יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  העסקת עובדים זרים בסיעוד – שאלות ותשובות

  מי זכאי להעסיק עובד זר בסיעוד, איך מוצאים עובד זר, אלו תשלומים מגיעים לעובד ואלו תנאים סוציאליים?

  עודכן לאחרונה:30/01/23

  מי זכאי להעסיק עובד זר בסיעוד?

  ענף הסיעוד באגף ההיתרים בלשכת האוכלוסין וההגירה אחראי על הטיפול בכל הכרוך בהיתרי העסקה למעסיקי עובדים זרים בענף. ההיתר ניתן בהתאם לתנאי זכאות ומבחן תלות מטעם הביטוח הלאומי.

  זכאים להעסיק עובדים זרים:

  1. תושב/ ת ישראל בגיל פרישה (65-60 לנשים, 67 לגברים, נכון לדצמבר 2021) שמתגורר בקהילה ולא במסגרת מוסדית, ועונה על אחד מהקריטריונים הבאים:

     • צבר 4.5 נקודות ADL במבחן תלות של הביטוח הלאומי.
     • צבר 4 נקודות ADL בתוספת ניקוד בודד במבחן תלות של הביטוח הלאומי.
     • בן 90 ומעלה שקיבל 4 נקודות ADL במבחן תלות של הביטוח הלאומי.
     • זכאי להשגחה חלקית (0.5 נקודות בסעיף השגחה) בתוספת לניקוד בודד במבחן תלות של הביטוח הלאומי.
     • זכאי לגמלת סיעוד בהתאם להחלטת ועדת ערר של הביטוח הלאומי שמאשר זכאות בשיעורים של 168% ו-150% או בשיעורים של 84% ו-75% (שיעורים מופחתים עקב הכנסות) לגמלת סיעוד גם ללא מבחן תלות.
     • מי שאינו זכאי למבחן תלות של הביטוח הלאומי בשל גובה הכנסותיו יופנה לביצוע מבחן תלות באגף הסיעוד בלשכת האוכלוסין.

   

  2. בן 18 עד גיל פרישה שנקבעה לו קצבת שירותים מיוחדים בביטוח הלאומי.

  3. מי שטרם מלאו לו 18 – זכאי לקצבת ילד נכה מהביטוח הלאומי, ושמתקיימת עבורו אחת מהסיבות הבאות:

     • הילד נמצא במסגרת לימודית שמותנית בליווי של מטפל לצורך עזרה פיזית לילד.
     • הילד זקוק לליווי או השגחה במשך רוב שעות היום בעקבות מחלתו ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית/ טיפולית.
     • קיומן של נסיבות רפואיות מיוחדות שמצריכות טיפול יום-יומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות בהן הוא בבית.

  4. חולה שעומד להשתחרר מבית החולים וקיימת לגביו אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים על הצורך וכן קיים תאריך השחרור המשוער מבית החולים.

  מי שמתגורר בדיור מוגן זכאי להעסיק עובד זר?

  כן. מגורים בדיור מוגן נחשבים על פי חוק סיעוד למגורים בקהילה ולפיכך מזכים באפשרות להעסיק עובד זר.

  מה כולל התהליך למציאת והעסקת עובד זר?

  התהליך למציאת והעסקת עובד זר כולל שלושה שלבים:

  1. הגשת בקשת היתר להעסקת עובד זר מרשות האוכלוסין וההגירה. טופס בקשת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד
  2. לאחר קבלת ההיתר יש לפנות ללשכה פרטית, בעלת רישיון לעסוק בנושא השמת עובדים זרים, לצורך איתור עובד מתאים.
  3. לאחר איתור העובד יש לפנות ללשכת האוכלוסין לצורך קבלת אשרת עבודה עבורו.

  האם צריך לשלם ללשכה הפרטית שמתווכת בהעסקת עובד זר?

  הלשכה רשאית לגבות מהמטופל סכום חודשי של 70 שקל כולל מע"מ וחד פעמי של 2000 שקל כולל מע"מ. במידה והלשכה גבתה דמי השמה בסך 2000 שקל היא לא תוכל לגבות מהמעסיק תשלום נוסף מעבר לתשלום החודשי במשך שנה מיום ההשמה, גם אםהשימה אצל המעסיק עובדים אחרים באותה התקופה.

  אם תקופת עבודתו של עובד זר שהושם אצל מטופל על ידי לשכה נמשכת פחות משנה, והפסקת עבודת העובד הזר לא נבעה מפטירת המטופל או מעבר שלו לבית אבות, והלשכה לא השימה אצל המטופל עובד זר חליפי לשביעותר צונו, תשיב הלשכה למטופל החזר יחסי בהתאם למספר החודשים שנותרו עד לתום 12 חודשים מתאריך ההשמה.

  לנוהל המעודכן: רישום העסקת עובד זר בסיעוד על ידי לשכות פרטיות מורשות

  אלו תשלומים מגיעים לעובד זר?

  • שכר: משכורת הבסיס לעובד זר היא לפי שכר המינימום במשק.
  • דמי הבראה: בהתאם לוותק בעבודה.
  • הפרשות לפנסיה ופיצויים: כמו כל עובד אחר זכאים העובדים הזרים לפנסיה ולפיצויים. מאחר ואין קרנות פנסיה לעובדים זרים הכסף ייצבר בחשבון ייעודי ויישמר עבור העובד הזר עד לסיום עבודתו אצל המעסיק או עד עזיבתו את הארץ (המועד המוקדם בין השניים).
  • פיצויי פיטורין: עובד זר שפוטר מעבודתו זכאי לקבל פיצויי פיטורין בהתאם לחוק (שכר של חודש עבור כל שנת עבודה).

  אלו ניכויים ניתן לבצע בשכר העובד הזר?

  ישנם מספר ניכויי רשות שהמעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד הזר:

  • הוצאות מגורים: אם המגורים של העובד אינם בבעלות המעסיק הוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות בפועל של המגורים. הסכום שמותר לנכות מוגבל ונקבע לפי אזור המגורים.
  • הוצאות נלוות למגורים: ארנונה, חשמל, מים בהתאם לחלק היחסי של העובד במגורים שהמעסיק סיפק לו על חשבונו. גובה הניכוי מוגבל, נכון לינואר 2022, ל-81.91 שקל לחודש.
  • ביטוח רפואי: המעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מההוצאות בהן הוא נשא בפועל בגין הביטוח הרפואי לעובד. הסכום לא יעלה על מחצית מהסכום ששילם המעסיק או עד 146.55 שקל נכון לינואר 2022 (הנמוך ביניהם).
  • מפרעות: המעסיק רשאי לנכות משכר העובד תשלומי מפרעות אותן הוא שילם לעובד על חשבון השכר במהלך עבודתו (בתנאי שהמפרעות לא עולות על שכר העבודה לשלושת חודשי העבודה האחרונים של העובד אצל המעסיק).
  • תשלומים שונים שסוכם בין המעסיק לעובד שהמעסיק ישלם והעובד ישיב לו.

  מהן הזכויות הסוציאליות של העובדים הזרים?

  • חופשה שנתית: עובדים זרים זכאים על פי חוק לחופשה שנתית. מספר ימי החופשה עולה בהתאם לוותק.
  • ימי מחלה: חוק דמי מחלה מאפשר לעובד זר לקבל תשלום מהמעסיק עבור ימים בהם הוא היה חולה. בהתאם לחוק, לכל עובד זכות ליום וחצי מחלה בחודש ועד 90 ימי מחלה מקסימום. עבור יום המחלה הראשון העובד לא יקבל דמי מחלה, עבור ימי המחלה השני והשלישי יקבל 50% משכרו הרגיל ועבור כל יום נוסף 100% משכרו הרגיל.
  • חופשה בימי חג: עובדים זרים זכאים ל-9 ימי חופשה בשנה בהתאם למועדי החגים במדינתם.
  • ביטוח רפואי: יש לבטח את העובד בכל תקופת שהותו בבית המעסיק בביטוח רפואי מיוחד לעובדים זרים (האחריות לעריכת הביטוח מוטלת על המעסיק).
  • יום מנוחה שבועי: אורך המנוחה השבועית צריך להיות לפחות 25 שעות. עובד שמועסק ביום החופשי שלו זכאי לתמורה נוספת עבור עבודה זו. יש לקבוע מראש ובכתב בהסכם העבודה את יום החופש.
  • תנאי מחיה: יש לספק לעובד הזר תנאי מחיה הוגנים – אוכל מתאים ומספק, פרטיות, מקום לינה בבית המטפל.

  האם עובדים זרים מבוטחים בביטוח הלאומי?

  עובדים זרים מבוטחים במספר ענפים בביטוח הלאומי: פגיעה בעבודה (תנאי ביטוח דומים לאלו של עובדים ישראלים והביטוח כולל שיקום מקצועי וטיפולים רפואיים); אמהות (עובדת זרה עשויה להיות זכאית לדמי לידה, למענק אשפוז, למענק לידה, לקצבת לידה); קצבת ילדים; פשיטת רגל ופירוק תאגיד (במידה והמעביד לא מסוגל לעמוד בהתחייבויות כלפי עובדיו עקב פשיטת רגל).

  אפשר להקפיא היתר להעסקת עובד זר?

  מי שקיבל היתר להעסקת עובד זר ואינו מעסיק עובד בפועל יכול לבקש להקפיא את ההיתר באמצעות פנייה לאגף היתרים – ענף סיעוד בביטוח הלאומי.

  כשעובד זר יוצא לחופשה השבועית, צריך לשלם לו עבור הנסיעות?

  לא. עובד זר המתגורר בבית המטופל לא זכאי להחזר נסיעות.

  האם עובד זר צריך להודיע מראש על התפטרותו?

  עובד זר בסיעוד שמבקש להפסיק את עבודתו אצל מטופל סיעודי חייב לתת הודעה מראש בכתב למטופל או לבן המשפחה המטפל וללשכה הפרטית המורשית.

  • מהיום השביעי לעבודה ועד שלושה חודשים – הודעה של שבוע לפחות.
  • החל מהחודש הרביעי לעבודה אצל המטופל ועד החודש השישי – הודעה של 14 ימים לפחות.
  • מהחודש השביעי לעבודה ועד תום שנת העבודה הראשונה – הודעה של 21 יום לפחות.
  • מתום שנת העבודה הראשונה – הודעה של חודש ימים לפחות.

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן