ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

בעקבות הקורונה: הגבלות על מעבר בין קופות החולים

בהתאם להוראות שעת החירום מעבר בין קופות יהיה מוגבל לכמות של עד 700 חברים חדשים לכל קופת חולים

עודכן לאחרונה:23/07/20

משבר הקורונה משפיע גם על האפשרות לעבור בין קופות חולים. משרד הבריאות הודיע כי “בהתאם לתקנות שעת חירום שנכנסו לתוקף ביום 01.04.20 חלות מגבלות על מעבר מבוטחים בין קופות החולים במועד המעבר של 01.07.20″. 

בהתאם להוראות שעת החירום מעבר בין קופות יהיה מוגבל לכמות של עד 700 חברים חדשים לכל קופת חולים. 700 הבקשות הראשונות לכל קופת חולים שיוגשו לנציבות הקבילות יאושרו, ולאחר מכן תוקפא האפשרות למעבר לקופת החולים זו עד לתום שעת החירום, למעט מעברים הנדרשים בשל נסיבות מיוחדות אשר יאושרו על ידי נציב קבילות הציבור מעבר למכסה הקבועה. 

על פי הודעתה משרד, לא ניתן יהיה לבצע מעבר בין קופות החולים באתר הביטוח הלאומי או ברשות הדואר ובקשה למעבר לקופת חולים תוגש לנציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות באמצעות אתר האינטרנט של נציבות קבילות הציבור בלבד.

מבוטחים שנרשמו למעבר ברשות הדואר ובאתר המוסד לביטוח לאומי עד יום 1 באפריל 2020, המעבר יושלם במועדים הרגילים.

נסיבות מיוחדות המצדיקות מעבר לקופת חולים מעבר למכסה הקבועה הן אחת מאלה:

  • מעבר דירה לישוב שבו קופת החולים שבה אני מבוטח היום אינה פעילה. 
  • מעבר לקופת החולים נדרש בשל צורך בטיפול רפואי המצריך ששני בני הזוג יהיו חברים באותה קופת חולים.
  • צורך רפואי משמעותי אחר.

מי שסבור כי מתקיימות לגביו נסיבות מיוחדות המצדיקות מעבר במועד 01.07.20 יוכל לפנות לנציב קבילות הציבור בבקשה באמצעות אתר האינטרנט. בלבד .

מבוטחים הסבורים כי זכויותיהם על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי קופחו, רשאים לפנות לאחד מהגורמים הבאים:
  • הממונה על פניות הציבור בקופת החולים
  • הממונה על פניות הציבור במוסד הרפואי שבקשר אליו הוגשה התלונה
  • נציב הקבילות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי – הסבר מורחב בהמשך
  • בית הדין האזורי לעבודה

(תמונה להמחשה unsplash)