יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  הטבות לקשישים ברשות המקומית

  הרשויות המקומיות מעניקות הטבות שונות (הנחה בארנונה, הנחות בחוגים ועוד) לקשישים שמתגוררים בתחומן

  עודכן לאחרונה:31/07/23

  במדינת ישראל קיימים מספר חוקים ותקנות אשר מקנים לרשויות המקומיות אפשרות של מתן הנחות והטבות לאנשים בגיל הזיקנה. לעתים, מעניקים יישובים לתושביהם הקשישים הטבות מקומיות מיוחדות שאינן מוענקות במקומות אחרים, במקירם אחרים, חלה הרעה בהטבות שמוענקות לקשישים. מומלץ לברר ולבדוק מהן ההטבות או ההנחות שמעניקות העירייה או המועצה לתושביהן בני גיל הזהב.

  הנחות, לא באופן אוטומטי

  ההטבות שמוענקות על ידי הרשות המקומית או על ידי מוסדות ברשות המקומית, כמו מוסדות להשכלה או מוסדות תרבות עירוניים, אינן ניתנות באופן אוטומטי. כדי ליהנות מההטבות או ההנחות דרוש להגיש בקשה ולהציג תעודת אזרח ותיק או למלא מסמכים ולהציג אישורים, כמו אישורי הכנסה או אישורי גמלה או פנסיה במשרדי הרשות המקומית או העירייה.

  ההטבות או ההנחות הניתנות לקשישים במישור המוניציפאלי ניתנות למימוש באמצעות מחלקות ברשויות המקומיות העוסקות בטיפול בקשישים, כמו לשכות לשירותים חברתיים ולשירותי רווחה. מומלץ לברר מהן ההנחות שמעניקה הרשות המחוקקת לתושבים בגיל המבוגר, שכן, לעתים, ישנן הגבלות או תוספות של חוקי עזר שונים המגדילים או גורעים מגובה ההטבות.

  הטבות ברשויות

  הארנונה היא מס שמטילה הרשות המקומית על מחזיק נכס, כמו דירה או חנות. אנשים בגיל הזיקנה יכולים ליהנות מזכאויות בתחום התכנון והבנייה ומזכאויות בתשלומי המס של הארנונה. הזכאות בתחום הדיור נובעת מחוקים החלים על הרשות המקומית, העירייה או המועצה המקומית ומומלץ להתעניין בכל התנאים המוצעים באזור המגורים.

  מי זכאי להנחה בארנונה?

  • אזרח ותיק זכאי להנחה של 30% לדירה ששטחה עד 100 מ"ר. זאת במידה וסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע במשק (לעובדים ישראליים בלבד). בעלי דירה גדולה יותר מקבלים את ההנחה רק עבור 100 מ"ר.
  • אזרח ותיק שמשולמת לו גמלה מביטוח לאומי (כגון- שארים, תלויים, פגיעה מעבודה) עשוי להיות זכאי להנחה של 25%.
  • מקבלי מזונות או גמלת סיעוד מביטוח לאומי עשויים להיות זכאים להנחה של עד 70%.
  • אדם נכה, שטרם קבלת קצבת זקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה, עשוי להיות זכאי להנחה של 80%.
  • נכה מלחמה בנאצים הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי“ד, 1954, זכאי להנחה של 66%, עד 70 מ"ר, מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר.
  • נכה אשר לפני קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו דרגת נכות של 90% ומעלה עשוי להיות זכאי להנחה של 40% מכל שטח הדירה.
  • נכי רדיפות הנאצים (כולל קבלת גמלת נכות מהמדינות: גרמניה/ הולנד/ אוסטריה/ בלגיה) עשויים להיות זכאים להנחה של 66% עד 70 מ"ר, מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר.
  • ניצולי שואה "נזקקים", הזכאים לתגמולים לפי חוק ההטבות לניצולי שואה נזקקים, התשס“ז – 2007. זכאים להנחה של 66% עד  70 מ"ר, מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר.
  • נכה צה"ל, משפחות שכולות, זכאים להנחה של 66% עד 70 מ"ר, מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר.
  • עיוור הנושא תעודת עיוור, עשוי להיות זכאי להנחה של 90%.
  • עולה חדש (לתקופה של שנה בלבד), עשוי להיות זכאי להנחה של 90% בארנונה, עד 100 מ"ר.
  • עולה התלוי בעזרת הזולת, הזכאי לגמלה מיוחדת או לגמלת סיעוד לעולה, עשוי להיות זכאי להנחה של 80%.
  • הנחה לנזקק– יש רשויות מקומיות בהן ועדת ההנחות ברשות מוסמכת לתת הנחה בשיעור של עד 70% למחזיק בדירה שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו, או שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

  על ההנחות בארנונה לאזרחים ותיקים חלות מספר הגבלות:

  א. ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד.

  ב. ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד.

  ג. ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק.

  ד. במידה ובדירה גרים יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל ההכנסות של המתגוררים בדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.

  גובה הארנונה נקבע לפי סוג הנכס, שטחו ושורה של קריטריונים נוספים. בנוסף, יש אפשרות להגיש ערעור על גובה הארנונה שנקבעה לנכס על ידי הרשות המקומית. הערעור צריך להיות מוגש לרשות המקומית בתוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום.

  לעתים, ההנחה תלויה במבחן הכנסה וגם במקרה זה מומלץ לברר בכל רשות מקומית מה המדיניות בנוגע להנחות אלו.

  על אף הביורוקרטיה הכרוכה בקבלת ההנחות, מומלץ מאוד לבדוק עם הרשות המקומית את זכאותו של הזקן להנחה בארנונה, כיוון שמדובר בסכומים משמעותיים.

  הטבות נוספות

  הטבות נוספות שמעניקות הרשויות המקומיות הן: הנחות לקשישים בשירותים המסופקים לכלל האוכלוסייה (בדרך כלל בלי קשר למצבו הכלכלי של הקשיש), כמו הנחה בדמי כניסה למועדונים קהילתיים, לחוגים ולספריות. בנוסף, ישנן הטבות שניתנות לקשישים על ידי גופים ציבוריים, בעיקר בתחומי החינוך והתרבות באזור המגורים של האדם.

   

  פורסם: 8.10.2013

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן