לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

ביטוח לאומי- קצבת זיקנה

מהי קצבת זיקנה? האם סכום הקצבה אחיד? מה צריך לעשות כדי לקבלה?

מאת:  שולה וילר /משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-23/10/19
א א א
תקציר:מהי קצבת זיקנה? האם כולם זכאים באופן אוטומטי לאותו סכום? האם צריך לפנות לביטוח לאומי על מנת לקבל את הקצבה או שהיא ניתנת באופן אוטומטי?

קצבת זיקנה נועדה להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זיקנה. קבלת הקצבה תלויה בגיל ובכך שהמבקש היה מבוטח בביטוח הלאומי תקופה נדרשת על פי חוק. אדם שהמשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה או שהכנסותיו מלבד פנסיה גבוהות מסף מסוים תדחה קצבתו עד לגיל המזכה בקבלת קצבה ללא קשר להכנסותיו. מקבלי קצבת זיקנה בלבד או בעלי הכנסות נמוכות זכאים בתנאים מסוימים לתוספת השלמת הכנסה.

 קצבת זקנה

השלמת הכנסה השלמת הכנסה מחשבון לחישוב גיל זקנה

מי זכאי לקצבת זיקנה?  

תושב ישראל ששילם דמי ביטוח כחוק, במשך  תקופה מינימאלית הנקבעת ע"י הביטוח הלאומי הנקראת "תקופת אכשרה". אדם עומד בתנאיה של "תקופת האכשרה" אם היה מבוטח 60 חודשים בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה בקצבת זיקנה; או שהיה מבוטח 144 חודשים לפני שהגיע לגיל המזכה בקצבת זיקנה; או שהיה מבוטח 60 חודשים לפחות בתנאי שמספר החודשים שהיה מבוטח מיום שנעשה תושב ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שבהם לא היה מבוטח.

אישה נשואה זכאית לקצבת זיקנה אם עבדה לפחות במשך חמש שנים רצופות מתוך עשר השנים שקדמו לגיל הקצבה, או במשך 144 חודשים, גם אם הם בלתי רציפים. מאז 1996 גם עקרות הבית זכאיות לקצבת זיקנה, בתנאי שהן עומדות בתנאי של זמן תושבות בישראל לפחות חמש שנים לפני שהגיעה לגיל 65. במקרה זה הן מקבלות רק את קצבת היסוד שאינה כוללת תוספת ותק.

גיל פרישה וגיל זכאות לקצבת זיקנה

קיימים שני מועדים הקשורים לקביעת גיל הזכאות לקצבת זיקנה: גיל הפרישה, המותנה בהכנסות וגיל זכאות אשר אינו מותנה בהכנסות.

 • גיל הפרישה – הגדרת  "גיל הפרישה" לצורך קצבת זיקנה של הביטוח הלאומי היא הגיל שבו הזכאות לקצבת זיקנה תלויה במבחן הכנסות. גיל הפרישה כיום לגברים הוא 67 ולנשים על פי תאריך הלידה. לחצו כאן לטבלת גיל הפרישה העדכנית.
 • להלן מבחן הכנסות לצורך בדיקת זכאות לקצבת זקנה בגיל פרישה (הסכומים בטבלאות נכונים ל- 1/1/2019):

הכנסות מעבודה בלבד 

זכאות לקצבה מלאה זכאות אפשרית לקצבה חלקית או העדר זכאות לקצבה העדר זכאות
יחיד פחות מ-5,856 ש"ח בין  5,856 ש"ח ל- 9,228 ש"ח מעל 9,228 ש"ח
 

 

אדם עם בן/בת זוג העונים על ההגדרה על פי חוק , ובן/בת הזוג אינו מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי 

 

פחות מ- 7,807 ש"ח בין 7,807 ש"ח  ל- 13,040 ש"ח מעל 13,040 ש"ח
 

למי שיש בן זוג / בת זוג  לפי ההגדרה בחוק, ובן/בת הזוג מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי

פחות מ- 7,807 ש"ח בין 7,807 ש"ח  ל- 11,110 ש"ח מעל 11,110  ש"ח

הכנסות שלא מעבודה (כגון- שכירות, ריבית על השקעות) בלבד

זכאות לקצבה מלאה זכאות אפשרית לקצבה חלקית או העדר זכאות לקצבה העדר זכאות
יחיד פחות מ-17,568 ש"ח בין  17,568 ש"ח ל- 20,520 ש"ח מעל 20,520 ש"ח
 

 

אדם עם בן/בת זוג העונים על ההגדרה על פי חוק , ובן/בת הזוג אינו מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי 

 

פחות מ- 23,421 ש"ח בין 23,421 ש"ח  ל- 28,098 ש"ח מעל 28,098 ש"ח
 

למי שיש בן זוג / בת זוג  לפי ההגדרה בחוק, ובן/בת הזוג מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי

פחות מ- 23,421 ש"ח בין 23,421 ש"ח  ל- 26,168 ש"ח מעל 26,168  ש"ח

הכנסות מעבודה ושלא מעבודה (כמו- ריבית מהשקעות, שכירות)

זכאות לקצבה מלאה זכאות אפשרית לקצבה חלקית או העדר זכאות לקצבה
יחיד הכנסה מעבודה נמוכה מ- 5,856 ₪ והכנסה שלא מעבודה נמוכה מ- 11,712 ש"ח אם ההכנסות גבוהות מהסכומים שצוינו
 

אדם עם בן/בת זוג העונים על ההגדרה על פי חוק

הכנסה מעבודה נמוכה מ- 7,807 ₪ והכנסה שלא מעבודה נמוכה מ- 15,614 ₪ אם ההכנסות גבוהות מהסכומים שצוינו

ניתן לבדוק את הזכאות לקצבת אזרח ותיק לפי הרכב המשפחה ולפי ההכנסה במחשבון זה.

 • גיל הזכאות לקצבת זקנה – הגיל שבו הזכאות לקצבת זקנה הינה ללא קשר להכנסות. גיל הזכאות לקצבת זקנה עבור גברים הוא 70 ועבור נשים משתנה על פי הגיל (ראה טבלה כאן). אם הזכאות לקצבת זיקנה נדחתה עקב הכנסה גבוהה, יזכה מקבל הקצבה (לכשיגיע לגיל המזכה ללא קשר להכנסות כאמור לעיל) לתוספת דחיית קצבה ששיעורה, 5% מן הקצבה (כולל תוספת הוותק) בעד כל שנה של דחית הקצבה.

  באתר המוסד לביטוח לאומי  מחשבון לחישוב גיל הזכאות לקצבת זיקנה. המחשבון יסייע לכם לדעת מתי אתם תהיו זכאים לקצבת זיקנה לפי תאריך הלידה שלכם.

מהי קצבת זיקנה מיוחדת? תושב ישראל שאינו מבוטח בביטוח זקנה ואינו זכאי לקצבת זיקנה בגלל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 60–62 (בהתאם לחודש לידתו), ישלם לו המוסד לביטוח לאומי גמלה מיוחדת על-פי התנאים המפורטים בחוק .
גם תושב חוזר שלא השלים תקופת אכשרה, אבל הוכר כתושב ישראל, יוכל לקבל בתנאים מסוימים גמלת זיקנה מיוחדת.

כיצד מחשבים את קצבת הזיקנה? סכומי קצבת הזקנה לחודש (נכון ל- 01/01/2019)

ליחיד/ה

1,554 ש"ח

ליחיד/ה בן/בת 80 ומעלה

1,641 ש"ח

לזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג)

2,335 ש"ח

לזוג, שהזכאי לקצבה הוא בן 80 ומעלה

2,422 ש"ח

ליחיד/ה + ילד

2,046 ש"ח

לזוג + ילד
תוספת בעד ילד תשולם רק לאחד מכם

2,827 ש"ח

ליחיד/ה + 2 ילדים ויותר*

2,538 ש"ח

לזוג + 2 ילדים ויותר*

3,319 ש"ח

התוספת בעד ילד משולמת בעד שני הילדים הראשונים בלבד. סכום התוספת בעד כל אחד משני הילדים 492 ש"ח. סכום התוספת הבסיסית בעד בן/בת זוג- 781 ש"ח.

על סכומים אלה מתווספות התוספות הבאות: תוספת ותק (ביטוח) תוספת ותק למי שהיה מבוטח יותר מ–10 שנים לפני יום זכאותו לקצבת זקנה בפעם הראשונה. מינואר 2019 משולמת תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח, כלומר משנת הביטוח הראשונה. בסך הכול לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה. עקרת בית יכולה לקבל בתנאים מסוימים רק 2% תוספת ותק.

תוספת דחיית קצבה משולמת במקרים שלא הייתה זכאות לקצבת אזרח ותיק בגלל הכנסות מעבודה, או שבגלל ההכנסות מעבודה הגיעה למבוטח קצבה חלקית והוא ויתר על קבלת הקצבה. שיעור תוספת דחיית קצבה הוא 5% מהקצבה (כולל תוספת הוותק) עבור כל שנה שתשלום הקצבה נדחה בגלל הכנסות מעבודה, מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זיקנה.

כיצד מגישים את התביעה לקצבת זיקנה?

כדי לקבל קצבת זיקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה סמוך ליום שבו הגעת לגיל המזכה בקצבת זיקנה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מן המועד הזה. אם חודש לידתך אינו רשום בתעודת הזהות שלך, תיחשב כאילו נולדת ב-1 באפריל של שנת לידתך. אם הגשת את התביעה לאחר המועד שנעשית זכאי לקצבה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלם לך את הקצבה לכל היותר בעד 12 חודשים רטרואקטיבית. עבור זקנים רבים, קצבת הזיקנה לא תמיד מספיקה לשם שמירה על איכות חיים מינימלית, במיוחד לא עבור זקנים שלהם אין מקור הכנסה נוסף. לשם כך קבע המשרד לביטוח לאומי כי זקנים העומדים בקריטריונים מסוימים יזכו להשלמת הכנסה מעבר לקצבת הזקנה. קצבת השלמת ההכנסה מעבר לקצבת זקנה קצבת השלמת הכנסה היא קצבה שמשולמת לזקנים בנוסף לקצבת הזקנה במטרה להבטיח שהם יוכלו לקיים עצמם בכבוד. הקצבה אמורה להשלים את הכנסת הזקן לסכום המינימלי ההכרחי לקיומו, במידה ואין לו הכנסות נוספות או שהכנסותיו הנוספות הם מתחת למינימום הנקבע ע"י הביטוח הלאומי.

לפרטים מלאים, על תנאי קבלת קצבת הזיקנה ותוספות שונות ניתן לפנות לשירות ייעוץ לקשיש בביטוח לאומי. שירות הייעוץ לקשיש פועל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי ומטרתו לסייע לקשישים ובני משפחותיהם בפתרון בעיות האופייניות לגיל המבוגר. השירות פתוח בפני כל קשיש בישראל הזקוק לסיוע. הייעוץ ניתן באווירה חמה ונינוחה. הפונה הקשיש זוכה לאוזן קשבת, ובשעת הצורך מפנה אותו היועץ אל שירותים אחרים בקהילה. (לפרטי מחלקות ייעוץ לקשיש – לחץ כאן).

תכנים נוספים העשויים לעניין אותך:

 

לייעוץ בחינם השאר את פרטיך

*מידע מפורט אודותייך יאפשר לנו לעזור לך יותר *

שם

דוא"ל

טלפון

נושא

ישוב (לא חובה)

גיל (לא חובה)


נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 59 תגובות

      Array
(
  [0] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19728
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => אמירה לבקוביץ
      [comment_author_email] => amiraro@walla.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 213.8.204.60
      [comment_date] => 2016-10-26 15:25:25
      [comment_date_gmt] => 2016-10-26 12:25:25
      [comment_content] => שאלה:
בן משפחתי הוא אדם קשה יום. הוא יהיה בן 70 ב-1.4.2017. לאורך השנים הוא שילם לביטוח לאומי לסירוגין (יש לו מעל 144 חודשים).
במשך השנים הוא היה במאבקים מול הביטוח הלאומי ולא שילם ברצף. בעשר השנים האחרונות כמעט לא שילם כלל. הוא מובטל רוב הזמן, הכנסותיו מצומצמות ביותר. לפי הביטוח הלאומי הוא חייב להם סכום של כמה עשרות אלפי ש"ח..כשפנה לקבלת קצבה בהיותו בן 67 - נדחתה בקשתו. האם בהגיעו לגיל 70 הוא יקבל קצבת זקנה?
תודה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [1] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12866
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => תמר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-05-25 21:05:55
      [comment_date_gmt] => 2015-05-25 21:05:55
      [comment_content] => מה זה?
כמה דפים קיבלתי מבטל. וכשנכנס הכסף הפחיתו סעיף זה. אבקש הסבר .תודה!
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [2] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12865
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => אורית לוי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-05-02 12:35:30
      [comment_date_gmt] => 2015-05-02 12:35:30
      [comment_content] => חסר סכום הקצבה הבסיסית לחשוב תוספת 2% באם ממשיכים לעבוד עד גיל הפרישה המוחלטת.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [3] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12864
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => רוחמה נחום
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-04-26 09:20:16
      [comment_date_gmt] => 2015-04-26 09:20:16
      [comment_content] => לדעתי הזכויות לא מפורטות בשקיפות צריך לפרסם טבלה שבא טור ההכנסות מול טור הסכום של הקיצבה לה זכי האזרח כמובן בהתחשב בגיל
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [4] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12863
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-01-26 08:56:37
      [comment_date_gmt] => 2015-01-26 08:56:37
      [comment_content] => הדסה שלום,
אני מבינה שאמא היא מתחת לגיל 70. אם כן, אז ההכנסה המותרת היום ליחיד מעבודה היא 5287 ש"ח. לכן נשמע שאמך תהיה זכאית לקצבת זקנה בהנחה שהיא עונה על שאר הקריטריונים.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [5] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12862
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => הדסה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-01-21 11:55:14
      [comment_date_gmt] => 2015-01-21 11:55:14
      [comment_content] => שלום, אמא שלי מקבלת קצבת זקנה ליחד והיא מעוניינת לדעת האם היא יכולה לעבוד ולקבל תלוש משכורת על כ700ש"ח לחודש.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [6] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12861
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-19 14:09:01
      [comment_date_gmt] => 2014-11-19 14:09:01
      [comment_content] => מלכה שלום,
אני מתנצלת על העיכוב בתגובה. אם שני בני הזוג עבדו ויש להם ותק יקבל כל אחד בנפרד.
אם אחד מבני הזוג עבד והשני לא עבד או שאין מספיק ותק, בני הזוג יקבלו במשותף.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [7] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12860
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => מלכה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-10 11:49:43
      [comment_date_gmt] => 2014-11-10 11:49:43
      [comment_content] => האם כול אחד מבני הזוג מקבל קיצבה 
או שיש תעריף 1 לזוג
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [8] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12859
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-08-11 15:25:13
      [comment_date_gmt] => 2014-08-11 15:25:13
      [comment_content] => דני שלום, 
בהמשך לתשובתי- דע שלגמלאים יש הנחות במס הכנסה. אנשים גמלאים שיש להם רכוש, כגון- דירות, חנויות שהם משכירים, או במידה והם בעלי עסק ויש להם בסוף השנה התחשבנות בנושא מס, ניתן לבקש הנחה במס הכנסה.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [9] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12858
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-08-11 15:18:36
      [comment_date_gmt] => 2014-08-11 15:18:36
      [comment_content] => דני שלום,
רווח ממכירת ניירות ערך נלקח בחשבון כהכנסה, כשהחשבון משותף ההכנסות מתחלקות לשניים. 
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [10] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12857
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => דני
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-08-08 10:15:40
      [comment_date_gmt] => 2014-08-08 10:15:40
      [comment_content] => 1. האם רווח ממכירת ני"ע נחשב כהכנסה שלא מעבודה?
2. האם בחשבן משותף עם אשתי אפשר לחלק את ההכנסות ללא מעבודה לשניים (אישתי אינה עובדת)
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [11] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12856
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => דני
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-08-08 10:15:33
      [comment_date_gmt] => 2014-08-08 10:15:33
      [comment_content] => 1. האם רווח ממכירת ני"ע נחשב כהכנסה שלא מעבודה?
2. האם בחשבן משותף עם אשתי אפשר לחלק את ההכנסות ללא מעבודה לשניים (אישתי אינה עובדת)
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [12] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12855
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-07-30 13:44:34
      [comment_date_gmt] => 2014-07-30 13:44:34
      [comment_content] => דנה שלום,
אכן יש גיל בו קצבת הזקנה אינה תלויה בהכנסות.עד 30 ביוני 2004 גיל זה היה לגברים 70 ולנשים 65. החל ב–1 ביולי 2004 גיל הזכאות לגברים נשאר 70, ולנשים החל מ- 65 בהתאם לתאריך הלידה.
בכתובת הבאה תוכלי לבדוק על פי תאריך הלידה זכאות-
http://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Conditions_of_eligibility/gilMezake/Pages/gilZakaut.aspx
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [13] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12854
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => דנה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-07-30 10:16:38
      [comment_date_gmt] => 2014-07-30 10:16:38
      [comment_content] => 
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [14] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12853
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-06-23 08:50:06
      [comment_date_gmt] => 2014-06-23 08:50:06
      [comment_content] => אברהם שלום,
אני מתנצלת על העיכוב בתגובה. החישוב הוא שנתי, לכן עשויה להתעורר בעייתיות בסוף השנה. תהיה איזושהי התחשבנות וככל הנראה יהיה שינוי בקצבה בשנה הבאה.
יחד עם זאת, מידע ספציפי לגביך, תוכל לקבל במחלקת הייעוץ לקשיש בסניף בו מתנהל התיק שלך.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [15] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12852
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => אברהם
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-06-18 11:31:40
      [comment_date_gmt] => 2014-06-18 11:31:40
      [comment_content] => אני זכאי לקצבת זקנה מלאה על הכנסה מעבודה עד 6,908 ש"ח בחודש.
אם היתה לי הכנסה חודשית של 6,900 ש"ח במשך כל השנה מלבד חודש אוגוסט בו היתה הכנסתי 20,000 ש"ח.
האם אקבל את קצבת הזקנה המלאה המגיעה לי? אם לא, מה הסכום שירד לי מהקצבה המלאה וכיצד בדיוק מחשבים זאת?
תודה רבה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [16] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12851
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-02-27 11:47:06
      [comment_date_gmt] => 2014-02-27 11:47:06
      [comment_content] => יצחק שלום,
אני מתנצלת על העיכוב בתגובה. לאחר בדיקה נוספת שלנו- מספיק 60 חודשי עבודה בעשר שנים אחרונות לפני יציאה לגימלאות.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [17] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12850
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => יצחק
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-02-16 21:35:38
      [comment_date_gmt] => 2014-02-16 21:35:38
      [comment_content] => יפעת שלום!
ראשית אודה לך על תשובתך היעילה.
ועכשיו לבקשת ההבהרה: בתשובתך כתבת (בסוגריים) כי על מנת לעמוד בתקופת האכשרה יש לצבור 144 חודשי עבודה.
השאלה שלי האם אכן צריך דוקא 144 חודשים, או שמספיק לצבור 60 חודשי עבודה בעשר שנים האחרונות שלפני גיל הפרישה? 
(כי במקרה שלי כבר לא בטוח שיש לנו טווח זמן מספיק שבו ניתן לצבור 144 חודשים, ולפי מה שאמרו לנו מספיק 60 חודשים בעשר שנים האחרונות הסמוכים לגיל הפרישה. - האם זה נכון ? ).
ושוב - תודה רבה!!
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [18] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12849
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-02-16 11:01:44
      [comment_date_gmt] => 2014-02-16 11:01:44
      [comment_content] => יצחק שלום,
למיטב ידיעתנו, הסכום מספיק על מנת להיחשב כהכנסה,יחשב כאכשרה(צריכה 144 חודשים סה"כ)."ביטוח הרשות" הוא משהו שהיה בעבר, לא קיים כבר.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [19] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12848
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => יצחק
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-02-10 21:23:55
      [comment_date_gmt] => 2014-02-10 21:23:55
      [comment_content] => אמא שלי (עקרת בית - נשואה)נמצאת כעת בתוך הגיל של עשר השנים שלפני גיל הפרישה. 
היא מאוד מעוניינת לקבל קצבת זקנה בגיל הפרישה, ולכן היא מחפשת עבודה (אין לה 144 חודשים). מציעים לה עבודת נקיון במשרד מסויים, והיא תקבל תלוש בסביבות 400 ש"ח ברוטו. 
1) האם זה מספיק כדי לצבור תקופת אכשרה?
2) שמעתי שיש אפשרות לעשות 'ביטוח-רשות' ולשלם 'דמי ביטוח' למוסד לביטוח לאומי גם ללא עבודה בפועל, ועל ידי זה ליצור תקופת אכשרה. האם זה נכון? ואם כן איך עושים את זה?
תודה רבה!!
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [20] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12847
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-02-02 11:45:26
      [comment_date_gmt] => 2014-02-02 11:45:26
      [comment_content] => דליה שלום,
כאשר מגיעים לגיל הפרישה, קצבת הזקנה תלויה במבחן הכנסות. בהכנסות שלא מעבודה הכוונה להכנסות שמגיעות למשל משכירות, ריבית על השקעות וכדומה.
הסכומים המצויינים במאמר הם הסכומים העדכניים ל- 1/14.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [21] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12846
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => דליה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-01-30 00:39:13
      [comment_date_gmt] => 2014-01-30 00:39:13
      [comment_content] => הסכומים שם די גבוהים, זה נראה לי מוזר
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [22] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12845
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => 
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-07-20 16:09:24
      [comment_date_gmt] => 2013-07-20 16:09:24
      [comment_content] => 
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [23] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12844
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-06-26 10:49:32
      [comment_date_gmt] => 2013-06-26 10:49:32
      [comment_content] => יש לצרף אישורי שכר והכנסות מהשנתיים האחרונות.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [24] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12843
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => טליה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-06-24 21:58:04
      [comment_date_gmt] => 2013-06-24 21:58:04
      [comment_content] => האם בעת התביעה לקצבת זקנה אני נדרשת להמציא לביטוח לאומי אישורים על כל שנות עבודתי במקומות שונים או שיש לבטוח הלאומי את המידע על עבודתי?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [25] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12842
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת'
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-10-11 15:24:29
      [comment_date_gmt] => 2012-10-11 15:24:29
      [comment_content] => על מנת לדעת האם אתה זכאי לקצבת זקנה- מומלץ להעזר במחשבון לחישוב הזכאות לקצבת זקנה באתר המוסד לביטוח לאומי. ברגע שניתנת הקצבה אין הגבלה למשך זמן קבלת הקצבה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [26] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12841
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => גבארה נדאל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-10-10 17:50:47
      [comment_date_gmt] => 2012-10-10 17:50:47
      [comment_content] => אני בו 64 עד אזה גיל אני אקבל קצבה ואני מורה פינסיונר
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [27] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12840
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => אילנה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-08-18 13:14:13
      [comment_date_gmt] => 2012-08-18 13:14:13
      [comment_content] => קצבת זקנה 1700 שקלים, למי שלא מקבל שום פנסיה או הכנסה נוספת אינה מקנה אפשרות להשתכר מעל 4913 שקלים.!!! למשלמי שכר דירה 4400 שקלים לפני הוצאות זוהי גזירה לרעב ובושה וכלימה!!!!! תנו להתפרנס בכבוד ללא קשר לקצבת הזקנה המגיעה כחוק!! במקבלי פנסיה של אלפי שקלים הקצבה אינה נוגעת כלל!!!!!! מה הגיון???????????????????
תעלו את רף ההשתכרות לשפיות קיום !!!!!
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [28] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12839
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => כהן סיניורה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-07-29 12:01:24
      [comment_date_gmt] => 2012-07-29 12:01:24
      [comment_content] => העברה מקיצבת נכות לזיקנה ,גובה הקיצבה לא יפחת על פי הכוב ועל פי מה שנמסר לי בסניף על-ידי הפקידה והנה ב-26 ליולי 12 נענסה קיצבה פחותה בהרבה מקיצבת הנכות.
אין לי חובות אני לא עובדת למעלה מ-13 שנים,
איך ייתכן שהקיצבה פחתה מ-2,511 ל-2,170 מה קורה פה במקום להטיב עם הנכים מרעים ופוגעים.
אני צורכת כ-2,000 תרופות ויש לי בת חולה ואני אפוטרופוס טיבעי ואחראית עליה מה קורה פה, החזירו לי בבקשה את מלוא הקיצב שהבטחתם עבורי זוהי פגיע קשה מאוד.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [29] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12838
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => מני
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-07-03 12:13:41
      [comment_date_gmt] => 2012-07-03 12:13:41
      [comment_content] => לדוגמה-נכות+זיקנה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [30] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12837
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => אילנה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-05-30 14:51:18
      [comment_date_gmt] => 2012-05-30 14:51:18
      [comment_content] => האם ילד מותנה בגיל?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [31] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12836
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => שרה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-01-27 20:51:50
      [comment_date_gmt] => 2012-01-27 20:51:50
      [comment_content] => בחודש דצמבר דמי המזונות נכנסו מוקדם מידי. ועכשיו אין דמי מזונות. מדוע? היום יום שישי ועבר זמן רב מידי מחנוכה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [32] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12835
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => ענבל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-07-24 09:07:33
      [comment_date_gmt] => 2011-07-24 09:07:33
      [comment_content] => על פי בירור אחרון שעשיתי סכומי הקצבאות במאמר אינם מעודכנים
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [33] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12834
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => ענבל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-07-24 09:07:28
      [comment_date_gmt] => 2011-07-24 09:07:28
      [comment_content] => על פי בירור אחרון שעשיתי סכומי הקצבאות במאמר אינם מעודכנים
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [34] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12833
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => נינה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-03-31 09:50:17
      [comment_date_gmt] => 2011-03-31 09:50:17
      [comment_content] => שלום רב, ב6.3 סבתא שלי קיבלה מעמד של תושב ארעי
5/א (תאריך עליה לארץ 10.09). הגשנו את כל הטפסים ומסמכים הרלוונטיים לצורך קבלת קצבת זיקנה מיוחדת והשלמת הכנסה. ב28.3 קיבלנו תשובה כי הבקשה נדחתה מסיבה שסבתי אינה תושבת ישראל.
סיבת הדחיה אינה ברורה, משום שבצילום ת.ז. מופיע סטטוס של תושב ארעי.
הפקידה שטיפלה בנושא : אתי זהבי מרכזת גמלאות זיקנה.

אודה להתייחסותכם בנושא
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [35] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12832
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-12-27 09:35:35
      [comment_date_gmt] => 2010-12-27 09:35:35
      [comment_content] => אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.
(לקצבה זו יתווספו תוספות המגיעות לכל אדם לפי מצבו(ותק וכו').
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [36] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12831
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => בסרמן
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-12-26 16:03:33
      [comment_date_gmt] => 2010-12-26 16:03:33
      [comment_content] => אני ויאשתי קצבאי בנפרד למה? תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [37] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12830
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => שרף
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-12-08 09:34:36
      [comment_date_gmt] => 2010-12-08 09:34:36
      [comment_content] => אני רוצה לדעת אם אישה פרשה במקום גיל 60(1941)היא עבדה עוד 8 שנים.כמה מגיע לה קצבה מביטוח לאומי.היא תושבת 51 שנה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [38] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12829
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-11-28 11:22:57
      [comment_date_gmt] => 2010-11-28 11:22:57
      [comment_content] => בני שלום.
כל תהליך קבלת קצבה חדשה מביטוח לאומי כרוך במילוי טפסים.
אדם שעבד ומקבל פנסיה מקבל רק קצבת השלמת הכנסה ואדם שלא עבד מקבל בנוסף לקצבת זקנה-קצבת השלמת הכנסה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [39] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12828
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => בני
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-11-17 13:19:32
      [comment_date_gmt] => 2010-11-17 13:19:32
      [comment_content] => עובד שעבד כל ימי חיו כאן בארץ כשמגיע לגיל פרישה מבקשים ממנו מליון טפסים וחתמיות ולא מתרים על כל פסיק.
מה ההבדל בין אלה שעבדו כאן כל חיהם לאלה שלא עבדו כלל?
אז הם מקבלים קצבת בסיס וגם השלמה וכו"
אני ממש לא נגד אלה שלא עבדו ומקבלים .אני רק רוצה להבין מה ההבדל!
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [40] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12827
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => בני
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-11-17 13:19:27
      [comment_date_gmt] => 2010-11-17 13:19:27
      [comment_content] => עובד שעבד כל ימי חיו כאן בארץ כשמגיע לגיל פרישה מבקשים ממנו מליון טפסים וחתמיות ולא מתרים על כל פסיק.
מה ההבדל בין אלה שעבדו כאן כל חיהם לאלה שלא עבדו כלל?
אז הם מקבלים קצבת בסיס וגם השלמה וכו"
אני ממש לא נגד אלה שלא עבדו ומקבלים .אני רק רוצה להבין מה ההבדל!
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [41] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12826
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => שמעון
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-11-07 11:35:04
      [comment_date_gmt] => 2010-11-07 11:35:04
      [comment_content] => למה אני צריך לשלם עבור טעות של הפקיד בשנת 1956 שעיליתי ארצה עם הוריי?  מאת עמר שמעון
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [42] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12825
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => משה כהן
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-09-05 21:17:27
      [comment_date_gmt] => 2010-09-05 21:17:27
      [comment_content] => אשמח אם תצורף טבלה של תאריכי זכאות לקצבת זקנה לפי התקדמות הגיל המתוארת במאמר (גברים 67, נשים 64).
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [43] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12824
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => ע.ק.
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-07-26 21:30:19
      [comment_date_gmt] => 2010-07-26 21:30:19
      [comment_content] => 
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [44] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12823
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-07-19 10:14:34
      [comment_date_gmt] => 2010-07-19 10:14:34
      [comment_content] => כוכבה, אני מציעה שתפני למרכז מידע רעות אשל 1700700204
או בטופס המקוון פה באתר בדף היעוץ.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [45] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12822
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => כוכבה פישר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-07-18 14:40:44
      [comment_date_gmt] => 2010-07-18 14:40:44
      [comment_content] => בסד
אני כוכבה פישר מילאו לי
62 שנים ב6-10-10 ועדיין
לא קיבלתי שום קיצבה אני
מבקשת לדעת מה עושים?
ת"ז שלי06504212-9
אני מבקשת עזרה לפחות לדעת מה לעשות ולאן לפנות
אני חייה יחד עם בעלי
שעדיין לא יגיע לפנסיה
ואנחנו חיים מ1800 ש"ח
לחודש בלבד
אנא עזרו לנו בבקשה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [46] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12821
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => דניאלה ברקן
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-06-15 13:45:17
      [comment_date_gmt] => 2010-06-15 13:45:17
      [comment_content] => אנא הוסיפו טבלת דרוגל התחלת הזכאות
  תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [47] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12820
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => כו עזר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-05-10 22:16:59
      [comment_date_gmt] => 2010-05-10 22:16:59
      [comment_content] => רציתי לבדוק את זכויותי לקצבת זקנה והמאמר עזר לי קצת יותר
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [48] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12819
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => חיימן אברהם
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-04-25 16:00:51
      [comment_date_gmt] => 2010-04-25 16:00:51
      [comment_content] => המאמר בסדר די ברור. אבל רצוי להוסיף טבלת חישוב ולסכם דוגמה . בן שמונים אנוכי
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [49] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12818
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => אלי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-04-06 11:29:37
      [comment_date_gmt] => 2010-04-06 11:29:37
      [comment_content] => גיל זכאות לקצבת זיקנה הגיל עולה בהדרגה עד שבסופו של תהליך יהיה 67 לגברים ו-64 לנשים
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [50] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12817
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => אלי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-04-06 11:29:33
      [comment_date_gmt] => 2010-04-06 11:29:33
      [comment_content] => גיל זכאות לקצבת זיקנה הגיל עולה בהדרגה עד שבסופו של תהליך יהיה 67 לגברים ו-64 לנשים
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [51] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12816
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-03-31 11:24:34
      [comment_date_gmt] => 2010-03-31 11:24:34
      [comment_content] => לא פרטת אם אתה נשוי או יחיד,וכן אם קיימת זכאות להשלמת הכנסה.
חישוב גובה הקצבה מורכב מפרמטרים רבים כפי שמפורט במאמר ולכן לא ניתן לענות על שאלות ספציפיות.
אני מציעה שתפנה בשאלה למוסד לביטוח לאומי.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [52] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12815
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => שמעון כמא
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-03-30 04:46:05
      [comment_date_gmt] => 2010-03-30 04:46:05
      [comment_content] => אני נן 67 עבדתי 45 שנה כמה כסף אקבל כל חודש
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [53] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12814
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-02-28 07:15:43
      [comment_date_gmt] => 2010-02-28 07:15:43
      [comment_content] => אדם שאינו עובד והגיע לגיל פרישה יכול לפנות לביטוח לאומי ולהגיש בקשה לקצבת זקנה.גיל פרישה כיום הוא 67 לגברים.אדם שהגיע לגיל 67 ואינו עובד יהיה זכאי לקצבת זקנה.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [54] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12813
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => דיטה ליאור
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-02-23 20:07:31
      [comment_date_gmt] => 2010-02-23 20:07:31
      [comment_content] => המאמר כתוב בצורה כל כך לא מובנת לאדם שלא מכיר את החוקים ורוצה תשובה פשוטה.
ממתי מגיעה קיצבה לגבר שהגיע לגיל 66 שנולד ב30.12.43 ולא עובד כבר כמעט שנתיים.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [55] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12812
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => חנן
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-01-31 16:01:17
      [comment_date_gmt] => 2010-01-31 16:01:17
      [comment_content] => 
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [56] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12811
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => קיסלב צ'
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-01-14 18:17:37
      [comment_date_gmt] => 2010-01-14 18:17:37
      [comment_content] => שלום רב
אני בת 55 .
25 שנים האחרונות גרה בארצות הברית .ליפני ירידה ,עבדתי 8 שנים.
רוצה לעלות שוב.
השאלה שלי :
1.באלו תנאים אני צריכה לעמוד על מנת לקבל קצבת 
זקנה?
2.מה הגיל תחילת זכאית קבלת הקיצבה?
3. מה הגובה של הקיצבה?
נסיתי להבין ולמצוא תשובות מהמאמר ולא הצלחתי.
אודה מאוד להתיחסותך בהקדם האפשרי
בברכה וכבוד רב
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [57] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12810
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => אירית גולדפדר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2009-11-30 10:25:32
      [comment_date_gmt] => 2009-11-30 10:25:32
      [comment_content] => המאמר עזר לי , אך לא מצאתי את הטבלה של תאריכי זכאות לקצבת זקנה לפי התקדמות הגיל עד גיל 64 לנשים ו-67 לגברים
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [58] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12809
      [comment_post_ID] => 5387
      [comment_author] => בת-שבע רז
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2009-11-04 23:12:15
      [comment_date_gmt] => 2009-11-04 23:12:15
      [comment_content] => תודה עבור העדכון המקיף. אך מדכא לקרוא אודות הסכום המשולם כקצבת זקנה. חומר למחשבה, כדאי להתגרש ומאשר להיות נשוי. בלעת הזקנה כשההוצאות גדלות הקצבה פשוט לעג לרש.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

)
    
 1. יפעת קרלמן, עו\"ס רעות- משפחה מטפלת, 26.1.15

  תגובה להדסה
  הדסה שלום,
  אני מבינה שאמא היא מתחת לגיל 70. אם כן, אז ההכנסה המותרת היום ליחיד מעבודה היא 5287 ש"ח. לכן נשמע שאמך תהיה זכאית לקצבת זקנה בהנחה שהיא עונה על שאר הקריטריונים.
  יפעת

 2. רוחמה נחום, 26.4.15

  האורן 7
  לדעתי הזכויות לא מפורטות בשקיפות צריך לפרסם טבלה שבא טור ההכנסות מול טור הסכום של הקיצבה לה זכי האזרח כמובן בהתחשב בגיל

 3. אורית לוי, 2.5.15

  קצבה בסיסית
  חסר סכום הקצבה הבסיסית לחשוב תוספת 2% באם ממשיכים לעבוד עד גיל הפרישה המוחלטת.

 4. תמר, 25.5.15

  הפחתה בהתאם להכנסה המותרת לפי הרכב משפחתי
  מה זה?
  כמה דפים קיבלתי מבטל. וכשנכנס הכסף הפחיתו סעיף זה. אבקש הסבר .תודה!

 5. אמירה לבקוביץ, 26.10.16

  שאלה:
  בן משפחתי הוא אדם קשה יום. הוא יהיה בן 70 ב-1.4.2017. לאורך השנים הוא שילם לביטוח לאומי לסירוגין (יש לו מעל 144 חודשים).
  במשך השנים הוא היה במאבקים מול הביטוח הלאומי ולא שילם ברצף. בעשר השנים האחרונות כמעט לא שילם כלל. הוא מובטל רוב הזמן, הכנסותיו מצומצמות ביותר. לפי הביטוח הלאומי הוא חייב להם סכום של כמה עשרות אלפי ש"ח..כשפנה לקבלת קצבה בהיותו בן 67 – נדחתה בקשתו. האם בהגיעו לגיל 70 הוא יקבל קצבת זקנה?
  תודה.

השאר תגובה