ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

המדריך למעסיק עובדים המשמשים גם כמטפלים עיקריים בבן משפחה מזדקן

הדרכים לסייע לעובד בארגון, שמשמש גם כמטפל עיקרי בבן משפחה מזדקן, לשלב בין שני העולמות

עודכן לאחרונה:03/12/19

על פי סקר שנערך ב-2006 על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- בישראל כ-927000 ישראלים מטפלים באופן קבוע בזקן אחד או יותר. מאז, האוכלוסייה המזדקנת רק הולכת וגדלה. העלייה בתוחלת החיים גורמת לכך שיש יותר “זקנים זקנים”, ושהמטפלים העיקריים יטפלו בהם לאורך שנים רבות יותר, בעודם חלק מעולם העבודה. בישראל נמצא שכ-45% מהמטפלים העיקריים בהורה מזדקן הם גם אנשים עובדים (מחקר מ-2004). הטיפול בהורה יכול להיות משהו צפוי, ומצד שני יכול לקרות בן רגע, בשעת משבר, כאשר הורה עצמאי הופך לפתע לאדם הזקוק לסיוע בכל תפקודי היום-יום. למקום העבודה יש תפקיד חשוב בסיוע לעובד לשמור על האיזון בין תפקידו כמטפל עיקרי להיותו חלק מעולם העבודה.

ההשפעה של מטפל עיקרי על מקום העבודה ועל העובד

במחקרים שנערכו בארה”ב ובישראל, נמצא ששילוב של עבודה וטיפול בבן המשפחה פוגע בעובד ועלול גם לפגוע בארגון. על פי המחקרים, ההשפעה באה לידי ביטוי בהיעדרויות, באיחורים, בירידה בתפוקה ובמקרים מסוימים גם בעזיבת מקום העבודה. במחקר שנערך בישראל ב-2004, על ידי מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי בקרב מקבלי גמלת סיעוד, דיווחו 40% מהמטפלים העיקריים שהם עובדים פחות ממה שהיו רוצים בשל הצורך לטפל בזקן, 78% דיווחו כי הם מקיימים שיחות טלפון וסידורים הקשורים לטיפול בזקן תוך כדי עבודה,83% ציינו שכשהם בעבודה הם חשים לחץ נפשי ודאגה. עוד נמצא ש-14% מתוך המטפלים בקשיש הזכאי לגמלת סיעוד נאלצו לעזוב את עבודתם לצורך הטיפול בו.

במחקרים שנערכו בארה”ב נמצא שבכל שנה “העלות” לארגון של העסקת עובדים שמשמשים גם כמטפלים עיקריים, מסתכמת בעשרות מיליארדי דולרים, כולל מקרים בהם יש צורך במציאת עובד אחרת על רקע עזיבה של עובד לצורך טיפול בבן המשפחה.

במחקר שנערך באוניברסיטת חיפה ב-2011 על ידי פרילוצקי, הלפרין, כץ ולבנשטיין, נמצא שבכ-73% ממקומות העבודה אין מדיניות מסודרת כלפי עובדים המטפלים בהורים קשישים.

הצרכים של מטפלים עיקריים בעולם העבודה

ממחקרים שנערכו בתחום בארה”ב עלו מספר צרכים של מטפל עיקרי שעובד.

  • גמישות בעבודה- מטפלים עיקריים ציינו שגמישות בשעות עבודה ובימי עבודה יכולה לסייע להם. מחקרים העלו שהחוויה הטובה כתוצאה מתמיכת המעסיק, הובילה לתחושת סיפוק רבה יותר ולנאמנות גדולה יותר למקום העבודה.
  • קבלת מידע וסיוע- קבלת מידע על כל הזכויות והשירותים הקיימים בקהילה שיכולים לסייע.
  • קבלת תמיכה רגשית-  מהמעסיק, מחברים לעבודה, מחברים וממשפחה.
  • קבלת עזרה בכל הדברים  הטכניים הקשורים לטיפול בהורים.

אינטרס המעסיק לסייע לעובד

מלבד האינטרס הכלכלי, יש למעסיק אינטרס נוסף לסייע לעובד- כשהעובד מקבל הכרה בקשיים שלו ותמיכה הוא ירגיש מחויבות רבה יותר לארגון, תהיה לו מוטיבציה גדולה יותר בעבודה.

מה יכול המעסיק לעשות כדי לתמוך בעובדים שהם מטפלים עיקריים?

דורון ולינצ’יץ (2002) מציעים במאמרם מספר פתרונות יצירתיים, שלדעתם, מאפשרים ליישב או למתן את הקונפליקט בין טיפול בבן משפחה לבין עולם העבודה. לרעיונות הללו אין עדיין ביטוי במשפט הישראלי. בין הפתרונות שמוצעים –

  • גמישות- בשעות העבודה, בהיקף המשרה, וביכולת לעבוד מהבית. דורון ולינצ’יץ (2002) מציעים להעניק זכות לעובד לעבור ממשרה מלאה למשרה חלקית, או ממסגרת של שעות עבודה מוגדרות למסגרת של שעות גמישות או לחילופין לאפשר לעובד לעבוד מהבית. הגמישות מאפשרת לעובד את השילוב בין עבודה להיותו בן משפחה מטפל. על פי דורון ולינצ’יץ  מחקרים בתחום הראו שאפשרויות אלה מהוות את המדיניות המועדפת ליישוב הקונפליקט בין המחויבות לעבודה ובין הטיפול בהורים.
  • חופשת משפחה או חופשה לצרכי טיפול ממושך בבני משפחה– ניתן, לדוגמה, לעצב מדיניות במסגרתה העובדים זכאים לקבל חופשה ללא שכר או חופשה חלקית במשך שנה עם התחייבות לשמירת מקום העבודה בתום החופשה. אפשרות אחרת היא לאפשר לעובד להחליט אם לקבל פיצויי פיטורין או לקחת חופשה לשנתיים שלוש תוך צבירת ותק וזכויות פנסיה כאשר לאחר החופשה יוכלו לבחור בין העסקה מחדש או קבלת פיצויי פיטורין . ברחבי העולם יש מדינות בהן רעיונות אלו מיושמים.

עוד נקודות למחשבה שיכולות לעזור

  • תקשורת “פתוחה” עם העובד– תקשורת פתוחה עשויה לסייע ביצירת סביבת עבודה נעימה. כדאי להעלות את הנושא של הטיפול בבן המשפחה בשיחות הערכה עם העובד. הרבה מטפלים עיקריים לא מזהים את עצמם ככאלה. עצם השאלה יכולה לסייע להם להכיר בכך שהם מטפלים עיקריים. חשוב להעביר מסר אמתי לעובד כי אתם מהווים עבורו כתובת לפנייה בשעת הצורך ולהעלאת קשיים בנושא. נמצא  שסיוע מסוג זה יכול להגביר את המחויבות לארגון והפרודוקטיביות של העובד.
  • תמיכה מתמדת- תמיכה מתמשכת בעובד תסייע גם לארגון שלך וגם לעובד ותחזק את תחושת השייכות שלו והמחויבות שלו לארגון .
  • ידע זה כוח! שירותי מידע ותמיכה וייעוץ– מחקרים רבים מצביעים על הצורך הרב של בני המשפחה המטפלים במידע על זכויות ושירותים שיעזרו להם לטפל בהוריהם. כמו כן, חשוב שהזכויות שיש לעובד בארגון יהיו נגישות עבורו. באתר האינטרנט של מרכז מידע רעות ניתן לקבל את כל המידע על זכויות ושירותים לאנשים זקנים ובנוסף ניתן לקבל ייעוץ און ליין ללא תשלום.