יצירת קשר בנושאי שיקום וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  חודשה הפעילות האלקטיבית בבתי החולים

  על פי הנחיות משרד הבריאות חודשה (עם מגבלות) גם פעילות הרפואה בקהילה כולל פעילות במרפאות ובמכונים, טיפולי מקצועות הבריאות ורפואה משלימה

  עודכן לאחרונה:02/08/20

  במסגרת המעבר לשגרת קורונה וכניסתן של הנחיות מקלות על התנהלות הצביור נכנסו לתוקפן גם הנחיות חדשות ומקלות בנושא שירותי הבריאות.

  פעילות בתי חולים

  הפעילות האלקטיבית בבתי החולים חודשה: ניתוחי אלקטיבים, ניתוחים בהרדמה מקומית או ספינאלית, ניתוחים בהרדמה כללית וטיפולי שיניים, מרפאות חוץ וטיפולים אמבולטוריים, לרבות רפואה משלימה וטיפולים של מקצועות הבריאות.

  מגבלות לפעילות:

  • מניעת התקהלות ושמירת על מרחק פיזי, עטיית מסיכה, חיטוי ידיים וניטור תסמינים – בחדרי הטיפול ובחדרי ההמתנה.
  • העדפת השימוש ב"רפואה מרחוק", בעיקר מול אוכלוסיות בסיכון.
  • עבודת הצוותים הרפואיים תתבצע בהפרדה כך שיהיו צוותים שלא יפגשו זה עם זה ככל הניתן.
  • הקפדה על זימון תורים באופן המאפשר הפרדה מקסימלית בין מטופלים במרחבי ההמתנה והטיפול.
  • במקרים בהם המטופלים נזקקים לסיוע אדם נוסף, ניתן להכניס מלווה אשר יעטה מסכה וכפפות לחדר הטיפול או הבדיקה. על מלווים בחדר ההמתנה יחולו כללי הריחוק הפיזי המיגון הנדרש.
  • הפעילות לא תכלול טיפולים קבוצתיים בהם המטופלים שוהים בחלל אחד או טיפולים פרטניים המבוצעים בחלל אחד של מספר מטפלים ומטופלים ללא חציצה ביניהם.

  רפואה בקהילה

  פעילות הרפואה בקהילה חודשה, כולל פעילות בקופות החולים, במרפאות ובמכונים, טיפולי מקצועות הבריאות, ומסגרות הרפואה המשלימה.

  מגבלות לפעילות:

  • מניעת התקהלות ושמירת על מרחק פיזי, עטיית מסיכה, חיטוי ידיים וניטור תסמינים – בחדרי הטיפול ובחדרי ההמתנה.
  • העדפת השימוש ב"רפואה מרחוק", בעיקר מול אוכלוסיות בסיכון.
  • הקפדה על זימון תורים באופן המאפשר הפרדה מקסימלית בין מטופלים במרחבי ההמתנה והטיפול וקיום שיחת טלפון לפני ההגעה למרפאה על מנת למנוע הגעה מיותרת ולתעל חלק מהפניות למענה מרחוק.
  • הפעילות לא תכלול טיפולים קבוצתיים בהם המטופלים שוהים בחלל אחד או טיפולים פרטניים המבוצעים בחלל אחד של מספר מטפלים ומטופלים ללא חציצה ביניהם.
  • במקרים בהם המטופלים נזקקים לסיוע אדם נוסף, ניתן להכניס מלווה אשר יעטה מסכה וכפפות לחדר הטיפול או הבדיקה. על מלווים בחדר ההמתנה יחולו כללי הריחוק הפיזי המיגון הנדרש.
  • מעקב יזום אחר מטופלים בקבוצות סיכון, ובעיקר קשישים, באמצעות מפגשים וירטואליים או ביקורי בית.
  • יצירת הפרדה בזמני טיפול או הפרדה פיזית בין הפונים עקב מחלת חום או מחלה נשימתית חריפה, לבין פניות מסיבות אחרות.
  • עבודת הצוותים הרפואיים תתבצע בהפרדה כך שיהיו צוותים שלא יפגשו זה עם זה ככל הניתן.

  טיפול במבודדים ובחולים מאומתים בקהילה

  הטיפול באנשים הנמצאים בבידוד או שהם חולים מאומתים יתבצע בהתאם לעקרונות:

  • דחיית טיפולים שאינם דחופים לאחר השלמת משך הבידוד הנדרש.
  • העדפת ביצוע טיפולים באמצעות רפואה מרחוק כברירת המחדל.
  • במידת הצורך, ביצוע בדיקה או טיפול במסגרת ביקור בית.
  • במקרים רפואיים דחופים המחייבים מפגש רפואי פרונטלי ובהיעדר יכולת לקיימו במסגרת ביקור בבית המטופל, יאשר רופא מומחה מטעם קופת החולים למטופל הגעה מתואמת וממוגנת למסגרת הרפואית הנדרשת: מרפאה או מכון בקהילה או לבית החולים.
  אנשים עם מוגבלות

  החובה לעטות מסכה במרחב הציבורי הוחלה בתקנות שעת חירום מיום 12 אפריל 2020 והנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מיום ליום. חובה זו אינה חלה על אנשים עם מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית שמתקשים באופן משמעותי או שנמנעת מהם עקב מוגבלותם לכסות את האף ואת הפה.

  (unsplash תמונה להמחשה)

   יצירת קשר בנושאי שיקום וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן