יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  ביטוח לאומי – קצבת זיקנה

  מהי קצבת זיקנה, האם סכום הקצבה אחיד, ומה צריך לעשות כדי לקבלה?

  עודכן לאחרונה:17/01/24

  קצבת זיקנה נועדה להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זיקנה. קבלת הקצבה תלויה בגיל ובכך שהמבקש היה מבוטח בביטוח הלאומי תקופה נדרשת על פי חוק. אדם שהמשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה או שהכנסותיו מלבד פנסיה גבוהות מסף מסוים תדחה קצבתו עד לגיל המזכה בקבלת קצבה ללא קשר להכנסותיו. מקבלי קצבת זיקנה בלבד או בעלי הכנסות נמוכות זכאים בתנאים מסוימים לתוספת השלמת הכנסה.

  מי זכאי לקצבת זיקנה?

  תושב ישראל ששילם דמי ביטוח כחוק, במשך  תקופה מינימאלית הנקבעת על ידי הביטוח הלאומי הנקראת "תקופת אכשרה". אדם עומד בתנאיה של "תקופת האכשרה" אם היה מבוטח 60 חודשים בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה בקצבת זיקנה; או שהיה מבוטח 144 חודשים לפני שהגיע לגיל המזכה בקצבת זיקנה; או שהיה מבוטח 60 חודשים לפחות בתנאי שמספר החודשים שהיה מבוטח מיום שנעשה תושב ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שבהם לא היה מבוטח.

  אישה נשואה זכאית לקצבת זיקנה אם עבדה לפחות במשך חמש שנים רצופות מתוך עשר השנים שקדמו לגיל הקצבה, או במשך 144 חודשים, גם אם הם בלתי רציפים. מאז 1996 גם עקרות הבית זכאיות לקצבת זיקנה, בתנאי שהן עומדות בתנאי של זמן תושבות בישראל לפחות חמש שנים לפני שהגיעה לגיל 65. במקרה זה הן מקבלות רק את קצבת היסוד שאינה כוללת תוספת ותק.

  גיל פרישה וגיל זכאות לקצבת זיקנה

  קיימים שני מועדים הקשורים לקביעת גיל הזכאות לקצבת זיקנה: גיל הפרישה, המותנה בהכנסות וגיל זכאות אשר אינו מותנה בהכנסות.

  גיל הפרישה – הגדרת  "גיל הפרישה" לצורך קצבת זיקנה של הביטוח הלאומי היא הגיל שבו הזכאות לקצבת זיקנה תלויה במבחן הכנסות. גיל הפרישה (נכון לדצמבר 2021) לגברים הוא 67 ולנשים 65-60, על פי תאריך הלידה.  לטבלת גיל הפרישה העדכנית .

  מבחן הכנסה – להלן מבחן הכנסות לצורך בדיקת זכאות לקצבת זקנה בגיל פרישה (הסכומים  נכונים ל- 1.1.2024):

  יחיד ללא בן /בת זוג (או שיש לו בן / בת זוג שלא עונה על הגדרת בן זוג / בת זוג לפי החוק):

  • אם הכנסתו החודשית מעבודה (ברוטו) ​נמוכה מ-9,208 ש"ח –  עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.
  • אם הכנסתו החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-9,208 ש"ח  אבל נמוכה מ-13,258 ש"ח – עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית או לא להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק. החישוב נעשה לפי תקופות הביטוח שצברת.
  •  אם הכנסתו החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-13,258 ש"ח – אינו זכאי לקצבת אזרח ותיק.

  מי שיש  בן זוג  / בת זוג  שעונה להגדרה לפי חוק:

  • אם הכנסתו החודשית מעבודה (ברוטו) נמוכה מ-12,277 ש"ח  –  עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.
  • אם הכנסתו החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-12,277 ש"ח אבל נמוכה מ-18,510 – עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית או לא להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק. החישוב נעשה לפי תקופות הביטוח שצברת.
  • אם הכנסתו החודשית מעבודה (ברוטו) ​גבוהה מ-18,510 – אינך זכאי לקצבת אזרח ותיק.

  גיל הזכאות לקצבת זקנה – הגיל שבו הזכאות לקצבת זקנה הינה ללא קשר להכנסות. גיל הזכאות לקצבת זקנה עבור גברים ונשים (נכון לדצבר 2021) הוא 70. אם הזכאות לקצבת זיקנה נדחתה עקב הכנסה גבוהה, יזכה מקבל הקצבה (לכשיגיע לגיל המזכה ללא קשר להכנסות כאמור לעיל) לתוספת דחיית קצבה ששיעורה, 5% מן הקצבה (כולל תוספת הוותק) בעד כל שנה של דחית הקצבה.

  באתר המוסד לביטוח לאומי  מחשבון לחישוב גיל הזכאות לקצבת זיקנה. המחשבון יסייע לכם לדעת מתי אתם תהיו זכאים לקצבת זיקנה לפי תאריך הלידה שלכם.

  מהי קצבת זיקנה מיוחדת? תושב ישראל שאינו מבוטח בביטוח זקנה ואינו זכאי לקצבת זיקנה בגלל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 60–62 (בהתאם לחודש לידתו), ישלם לו המוסד לביטוח לאומי גמלה מיוחדת על-פי התנאים המפורטים בחוק .
  גם תושב חוזר שלא השלים תקופת אכשרה, אבל הוכר כתושב ישראל, יוכל לקבל בתנאים מסוימים גמלת זיקנה מיוחדת.

  הרכב קצבת הזיקנה

  הרכב קצבת זיקנה בגיל הפרישה: קצבת זיקנה בסיסית + תוספת ותק לזכאים + השלמת הכנסה לזכאים + תוספת תלויים לזכאים.

  הרכב קצבת זיקנה בגיל זכאות מוחלט: קצבת זיקנה בסיסית + תוספת ותק לזכאים + השלמת הכנסה לזכאים + תוספת תלויים לזכאים + תוספת דחיית קצבה.

  תרשים בנושא הרכב קיצבת הזיקנה

   

  כיצד מחשבים את קצבת הזיקנה?

  הנתונים בטבלאות נכונים ל-1.1.24.

   

   

   

  תוספת עבור ילד משולמת עבור שני הילדים הראשונים בלבד. סכום התוספת עבור כל אחד משני הילדים – 549 ש"ח . סכום התוספת הבסיסית עבור בן/בת זוג – 873 ש"ח .

  על סכומים אלה מתווספות התוספות הבאות:

  • תוספת ותק (ביטוח): משולמת למי שהיה מבוטח יותר מ–10 שנים לפני יום זכאותו לקצבת זקנה בפעם הראשונה. מינואר 2019 משולמת תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח, כלומר משנת הביטוח הראשונה. בסך הכול לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה. עקרת בית יכולה לקבל בתנאים מסוימים רק 2% תוספת ותק.
  • תוספת דחיית קצבה: משולמת במקרים שלא הייתה זכאות לקצבת אזרח ותיק בגלל הכנסות מעבודה, או שבגלל ההכנסות מעבודה הגיעה למבוטח קצבה חלקית והוא ויתר על קבלת הקצבה. שיעור תוספת דחיית קצבה הוא 5% מהקצבה (כולל תוספת הוותק) עבור כל שנה שתשלום הקצבה נדחה בגלל הכנסות מעבודה, מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זיקנה.

   

  כיצד מגישים את התביעה לקצבת זיקנה?

  כדי לקבל קצבת זיקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה סמוך ליום שבו הגעת לגיל המזכה בקצבת זיקנה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מן המועד הזה. אם חודש לידתך אינו רשום בתעודת הזהות שלך, תיחשב כאילו נולדת ב-1 באפריל של שנת לידתך. אם הגשת את התביעה לאחר המועד שנעשית זכאי לקצבה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלם לך את הקצבה לכל היותר בעד 12 חודשים רטרואקטיבית. עבור זקנים רבים, קצבת הזיקנה לא תמיד מספיקה לשם שמירה על איכות חיים מינימלית, במיוחד לא עבור זקנים ללא מקור הכנסה נוסף. לשם כך קבע המשרד לביטוח לאומי כי זקנים העומדים בקריטריונים מסוימים יזכו להשלמת הכנסה מעבר לקצבת הזיקנה. קצבת השלמת הכנסה היא קצבה שמשולמת לזקנים בנוסף לקצבת הזיקנה במטרה להבטיח שהם יוכלו לקיים עצמם בכבוד. הקצבה אמורה להשלים את הכנסת הזקן לסכום המינימלי ההכרחי לקיומו, במידה ואין לו הכנסות נוספות או שהכנסותיו הנוספות הם מתחת למינימום הנקבע על ידי הביטוח הלאומי.

  לפרטים מלאים על תנאי קבלת קצבת הזיקנה ותוספות שונות ניתן לפנות לשירות ייעוץ לקשיש בביטוח לאומי. שירות הייעוץ לקשיש פועל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי ומטרתו לסייע לקשישים ובני משפחותיהם בפתרון בעיות האופייניות לגיל המבוגר. השירות פתוח בפני כל קשיש בישראל הזקוק לסיוע. הייעוץ ניתן באווירה חמה ונינוחה. הפונה הקשיש זוכה לאוזן קשבת, ובשעת הצורך מפנה אותו היועץ אל שירותים אחרים בקהילה.

  תכנים נוספים העשויים לעניין אותך:

   

  פורסם: 8.3.2015

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן