לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

זכויות והטבות באמצעות "הרשות לזכויות ניצולי השואה" במשרד האוצר

לאילו הטבות נוספות מלבד הפיצויים החודשיים זכאים ניצולים המקבלים תגמולים (חלקיים או מלאים) באמצעות "הרשות לזכויות ניצולי השואה" במשרד האוצר?

מאת:  ד"ר דורון שגיא/ משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-16/06/19
א א א
תקציר:עקב נסיבות שונות ישנם ניצולי שואה שעדיין לא קיבלו פיצויים קבועים בעקבות הסבל שחוו בשואה. לא כל ניצולי השואה זכאים לפיצויים אלו אך כדאי לבדוק את העמידה בתנאי הזכאות ואז להחליט לגבי הגשת תביעה. מאמר זה מתייחס לפיצויים קבועים ממשרד האוצר

ניצולי שואה שהוכרו כנכי רדיפות הנאצים במשרד האוצר זכאים להטבות נוספות מעבר לתגמולים החודשיים.

החל מחודש יוני 2014 הושוו התנאים של ניצולי שואה המקבלים "קצבה ליוצאי מחנות וגטאות" ממשרד האוצר ושל ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות עם התנאים והזכויות של ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. זאת במסגרת "התכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואה".  המשמעות היא שהזכויות והתנאים של יוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר 01.10.1953 הושוו לזכויותיהם של ניצולי המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. כמו כן, ניצולים שקיבלו תגמול באמצעות "ועידת התביעות" (קרן סעיף 2) בלבד זכאים כיום גם הם ליהנות מהתנאים של הניצולים המקבלים תגמולים לפי "חוק נכי רדיפות הנאצים".

המאמר הנוכחי יפרט את ההטבות להן זכאים ניצולי שואה המשתייכים לאחת האוכלוסיות שהוזכרו לעיל, באמצעות "הרשות לזכויות ניצולי השואה" במשרד האוצר.

תכנים נוספים העשויים לעניין אותך:

הטבות משרד האוצר- החזר על הוצאות רפואיות

טעות נפוצה השגורה בציבור היא שניצולי שואה אמורים לקבל את כל התרופות ושירותים רפואיים נוספים בחינם באופן גורף. טענה זו איננה מדויקת. אמנם, ע"פ התיקון בחוק, זכאים כלל הניצולים לקבל תרופות בחינם, אך מדובר רק על תרופות מרשם שנכללו בסל התרופות. עם זאת, במקרה של ניצולי שואה המקבלים פיצויים באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה הם אכן זכאים לטיפולים רפואיים שונים ולתרופות בחינם,  וזאת בתנאי שיש קשר בין השירותים הרפואיים השונים הנ"ל (כולל תרופות) לבין הנכות שהוכרה להם באוצר. כלומר, ההחזר על ההוצאות הרפואיות יינתן רק בתנאי שקיים קשר בין המצב הרפואי שלגביו נדרשת העזרה לבין הסעיף הרפואי שבו הוכר הניצול בוועדה הרפואית שנערכה לו במשרד האוצר ושקבעה לו את אחוזי הנכות בעקבות האירועים שעבר בשואה. כך, למשל: אם מדובר בניצול שואה שהוכר בפני הוועדה הרפואית בסעיף נפשי בלבד, הרי שהוא יוכל לקבל חינם רק הוצאות רפואיות הקשורות במצבו הנפשי ולא במצבים רפואיים אחרים שאותם לעתים יש נטייה לייחס לגילו המתקדם של ניצול השואה ללא קשר לאירועי השואה. במקרה של סעיף נפשי ניתן לקבל גם אישור ממשרד האוצר על שיחות טיפוליות בחינם ע"י אנשי מקצוע (פסיכותרפיה). כדי לקבל את ההטבה בפועל צריך להביא אישור מהרופא המטפל על התרופות שניטלות באופן קבוע או על ההוצאה הרפואית קבועה אחרת (כפי שפורט ברשימה לעיל), לצרף אל האישור הרפואי מכתב בקשה לפטור מההוצאה הכספית, ולשלוח לרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.

התאמת אחוזי הנכות למצב הבריאות הנוכחי

תגמולים דרך משרד האוצר ניתנים עקב פגימה במצב הבריאותי של הניצול כתוצאה מרדיפות הנאצים. על כן, לכל ניצול המוכר באוצר (כולל האוכלוסיות שצורפו במסגרת תכנית הסיוע החדשה לניצולי השואה) ישנו סעיף בריאותי ואחוז נכות הנקבע לו עפ"י מצבו (גם אם לא הופיע פרונטאלית בפני הוועדה ושלח מסמכים רפואיים בלבד) אחוז הנכות המינימאלי של ניצולי השואה המוכרים ברשות לזכויות ניצולי השואה הוא 25% הנקבעים בד"כ כתוצאה כתגובה נפשית לרדיפות. העלאת אחוזי הנכות, שתוביל בד"כ להגדלה בסכום התגמולים החודשיים, כרוכה בהוכחת החמרה במצב הבריאותי הקשור לסעיף שכבר מוכר באוצר ("החמרת מצב"), ו/ או הוכחה רפואית לקיום של מצב בריאותי שהוכר באוצר כקשור לתגובה על מאורעות השואה. פירוט המחלות הרלוונטיות ותת תנאים נוספים להכרה, ניתן לקבל בפנייה למשרד האוצר.

תגמול לפי הכנסה/ תגמול מוגדל לפי הכנסה

ניצולי שואה המשתייכים לאחת האוכלוסיות שפורטו בפסקה הראשונה של מאמר זה, ושהכנסתם נמוכה מסף מסוים הנקבע ע"י משרד האוצר זכאים להשלמת הכנסה חודשית. התגמול המשולם הנו השלמה לסך הכנסותיו של ניצול השואה, עד לגובה תקרת התגמול (המשתנה בהתאם לדרגת הנכות). ניצולי שואה הזכאים לתגמול זה, זכאים בנוסף למענק שנתי בסך 2,008 ש"ח

הטבות משרד האוצר- החזרי מס

בספטמבר 2013, שונה נוהל החזרי מע"מ ומס קנייה, בהחלטת שר האוצר. במקום החזר בעבור רכישת מוצרי חשמל אשר חייב הגשת בקשה לרשות, בצירוף חשבוניות המעידות על רכישתם, ניתן לניצולים, החל משנת 2014 (פעם בשנה באופן אוטומטי), מענק כספי שנתי אחיד לרכישת ציוד ביתי ועזרים רפואיים. המענק האמור עומד על סך של 350 ש"ח.
נכי רדיפות הנאצים שדרגת נכותם 50% ומעלה זכאים להנחה בתשלום מס רכישה עבור קניית דירת מגורים. הנחה תינתן פעמיים בלבד. ניתן לקבל מהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר אישור מתאים המופנה לשלטונות מס שבח.

הטבות משרד האוצר- הלוואות

במסגרת שיקום נכי רדיפות הנאצים ניתנות הלוואות לניצולים הזכאים. הנכה נדרש למלא טופס בקשה להלוואה ממשרד האוצר. ועדת ההלוואות, המתכנסת אחת לחודש, תחליט על גובה ההלוואה שתאושר. ניצול שואה, שהוא גם נכה מוכר במשרד האוצר, יקבל את ההלוואה עם הסכום הכספי החודשי. ההלוואה, בתוספת הריבית, תנוכה מהתגמול החודשי בתקופה של 24 חודשים מהחודש שלאחר קבלתה. ניתן לקבל הלוואה שנייה לאחר סילוק ההלוואה הקודמת.

זכויות נוספות למקבלים פיצויים ממשרד האוצר

כל ניצול שואה המשתייך לאחת מהאוכלוסיות הנ"ל (המקבלות קצבה מלאה או  חלק מהקצבה דרך משרד האוצר) זכאי לקבל הנחה בארנונה (באמצעות הרשות המקומית) ודמי הבראה חד שנתיים. בנוסף, ניתן לקבל, בתנאים מסוימים, נסיעות להבראה, מענק השכלה לבני/ בנות הנכים מתחת לגיל 30, השתתפות חלקית בהוצאות הקמת מצבה ניתנת לשארים של ניצולים הזכאים לתגמול לפי הכנסה. לאחר שבן/ בת הזוג (שקיבל את הפיצוי הקבוע) נפטר/ ת, זכאי/ ת האלמנ/ ה לקבל את התגמול שקיבל/ ה הנפטר/ ת למשך שלוש שנים.

עפי העדכון בחוק במסגרת התכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואה, קצבה בסך 2000 ₪ תינתן לאלמן/ נה למשך כל חייו/ ה. אם הניצול היה זכאי להשלמת תגמול עקב הכנסות נמוכות, האלמנ/ה  יהיו זכאים בתנאים מסוימים למלוא התגמול שקיבל לכל חייהם.

יש לשים לב לכך שנכה שהחל לאחרונה לקבל פיצויים או נכה שהחליף את כתובתו עלולים לא להיכלל בטעות ברשימה של מקבלי הפיצויים ממשרד האוצר שבידי הרשות המקומית. במקרה כזה יש לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר כדי לקבל אישור מתאים.

ניתן לפנות לעמותת "אביב לניצולי השואה" ולשוחח עם נציג מטעם העמותה במוקד המידע הטלפוני רעות- אשל.

לפרטים נוספים ולמילוי טפסים נא ראה/י: טבלת מיצוי זכוית ניצולי השואה, עמותת "אביב לניצולי השואה".

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 4 תגובות

      Array
(
  [0] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14187
      [comment_post_ID] => 5643
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-11-29 08:45:27
      [comment_date_gmt] => 2010-11-29 08:45:27
      [comment_content] => תודה לך על ההערה.
המאמר יתוקן בהתאם בהקדם.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [1] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14186
      [comment_post_ID] => 5643
      [comment_author] => מרים רוזנברג
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-11-23 18:46:40
      [comment_date_gmt] => 2010-11-23 18:46:40
      [comment_content] => נדמה לי שלמאמר על החזרימס לרכישות מוצרי חשמל לא דייקתם ההטבה ניתנת אם יש הכנסה עד סכום מסויים וזה לא מצויין במידע שלכם.
נראה לי שזאת נקודה שחשוב לדעת להשלמת המידע שלכם.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [2] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14185
      [comment_post_ID] => 5643
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-10-14 10:46:07
      [comment_date_gmt] => 2010-10-14 10:46:07
      [comment_content] => מי שמקבל רנטה מהאוצר מקבל כסף ללא תלות ביציאה לחופשה בפועל כפי שכתבת ולכן במקרה זה או שאימך מקבלת רנטה מגרמניה או שאולי תבדקי אם היא ממשיכה לקבל כסף ולא שמה לב שזה ממשרד האוצר.
אם לא,את יכולה לבדוק במשרד האוצר מדוע היא לא מקבלת את הכספים המגיעים לה.
טל. 03-5682651
בעיקרון האוצר מאפשר לקבל את דמי ההבראה בכסף ולא בהזמנת מלון ממשית .
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [3] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 14184
      [comment_post_ID] => 5643
      [comment_author] => דורית אליאל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-10-13 13:06:23
      [comment_date_gmt] => 2010-10-13 13:06:23
      [comment_content] => אימי בת 88 ובעבר קבלה 21 ימי הבראה שהיו מחלקים לפעמיים כלומר: כל שנה היא יצאה ל-10 ימי הבראה. מזה כמה שנים היא לא מממשת את ההבראה בגלל מצבה הבריאותי, במאמר כתוב שמגיעים לה דמי הבראה חד שנתיים, מאז שהיא לא יוצאת להבראה היא לא קבלה שום דמי הבראה. אני מבקשת לדעת מה החוק לגבי דמי/ימי ההבראה
תודה מראש דורית
המייל שלי: doritu@.gmail.com
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

)
    
 1. דורית אליאל, 13.10.10

  דמי הבראה
  אימי בת 88 ובעבר קבלה 21 ימי הבראה שהיו מחלקים לפעמיים כלומר: כל שנה היא יצאה ל-10 ימי הבראה. מזה כמה שנים היא לא מממשת את ההבראה בגלל מצבה הבריאותי, במאמר כתוב שמגיעים לה דמי הבראה חד שנתיים, מאז שהיא לא יוצאת להבראה היא לא קבלה שום דמי הבראה. אני מבקשת לדעת מה החוק לגבי דמי/ימי ההבראה
  תודה מראש דורית
  המייל שלי: doritu@.gmail.com

 2. מיכל אברהם,עו\"ס, 14.10.10

  תגובה לדורית
  מי שמקבל רנטה מהאוצר מקבל כסף ללא תלות ביציאה לחופשה בפועל כפי שכתבת ולכן במקרה זה או שאימך מקבלת רנטה מגרמניה או שאולי תבדקי אם היא ממשיכה לקבל כסף ולא שמה לב שזה ממשרד האוצר.
  אם לא,את יכולה לבדוק במשרד האוצר מדוע היא לא מקבלת את הכספים המגיעים לה.
  טל. 03-5682651
  בעיקרון האוצר מאפשר לקבל את דמי ההבראה בכסף ולא בהזמנת מלון ממשית .

 3. מרים רוזנברג, 23.11.10

  רמת גן
  נדמה לי שלמאמר על החזרימס לרכישות מוצרי חשמל לא דייקתם ההטבה ניתנת אם יש הכנסה עד סכום מסויים וזה לא מצויין במידע שלכם.
  נראה לי שזאת נקודה שחשוב לדעת להשלמת המידע שלכם.

 4. מיכל אברהם,עו\"ס, 29.11.10

  תגובה למרים
  תודה לך על ההערה.
  המאמר יתוקן בהתאם בהקדם.

השאר תגובה