יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה – שאלות ותשובות

  מהי קצבת הבטחת הכנסה, מהי קצבת השלמת הכנסה, מה ההבדל בין שתי הקצבאות, ומהם תנאי הזכאות לקבלתן?

  עודכן לאחרונה:26/01/23

  מהי קצבת הבטחת הכנסה?

  הבטחת הכנסה היא קצבה מלאה המשולמת לאנשים שאינם מסוגלים להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה (חולים, נכים, נפגעי עבודה, מובטלים) ואינם זכאים לתשלומים על פי תוכניות אחרות.

  מהי קצבת השלמת הכנסה?

  השלמת הכנסה היא קצבה חלקית שמשולמת למי שהכנסתו מעבודה או ממקור אחר נמוכה מההכנסה המינימלית שנדרשת למחיה (הקצבה מהווה השלמה לשכר נמוך, לדמי אבטלה, לקצבת שאירים, לתשלום מזונות ועוד).

  מה ההבדל בין השלמת הכנסה להבטחת הכנסה?

  קצבת השלמת הכנסה היא קצבה חלקית (למי שהכנסתו אינה מספיקה למחייה) ונגזרת מקצבת הבטחת הכנסה שהיא קצבה מלאה (למי שאינו מסוגל להבטיח לעצמו הכנסה).

  מהם התנאים לזכאות להבטחת הכנסה?

  1. תושבות – על מנת להיות זכאי לקצבה על המבקש להיות תושב ישראל 24 חודשים רצופים לפחות.
  2. גיל – על מבקש הקצבה להיות בן 20 ומעלה. בנסיבות מיוחדות ניתן לקבל את הקצבה בגיל 18.
  3. הכנסה – ההכנסה המקסימלית שמאפשרת לקבל קצבה מלאה (הבטחת הכנסה) או חלקית (השלמת הכנסה) נקבעת בהתאם לגילו ולמצבו המשפחתי של המבקש. לצורך החישוב של ההכנסות נלקחות בחשבון ההכנסות של כל בני המשפחה וכן נלקחות בחשבון הכנסות מעבודה והכנסות שאינן מעבודה וכן בעלות על נדל"ן, בעלות על רכב ובעלות על נכסים פיננסיים.
  4. החזקת רכב – בעלי רכב (כולל אופנוע) ומי שמשתמשים באופן קבוע ברכב שלא בבעלותם, עשויים להיות זכאים לקצבה רק אם שווי הרכב (נקבע לפי מחירון הרכב של 'לוי יצחק' ועל פי נתוני הרכב), נמוך מ-44,611 ש"ח (החל ב- 01.01.2023). מי שבבעלותו רכב ששוויו גבוה יותר או שני כלי רכב עשוי להיות זכאי לקצבה בתנאים מסוימים.
  5. התייצבות בלשכת התעסוקה – כדי להיות זכאי להבטחת הכנסה על מבקש הקצבה ובת זוגו להירשם ולהתייצב בשירות התעסוקה.
  6. לימודים במוסד להשכלה גבוהה – מי שלומד במוסד להשכלה גבוהה (מוסד על תיכוני, ישיבה, כולל, מוסד תורני, מוסד להכשרת כוהני דת) לא זכאי לקצבה להבטחת הכנסה. רק במקרים מסוימים ניתן ללמוד ולקבל את הקצבה: מי שלומד בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה; הורה חד הורי יכול ללמוד במוסד להשכלה גבוהה (חוץ מלימודים לתואר שני או שלישי) ולהיות זכאי לקצבה וזאת בתנאי שהוא קיבל קצבה ב-16 החודשים מתוך ה-20 שקדמו לתחילת הלימודים. הקצבה תשולם ל-36 חודשים בלבד.

  מי לא זכאי להבטחת הכנסה?

  1. מי ששוהה במוסד והחזקתו במוסד היא במלואה על חשבון המדינה, הסוכנות היהודית, רשות מקומית או מוסד דת.
  2. מי שהוא או בן/ בת זוגו משרתים בשירות סדיר בצה"ל.
  3. חבר קיבוץ או מושב שיתופי.

  האם יש תקופת זכאות מרבית להבטחת הכנסה?

  מי שנמצא זכאי לקצבה חודשית יקבל את הקצבה בהתאם לפרק הזמן שנקבע בחוק לו או לבן/ בת זוגו, וזאת לפי פרק הזמן הקצר יותר ולכל המוקדם חודש מהגשת התביעה.

  לא ניתן לקבל קצבה רטרואקטיבית. יוצאים מהכלל במקרה זה הם מי שמוגדרים על פי תנאי זכאות מחוסרי עבודה ונמצאים בהכשרה מקצועית או עובדים בשכר נמוך. במקרים מסוג זה תשולם הקצבה גם עבור החודש שקדם להגשת התביעה (בתנאי שכל תנאי הזכאות יתקיימו עבור חודש זה).

  איך מגישים תביעה לקצבת הבטחת הכנסה?

  המעוניינים להגיש בקשה לקצבת הבטחת הכנסה צריכים להגיש לביטוח הלאומי את המסמכים הבאים:

  • טופס תביעה להבטחת הכנסה.
  • אישור או תדפיס של ריכוז יתרות ותדפיס עו"ש מהבנק לשלושת החודשים האחרונים מכל חשבונות הבנק הפעילים והמוגבלים.
  • על מי שיש לו ילדים בני 18 עד 24 באחת מהמסגרות: לימודים תיכוניים, התנדבות למטרה ציבורית, עתודה, מסגרת קדם צבאית, לצרף אישור מוסמך מהמסגרת המתאימה.

  את טופס התביעה והמסמכים ניתן להעביר באחת מהדרכים הבאות:

  • מילוי טופס תביעה מקוון באתר ושליחה בצירוף המסמכים הנוספים אונליין.
  • מילוי טופס תביעה באופן ידני ושליחה בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות אתר האינטרנט.
  • הגשת התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניףלפי מקום המגורים.

  למי משולמת קצבת הבטחת ההכנסה?

  קצבת הבטחת הכנסה משולמת למי שמגיש את הבקשה בטופס התביעה. הביטוח הלאומי רשאי, במקרים מסוימים, למנות אדם שיקבל את הקצבה עבור הזכאי לקצבה. בנוסף, במקרים שהזכאים לקצבה הם בני זוג – רשאי הביטוח הלאומי להחליט על פיצול הקצבה ועל אופן חלוקתה בין בני הזוג.

  האם מי ששוהה בחו"ל יכול להמשיך לקבל הבטחת הכנסה?

  מי שמקבל קצבת הבטחת הכנסה ויוצא לחו"ל לא יהיה זכאי לקבל קצבה עבור התקופה בה הוא שהה מחוץ לישראל, בהתאם לכללים הבאים:

  • מי ששהה בחו"ל חודש שלם – לא יהיה זכאי לקצבה באותו החודש.
  • עבור חודש היציאה לחו"ל וחודש החזרה מחו"ל תשולם הקצבה רק אם מדובר בנסיעה ראשונה לחו"ל באותה שנה קלנדרית (מה-1 בינואר עד ה-31 בדצמבר) ומבקש הקצבה עמד בכל התנאים לקבלתה. מי שיוצא לחו"ל פעם שנייה באותה שנה קלנדרית לא יקבל את הקצבה עבור חודש היציאה לחו"ל ועבור חודש החזרה מחו"ל.
  • מי שמשתתף בהכשרה מקצועית או בתהליך שיקום או מי שדורש עבודה בשירות התעסוקה ומחסיר ימים עקב נסיעה לחו"ל לא יהיה זכאי לקצבה עבור כל החודשים בהם החסיר ימי השתתפות.
  • מי שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבת אזרח ותיק או קצבת שאירים והשלמת הכנסה יהיה זכאי לתשלום תוספת השלמת הכנסה בתקופה בה הוא שוהה בחו"ל (בהתאם לכללים).
  • יציאה לחו"ל בשל אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, הורים, ילדים, אחים) למשך 3 שבועות לכל היותר, לא תיחשב במניין נסיעות לחו"ל באותה שנה.
  • מי שיצא לחו"ל לקבל טיפול רפואי שאינו ניתן בישראל, או מלווה בן משפחה חולה לקבלת טיפול וברשותו אישור של קופת החולים, יוכל לקבל את קצבה בתקופת שהותו בחו"ל ועד לפרק זמן של 6 חודשים.

  (תמונה להמחשה Unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן