ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

המחלקה לשירותים חברתיים (רווחה) – הגדרות ותפקידים

אגף הרווחה לזקן - מיהם בעלי התפקידים באגף ומה תפקידם?

עודכן לאחרונה:31/05/20

שירותי הרווחה העירוניים עומדים לרשות הזקן ומשפחתו. השירות הינו חלק מהאגף או מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית ומטרתו לדאוג לרווחת תושביה הזקנים של הרשות. שירותים אלה מופעלים על ידי עובדים סוציאליים מיומנים המהווים כתובת לפנייה לצורך התייעצות ולסיוע במיצוי זכויות. המחלקות לשירותים חברתיים מנוהלות על ידי עובדים סוציאליים ומחולקות ליחידות לפי אזורים ותחומי טיפול.

במאמר זה נפרט את מבנה השירות באגף הרווחה לזקן ונציג את התפקידים הקיימים בשירות. קיים שוני במבנה היחידות ברשויות המקומיות השונות, אולם בעלי התפקידים בדרך כלל אינם משתנים.

עובדים סוציאליים

ההגדרה של עבודה סוציאלית בחוק היא, “משלח יד לשיפור תפקודם האישי והחברתי של הפרט, המשפחה והקהילה בדרך של טיפול, שיקום, ייעוץ והדרכה”.

מטרת הטיפול בשירות לזקן היא לעזור לו לשמר ולשפר את התפקוד ככל הניתן ולחזק אותו במישור הפרטני, המשפחתי והקהילתי על ידי הערכה של צרכי הזקן והתאמת תכנית טיפול מתאימה.

העובדים הסוציאליים באגף לרווחת הזקן עוסקים בייעוץ, בהדרכה ובהכוונה לזקנים ולמשפחותיהם בעניין מיצוי זכויות, שירותים בקהילה, מסגרות חוץ ביתיות.

תקנות העבודה הסוציאלית, מגדירות תפקידים נוספים, כגון- סיוע לזקן ולמשפחתו לקיים מערכת יחסים חיובית, חיזוק בני המשפחה המטפלים בזקן והדרכתם פרטנית/ קבוצתית, הכנת הזקן לשינויים כמו- מעבר לבית אבות. תפקיד נוסף הוא פיתוח שירותים ומסגרות קהילתיות לשילוב הזקן.

פקיד סעד- עובד סוציאלי שמונה על פי חוק

אחד מהתפקידים של שירותי הרווחה המיועדות לזקנים במחלקות לשירותים חברתיים הוא להתערב במקרים בהם יש צורך להגן על הזקן מפני פגיעה פיזית/ נפשית וניצול כלכלי ולסייע לזקן שאינו מסוגל לדאוג לצרכיו.

לצורך כך, במחלקה לשירותים חברתיים בשירות לזקן פועלים עובדים סוציאליים שמונו על פי חוק. עובדים סוציאליים אלו הוסמכו על פי חוק להתערב במקרים שבהם יש צורך של הפעלת חוק ופנייה לבתי משפט. החוק מתיר התערבות כפויה במקרים בהם שלומו הגופני ו/ או הנפשי של הזקן עלול להיפגע והוא או האחראי עליו מסרבים לטיפול המוצע, מטעמים לא סבירים. החוק מאפשר לעובדים הסוציאליים, שמונו על פי החוק, לפנות לבית המשפט ולקבל צו (או צווים) המוגבל בזמן, לשם הפרדת הזקן מן הפוגע והוצאתו מהמסגרת המתעללת גם ללא הסכמתו. בהתאם לצורך, החוק מאפשר לאשפז את הזקן לצורך בדיקות, אבחון או טיפול רפואי. במקרים שבהם יש צורך, מגישים עובדים סוציאליים שמונו על פיו חוק תסקירים לבתי משפט בהמלצה למינוי אפוטרופוס.

מרכז הוועדה לחוק ביטוח סיעוד

גמלת חוק סיעוד היא גמלה שאינה ניתנת בכסף אלא בשעות טיפול (“גמלה בעין”. למעט מקרים בהם מעסיקים מטפל/ ת צמוד/ ה ואז ניתן לבקש לקבל את גמלת הסיעוד בכסף. במקרים אלו הגמלה מאושרת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכיו”ב), וכן לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם (למשל זקנים הסובלים מדמנציה). תכנית הטיפול נקבעת לפי בקשת המשפחה, בתיאום עם עובד סוציאלי ובאישור מרכז הוועדה לגמלת חוק סיעוד.

תפקיד מרכז הוועדה לחוק ביטוח סיעוד הוא להבטיח יישום תקין של החוק ועמידה בזמני מתן השירות כפי שמתחייב לפי החוק. מרכז הוועדה אחראי לזמן את הוועדה במוסד לביטוח לאומי המחליטה על מתן שירותי הסיעוד לזכאי, לקבוע את תכנית הטיפול לפי בקשת הזכאי ומשפחתו. המרכז אחראי למתן שירותי הסיעוד לזכאים במסגרת הזמן הקבוע בחוק ולמעקב ופיקוח על מתן השירותים.

עובדי זכאות

עובדי מינהל וזכאות הינם חלק מצוות העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ומיומנים בכל ההיבטים המינהליים והתקציביים של עבודת המחלקה לשירותים חברתיים ובהיבטים החוקיים והיישומיים של מתן סיוע לקהל הלקוחות. עובדי מינהל וזכאות, על פי הגדרת התע”ס (הוראות התקנון לענייני סעד), אחראים לחישוב הזכאויות לסוגי העזרה השונים המגיעים ללקוחות ממשרד הרווחה או מהרשויות המקומיות. הזכאויות נקבעות על פי הכנסות הלקוח ומצבו. העובדים אחראים להעברת הבקשה לאישור הממונה, למעקב ופיקוח על אספקת השירות ועל הסברת כללי הזכאות ונהלי הפנייה ללקוחות ולהדרכתם במימוש זכויותיהם.

עובד סמך מקצועי

עובד הסמך המקצועי פועל על פי תכנית טיפול שנקבעה על ידי העובד הסוציאלי שמטפל בזקן ובמשפחתו. תפקידיו הם מגוונים והם כוללים- ליווי ומעקב שוטף בעיקר אצל זקנים עריריים המרותקים לבית שאינם זכאים לגמלת סיעוד, מעקב טלפוני, עזרה בניהול משק בית, סיוע בהתארגנות לקראת יציאה לבית אבות, ועוד. העובד הסמך מקצועי מודרך על יד העובד הסוציאלי ומערב את העובד הסוציאלי בעת הצורך.

(תמונה להמחשה unsplash)