יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  האם חובות עוברים בירושה?

  מהי ירושה על פי צו קיום צוואה, מהי ירושה על פי חוק הירושה, ומה קורה במקרה שלנפטר היו חובות?

  עודכן לאחרונה:03/08/22

  מהי ירושה?

  קיימים שני סוגים של ירושה:

  • ירושה על פי צו קיום צוואה: היורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה, וחלוקת העיזבון מתבצעת על פי החלוקה בצוואה לאחר שבית המשפט הוציא צו קיום צוואה..
  • ירושה על פי חוק הירושה: סעיף 1 לחוק הירושה קובע את ההגדרה הבסיסית של המונח "ירושה" ולפיו, "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו". במידה והנפטר לא הותיר אחריו צוואה (למאמר חשוב בנושא צוואה בקישור הבא: צוואה – למה חשוב לערוך אותה וכיצד?) באחד מאופנים אלה: בכתב, בפני עדים, בפני רשות (בעל-פה בפני מקור סמכות רשמי כגון: שופט או נוטריון), בעל-פה (בפני שני עדים), חוק הירושה קובע את סדרי קדימויות הירושה לבני משפחתו, אשר עפ"י חוק נקראים "יורשים על-פי דין". היורשים על-פי דין הם בן זוגו של המוריש, ילדיו (כולל ילדים המאומצים), נכדיו, ניניו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו, דודיו וצאצאיהם. בן זוגו של המוריש (הנשוי לו או החי עמו חיי משפחה ללא נישואין) יורש את כל חפצי משק הבית המשותפים, כולל מכונית.

  יתר העיזבון מתחלק באופן הבא:

  • במידה והנפטר הותיר אחריו ילדים, נכדים או הורים, בן הזוג יורש מחצית מהעיזבון.
  • במידה והנפטר הותיר אחריו רק סבים, אחים או אחיינים, בן הזוג יורש שני שלישים מהעיזבון.
  • במידה והנפטר לא הותיר אחריו אחד מהקרובים הנ"ל, בן הזוג יורש את העיזבון כולו.
  • העיזבון מחולק בין היורשים על-פי דין על פי סדר קדימות קבוע מראש– ילדים קודמים להורים, והורים קודמים לסבים. החלוקה בין ילדי המוריש נעשית באופן שווה, וכך גם בין הוריו וסביו.

  האם ניתן לוותר על ירושה?

  אין חובה לקבל ירושה. גם אם הנפטר הותיר צוואה ובה ציין אדם מסוים כנהנה מהירושה הוא אינו חייב לקבלה.

  מעיזבון ניתן "להסתלק" על ידי הגשה של תצהיר בכתב חתום על ידי עו"ד לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט. בהודעת ההסתלקות יפורטו פרטי זהותו של המסתלק, שיעור ההסתלקות, ויצוין במפורש לטובת מי הסתלק. על ההסתלקות להיעשות לפני חלוקת העיזבון. ניתן "להסתלק" מחלק מסוים מהעיזבון אולם לא מנכס מסוים.

  גם כאשר מדובר בירושה עפ"י צו קיום צוואה ניתן להסתלק ממנה באותו אופן וניתן להסתלק גם מנכס מסוים.
  ההסתלקות היא בעצם ויתור על הירושה או חלק ממנה והיא פוטרת את האדם המסתלק מכל אחריות שהיא לעיזבון והוא אינו נחשב כלל ליורש. ההסתלקות אינה מותנית בהסכמת מי שלטובתו מסתלקים ועל כן היא אופן פעולה ראוי במצב בו ידוע או יש חשש כי הירושה המיועדת כוללת אך ורק חובות.

  מה קורה כשלנפטר יש חובות?

  לא תמיד הירושה היא רק זכות היורשים. לעתים, מתברר כי הירושה מביאה עמה חובות שנצברו במהלך חייו של האדם המנוח. לעתים, חובות אלו אף לא נרשמים בדרך של עיקולים וכד', אלא מתגלים בצורת מכתב מעו"ד או כצו עיקול בלשכת הוצאה לפועל.
  קיימת הבחנה בחוק הירושה בין התקופה שלפני חלוקת העיזבון ולאחריו.
  לפני חלוקת העיזבון חלים החובות (אלו שלא התבטלו עם פטירת המנוח) על העיזבון בלבד ואינם חלים על יורשיו. החובות ישולמו מתוך נכסי העיזבון בלבד גם אם אין די בנכסים אלו כדי לכסות אותם.
  באשר לתקופה שלאחר חלוקת העיזבון- אם לפני חלוקת העיזבון פורסמה כדין מודעה המזמינה את הנושים להודיע על חוב ונפרעו החובות הידועים, אין היורשים חייבים לשאת בחובות שהתגלו לאחר מכן. אם לא פורסמה מודעה והיורשים לא ידעו אודות החוב, חייב כל אחד מהם לשאת בחוב עד לשיעור החלק שקיבל מהעיזבון. אם ידעו היורשים על החוב חייב כל אחד מהם לשאת בו עד לשיעור שווי העיזבון כולו.

  יורש שזכה בנכס ספציפי מכוח צוואה אינו אחראי לחובות כלליים של העיזבון כל עוד יש בידי הנושה לגבות את חובו מיורשים אחרים שלא קיבלו נכסים ספציפיים. גם אם יחויב יורש זה בחובות העיזבון יהיה זה רק עד לשיעור הנכס הספציפי שקיבל.

  במקרה של ירושה מכח צוואה, חלוקת החובות תהיה בהתאם להוראותיו של המוריש הרשאי לפטור חלק מהיורשים מאחריות לחובות, או לחלק אחריות זו באופן שימצא לנכון.

  החובות והנושים

  הנושים שהודיעו על חוב בהתאם למודעה שפורסמה רשאים לגבות את חובם מהיורשים שלא באופן יחסי לחלוקת העיזבון. כלומר, נושה יכול לדרוש מאחד היורשים, שחלקו בעיזבון מספיק גדול כדי לכסות את החוב, לשלם את כל החוב.

  נושים שלא הודיעו על חוב בהתאם למודעה הנ"ל רשאים להגיש תביעה רק בתוך שנתיים ולגבות את החוב באופן יחסי מכל יורש בהתאם לחלקו בעיזבון.

   

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי.

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן