ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

הטבות נוספות למקבלי פיצויים חודשיים (“רנטה”) מגרמניה

לאילו הטבות, מלבד הפיצויים הכספיים החודשיים, זכאים ניצולים המקבלים פיצויים ישירות מגרמניה?

עודכן לאחרונה:12/05/20

הנסיבות ההיסטוריות הובילו לכך שניצולי השואה מקבלים פיצויים בעקבות אירועי השואה מכמה גופים בהתאם לתנאים שנקבעו במשא ומתן עם ממשלת גרמניה. עד סוף שנות ה-60 ניצול שואה שהוכיח (במבחן) שייכות לשפה ולתרבות גרמנית ורופא מטעם הגרמנים קבע לו אחוזי נכות, היה זכאי לקבל פיצויים ישירים מגרמניה (“רנטת בריאות”). כיום כבר לא ניתן להגיש בקשה לקבלת פיצויים קבועים (חודשיים) מגרמניה. ניצול המבקש לבדוק אפשרות לזכאות לפיצויים צריך לפנות למשרד האוצר או לוועידת התביעות. לעומת זאת, ניצולים שכבר מקבלים פיצויים קבועים מגרמניה יכולים לפנות בנסיבות מסוימות אל הגרמנים בבקשה להטבות נוספות, זאת בתנאי שלא חתמו על הסכם פשרה עם הגרמנים שבו נכתב שאין הניצול זכאי להטבות נוספות.

להלן יפורטו ההטבות העיקריות הניתנות למקבלי פיצויים מגרמניה.

מקבלי פיצויים מגרמניה – החזר על הוצאות רפואיות

טעות נפוצה השגורה בציבור היא שניצולי שואה אמורים לקבל תרופות ושירותים נוספים בחינם באופן גורף. טענה זו איננה מדויקת. במקרה של ניצולי שואה המקבלים פיצויים מגרמניה הם אמנם זכאים לתרופות, לביקור רופא, לטיפולים (פסיכיאטריה, פיזיוטרפיה, שיניים וכו’) ומלכשירי עזר רפואיים, אך, כל זאת בתנאי שיש קשר בין התרופות והשירותים הרפואיים השונים הנ”ל לבין הנכות המוכרת.
במילים אחרות, הפיצויים מגרמניה על מאורעות השואה הם אמנם לא רק כספיים וכוללים גם החזר על הוצאות רפואיות שונות אך זאת רק בתנאי שקיים קשר בין המצב הרפואי שלגביו נדרשת העזרה לבין הסעיף הרפואי שבו הוכר ניצול השואה ע”י הרופא מטעם הגרמנים שקבע לניצול השואה את אחוזי הנכות בעקבות האירועים שעבר בשואה. כך, למשל: אם מדובר בניצול שואה שהוכר בפני הוועדה הרפואית בסעיף נפשי, הרי שהוא יוכל לקבל חינם רק הוצאות רפואיות הקשורות במצבו הנפשי ולא במצבים רפואיים אחרים, אותם יש נטייה לייחס לגילו המתקדם של הניצול ללא קשר לאירועי השואה.

בקשה להכרה במחלה נוספת 

הטבות נוספות למקבלי פיצויים מגרמניה

הטבות נוספות לאוכלוסיית הניצולים המקבלים פיצויים מגרמניה כוללות :

  • הבראה – לניצולי שואה ישנה אפשרות לקבל בחינם ימי הבראה בבית מלון (שלו יש הסכם עם הגרמנים בעניין) . מדובר בד”כ על 21 יום במלון אחת לשנתיים, שאותם ניתן לפצל בהמלצת רופא (כלומר לצאת פעמיים למלון, בכל פעם לחצי מהתקופה). לגרמנים ישנם הסכמים עם מספר בתי מלון והזכאים מתבקשים לבחור את המלון המבוקש מתוך רשימה.
  • הנחה בארנונה–  ישנם ניצולי שואה  שטועים וחושבים שיש להם כבר הנחה בארנונה ועל כן הם אינם צריכים לוודא קיום הנחה כניצולי שואה המקבלים פיצויים קבועים. טעות זו נובעת מכך שאכן כל האוכלוסייה המבוגרת (מעבר לגיל פרישה) זכאית להנחה על עצם הגיעה לגיל הזהב אך, הנחה זו קטנה משמעותית מההנחה הניתנת מתוקף היות האדם ניצול שואה המקבל פיצויים. לכן, למרות שהדבר אמור להיעשות באופן אוטומטי, כדאי לוודא עם הרשות המקומית את קבלת ההנחה (השיעור המדויק של ההנחה יכול להשתנות מרשות לרשות).

זכויות נוספות וקשות יותר להשגה הן קבלה של שעות סיעוד נוספות, מעבר לשעות הסיעוד הקיימות דרך חוק סיעוד שבאחריות הביטוח הלאומי. בפועל קשה לקבל הטבה זו כי נדרשת הוכחה על הקשר בין המצב הסיעודי בהווה לבין רדיפות הנאצים לפני עשרות שנים.

בכל שאלה או בירור הקשור לפיצויים (“רנטה”) מגרמניה ניתן לפנות אל הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו”ל. ראה טבלת מיצוי זכויות ניצולי השואה.

(תמונה להמחשה unsplash)