יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  גמלת סיעוד – שאלות ותשובות

  מי זכאי לגמלת סיעוד, מהן רמות הזכאות לגמלת סיעוד, האם גמלת הסיעוד תלויה בגובה ההכנסות, מה תפקיד המטפלת במסגרת חוק הסיעוד?

  עודכן לאחרונה:15/01/24

  שאלות המאמר

  1. חוק סיעוד – זכאות
  2. חוק סיעוד – מאיזה גיל 
  3. חוק סיעוד בכסף
  4. גמלת סיעוד רמות
  5. גמלת סיעוד רמה 6
  6. גמלת סיעוד רמה 5
  7. גמלת סיעוד רמה 4
  8. גמלת סיעוד רמה 3
  9. גמלת סיעוד רמה 2
  10. קצבת סיעוד רמה 1
  11. מי זכאי לגמלת סיעוד?
  12. ביטוח לאומי – גמלת סיעוד ומבחן הכנסה
  13. חוק סיעוד ביטוח לאומי מעל גיל 90
  14. חוק סיעוד – תפקידי המטפלת
  15. אשפוז וגמלת סיעוד
  16. הטבות וקצבת סיעוד
  17. ערעור על דחיית בקשה/ רמת זכאות של קצבת סיעוד

  חוק סיעוד – זכאות

  כדי לקבל קצבת סיעוד על מבקש הקצבה לעמוד בחמישה תנאים:

  • תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.
  • הכנסות – הזכאות נקבעת לפי גובה ההכנסה של מבקש הקצבה ובהתאם למצבו המשפחתי.
  • זקוק לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום בתוך הבית (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית), או להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
  • שוהה בביתו או בדיור מוגן. מי שמאושפז במוסד סיעודי יהיה זכאי לקצבה רק אם הוא במחלה לעצמאיים או לתשושים.
  • מבקש הקצבה לא מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי.

  חוק סיעוד – מאיזה גיל?

  קצבת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה (נכון לדצמבר 2021 גיל הפרישה לגברים הוא 67 שנים וגיל הפרישה לנשים 65-60 (בהתאם לתאריך הלידה).

  גמלת סיעוד בכסף

  מקבלי קצבת סיעוד יכולים לקבל חלק מהקצבה או את כולה בכסף במקום שירותי הסיעוד. סכום הקצבה ואפשרויות הבחירה משתנה בהתאם לרמת הקצבה. מי שמקבל קצבת סיעוד ברמה 1  יכול (החל מה-1.9.2023) לקבל קצבה בסך 1,475 ש"ח בחודש במקום שירותי סיעוד, או להחליף חלק משעות הטיפול בקצבה בכסף – כל שעת טיפול שווה ל-268 ש"ח בחודש.

  למי שמקבל קצבת סיעוד ברמות 2 עד 6 יש שתי אפשרויות: להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף; להחליף שליש מהשעות לקצבה בכסף (מותנית בבדיקה ואישור של עובד סוציאלי מטעם הביטוח הלאומי). כל שעת טיפול ברמות אלה שווה ל-215 ש"ח בחודש.

  מי שמעסיק מטפל צמוד יכול לקבל קצבה מלאה בכסף, בתנאים הבאים: המטפל מועסק לפחות 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע; המטפל אינו בן משפחה; המטפל מועסק בשכר על פי חוזה כתוב; אם מדובר בעובד זר המעסיק צריך היתר של רשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר, והעובד צריך להיות שוהה כדין בישראל.

   גמלת סיעוד רמות

  קיימות 6 רמות זכאות לקצבת סיעוד, שנקבעות לפי יכולת התפקוד של בן המשפחה הזקן. סוג והיקף השירותים אותם יקבל מקבל הקצבה יהיו בהתאם לרמת הגמול הנקבעת. על מנת לקבוע את הזכאות מקיים הביטוח הלאומי הערכת תלות. הערכת התלות נערכת בבית בן המשפחה, על ידי איש מקצוע והיא בודקת את רמת התפקוד של בן המשפחה הזקן בפעולות יום-יומיות (אכילה, רחצה, יכול להתלבש, שליטה על סוגרים, ניידות).

  גמלת סיעוד רמה 6

  קצבת סיעוד ברמה 6 (הרמה הגבוהה ביותר) נקבעת למי שצבר בין 9.5 ל-10 נקודות במבחן התלות. מי שנקבעה לו רמת גמלה 6 זכאי ל-30 שעות טיפול בשבוע (26 שעות אם מדובר בעובד זר).

  כל שעת טיפול שווה 2015 שקל (מעודכן ל-1.9.2023) וניתן להמיר חלק משעות הטיפול בקצבה בכסף – ניתן להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף בשווי 858 שקל בחודש או להחליף עד 10 שעות שבועיות לקצבה בכסף בשווי 2,146 שקל בחודש (מותנה בבדיקת ואישור עו"ס של הביטוח הלאומי). מעסיק עובד זר יכול לקבל את כל הקצבה בכסף.

  ניתן להחליף חלק משעות הטיפול האישי הביתי או את כולן בשירותים סיעודיים שכוללים: ביקור במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה, שירותי כביסה.

  גמלת סיעוד רמה 5

  קצבת סיעוד ברמה 5 נקבעת למי שצבר בין 8  ל-9 נקודות תלות במבחן התלות. מי שנקבעה לו קצבת סיעוד ברמה 5 – יקבל 26 שעות טיפול בשבוע (22 שעות בשבוע למעסיק עובד זר).

  כל שעת טיפול שווה 215 שקל (מעודכן ל-1.9.2023) וניתן להחליף חלק משעות הטיפול בקצבה בכסף – להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף בשווי 858 שקל בחודש, או להחליף עד 9 שעות שבועיות לקצבה בכסף בשווי  1,931 שקל בחודש (מותנה בבדיקה ואישור של עובד סוציאלי מטעם הביטוח הלאומי). מעסיק עובד זר יכול לקבל את כל הקצבה בכסף.

  ניתן להחליף חלק משעות הטיפול האישי הביתי או את כולן בשירותים סיעודיים שכוללים: ביקור במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה, שירותי כביסה.

  גמלת סיעוד רמה 4

  קצבת סיעוד ברמה 4 נקבעת למי שצבר בין 6.5 ל-7.5 נקודות תלות במבחן התלות. מי שנקבעה לו קצבת סיעוד ברמה 4 – יקבל 21 שעות טיפול בשבוע (18 שעות בשבוע למעסיק עובד זר).

  כל שעת טיפול שווה 215 שקל בחודש (מעודכן ל-1.9.2023) וניתן להחליף חלק משעות הטיפול בקצבה בכסף – להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף בשווי 858 שקל בחודש או להחליף עד 7 שעות שבועיות לקצבה בכסף בשווי 1,502 שקל בחודש (מותנה בבדיקה ואישור של עובד סוציאלי מטעם הביטוח הלאומי). מעסיק עובד זר, יוכל לקבל את כל הקצבה בכסף.

  ניתן להחליף חלק משעות הטיפול האישי הביתי או את כולן בשירותים סיעודיים שכוללים: ביקור במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה, שירותי כביסה.

  גמלת סיעוד רמה 3

  קצבת סיעוד ברמה 3 ניתנת למי שצבר בין 5 ל-6 נקודות תלות במבחן התלות. מי שנקבעה לו רמת קצבה 3 זכאי ל-17 שעות טיפול שבועי (14 למחזיק עובד זר).

  כל שעת טיפול שווה 215 שקל בחודש. ניתן להחליף חלק משעות הטיפול בקצבה בכסף – להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בשווי 858 שקל בחודש או להחליף עד חמש שעות שבועיות בשווי 1,287 שקל בחודש (מותנה בבדיקה ובאישור עובד סוציאלי מהביטוח הלאומי).

  מעסיק עובד זר, יוכל לקבל את כל הקצבה בכסף.

  ניתן להחליף חלק משעות הטיפול האישי הביתי או את כולן בשירותים סיעודיים שכוללים: ביקור במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה, שירותי כביסה.

  גמלת סיעוד רמה 2

  קצבת סיעוד ברמה 2 ניתנת למי שצבר בין 3.5 ל-4.5 נקודות תלות במבחן התלות. מי שנקבעה לו רמת קצבה 2 זכאי ל-10 שעות טיפול בשבוע.

  כל שעת טיפול שווה 215 שקל בחודש. ניתן להחליף עד 4 שעות טיפול לקצבה בכסף.

  ניתן להחליף חלק משעות הטיפול האישי הביתי או את כולן בשירותים סיעודיים שכוללים: ביקור במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה, שירותי כביסה.

  קצבת סיעוד רמה 1

  קצבת סיעוד ברמה 1 נקבעת למי שצבר בין 2.5 ל-3 נקודות תלות במבחן התלות.

  מי שנקבעה לו קצבה ברמה 1 יכול לקבל חמש וחצי שעות בשבוע עבור טיפול אישי בבית או שירותי סיעוד ללא טיפול אישי בבית בשווי 9 יחידות שירות. השירותים הם ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה.

  אפשרות נוספת היא לקבל את הקצבה בכסף – 1,475 שקל לחודש.

  ניתן גם לשלב בין קצבה בכסף לשירותי סיעוד בשווי 5.5. יחידות שירות בשבוע. מרכיבי הקצבה שניתן לבחור הם: כסף – יחידת שירות שווה 256 שקל בחודש; טיפול אישי בבית – יחידת טיפול שווה לשעת טיפול אחת בשבוע; שירותים נוספים.

  *** הסכומים מעודכנים לינואר 2024.

  מי זכאי לגמלת סיעוד?

  כדי לקבל קצבת סיעוד על מבקש הקצבה לעמוד בחמישה תנאים:

  • תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.
  • הכנסות – הזכאות נקבעת לפי גובה ההכנסה של מבקש הקצבה ובהתאם למצבו המשפחתי.
  • זקוק לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום בתוך הבית (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית), או להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
  • שוהה בביתו או בדיור מוגן. מי שמאושפז במוסד סיעודי יהיה זכאי לקצבה רק אם הוא במחלה לעצמאיים או לתשושים.
  • מבקש הקצבה לא מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי.

  ביטוח לאומי – גמלת סיעוד ומבחן הכנסה

  הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם להכנסה ולמצב המשפחתי של מבקש הקצבה.

  חוק סיעוד ביטוח לאומי מעל גיל 90

  מי שמלאו לו 90 יכול לבחור להיבדק על ידי רופא מומחה בגריאטריה במקום על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי. את הבדיקה יכול לבצע רק רופא מומחה בגריאטריה במסגרת עבודתו בבית חולים או במרפאה ציבורית. הרופא הגריאטר צריך למלא את נספח ב’ בטופס התביעה,  ותובע הקצבה צריך להגישו יחד עם התביעה.

  שירות טרום סיעוד

  מי שזקוק לעזרה סיעודית באופן מיידי, אך הטיפול בתביעתו לקצבת סיעוד עדיין לא הסתיים, יכול לקבל באופן זמני וללא תשלום שירות טרום סיעוד מחברת סיעוד באזור מגוריו.

  גמלת סיעוד זמנית

  מי שזקוק לעזרה מיידית למועד קצר, בדרך כלל לאחר אשפוז בבית חולים רגיל ולא שיקומי, לאחר אשפוז כתוצאה משבר של יד או רגל או דלקת ריאות עם חום גבוה, רשאי לבקש מביטוח לאומי "סיעוד קצר מועד". על מנת להגיש בקשה ל"סיעוד קצר מועד", מגישים את טופס הבקשה הרגיל לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי בצירוף הערכה רפואית מקצועית של רופא המצורפת לטופס הבקשה. על פי המלצה זו תקבע פקידת התביעות בביטוח הלאומי אם יהיה זה מסלול קצר מועד. את הטופס ניתן להגיש באמצעות עובדת סוציאלית של בית החולים. הזכאות לביטוח גמלת "סיעוד קצר מועד" של ביטוח לאומי היא מיידית עם ההגעה הביתה.

  חוק סיעוד – תפקידי המטפלת

  תפקידיה של המטפלת במסגרת גמלת סיעוד מוגדרים בחוק סיעוד וכוללים:

  • הלבשה – סיוע בהלבשה והנעלה וכן טיפול בכביסה, בגיהוץ, בהתאמת הבגדים לעונה.
  • אכילה – סיוע בבישול, בקניית מצרכי המזון עבור הקשיש. במידת הצורך האכלה.
  • ליווי – סיוע בליווי הקשיש בהליכה בבית ומחוצה לו, כולל ליווי לבדיקות אצל רופא ובסידורים.
  • ניקיון – ביצוע משימות ניקיון קלות ובסיסיות, כגון – שטיפת כלים וסידור המטבח, ניקיון שטחי של חדר השינה, החלפת מצעים וסידור המיטה, ניקיון השירותים והמקלחת. תפקידי המטפלת לא כוללים ניקיון יסודי של הבית ומטלות ניקיון קשות.
  • סיוע בנטילת תרופות.

  אשפוז וגמלת סיעוד

  מי שזכאי לגמלת סיעוד ומאושפז בבית חולים כללי יוכל להמשיך לקבל את הגמלה בבית החולים רק ב-30 ימי האשפוז הראשונים.

  מי שלא מקבל גמלת סיעוד ומאושפז בבית חולים או אמור להתאשפז בחודש הקרוב יכול להגיש בקשה לגמלת סיעוד באופן מיידי.

  הטבות וקצבת סיעוד

  • רשות האוכלוסין וההגירה: העסקת עובד זר. מי שמקבל גמלת סיעוד ברמה 3 ומעלה או שנקבעה לו גמלה בשיעור זה שהופחתה בגלל מבחן הכנסות זכאי להעסיק עובד זר.
  • פטור מתשלום ביטוח לאומי למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי.
  • משרד הבריאות: סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות (כסאות גלגלים, תותבות, הליכונים מיוחדים ועוד).
  • חברת החשמל: 50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים בחשבון החשמל. זכאים להטבה מי שמקבלים גמלת סיעוד ברמה 5 או 6, מקבלי גמלת סיעוד ברמה 4 שהם מעל לגיל 90.
  • הקרן לרווחת ניצולי השואה: עזרה במימון מטפל ל-50 שעות טיפול למשך חודשיים למי ששוחרר מאשפוז. זכאים להטבה ניצולי שואה שנקבעה להם גמלת סיעוד ברמה 4 ומעלה.
  • ועידת התביעות: הגדלת גמלת הסיעוד בכסף בשווי 9 שעות סיעוד. לניצולי שואה מקבלי גמלת סיעוד ברמה 3 ומעלה.
  • רשות המים: 3.5 מ"ק נוספים לחודש בתעריך הנמוך. זכאים להטבה מקבלי קצבת סיעוד ברמה 3 ומי שנקבעה לו רמה זכאות כזו אך היא הופחתה עקב הכנסותיו.
  • רשויות מקומיות: הנחה בארנונה. גובה ההנחה נקבע לפי כללי הרשויות.

  ערעור על דחיית בקשה/ רמת זכאות של קצבת סיעוד

  מי שאינו מסכים עם רמת הזכאות לקצבת סיעוד שנקבעה לו או שהבקשה שלו לקצבה נדחתה רשאי לערער על ההחלטה לוועדה מייעצת או לבית הדין לעבודה.

  כתוצאה מהערעור יכולה רמת הזכאות לגדול או להישאר ללא שינוי אך היא לא תופחת.

   

  פורסם: 25.3.2020

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן