ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

זכויות נפגעי תאונות דרכים

בביטוח הלאומי מפרידים בין טיפול בנפגעי תאונות דרכים במהלך העבודה לתאונות שהתרחשו מחוץ לפעילות מקום העבודה

עודכן לאחרונה:24/03/20

נפגעי תאונות דרכים זכאים לקבל את כל השירותים הכלולים בסל הבריאות הממלכתי ובנוסף פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים רפואיים להם הם נזקקים בעקבות תאונת הדרכים. במקרים של אשפוז בבית חולים כללי, פינוי באמצעות ניידת טיפול נמרץ ללא אשפוז, העברה ממיון לבית חולים אחר והעברה מבית חולים אחד לאחר, תממן קופת חולים את מלוא סכום הפינוי באמבולנס.

על פי כללי המוסד לביטוח לאומי קיימת הפרדה ברורה בין טיפול בנפגעי תאונות דרכים ומשפחותיהם של מבוטחים במצבים בהם התאונה התרחשה במהלך עבודתו של המבוטח, לבין מצבים בהם התאונה ארעה מחוץ לפעילות מקום העבודה.

תאונת דרכים כ”תאונת עבודה”: הכרה בתאונת דרכים כתאונת עבודה נעשית כאשר ניתן להוכיח כי המבוטח היה בדרכו הישירה מהמקום בו הוא לן אל מקום עבודתו (לצורך כך, תוכר גם סטייה לצורך הבאת ילדים עד גיל 10 למקום לימודיהם), או בנסיעה במהלך שעות העבודה ולצורך העבודה, או בדרכו הישירה לביתו לאחר תום עבודתו.

עצירות בדרך תישקלנה בהתאם לצורך בעצירה ומשך העצירה (עצירה למילוי דלק תחשב כחלק מהדרך לעומת עצירה לשעה של קניות שתמנע את ההכרה בתאונה בתאונת עבודה).

במקרה של מוות בתאונת דרכים שאינה תאונת עבודה תשולם למשפחת ההרוג ‘קצבת שארים’. במקרה של נכות מהתאונה תטפל בנושא ‘מחלקת נכות כללית’ במוסד לביטוח לאומי. במקרה של תאונת דרכים המוכרת כתאונת עבודה יטופל הנושא על ידי ‘מחלקת נפגעי עבודה’ במוסד לביטוח לאומי.

תאונת דרכים שאינה מוגדרת כתאונת עבודה:

במקרי מוות:

 • האלמן/ נה וילדיו (ילדים שטרם מלאו להם 18 או שטרם מלאו להם 20 והם עדיין לומדים, או שטרם מלאו להם 22 אם הם משרתים בצבא או בשירות לאומי) של הקורבן זכאים לקצבת שארים.
 • גובה הקצבה נגזר מהשכר הממוצע במשק: גובה הקצבה לאלמן/ נה שווה ל-16% מהשכר הממוצע במשק; לכל ילד ישנה תוספת של 7.5% מהשכר הממוצע במשק. גובה הקצבה לאלמן/ נה בגילאים 50-40 ללא ילדים יהיה 12%. במקרה והמבוטח היה מבוטח בביטוח לאומי יותר מעשר שנים תגדל הקצבה ב-2% לשנה עד תקרה של 50% נוספים על הקצבה המקורית.
 • אם הנפטר קיבל בחייו קצבת נכות של לפחות 50% או קצבה אחרת מהביטוח הלאומי זכאית משפחתו לקבל מענק פטירה בסכום שקבוע בחוק.

במקרי נכות:

 • לקצבת נכות זכאי מי שאין לו כושר להשתכר מעבודה או משלח יד ושאינו משתכר סכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע במשק, או שההשתכרות שלו בפועל הצטמצמה כתוצאה מהתאונה ביותר מ-50%.
 • הזכאות לקצבת נכות היא כאשר הנכות הרפואית והתפקודית הינה בגובה של 40% (50% לעקרת בית), או כאשר יכולת התפקוד ירדה ב-50% לפחות.
 • גובה הקצבה הבסיסית שעל פיה מחושבות כלל הקצבאות הנוספות עומד על 25% מהשכר הממוצע במשק בזמן תשלום הקצבה.
 • תחילת הזכאות לקצבה היא בתום 90 יום מיום הירידה בתפקוד המזכה בקצבת הנכות.
 • כאשר לנכה אנשים נוספים התלויים בו, תתווסף לקצבת הנכות תוספת של 12.5% עבור בן זוג תלוי (בהתאם למבחני הכנסה), 10% לילד ראשון ו-10% נוספים עבור הילד השני (גם אם לנכה יותר משני ילדים). עקרת בית לא תקבל תוספת בגין בעלה.
 • קצבאות מיוחדות ישולמו על פי המבחנים הקיימים בביטוח הלאומי.
 • קשיש שקיבל קצבת זיקנה וכתוצאה מתאונת דרכים הפך להיות תלוי, יקבל קצבת סיעוד בגובה הקבוע בנהלים של הביטוח הלאומי.

תאונת דרכים שמוגדרת כתאונת עבודה:

במקרי מוות:

 • גמלת נפגעי עבודה מהווה תחליף שכר ומחליפה את קצבת השארים המשולמת במקרה שהתאונה לא התרחשה במסגרת העבודה. משפחת הנפטר הזכאית תצטרך להחליט איזו גמלה היא מעוניינת לקבל (בדרך כלל זו תהיה הגבוהה מהשתיים).
 • במקרה של מוות בתאונת דרכים של עובד במסגרת עבודתו, בשלב הראשון מתבצעת תביעה לביטוח שארים, המגיעה בכל מקרה ועפ”י חוק. בהמשך מתבצעת התביעה לגמלת נפגעי עבודה.
 • לגמלת נפגעי עבודה זכאים האלמן/ נה ושלושת הילדים הראשונים של הנפטר/ ת.
 • גובה הגמלה מחושב לפי 75% מרמת ההכנסה הממוצעת שהייתה לנפטר/ ת בשלושת החודשים האחרונים לפני מותו, על בסיס יומי.
 • אלמן/ ה מקבל 60% ממקסימום הגמלה האפשרית. ילד ראשון מקבל 20% ממנה, ילד שנה 10% וילד שלישי 10%. בכל מקרה לא יעבור סך הגמלה המשולמת לכלל השארים את גובה הגמלה המרבי.
 • כאשר נעשית תביעה אזרחית נגד חברת הביטוח של הנהג ונקבע סכום פיצוי רשאי הביטוח הלאומי “לנגוס” בפיצוי זה את החלק היחסי אותו הוא משלם למבוטח ולשאריו.

במקרי נכות:

 • בשלושת החודשים הראשונים שלאחר התאונה משולם למבוטח תחליף שכר ששווה לגובה גמלת נפגעי העבודה המקסימלית לה הוא זכאי (החישוב: שכר יומי בשלושת החודשים האחרונים שלפני התאונה 75%X90).
 • לאחר שלושת החודשים הראשונים יעמוד הנכה בפני ועדה רפואית שתקבע את רמת נכותו. על פי תוצאות הוועדה הרפואית תיקבע הזכאות באופן הבא: מ-5% עד 19% נכות הנקבעים בוועדה יקבל המבוטח מענק חד פעמי השווה ל-43 גמלאות. מ-20% נכות ומעלה יקבל הנכה גמלה הווה לאחוז הנכותX הגמלה.
 • הגמלה תשולם גם אם הנכה חזר לעבוד בעבודתו הקודמת או בכל עבודה אחרת.
 • הביטוח הלאומי משלם את הוצאות הטיפול הרפואי, ההחלמה והשיקום לקופת החולים בה חבר המבוטח.
 • נכה בעל אחוזי נכות גבוהים מ-10% שאינו יכול לעבוד יותר בעיסוקו הקודם עקב הפגיעה, ניתן להפנות להכשרה מקצועית במהלכה ישולמו לו דמי מחייה והוצאות שונות.

על פי אחוזי הנכות והיקף ההגבלה בתפקוד ובתנועה ניתן לקבל גם קצבת ניידות וקצבת שירותים מיוחדים.

 

יש לך שאלות נוספות? אל תהסס לפנות ולשאול*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

 

(תמונה להמחשה unsplash)

ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na