ייעוץ חינם וקביעת תור

  1-700-700-204  *מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

  התנדבות

  לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

  ועדה הומניטארית להארכת רישיון של עובדים זרים מטעמים הומניטארים

  מהי ועדה הומניטארית? באילו מקרים ניתן לפנות אליה ומה ההליך?

  עודכן לאחרונה:13/10/20

  שהותם של העובדים הזרים בארץ מוגבלת בזמן. עובד שנמצא בארץ מעל 4 שנים ושלושה חודשים (51 חודשים) ומעוניין לעבוד אצל מעסיק חדש, חייב לפנות, לוועדה הומניטארית, כדי לבקש להאריך את שהותו בארץ.

  תכנים נוספים העשויים לעניין אותך:

  במאמר זה נציג סיכום נוהל הוועדה המייעצת לשר להארכת רישיונות בענף הסיעוד מטעמים הומניטאריים מיוחדים (מעודכן ל- 1/2014).

  מהנוהל עולה כי-

  • העובד/ ת יכולים לפנות לוועדה פעם אחת בלבד.
  • התנאי הבסיסי הוא שלמעסיק יש היתר להעסקת עובד/ ת זר/ ה, פנוי ובתוקף.
  • במידה ורישיון העובד הזר/ ה, בעניינו/ ה הוגשה הבקשה הוארך בעבר על פי בקשת מטופל אחר, הבקשה תידחה על הסף.

  אילו מסמכים דרושים?

  מסמכים הקשורים למעסיק

  • טופס פנייה מקורי לוועדה הומניטארית החתום על ידי המעסיק/ בן משפחה/ אפוטרופוס חוקי.
  • צילום ת.ז. של המעסיק.
  • ויתור סודיות חתום על ידי המעסיק או האפוטרופוס החוקי שלו.
  • מכתב של המשפחה, שמסביר מה הסיבות לצורך של המעסיק בהעסקה של העובדת הספציפית (כגון- התרגל לעובדת, יש בעיות ספציפיות שמחייבות את העסקת העובדת הנ"ל, המעסיק  גר במקום מרוחק בו אין אפשרות למצוא עובדת אחרת שתסכים להגיע), בצירוף מסמכים רלוונטיים.
  • דרושה חוות דעת על גבי טופס מיוחד של עובדת סוציאלית/ רופא מוסמך או אח מוסמך בעל שנתיים לפחות של ניסיון בתחום הסיעוד, לפיה הפסקת הטיפול במעסיק על ידי אותה עובדת תגרום לפגיעה קשה במעסיק. חוות הדעת צריכה להיות עם חתימה מקורית ומספר הרישיון של אותו איש מקצוע. איש המקצוע שכותב את חוות הדעת מחויב לפגוש את הזקן בביתו, תוך ציון תאריך הביקור וכמה זמן מכיר את המעסיק. איש המקצוע מצהיר שהוא לא עובד ו/ או בעל עניין בחברה שעוסקת בתיווך עובדים זרים או העסקה שלהם.
  • אישור על מצבו הרפואי של המעסיק חתום על יד הרופא המטפל תוך פירוט ההיסטוריה הרפואית והמצב העדכני.
  • אם למעסיק מונה אפוטרופוס, צריך לצרף צו מינוי מקורי או העתק נאמן למקור.

  מסמכים הקשורים לעובד (הדברים מתאימים גם לעובדת)

  העובד צריך לצרף תצהיר חתום על ידי עו"ד בשפה המובנת לו, לפיו-

  • הוא הוא מסכים ומבקש להאריך את האשרה באופן חריג.
  • אם הוא מתחרט, יצטרך לצאת מישראל ולא יאשרו לו בקשה נוספת להעסקה על ידי מטופל אחר.
  • הוא מבין שאם הבקשה תדחה הוא יצטרך לצאת מישראל ולא יהיה רשאי לפנות שוב.
  • הוא מבין שאם הבקשה תאושר, הוא יהיה רשאי לעבוד רק אצל אותו זקן בגינו אישרו את העסקתו ובסיום העסקתו אצל אותו אדם, יצטרך לעזוב את ישראל.
  • הוא מסכים שהפרטים לגבי העסקותיו הקודמות בישראל, יובאו לידיעת המעסיק בהתאם לצורך.
  • בתצהיר יופיע פירוט של המצב המשפחתי של העובד בארץ ובחו"ל עם התחייבות להודיע על כל שינוי.
  • אישור על מצבו הבריאותי של העובד חתום על ידי רופא מוסמך עם ציון שמו ומספר רישיונו לפיו העובד בריא וכשיר לעבודה אצל המעסיק מגיש הבקשה ואינו חולה במחלות ספציפיות שהוגדרו בתוספת לחוק העובדים הזרים.
  • אישור על בטוח רפואי שלו.
  • צילום דרכון של העובד.

  (מצ"ב תצהיר עו"ד לחתימת העובד באנגלית שהוכן ע"י משפחה שנעזרה באתר, אנו מצרפים את המסמך נוסח תצהיר עובד זר בפני עורך דין , האתר אינו אחראי לתוכן הדברים).

  לאן פונים להארכת רישיון של עובדים זרים מטעמים הומניטאריים?

  בדרך כלל בתהליך הפנייה לוועדה ניתן להיעזר בלשכה פרטית בעלת היתר בהבאה, השמה, תיווך וטיפול בעובדים זרים. לאחר ארגון המסמכים, המשפחה (עם ת.ז. של הזקן) צריכה לפנות ישירות לרשות האוכלוסין וההגירה אגף ההיתרים ועדה הומניטרית בירושלים, בדואר רשום לכתובת- רשות האוכלוסין וההגירה, אגף היתרים- ועדה הומניטרית, בניין כי"ח- רח' אגריפס 42, ירושלים.

  או לאגף ההיתרים בשעות קבלת הקהל- ענף סיעוד, רח' אגריפס 42 בירושלים (בניין כי"ח- קומה5).

  קישור לנוהל ולטפסים

  (תמונה להמחשה unsplash)
  דילוג לתוכן