ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

המדריך לחיסכון פנסיוני

כל מה שכדאי לדעת על תכניות חיסכון לקראת הזיקנה

עודכן לאחרונה:04/12/19

החיסכון הפנסיוני הינו, בדרך כלל, סכום הכסף הגדול ביותר שאנשים חוסכים במהלך חייהם. ההחלטה לגבי חיסכון פנסיוני היא החלטה משמעותית, שתקבע את עתיד החוסך בעת הפרישה ואת עתיד משפחתו במקרה של פטירה או אובדן כושר עבודה.

למדינה חשוב שהאזרחים ירכשו חיסכון פנסיוני, כדי שבשעת הצורך תהיה להם הכנסה סבירה לקיום בכבוד. לכן, המדינה מעודדת את החיסכון הפנסיוני באמצעות הטבות מס שהיא מעניקה לחוסכים. הטבות המס משפרות את הרווחיות של המוצר הפנסיוני, ובכך הופכות אותו לכדאי יותר מחיסכון אישי אחר.

מדיניות הממשלה בעשר השנים האחרונות מכוונת לפתיחת השוק הפנסיוני לתחרות ולהעברת האחריות לבחירת התכניות מהמעסיקים לחוסכים. מדיניות הממשלה לוותה ברפורמות ובשינויי חקיקה רבים ותכופים. למרות החשיבות והחיוניות של החיסכון הפנסיוני, המודעות והידע של הצרכן לגבי החיסכון הפנסיוני  קטן.

סקר שביצעה המועצה לצרכנות באמצעות מכון הסקרים של גיאוקרטוגרפיה העלה כי:

  • 54% מהצרכנים השכירים לא יכלו להעריך את גובה הקצבה החודשית שיקבלו בעת שיפרשו לפנסיה.
  • 70% אינם יודעים אם החיסכון הפנסיוני שלהם כולל ביטוח למקרה פטירה (אחד המרכיבים העיקריים בתכנית הפנסיונית).
  • 86% אחוז מציבור השכירים אינם יודעים באיזה סוג השקעה כגון (אג”ח, מניות וכו’) מושקעים כספי החסכון הפנסיוני שלהם.
  • מעורבותם של הצרכנים בבחירת תכנית הפנסיה שלהם היא נמוכה. ברוב המקרים (67.4%) המעסיק הוא זה שבחר עבורם את תכנית הפנסיה שלהם.
  • 61% מהצרכנים השכירים דיווחו שלא קיבלו ייעוץ כלשהו לעומת 30% אשר קיבלו ייעוץ מסוכן ביטוח או מיועץ פנסיוני, ייעוץ אשר הינו הכרחי בהרבה מקרים בגלל המורכבות של המוצר הפנסיוני.

במדריך זה נסביר את תחום החיסכון הפנסיוני, נצביע על נושאים חשובים שכדאי לתת עליהם את הדעת על מנת להגדיל את רווחיות החיסכון הפנסיוני ולהגביר את התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו של החוסך. בנוסף, יוצגו עצות צרכניות שונות.

מהו חיסכון פנסיוני ולמה צריך את זה?

החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון שמטרתו לצבור סכומי כסף, אשר יאפשרו לאדם העובד להתפרנס ולהתקיים במקרה שאין לו הכנסות מעבודה. אדם נדרש להשתמש בחיסכון הפנסיוני שלו בכמה מצבים:

• גיל מבוגר (גיל פרישה).

• מצב רפואי המונע ממנו באופן זמני או תמידי לעבוד  (אובדן כושר עבודה זמני או תמידי).

• פטירה (אם יש לו נתמכים, אשר התפרנסו מעבודתו).

על מנת לתת מענה לאדם הנקלע לאחד משלושת המצבים שתוארו לעיל מוצעת לו תכנית לחיסכון פנסיוני המורכבת משני רכיבים:

רכיב החיסכון המיועד לחזור לחוסך או לקרובו הנסמך עליו כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית או כשילוב של השניים.

רכיבים ביטוחיים- “ביטוח למקרה פטירה” במקרה של פטירת החוסך או ביטוח “אובדן כושר עבודה” למקרה בו סיבה רפואית מנעה ממנו להמשיך לעבוד באופן זמני או תמידי.

מה ההבדל בין חיסכון פנסיוני לחסכונות אחרים?

חיסכון פנסיוני צוברים באמצעות מוצרים פנסיוניים. מוצרים פנסיוניים, בשונה מכל חיסכון פיננסי אחר כגון פיקדון בבנק, אג”ח, מניות וכיוב’, מאושרים ומפוקחים ע”י המפקח על הביטוח באגף שוק ההון במשרד האוצר.

מה מקנה לחוסכים האישור הממשלתי למוצר הפנסיוני?

מצד אחד, הוא  מאפשר קבלת הטבות מס אשר מוצרים פיננסיים אחרים אינם מאפשרים.
הטבות המס הן משני סוגים:

א. עבור הכספים המופקדים לתכנית במועד ההפקדה: זיכוי, ניכוי או אי חיוב במס.
ב. עבור הכספים הנמשכים מהתכנית במועד המשיכה: פטור ממס או הנחה במס בהתאם לסיבת ולמועד המשיכה.

מצד שני, הוא מטיל על החיסכון מגבלות בכל הנוגע לאופן ולמועד משיכת כספי החיסכון ולדרכי השימוש בכספי החיסכון. המגבלות הן לפי סוג המוצר הפנסיוני.

למידע נוסף ראה אתר המועצה הישראלית לצרכנות- המדריך לקשישים.

ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na