ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

המחסור ברופאים (טור אישי)

מי צפוי לטפל באלפי החולים שיזדקקו לשיקום בעשורים הקרובים?

עודכן לאחרונה:08/06/20

 

הרופאים הם הקטר שמניע ומושך את שירותי הרפואה ובעלי השפעה מרכזית על איכותה. תחומי השיקום והגריאטריה מאופיינים בעבודה רב-מקצועית (רופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, תזונאים ועוד), עם זאת, אין תחליף להובלת הרופא המומחה כראש הצוות המתווה את התכנית הטיפולית. למנהיגות הרפואית תפקיד מפתח לקביעת רמת הטיפול הרפואי.

החסר החמור ברופאי שיקום וגריאטריה בישראל הוביל להתמודדות אתו באמצעות פשרות כואבות, במיוחד בטיפול בקהילה ובטיפולי הבית: רפואת שיקום וגריאטריה ללא מגע יד של רופאים מומחים  או לכל היותר עם מעורבות מרחוק של רופאים מומחים בודדים ברמה המחוזית או הארצית. היחס בין רופא מומחה למספר המטופלים אינו מתקבל על הדעת. לעיתים הרופא מהווה חותמת גומי לצוות הנמצא בשטח ומטפל בפועל.

חסר אדיר ברופאי שיקום וגריאטריה קיים גם בבתי החולים. בתי החולים נתקלים בקושי עצום לגייס רופאים איכותיים למקצועות נדרשים אלה בשל תחרות מאתגרת מאוד מול מקצועות מבוקשים כגון פלסטיקה, רפואת עור, רפואת עיניים וכיו”ב.

החסר ברופאים מומחים בשיקום ובגריאטריה ללא שיפור הנראה באופק הוביל לאילוץ – צוותים ללא רופאים. במקום להתמקד בהכשרת רופאים מומחים בשיקום ובגריאטריה, התפתחו מקצועות חדשים שנועדו לקצר ולחסוך את הכשרתם הארוכה והיקרה של רופאים מומחים, דוגמת אחות מומחית שמקבלת סמכויות נוספות – דבר מבורך בפני עצמו שנכון לקדמו בלי קשר למשבר הרופאים. עם זאת, פתרונות אלה בוודאי שאינם יכולים להחליף את הצורך ברופא מומחה המוביל ומתווה מדיניות טיפולית. חיוניותו של הרופא המומחה אינה שנויה במחלוקת בהוראה והכשרה של סגל רפואי, עיסוק במחקר ובקידום איכות הטיפול הרפואי.

המציאות המתהווה על-פיה הרפואה בתחום השיקום והגריאטריה מובלת ע”י אחיות, פיזיותרפיסטים ומקצועות בריאות אחרים, מוכשרים ומסורים ככל שיהיו, בליווי רופאים המוצבים אי שם, פוגעת פגיעה חמורה בטווח הקצר, הבינוני והארוך באיכות הטיפול. החלטות רפואיות מתקבלות על בסיס התייעצות מרחוק תוך עיון בסיכומי מחלה ותיק רפואי ומבלי לפגוש את המטופל.

שיקום וגריאטריה, הינם מקצועות מרתקים הבונים חיים מחדש למטופלים ומשפחותיהם ומשפרים את איכות חייהם. שלא בצדק, הם נתפסים כמקצועות נטולי זוהר. לעתים מתמחים יעדיפו להמתין בתור להתמחות באחד המקצועות המבוקשים, להפסיד שנת התמחות ואף יותר, במקום לפנות להתמחות בשיקום או גריאטריה.

תחומי השיקום והגריאטריה, המוגדרים כמקצועות במצוקה, הינם מתחומי הרפואה הנדרשים ביותר היום. הצורך במומחים בתחומים אלה צפוי לעלות דרמטית, לאור העלייה המתמדת בתוחלת החיים. בשנת 2030 צפוי מספר הקשישים בישראל להגיע ל-1.5 מיליון איש (כ- 13% מאזרחי ישראל), בשנת  2065, שיעורם באוכלוסייה אף צפוי להאמיר לכ-17% מאוכלוסייה כפולה בגודלה מזו של היום. כבר כיום שליש מהמאושפזים במחלקות השיקום הם בני למעלה מ-65 ועם העלייה בתוחלת החיים, יעלה גם מספרם של אלה הזקוקים לשיקום.

משרד הבריאות פועל להוספת מיטות שיקום וגריאטריה חדשות בעיקר בפריפריה. כמו כן, המשרד מעודד את קופות החולים לפתוח שירותי שיקום וגריאטריה בקהילה ובבית. אך מי יעבוד בהם? הקופות מתחרות בינן לבין עצמן ומול בתי החולים על מעט הרופאים בתחום. התחרות מובילה לעליית שכר הרופאים והוצאות השכר עולות בהתאמה.

שינוי מגמה מסוים ושיפור במצב נצפו לאור תכנית התמריצים למקצועות נדרשים ולפריפריה הודות להסכם הרופאים משנת 2011. הכפלת מספר הרופאים המצטרפים למערכת מדי שנה (כמחציתם בוגרי הארץ והאחרים בוגרי חו”ל) הובילה לתקוות שווא במשרד הבריאות והאוצר. המשרדים תלו יהבם בכך שעלייה במספר המועמדים להתמחות תוביל לאיוש תקני ההתמחות בבתי החולים, כולל בשיקום ובגריאטריה, במרכז הארץ ובפריפריה, ללא צורך בתמריצים. תפיסה זו הובילה להפחתת גובה התמריצים, עד לביטולם המלא וחידושם הצפוי. חסכון של מיליוני שקלים למערכת הבריאות אך במחיר כבד.

בישראל כיום כ-100 רופאי שיקום וכ-300 רופאים גריאטריים בלבד אל מול פער לאומי עצום. בשנת 2017 הוסמך מומחה בודד בשיקום. בשנת 2018 הוסמכו 6 רופאי שיקום נוספים. מספרים המשקפים את המצוקה הלאומית.

מי צפוי לטפל באלפי החולים שיזדקקו לשיקום בעשורים הקרובים? בנפגעי שבץ מוחי? בנפגעי תאונות הדרכים? בנפגעי פעולות איבה? אי טיפול הולם בסוגיה מוביל לתשלום מחיר בריאותי כבד לאזרחי ישראל היום, וביתר שאת בשנים הבאות.

לא די להוסיף תקני התמחות. יש לוודא שלצד תוספת התקנים למתמחים, לרבות בבתי החולים הציבוריים הפועלים ללא תמיכה ממשלתית, תפעל המדינה לעידוד רופאים איכותיים להתמחות בשיקום וגריאטריה, על-ידי בניית תכניות אטרקטיביות.

נדרשת תכנית לאומית במסגרתה יוקצו עשרות תקני התמחות חדשים במקצועות השיקום והגריאטריה, על בתי החולים להציג תכנית התמחות איכותית כתנאי לקבלת התקנים. כמו כן, נדרש להקצות תמריצים משמעותיים למתמחים בשיקום ובגריאטריה בכל רחבי הארץ עם תמריץ נוסף למתמחים בפריפריה.

מערכת הבריאות מונעת על-ידי מנהיגות רפואית. בינוי ופיתוח טכנולוגי הם תנאי הכרחי אך בוודאי שאינו מספיק. על משרד הבריאות ומשרד האוצר לתת את הדעת היום על החסר הקריטי ההולך ומתעצם במנהיגים הרפואיים ברפואת בשיקום ובגריאטריה ולהתאים את המדיניות והתקצוב למציאות המשתנה לנגד עיננו.

 

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה, צילום גיל דור)