ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

התפטרות לצורך טיפול בהורה זקן

מה מגיע לאדם אשר מתפטר מעבודתו לצורך טיפול בהורים?

עודכן לאחרונה:06/07/20

טיפול בהורים מזדקנים הוא הזדמנות, אולם, הוא טומן בחובו אתגרים עבור בני המשפחה המטפלים גם במישור התעסוקתי. מחקרים שנעשו בעולם מראים כי בין 10-6 אחוזים מהאנשים המטפלים בהורים מזדקנים, נאלצו לעזוב את עבודתם או להפחית משמעותית את היקף המשרה לצורך הטיפול בהורים. במקרים רבים אחרים, הנשאלים ציינו שחלה ירידה ברמת התפוקה שלהם ורבים סירבו להצעות קידום ונמנעו מלקחת על עצמם אחריות נוספת.

לעזיבת מקום העבודה לצורך טיפול בהורים מזדקנים יש משמעויות רבות ונרחבות. מקום העבודה מהווה פעמים רבות עבור בן המשפחה “מקום מפלט” שמאפשר לו ליהנות מהעיסוק בדברים האחרים, לחוות הצלחות מול חוסר האונים שמלווה לעתים בטיפול בהורים, ואף לקבל תמיכה ועזרה מהמסגרת החברתית הקיימת במקומות העבודה.

עזיבת מקום עבודה הופכת את הטיפול בהורה הזקן לעיסוק העיקרי של בן המשפחה המטפל, ועשויה ליצור אצל האחרון תחושת בדידות, תסכול וחוסר אונים ואף להביא לשחיקה.

הפגיעה הכלכלית שנגרמת עקב עזיבת מקום העבודה עשויה ליצור בעיות חדשות אצל בן המשפחה המטפל ואף ליצור תחושה של תלות כלכלית בהורה המזדקן.

האם חוק פיצויי הפיטורין מכיר בהתפטרות כדי לטפל בהורה קשיש זקן?

חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963 מטפל בסוגיית סיום יחסי עובד מעביד בקשר של פיטורים והתפטרות. סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי כאשר עובד מתפטר בשל מצב בריאותו שלו או של בן-משפחתו, ‘לאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות’ – מכירים בהתפטרות כאילו היו פיטורים, ולפיכך, העובד יהיה זכאי למלוא פיצויי הפיטורים כאילו פוטר מעבודתו.

זכות זו לקבל פיצויי פיטורים גם כאשר העובד הוא זה שמתפטר בשל מצב בריאותו הופכת להיות רלוונטית לטיפול בהורים זקנים. לאור העובדה שהתקנות קובעות כי ‘בן-משפחה’ לעניין החוק כולל לא רק את בן-זוגו של העובד אלא גם את ההורה של העובד; סבו, או הורה של בן זוג הגר עמו ועיקר כלכלתו עליו.

עובד הנאלץ להתפטר בכדי לטפל בבן/ בת זוגו, בהוריו, בסבו או בהורי בן/ בת זוגו זכאי לקבל פיצויי פיטורין וכן את כל מכלול הזכויות בהם זכאי עובד שפוטר ממקום עבודתו. כעיקרון, הזכאות לפיצויי פיטורין קיימת אם העובד עבד במקום העבודה שנה ומעלה. סכום פיצויי הפיטורין הוא חודש שכר בעבור כל שנת עבודה.

באיזו מידה המצב הבריאותי של בן המשפחה צריך להוות גורם מכריע בקבלת ההחלטה להתפטר?

יש צורך בקיום קשר סיבתי ממשי בין ההתפטרות ובין מצבו הבריאותי של בן המשפחה בטרם מתקבלת ההחלטה להתפטר. למשל, אדם שצריך לעבור דירה על מנת לגור קרוב להורה או יחד איתו על מנת לטפל בו.

בית הדין לעבודה קבע כי אין צורך שההתפטרות תהיה לצורך טיפול אישי דווקא. כך, לדוגמה, גם מקרים בהם בן או בת משפחה התפטרו לשם טיפול במשק הבית של בן המשפחה החולה, בית הדין החשיב את ההתפטרות כפיטורים המזכים את העובד בפיצויי פיטורים.

כיצד יש לפעול במקרה שבן המשפחה המטפל מתקשה להמשיך בעבודתו?

אם עובד נדרש בשל מצבו הרפואי של הורה זקן להתפטר ממקום עבודתו על מנת לטפל בו או על מנת לדאוג למשק הבית של ההורה הזקן שעקב מצבו הרפואי נבצר ממנו לעשות כן – הדבר הראשון שעליו לעשות הוא לפנות למעביד ולשתף אותו במצב הדברים ולחפש אלטרנטיבות שבו ניתן להמשיך לעבוד תוך מתן הטיפול או הצורך בהקשר של המצב הבריאותי של ההורה (לדוגמה: לבדוק אפשרות לעבור לחלקיות משרה, או לשעות עבודה יותר גמישות וכו’). כלומר, צריך, במידת האפשר, לתת למעביד את האפשרות להציע חלופות או פתרונות.

רק במידה ואין פתרון סביר הנותן מענה לעובד, והוא אכן נדרש להתפטר בשל מצב בריאותו של ההורה – עליו לתת הודעה מוקדמת למעביד, להסביר לו את עילת ההתפטרות, ולדרוש לקבל פיצויי פיטורין בגין העובדה שהתפטר בשל מצבו הבריאותי של ההורה הזקן/ ה שלו ובשל כך שלא ניתן היה בנסיבות העניין למצוא חלופה אחרת אשר מאפשרת את המשך העבודה לצד הענקת הטיפול להורה הזקן על ידי העובד.

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

למידע נוסף על לשון החוק לחץ כאן

(תמונה להמחשה unsplash)