ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

הקפאת היתר להעסקת עובד זר

מטופל שקיבל היתר להעסקת עובד זר סיעודי ואינו מעסיק עובד יכול לבקש את הקפאת ההיתר

עודכן לאחרונה:03/08/20

מטופל שקיבל היתר להעסיק עובד זר סיעודי אך אינו מעסיק עובד זר סיעודי בפועל יכול לבקש את הקפאת ההיתר.

בעת בקשת הקפאת ההיתר מצהיר המטופל כי ידוע לו כי:

  • תוספת שעות טיפול שבועיות על פי חוק הביטוח הלאומי אפשרית לזכאים רק לאחר ההקפאה.
  • כל עוד הקפאת (התליית) ההיתר בתוקף המטופל אינו רשאי להעסיק עובד זר והוא מתחייב כי לא יעסיק עובד זר במשך תקופה זו.
  • בתקופת ההקפאה ההיתר ימשיך להיות בתוקף.
  • מידע אודות הקפאת (התליית) ההיתר יועבר למוסד לביטוח לאומי, למשרדי מנהל האוכלוסין ולמדורי התשלומים.
  • המטופל לא יהיה זכאי להחזר אגרת בקשה בעקבות הקפאת ההיתר.
  • אם תוקף ההיתר יפוג במהלך תקופת ההקפאה והמטופל ירצה להאריך את תוקפו, יהיה עליו להגיש בקשה להארכת תוקף ההיתר בהתאם לנהלים הרגילים ולשלם את אגרת הבקשה הרשומה בחוק.

את הבקשה ניתן למלא באופן מקוון ולהדפיס או להדפיס ולמלא ידנית. את טופס הבקשה המלא יש להעביר לאגף היתרים – ענף סיעוד בפקס (6294426 – 02), מייל ( [email protected]) או למשרדי האגף בירושלים, בתל אביב, בכפר סבא, בחיפה ובבאר שבע.

בקשה לביטול הקפאת היתר להעסקת עובד זר סיעודי 

מטופל שהקפיא את היתר העסקת עובד זר סיעודי שניתן לו ומעוניין לבטל את ההקפאה מצהיר בעת מילוי הבקשה כי:

  • מידע על הבקשה לביטול יועבר למוסד לביטוח לאומי והמטופל לא יהיה זכאי לתוספת גמלת סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי.
  • ההודעה תיכנס לתוקף מיום קבלת אישור הממונה בכתב.
  • ביטול הקפאת ההיתר אפשרי רק אם ההיתר המקורי שניתן עדיין בתוקף. אם פג תוקף ההיתר, תתקבל הודעה מהממונה שיש לבקש הארכת תוקף ההיתר בהתאם לנהלים הרגילים של אגף ההיתרים בענף הסיעוד.
  • הוא אינו מתגורר במוסד סיעודי (בית אבות, מרכז שיקום או בית חולים, מלבד דיור מוגן או אשפוז יום).

(תמונה להמחשה unsplash)