ייעוץ חינם וקביעת תור

  1-700-700-204  *מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

  התנדבות

  לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

  ביטוח רפואי לעובד זר

  כמה עולה ביטוח רפואי לעובד זר, אילו טיפולים רפואיים ושירותים הוא כולל?

  עודכן לאחרונה:23/02/21

  תנאי העסקתם של עובדים זרים בישראל עברו שינויים מרחיקי לכת בשנים האחרונות. במסגרת שינויים אלה הוחלט ליישם את חוק זכויות האדם וכבוד האדם גם כלפי עובדים זרים, ולחייב את המעסיקים של עובדים אלה לרכוש עבורם חבילות ביטוח בריאות. חשוב לציין כי, כל אדם שזקוק לטיפול רפואי במצב חירום רפואי יטופל אך, אם אין לו ביטוח הוא יידרש לשלם עבור הטיפול, ומדובר בסכומים גבוהים מאוד.

  מה עלות הביטוח? והאם מותר לנכות את עלות הביטוח ממשכורות העובד?

  החובה לדאוג לביטוח רפואי לעובד זר קיבלה בשנת 2001 תוקף של צו מטעם שר הבריאות. ב-1 ביולי 2018 נכנס לתוקפו תיקון לסעיף 2 לצו עובדים זרים (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א-2001 (צו עובדים זרים (סל שירותי בריאות לעובד)(תיקון), התשע"ח-2017) שקובע כי: "הביטוח הרפואי שיסדיר מעסיק של עובד זר לעובדו (להלן – העובד) יבטיח את זכאותו של העובד לכל שירותי הבריאות, למשך כל תקופת עבודתו אצלו, וכן לתקופה נוספת שתחילתה בתום יחסי העובד-מעביד וסיומה לאחר תשעים ימים או במועד שבו העובד יבוטח בביטוח רפואי לפי צו זה, לפי המוקדם (להלן – הביטוח הרפואי), תמורת תשלום שלא יעלה על התשלום הנהוג, ובהיעדר תשלום נהוג – בלא תשלום".

  עלות הביטוח הרפואי הנהוגה היא כ- 2$ ליום. על פי חוזר ראש מנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים לשנת 2020, ניתן לנכות ממשכורתו של העובד הזר עד מחצית מהסכום ששילם המעסיק עבור ביטוח רפואי לעובד המועסק על ידו. נכון לינואר 2021, הניכוי משכר העובד לא יעלה על 143.11 ש"ח בחודש.

  מה כולל הביטוח הרפואי?

  על הביטוח הרפואי לעובד הזר לכלול סל שירותים מינימאלי שנקבע בצו עובדים זרים התשס"א-2001. יש לוודא כי לחברה ממנה רוכשים את הביטוח הרפואי יש רישיון מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר המאפשר לה לנפק ביטוח בריאות לעובדים זרים. לכל חברת ביטוח פרטית ממנה רוכשים את הביטוח הרפואי לעובד הזר יש הסכם עם קופת חולים אשר נותנת את השירות בפועל ומנפיקה לעובד כרטיס.

  על הביטוח הרפואי לכלול שירותים כגון-

  • שירותי רפואה– רופאי משפחה ורופאים מומחים.
  • בדיקות מעבדה, הדמיה, CT, מכוני רנטגן.
  • תשלום עבור פנייה לחדר מיון ואשפוז בבית חולים.
  • תרופות על פי סל התרופות.
  • רפואת שיניים – טיפולי עזרה ראשונה.
  • שירותי בריאות האישה.
  • פינוי באמבולנס, מוקד רפואי 24 שעות ביממה.
  • שירותי אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי, במצב חירום רפואי, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים לתקופת העסקה אחת.
  • חיסונים  נגד צפדת, קרמת וכלבת.
  • בדיקות מנטו וצילום ריאות.
  • כיסאות גלגלים והליכונים.
  • ביטוח נכות, ביטוח למקרה מוות.
  • העברת גופת העובד, במקרה מוות, לארץ מוצאו.

  לא קיימת חובה לכלול את השירותים הבאים-

  • טיפול פסיכולוגי.
  • בדיקות גנטיות.
  • אשפוז סיעודי או שירותי סיעוד אחרים.
  • טיפולים בים המלח הניתנים לחולי פסוריאזיס.
  • שירותים או תרופות לטיפול באין אונות, הפרעות בתפקוד המיני, פוריות, טיפול הפריה או הזרעה מלאכותית.
  • טיפולים רפואיים מחוץ לישראל.
  • תרופות לטיפול במחלת האלצהיימר.

  פירוט של השירותים והטיפולים שהביטוח הרפואי צריך לכלול, ניתן למצוא בצו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א 2001. חשוב לציין כי המעסיק חייב להעביר לעובד העתק של הביטוח בשפה המובנת לו.

  לסיכום, ביטוח בריאות לעובד זר מאפשר לו ליהנות משירותים רפואיים בעת שהותו בארץ בהתאם לתנאי הפוליסה שלו. אי רכישת פוליסת בריאות עבור עובד זר מהווה מבחינת המעסיק עבירה על החוק, שהעונש עליה הוא קנס כספי ובמקרה הגרוע יותר, גם מאסר.

  (תמונה להמחשה unsplash)
  דילוג לתוכן