ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

זכויות משפטיות לבני משפחה מטפלים

4 חוקים עיקריים נוגעים להקלות המגיעות לבני משפחה מטפלים (למקום עבודתם, לקצבאות הביטוח הלאומי ולהקלות מס)

עודכן לאחרונה:06/07/20

הזדקנותם של הורינו מלווה לעתים בשינוי משמעותי במצב בריאותם ויכולת תפקודם. אנחנו, בני משפחתם, נתגייס עם הזמן ונפנה זמן ומשאבים לטיפול בהם. כדי שנוכל לעמוד באינטנסיביות שמחייב הטיפול בהורים ובלחץ שמכתיבים חיי השגרה שלנו בעבודה ובבית, נחקקו מספר חוקים שמטרתם להקל על העומס והלחץ של בני המשפחה המטפלים בהוריהם הזקנים.

אילו חוקים מקלים על בני משפחה המטפלים בהורים מזדקנים?

ישנם ארבעה חוקים עיקריים שנוגעים להקלות המגיעות למטפלים. שניים מהם נוגעים למקום עבודתו של המטפל, אחד לקצבאות הביטוח הלאומי ואילו הרביעי עוסק בהקלות מס שונות.

ימי מחלה על רקע טיפול בהורה חולה:

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ”ד 1993 מקנה זכות לעובד לזקוף עד 6 ימי היעדרות מעבודה בשנה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה (של העובד) בשל מחלת ההורה של העובד, או מחלת ההורה של בן-זוגו.
מהם התנאים לקבלת ימי המחלה בתשלום?

החוק מתייחס להורה חולה, שמלאו לו 65 שנה, ושמחלתו (של ההורה) גרמה להיותו “תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום” כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי, כלומר: לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית.

חשוב לדעת-

  • עובד לא יקבל ימי מחלת הורה, במידה ובן הזוג נעדר אף הוא מהעבודה לשם טיפול בהורה באותו זמן וקיבל הכרה בימים אלה כימי מחלה על רקע מחלת הורה.
  • עובד לא יקבל ימי מחלת הורה, אם אחד מאחיו נעדר מעבודתו לצורך הטיפול בהורה באותו זמן וקיבל הכרה בהיעדרות בימים אלה כימי מחלת הורה.
  • אשפוז ההורה במוסד סיעודי אינו מזכה את בנו/ בתו המטפלים בתשלום ימי מחלה ממקום עבודתם.

איך מממשים את הזכות?

כדאי לפנות למקום העבודה (בדרך כלל למחלקת משאבי אנוש/ רווחה) ולבדוק אלו אישורים נדרשים להציג אם בכלל. בעקרון, על פי החוק, העובד צריך למסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי טופס 116 המצורף+ טופס 127 שהוא בעצם תעודה רפואית מהרופא המטפל בהורה על היותו תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום (הלבשה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית).

היעדרות על רקע מחלת בן/ בת זוג:

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) התשנ”ח -1998 מקנה זכות לעובד לזקוף עד 6 ימי היעדרות מעבודה בשנה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה (של העובד) בשל מחלת בן זוג, אם חלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום יום.

עובד שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק, זכאי לקבל, על פי בחירתו, עד 60 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שלו או על חשבון ימי החופשה שלו, אם בן זוגו חלה במחלה ממארת.

התפטרות מהעבודה:

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג  1963, קובע כי עובד שהתפטר לרגל מצב בריאות לקוי של בן משפחתו, לרבות בן-זוג או הורה (של העובד), כאשר לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היו סיבות מספקות להתפטרות- התפטרותו דינה כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים.

הבטחת הכנסה:

קצבת הבטחת הכנסה ניתנת למי שאין לו הכנסה או שהכנסתו נמוכה. על מנת לקבל את הקצבה יש להתייצב בשירות התעסוקה. יחד עם זאת, מי שמטפל בהורה חולה שזקוק להשגחה מתמדת, עשוי להיות זכאי להבטחת הכנסה ללא התייצבות בלשכת התעסוקה. התנאי לכך הוא שבן המשפחה גר עם בן המשפחה החולה באותה דירה ומטפל בו רוב שעות היממה, 45 ימים רצופים לפחות לפני הגשת התביעה לקצבה.

תקופת הזכאות במקרה זה היא לרוב עד חצי שנה. הזכאות עשויה להתארך במידה ומדובר בטיפול באב חולה בן 65 ומעלה או בטיפול באם חולה בת 60 ומעלה.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לביטוח לאומי.

זיכוי במס בעד החזקת קרוב במוסד

אשפוז הורה במוסד מאפשר מתן זיכוי מס לאחד מילדיו. גובה הזיכוי מחושב באחוזים, בהתאם להכנסתו של אחד מבניו של ההורה, הזיכוי יעמוד על 35 אחוזים מההפרש שבין הסכום ששולם עבור המוסד לבין 12.5 אחוז מההכנסה החייבת של נטול היכולת. זאת בתנאי שהכנסתו החייבת של נטול היכולת (כלומר ההורה) לא עולה על תקרת הכנסה של 169,000 ש”ח ואם יש בן/בת זוג הכנסתם החייבת המשותפת לא עולה על תקרה של 271,000 ש”ח בשנה (נכון לשנת 2019). הסכומים מתעדכנים מדי שנה. לפרטים נוספים כדאי לפנות לפקיד שומה במס הכנסה באזור המגורים.

לטופס הבקשה לזיכוי במס, לחץ כאן.

 

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה unsplash)