ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

דמי תאונה לנפגעי תאונות

מי שנפגע בתאונה בבית, בחופשה, בשעות הפנאי, ואיבד את כושרו לתפקד, יהיה זכאי לדמי תאונה לתקופה של עד 90 יום

עודכן לאחרונה:13/08/20

הביטוח הלאומי משלם דמי תאונה למי שנפגע בתאונה בבית, בחופשה ובשעות הפנאי, ואיבד עקב כך את כושרו לתפקד. דמי התאונה משולמים לכל היותר לתקופה של 90 יום, לפי תנאי הזכאות שנקבעו, ואינם משולמים למי שנפגע בתאונת דרכים או בתאונת עבודה.

זכאות לדמי תאונה

על מנת להיות זכאי לדמי תאונה על הנפגע לענות על כל תנאי הזכאות הבאים:

 1. תושב ישראל.
 2. מגיל 18 ועד גיל פרישה.
 3. פגיעה בכושר התפקוד כתוצאה מהתאונה. רמת התפקוד נבדקת בהתאם למצבו התעסוקתי של הנפגע:
 • עובד שכיר – אם העובד אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת ולא נותרו לו ימי מחלה מהמעסיק לניצול.
 • עובד עצמאי – אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
 • מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי – אם הוא מאושפז בבית חולים או מרותק לבית.
 • עקרת בית – אם היא לא מסוגלת לעבוד בעבודות משק הבית.
 1. בדיקה רפואית – יש להיבדק בדיקה רפואית בטווח של 72 שעות משעת התאונה. מי שלא נבדק בתוך 72 שעות מאחר והנזק הרפואי מהפגיעה התגלה בתוך שבועיים מיום התאונה יכול להיות זכאי לדמי תאונה בהתאם לאישור הביטוח הלאומי.
 2. אי זכאות לפיצוי אחר – דמי התאונה ישולמו רק אם הנפגע אינו זכאי לתשלום עבור ימי אובדן כושר העבודה או התפקוד מגורם אחר (דמי מחלה מהמעסיק, תשלום לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשלום על פי חוזה עבודה וכד’). לא יהיה זכאי לדמי תאונה מי שמשרת בצה”ל; נמצא במאסר, או אם התאונה התרחשה בעת שהייה במוסד לטיפול רפואי או סיעודי.

  קיימים מקרים בהם מי שמקבל קצבה נוספת מביטוח לאומי, יוכל לקבל גם דמי תאונה.

כמה ימים אפשר לקבל דמי תאונה?

דמי התאונה משולמים בהתאם למספר ימי אובדן כושר העבודה, לאישורים הרפואיים שהועברו ולהחלטת הביטוח הלאומי, אך לא יותר מ-90 יום, החל מהיום שאחרי התאונה.

עובד שכיר או עצמאי יתחיל לקבל את דמי התאונה מהיום השלישי שלאחר התאונה. אם הנפגע איבד את הכושר לתפקד לתקופה של 12 ימים לפחות, מלבד יום התאונה עצמו הוא יקבל תשלום גם עבור שני הימים הראשונים שלאחר התאונה.

מי שאינו עובד יתחיל לקבל תשלום מהיום ה-15 שלאחר התאונה ולא יקבל דמי תאונה עבור 14 הימים שלאחר יום התאונה. מי שנפגע בחו”ל יוכל להיות זכאי לתשלום רק מיום חזרתו לישראל.

סכום דמי תאונה

מי שהיה עובד שכיר או עצמאי ביום התאונה יהיה זכאי לתשלום בשיעור 75% משכרו.

סכום דמי תאונה ליום (שעומד נכון ל-1.1.2020 על  1,114.38 שקל) מחושב באופן הבא: 75% מהשכר בשלושת החודשים המלאים שקדמו לתאונה לחלק ב-90. מי שביום התאונה לא היה עובד שכיר או עצמאי יהיה זכאי לתשלום בסך 74.29 שקל ליום (נכון ל-1.1.2020).

הגשת תביעה לדמי תאונה

תביעה לדמי תאונה יש להגיש בתוך 90 יום מיום התאונה.

לתביעה יש לצרף טופס תביעה לדמי תאונה; מסמכים רפואיים הנוגעים לתאונה ולטיפול הרפואי (דו”ח מד”א, דו”ח חדר מיון, סיכום מחלה מבית חולים וכל מסמך אחר המעיד על הנזק הרפואי שנגרם כתוצאה מהתאונה); תעודה רפואית ראשונה לנפגע בתאונה שתמולא ותיחתם על ידי הרופא המטפל; במקרה של עובד שכיר  על המעסיק למלא בתביעה את החלק הרלבנטי שכולל אישור על תקופת היעדרות מהעבודה עקב התאונה, אישור על מספר ימי מחלה שנותרו לזכות העובד עד מועד התאונה ואישור על שכר עבודה.

את התביעה והמסמכים אפשר למלא באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי או להגיש בדואר/ בפקס או בתיבת שירות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.

 

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

 

(תמונה להמחשה unsplash)