יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  זכאות לקצבת זיקנה לזקן ששוהה בחו"ל

  באלו תנאים ניתן לקבל קצבת זיקנה בחו"ל? האם זקן שמקבל תוספת השלמת הכנסה ימשיך לקבלה גם בחו”ל?

  עודכן לאחרונה:23/05/23

  זכות לקצבת זיקנה לתושב ישראל המבוטח בביטוח זיקנה

  מי שמקבל קצבת זקנה ושוהה בחו"ל באופן זמני, תשולם לו קצבת אזרח ותיק בזמן שהותו בחו"ל לחשבון הבנק שלו בישראל, בחודש היציאה לחו"ל ומ-1 בחודש שלאחר חודש היציאה במשך 3 חודשים נוספים.
  הביטוח הלאומי ימשיך לשלם את קצבת אזרח ותיק בחו"ל לאחר התקופה הזאת, למי שעונים על תנאים מסוימים.

  המוסד לביטוח לאומי מופקד על יישום האמנות הבינלאומיות שמתקיימות בין מדינת ישראל למדינות אחרות ולכן המשך קבלת הקצבה שונה במדינה שיש עמה אמנה בינ"ל לבין מדינה שאין עמה אמנה.

  אדם השוהה בחוץ לארץ, במדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה לביטוח סוציאלי, תשולם לו קצבת אזרח ותיק באותה מדינה, בהתאם לכללים הקבועים בחוק ובהתאם לכללים שנקבעו באמנה.

  כדאי לפנות למוסד לביטוח לאומי בכל מקרה של יציאה לחו"ל לתקופה של יותר מ-3 חודשים. אדם השוהה במדינת אויב לא יקבל קצבת זקנה.

  האם זקן שמקבל תוספת השלמת הכנסה ימשיך לקבל את הקצבה גם כשיצא לחו"ל?

  מקבל קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה (וכן מקבל קצבת הבטחת הכנסה) חייב להודיע לסניף הביטוח הלאומי שבמקום מגוריו על כל יציאה שלו לחו"ל. אם הוא נשוי, עליו להודיע גם על יציאת בת הזוג לחו"ל.

  בעת שהותך בחו"ל אתה עשוי להמשיך ולקבל תוספת השלמת ההכנסה, עד מקסימום של 72 ימים (רצופים או לא רצופים) בשנה קלנדרית אחת (מ- 1 בינואר עד 31 בדצמבר).

  זכאותך לתשלום התוספת תלויה במספר הפעמים שאתה יוצא לחו"ל באותה השנה ובמספר הימים שאתה שוהה שם בכל נסיעה.

  שהות בחו"ל במשך 100 ימים ויותר בסך הכול בנסיעה אחת או בכמה נסיעות באותה השנה, או נסיעה לחו"ל בפעם החמישית באותה השנה שוללים את זכאותך לתשלום תוספת השלמת הכנסה בעד כל תקופות השהות שלך בחו"ל באותה השנה (מ- 1 בינואר עד 31 בדצמבר). אם קיבלת כבר תשלום בעד תקופות קודמות באותה השנה, תיאלץ להחזיר את הכספים שקיבלת.

  נסיעה ראשונה, שנייה ושלישית לחו"ל באותה השנה:

  אתה עשוי להיות זכאי לתוספת בהתאם לכללים האלה:

  • אם שהית בחו"ל פחות מ-72 ימים בסך הכול בנסיעה אחת או בכמה נסיעות באותה השנה

   תשולם לך התוספת עבור כל תקופת השהות בחו"ל.

  • אם שהית בחו"ל יותר מ-72 ימים אך פחות מ-100 ימים בסך הכול בנסיעה אחת או בכמה נסיעות באותה השנה – תשולם לך התוספת עבור התקופה שעד 1 בחודש שבו הצטברו לך 72 ימי שהות בחו"ל באותה השנה. מתאריך זה לא תהיה זכאי לתוספת. תשלום התוספת יחודש לך ב-1 בחודש שלאחר חזרתך לארץ מהנסיעה האחרונה באותה השנה.
  • אם שהית בחו"ל 100 ימים ויותר בנסיעה אחת או בכמה נסיעות באותה השנה- תישלל זכאותך לתשלום התוספת בעד כל תקופות השהות שלך בחו"ל באותה השנה, ואם קיבלת כבר תשלום בעד תקופות קודמות באותה השנה, תיאלץ להחזיר את הכספים שקיבלת.

   תשלום התוספת יחודש לך ב-1 בחודש שלאחר חזרתך לארץ מהנסיעה האחרונה באותה השנה.

  נסיעה רביעית לחו"ל באותה השנה:

  לא תהיה זכאי לתוספת. תשלום התוספת יופסק ב-1 בחודש שבו יצאת לחו"ל בפעם הרביעית.

  • אם שהית פחות מ-100 ימים בסך הכול בנסיעה אחת או בכמה נסיעות באותה השנה- תשלום התוספת יופסק ב-1 בחודש שבו יצאת לחו"ל, ויחודש ב-1 בחודש שלאחר חזרתך לארץ מהנסיעה האחרונה באותה השנה.
  • אם שהית 100 ימים ויותר בנסיעה אחת או בכמה נסיעות באותה השנה- תישלל זכאותך לקבלת תוספת עבור כל התקופות ששהית בחו"ל בכל נסיעותיך באותה השנה, ויהיה עליך להחזיר לביטוח הלאומי את הסכומים שקיבלת עבור התוספת בשלושת היציאות הקודמות.

   תשלום התוספת יחודש לך ב-1 בחודש שלאחר חזרתך לארץ מהנסיעה האחרונה באותה השנה.

  נסיעה חמישית באותה השנה: 

  תישלל זכאותך לקבלת תוספת עבור כל התקופות ששהית בחו"ל בכל נסיעותיך באותה השנה, ויהיה עליך להחזיר לביטוח הלאומי את הסכומים שקיבלת עבור התוספת ששולמה לך בעד תקופות קודמות באותה השנה.

  מי שיצא לחו"ל בגלל אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, הורים, ילדים, אח, אחות) למשך 3 שבועות לכל היותר – היציאה הזאת לא תיחשב כיציאה לחו"ל וימי השהייה בחו"ל בנסיעה הזו לא ייספרו.

  מי שיצא לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי, ומתקיימים בו התנאים לקבלת קצבת הבטחת הכנסה, ימשיך לקבל את תוספת השלמת הכנסה למשך 6 חודשים לכל היותר.

  קצבת זיקנה מיוחדת

  מקבל קצבת זיקנה מיוחדת חייב להודיע לביטוח הלאומי על כל יציאה שהוא יוצא לחו"ל.

  מקבל קצבת זקנה מיוחדת השוהה בחו"ל באופן זמני והוא ממשיך להיות תושב ישראל, ימשיך לקבל את הקצבה המיוחדת רק בחודש היציאה ובמשך חודש קלנדרי אחד לאחר חודש היציאה. עם שובו לארץ המוסד לביטוח לאומי יבדוק מחדש את זכאותו לקצבת זקנה מיוחדת.

  מקבל קצבת זקנה מיוחדת השוהה בחו"ל לזמן ממושך, הקצבה תופסק בסוף החודש שבו יצא מן הארץ ותחודש עם שובו לארץ בתנאי שיוכר כתושב ישראל.

  בני/ בנות זוג שנשארו בארץ, צריכים לפנות למוסד לביטוח לאומי ולברר את זכאותם להמשך קצבה.

  אדם המקבל קצבת זיקנה צריך לפנות למוסד לביטוח לאומי לפני כל יציאה לחו"ל לתקופה ממושכת ולהסדיר את המשך הקצבה בהתאם להסדרי המוסד לביטוח לאומי עם המדינה שאליה הוא נוסע.

   

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי.

  פורסם: 2.5.2012
  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן