתית שצבר ולנסוע לחופשת מולדת.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [49] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14443
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-07-10 14:59:47
      [comment_date_gmt] => 2013-07-10 14:59:47
      [comment_content] => אכן. 100 ש"ח הם דמי כיס ללא קשר לעבודת העובד הזר בשבת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [50] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14442
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-06-04 09:39:23
      [comment_date_gmt] => 2013-06-04 09:39:23
      [comment_content] => אם העובדת עבדה 3 שנים מלאות היא צברה 21 ימי עבודה לצורך חופשת מולדת, שהם בנוסף לחופשה השנתית.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [51] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14441
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => גדי יערי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-05-29 23:13:08
      [comment_date_gmt] => 2013-05-29 23:13:08
      [comment_content] => עובדת שבמשך השנה נעדרה 50 יום חופשת מולדת + 45 יום תעות עבודה 
האם מגיע לה עוד 14 ימי חופשה 
תודה גדי
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [52] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14440
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-04-15 09:44:51
      [comment_date_gmt] => 2013-04-15 09:44:51
      [comment_content] => בעיקרון החישוב הוא לפי החלק היחסי של החודש.
אני מציעה לך להתייעץ עם רואה חשבון לצורך חישוב מדויק.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [53] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14439
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יעל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-04-14 23:45:43
      [comment_date_gmt] => 2013-04-14 23:45:43
      [comment_content] => המטפלת של אימי יצאה לחופשת מולדת בת חודש מ 13 לחודש עד 16 לחודש שאחריו. איך אני מחשבת לה בכל אחד מהחודשים את תשלום הימים שעבדה ? תודה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [54] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14438
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => צופיה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-03-08 17:11:41
      [comment_date_gmt] => 2013-03-08 17:11:41
      [comment_content] => נאמר לי שצריך לשלם לעובדת הזרה 100 ש"ח במידה שהיא לא נמצאת בשבת ואם היא נשארת אני צריכה לתת לה גם את ה-100 וגם 258 ש"ח האם זה נכון?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [55] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14437
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => צופיה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-03-08 17:11:36
      [comment_date_gmt] => 2013-03-08 17:11:36
      [comment_content] => נאמר לי שצריך לשלם לעובדת הזרה 100 ש"ח במידה שהיא לא נמצאת בשבת ואם היא נשארת אני צריכה לתת לה גם את ה-100 וגם 258 ש"ח האם זה נכון?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [56] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14436
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מאיה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-03-08 13:28:47
      [comment_date_gmt] => 2013-03-08 13:28:47
      [comment_content] => מתי יכול העובד לצאת לחופשת מולדת מי קובע מתי ולכמה זמן? תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [57] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14435
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => גנאדי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-02-28 00:02:49
      [comment_date_gmt] => 2013-02-28 00:02:49
      [comment_content] => תודה למיכל אברהם
העובדת עובדה שנתיים וחצי.
האתר נותן סיועה לקשישים ואצלי זאת עובדת של אחי בן 34 חולה CP. שאלתי כאן כי אינני מצליח לקבל תשובה ברורה וחד משמעית.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [58] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14434
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-02-26 11:16:25
      [comment_date_gmt] => 2013-02-26 11:16:25
      [comment_content] => לא ציינת כמה זמן העובדת הזרה עבדה אצליכם לפני החופשה. במידה ועברה שנה- החברה לא מחוייבת לאחריות.
אני מציעה לך לפנות להתייעצות עם "יד ריבה" לקבלת יעוץ משפטי בנושא.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [59] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14433
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => גנאדי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-02-26 06:43:43
      [comment_date_gmt] => 2013-02-26 06:43:43
      [comment_content] => שלום
העובדת יצאה לחופשת מולדת של מעל ל30 יום, בשיחה עם מנהלת כ"א הובתח לי עו"ז מחליפ/ה אך לא ניתן שום פתרון ונאלצתי לקחת חל"ת בעבודה, ניתנה התראה של 3 חודשים ל חברת כ"א. האם יש לי אפשרות לתבוע את חברת כ"א ואיזה בית משפת ( תביעות קטנות או עבודה)? 
תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [60] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14432
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-12-24 09:02:58
      [comment_date_gmt] => 2012-12-24 09:02:58
      [comment_content] => ההנחיות לא השתנו. משפחות באופן פרטני מנסות להגיע להסדר עם העובד שלפיו הוא יצא ל36 שעות בסופ"ש ולא יצא מהבית בשאר השבוע אלא ינוח בבית.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [61] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14431
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => אילן
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-12-24 07:17:43
      [comment_date_gmt] => 2012-12-24 07:17:43
      [comment_content] => נאמר לי שעליי לתת למטפלת שעתים ביום לצאת מהבית או מנוחה .
מיותר לציין שזה "כאב ראש" להגיע כל יום להחליף מהתגובה כאן הבנתי שאין זה נכון,
אודה האם יש חדש משנת 2011 .

תודה רבה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [62] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14430
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => אילן
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-12-24 07:17:38
      [comment_date_gmt] => 2012-12-24 07:17:38
      [comment_content] => נאמר לי שעליי לתת למטפלת שעתים ביום לצאת מהבית או מנוחה .
מיותר לציין שזה "כאב ראש" להגיע כל יום להחליף מהתגובה כאן הבנתי שאין זה נכון,
אודה האם יש חדש משנת 2011 .

תודה רבה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [63] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14429
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-11-12 14:18:00
      [comment_date_gmt] => 2012-11-12 14:18:00
      [comment_content] => עובד זר שעזב זכאי לחלק היחסי של הזכויות הסוציאליות שצבר.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [64] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14428
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => רון
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-11-08 18:18:10
      [comment_date_gmt] => 2012-11-08 18:18:10
      [comment_content] => 1. ממתי ניתנת הזכאות לימי חופשה שנתית? ימי חג?
2. עובדת זרה עוזבת אחרי 4 חודשים-האם זכאית לחופשה שנתית?
3. האם זכאית לניצול ימי חג? אם כן.. לכמה בתקופה (זכאית ל-9 ימי חג בשנה מבחירה של 18).
4. באחת התגובות ציינה מיכל כי יש זכאות ל- 36 שעות רצופות (מנוחה) או 26 שעות רצופות ושעתיים מדי יום. היכן ניתן למצוא את החקיקה בנושא?
תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [65] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14427
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס "רעות-משפחה מטפלת"
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-10-02 09:23:02
      [comment_date_gmt] => 2011-10-02 09:23:02
      [comment_content] => יוסי 
אני מציעה לך לבקש את רשימת החגים של העובד מחברת כוח האדם שסייעה בהשמת העובד. מתוך הרשימה העובד צריך לבחור מראש את החגים שבהם הוא מבקש חופש.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [66] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14426
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => יוסי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-09-27 13:01:52
      [comment_date_gmt] => 2011-09-27 13:01:52
      [comment_content] => 
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [67] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14425
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => ע
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-06-28 20:52:37
      [comment_date_gmt] => 2011-06-28 20:52:37
      [comment_content] => חבל שאינך קוראת את כל התגובות היית מקבלת תשובות לכל שאלותיך
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [68] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14424
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-06-27 12:36:13
      [comment_date_gmt] => 2011-06-27 12:36:13
      [comment_content] => כפי שכתבתי,בתום ההעסקה ניתן לפדות בתשלום לעובד ימי חופשה שלא נוצלו.
כיום מתנהל דיון ברשויות הממשלתיות על ניהול רשימת עובדים זרים הנמצאים בארץ וזמינים לעבודה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [69] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14423
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => דידי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-06-24 10:14:28
      [comment_date_gmt] => 2011-06-24 10:14:28
      [comment_content] => את העובדים הזרים לצאת לחופשה שנתית. השופט קובע שהמשפחה חייבת להוציא את העובד לחופש. ואין דבר כזה לפדות ימי חופשה כי זה מנוגד למטרת החוק. כיצד אפשר בכל זאת לשלם כי בכך מצב זה יראה כאילו המעסיק כופה על העובד הזר להשאר בעבודה תמורת תשלום דמי החופשה, גם אם העובד רוצה בכך. האם יש מקום אובייקטיבי בו העובד יכול להביע את רצונו המוחלט לא לצאת לחופשה ? האם זה כביל בבית משפט ? גם אם נחתים אותו , השופט יכול להגיד שחייבנו אותו לחתום ולחייב אותנו אח"כ בסיום העסקה לשלם כפול. מדוע אין רשימה של עובדים זרים פנויים שאפשר לשבץ אותם לעבודה זמנית הרי כל הרישומים של שמות העובדים אצל המדינה ! לא יכול להיות שמצד אחד מחייבים אותנו להוציא אותו לחופש ומצד שני לא מאפשרים לנו לראות מיהם העובדים הזרים שיכולים להחליף אותו. הרי לא יתכן שאני אבחר מישהו מהרחוב אולי הוא רוצח ? או גנב ? או פסיכופת ?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [70] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14422
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-06-23 13:04:21
      [comment_date_gmt] => 2011-06-23 13:04:21
      [comment_content] => ניתן לשלם את דמי הפדיון בתום תקופת העסקה. במידה והעו"ז מבקש,מקובל לאפשר לו לפדות את ימי החופשה בתום שנה אך כמובן(וזה נכון לגבי כל תשלום לעו"ז) מומלץ להחתים את העובד על הסכום שהוא קיבל.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [71] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14421
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => דידי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-06-23 08:31:28
      [comment_date_gmt] => 2011-06-23 08:31:28
      [comment_content] => נניח שהעובד רוצה לקבל את הכסף בעבור החופשה השנתית ולא לצאת לחופשה. מתי צריך לשלם לו את דמי פדיון החופשה? האם בסוף כל שנה או בסוף תקפת העסקה הטוטאלית ? הבנתי שאם משלמים כל שנה יש סכנה גדולה שבית המשפט ידרוש מהמשפחה לשלם שוב פעם את דמי הפדיון בסיום העסקה , כי המטרה של החוק שהעובדים יצאו לחופש שנתי ואי אפשר לכפות עליהם לקבל דמי פדיון חופשה. תוכלי לפתור את הבעיה הזו. אנחנו אובדי עצות מה לעשות.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [72] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14420
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-06-22 13:49:35
      [comment_date_gmt] => 2011-06-22 13:49:35
      [comment_content] => מאחר והעו"ז נשאר בארץ יתכן ובאמת יש בעיה להעסיק מחליף.ניתן להעסיק עובד ישראלי.ניתן לשקול להיעזר בנופשון סיעודי למשך החופשה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [73] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14419
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => דידי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-06-22 10:28:38
      [comment_date_gmt] => 2011-06-22 10:28:38
      [comment_content] => העובד רוצה לצאת לחופשה בת 18 יום בארץ. החברת כא מסרבת להביא לנו עובד זר אחר בטענה שכל העסקה כזו תהיה בלתי חוקית. איך פותרים את הבעיה הזו ? ושאלה נוספת האם משלמים את פדיון דמי החופשה כל שנה או רק בסיום מוחלט של העסקה ?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [74] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14418
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-06-05 11:18:32
      [comment_date_gmt] => 2011-06-05 11:18:32
      [comment_content] => עובד זר זכאי ל36 שעות חופש רצופות בשבוע,במידה והוא אכן מקבל את מכסת השעות הזו כל שבוע,הוא אינו זכאי לשעות מנוחה יומיות מחוץ לבית.
רוב המעסיקים נותנים חופש שבועי שאורך 26 שעות רצופות-ממוצ"ש עד יום ראשון בערב, ואז משלימים את שאר שעות החופשה בשעתיים מנוחה ביום-ואז העובד הזר חופשי לצאת מהבית במהלך השעתיים האלה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [75] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14417
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => ע
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-06-04 18:08:59
      [comment_date_gmt] => 2011-06-04 18:08:59
      [comment_content] => חד משמעית לא
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [76] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14416
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => לורה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-06-03 17:29:25
      [comment_date_gmt] => 2011-06-03 17:29:25
      [comment_content] => האם מגיע לעובד הזר שעתים יציאה מהבית בכל יום?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [77] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14415
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => G
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-26 11:14:50
      [comment_date_gmt] => 2011-05-26 11:14:50
      [comment_content] => הזכותון לכל אורך הדרך מתעלם ( מסיבות השמורות לו) והן בלתי מובנות בעליל בבעלי צרכים מיוחדים.גם המחוקק כבר נתן על את הדעת.
מסתבר שזכותם של הקשישים והנכים הנידרשים לסיועם של העובדים הזרים ,הם גורם ,לצערי הרב ,בלתי רלוונטי לחלוטין במדינתנו. חבל שכך   אין דיןואין דיין.
ולכן כדאי ורצוי לדבוק אחד לאחד בחוקי העבודה שאם הם נכונים לאזרחי המדינה הם גם נכונים עבור העובדים הזרים.
אפילו העובדים הזרים כבר צוחקים בינם לבין עצמם על התנהלות מבישה שכזו כלפי הנזקקים.
א
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [78] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14414
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-26 09:48:23
      [comment_date_gmt] => 2011-05-26 09:48:23
      [comment_content] => לפי הזכותון לעובדים זרים החישוב הוא לפי שכר המינימום-ברוטו. הסכומים והחישובים באתר הם כפי שמופיע בזכותון לעובדים זרים.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [79] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14413
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => G
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-25 16:25:44
      [comment_date_gmt] => 2011-05-25 16:25:44
      [comment_content] => העובד איננו זכאי לתשלום לפי שכר מינימום מחולק ב-25 וזאת משום 1. שהמעסיק רשאי לנכות לעובד עד 25% מהשכר ברוטו עבור השתתפות בהוצ' וכך השכר הריאלי שהעובד מקבל הינו מינימום 2900 ש"ח נטו וזאת משכורתו.
החוק אומר שהוא זכאי לתשלום כפי שהיה מקבל,לולא יצא לחופש והכוונה ל- 2900 ש"ח שהוא מקבל לחודש.

2.האם כשהוא לא יוצא אין הוצ מחיה????? 

3. אינני יודעת מדוע את מחשבת את החודש כ- 25 יום לחודש יש בין 28-31 ימים בהתאמה ואין שום חוק שקובע שהחישוב היו לפי ימי עבודה בפועל ולא ע"פ הימים בחודש.
אבל כאשר מתחילים את החישובים צריך לדבוק באותה שיטה לאורך כל הדרך.
4. בתגובתי הראשונה ב-טיפ שכחתי לציין שיש לשלם כפידיון רק מחצית הימים המגיעים ולא את כל הימים.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [80] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14412
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-25 15:50:52
      [comment_date_gmt] => 2011-05-25 15:50:52
      [comment_content] => תודה לך על הערתך.
1.נכון,פדיון ימי חופשה יכול להתקיים רק עם סיום העבודה.
2.הערה חשובה,חשוב לנהל רישום של תשלומים הניתנים לעובד ותיעוד של הסכמתם.
3. החישוב הוא שכר המינימום לחלק ל25 ימי עבודה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [81] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14411
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => G
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-25 08:56:54
      [comment_date_gmt] => 2011-05-25 08:56:54
      [comment_content] => העובדים הזרים זכאים בדיוק לאותם תנאים להם זכאים עובדים ישראלים אי לכך:
1. פדיון חופשה יכול להתקיים אך ורק עם סיום העבודה ובשום פנים ואופן לא במהלך עבודה.

2. חוק חופשה שנתית הינו חוק סוציאלי ולכן אכיפתו ע"י תשלום פידיון עלול לסבך את המעסיק בתשלום כפול אם העובד יפנה לערכאות בסיום עבודתו וידרוש פדיון חופשה .
מיותר לציין שהעובדים הזרים מאוד מתוחכמים היום הם יודעים זאת ומנצלים את הסיטואציה הזאת. ויש כבר אין סוף פסקי דין על כך.

3.פדיון חופשה שנתית וגם אתם מציינים זאת במאמר הראשי משמעותו תשלום עבור תקופת החופשה בסכום השווה לסכום שהיה מקבל העובד אם לא היה יוצא לחופשה. תשלום של 154 ש"ח ליום הינו על בסיס שכר יומי ולא חודשי והעובד הזר הינו עובד בשכר חודשי קבוע.
 ולכן הסכום שאתם מציינים הינו טעות גסה ומשמעותו תשלום עם בונוס שהרי 154X 30 = 4620 ש"ח לחודש

העובד הזר כפי שכבר ציינתי, איננו עובד יומי אלא עובד חודשי ולכן נניח שהשכר שלו נטו הינו 3500 ש"ח יהיה פדיון החופשה כדלקמן 3500:30 = 116.67 X 14=1633.38 ש"ח.
 חבל שאינכם בודקים את הנתונים די להכנס לגוגל ולהקיש " פדיון חופשה שנתית" ולקבל את כל המידע.

ולבסוף טיפ למעסיקים

מתוך רצון להיטיב עם העובד, מי שבכל זאת רוצה לשלם את פדיון החופשה רצוי מאוד שיחתים את העובד על הצהרה בעברית וגם בשפה שלו, שהוא הציע ואיפשר לעובד לצאת לחופשה, אבל העובד ביקש בגלל בעיותיו לקבל את התמורה.
ללא הצהרה כזאת אל תעיזו לשלם להם.

ולכם מנהלי האתר של משפחה מטפלת אנא בידקו נתונים מכל הכיוונים לפני שאתם מפרסמים אותם כיון שכל מידע לא נכון ,גורר הרבה בעיות. המידע הזה
,הוא כמו אש מתלקחת בשדה קוצים העובדים קוראים ומעודכנים בכל וזיכרו זאת. הם קוראים את כל האתרים בדיוק כמונו.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [82] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14410
      [comment_post_ID] => 5723
      [comment_author] => גרוס סיגל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-05-07 13:20:44
      [comment_date_gmt] => 2011-05-07 13:20:44
      [comment_content] => יש לעדכן לתאריך עליות, היה עוזר לי מאוד. 
תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

)
    
 1. אביבה בסן, 1.7.15

  מימוש זכויות לעובד סיעודי
  קבלתי רשימת חגים של הסיעודי הפיליפינים בו מצויין שכל חופשה הנה בת 24 שעות ויש סעיף נוסף האומר שכל חופשה היא בת 24 שעות מדוע במשרד הסיעודי לעובדים זרים אומרים לי שאני צריכה לתת 26 שעות חופשה שנתית במילא היא תמיד מאחרת בכחצי שעה לטובתה היא נחה כל יום 3-4 שעות מחכה לתשובה אביבה תודה מראש

 2. בלה ילמה -עוס רעות - משפחה מטפלת, 2.7.15

  תגובה לאביבה
  אביבה שלום,
  החוק לא מגדיר אורכו של יום חג ,בלא הגדרה אחרת יום משמעו 24 שעות , אלא אם יום חג מסוים על פי דתו של העובד חל מס' ימים רצופים, כי אז ימים אלה יקוזזו מיתרת ימי החג.
  ( לדוגמא החג נמשך יומיים,יומיים אלה יקוזזו מיתרת 9 ימי החג להם זכאי , לכן יתרתו לניצול 7 ימים נוספים).
  בנוגע למנוחה עובד זכאי , ל36 שעות מנוחה ברצף אחת לשבוע ,ולא מעבר לכך.
  כל טוב !

 3. נעמה, 2.8.15

  תשלום עבור שבתות לעובדת זרה
  שלום,
  אצל אימי החלה לעבוד עובדת זרה. על פי בקשתה, סגרנו איתה 4000 נטו ושהיא נשארת שבתות (אין לה לאן ללכת).
  על פי מה שקראתי בזכותונים לעובד זר, הבנתי שעבור ימי שבת יש לשלם 150%, כלומר אם השכר ליום 186 ש"ח אז 150% זה 279 ש"ח. בחברת סיעוד נאמר לי לשלם 250% עבור הישארותה בשבת אחרת צריך לתת לה עוד יום חופש באמצע השבוע. בנוסף לכך, הם אמרו שאני צריכה לשלם לה עוד 100 ש"ח לכל שבוע עבודה.
  על פי מה שהבנתי מהזכותונים, 100 ש"ח לשבוע הם רק מקדמה למשכורת.
  מי צודק? כמה אני צריכה לשלם בסופו של דבר?

  1. אילנה לופשיץ, 6.8.16

   שאלה טובה. תצטרפי לקבוצת הפייסבוק "מטופלים ע"י עובדים זרים…" ותשאלי גם שם. 100ש' הם בהחלט מקדמה וחלק מהמשכורת. עבור השבת את משלמת 150%ולא מה שאמרו לך בחברת הסיעוד. באיזו חברת סיעוד מדובר? חשוב לדעת: חברות הסיעוד הן חברות מסחריות וחד וחלק תומכות בעובדים, לא בקשישים הנסחטים.

 4. ריקי, 20.8.15

  חופשה
  התחלתי להעסיק עובדת זרה ב 12 במרץ. היום היא הודיעה לי שבחמישה עשר בדצמבר (כלומר אחרי תשעה חודשי עבודה)ברצונה לטוס לחופשת מולדת למשך 45 ימים. מה החוק אומר? אני מבינה שעלי לאשר את יציאתה, על כמה ימי חופשה עלי לשלם לה? האם עלי להתחייב להעסיקה בחזרה?

  1. אילנה לופשיץ, 6.8.16

   הגזימה. שתעבוד קודם שנה. לפי מי את חושבת שעלייך לאשר את יציאתה? ו…את חייבת להעסיק אותה כאשר תחזור, כי היא רשומה על הויזה שלכם

  2. יפעת קרלמן, 17.7.16

   ריקי שלום,
   בעקרון לאחר השלמת שנת עבודה העובדת זכאית ל- 14 ימי חופשה (הכוללים בתוכם את החופשה השבועית). היא אמורה להנתן בחודש האחרון של אותה שנה עם הודעה מראש של 14 יום. אלה בעצם הימים עליהם את משלמת לה כאילו עבדה. שאר הימים על חשבונה כי אין לה ימי חופש נוספים. היא צריכה להוציא ויזה מיוחדת שתאפשר לה לצאת מהארץ ולחזור. על פי הנוהל מתן אינטר ויזה לא מותנה באישור מהמעסיק.

  1. יפעת קרלמן, 7.8.16

   אילנה שלום,
   תודה על הערתך. אכן לאחרונה התקבל פס"ד מחייב בו עלה הנושא של אורך יום המנוחה השבועי. המאמר בתהליכי עדכון.
   יפעת

השאר תגובה