לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

ביטוח לאומי- השלמת הכנסה כתוספת לקצבת זיקנה

מהם תנאי הזכאות להשלמת הכנסה? ומהן ההטבות הנלוות לה?

מאת:  דן רונן / משפחה מטפלת
עודכן לאחרונה ב-19/05/19
א א א
תקציר:בנוסף לקצבאות הזקנה מעניק המוסד לביטוח לאומי גם קצבת השלמת הכנסה לזקנים שהקצבה לא מספיקה להם. הזכאים לקצבה זו זוכים להטבות גם במוסדות נוספים
קצבת זקנה
ממה מורכבת קצבת זקנה?

עבור זקנים רבים, במיוחד  עבור אלו שאין להם מקור הכנסה נוסף, קצבת הזקנה לא מספיקה לשם שמירה על רמת חיים מינימאלית. לשם כך קבע המחוקק כי זקנים העומדים בקריטריונים מסוימים יזכו להשלמת הכנסה מעבר לקצבת הזיקנה.

מהי קצבת השלמת ההכנסה?

קצבת השלמת הכנסה היא קצבה שמשולמת לזקנים בנוסף לקצבת הזקנה כשאין להם כל הכנסה נוספת לקצבת הזיקנה, או שהכנסותיהם הנוספות הן מתחת למינימום הנקבע ע"י הביטוח הלאומי. על מנת לברר זכאות  יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם ולהגיש בקשה. ניתן לעשות זאת בעת הגשת התביעה לקצבת זיקנה או בכל שלב לאחר מכן. את התביעה יש להגיש באמצעות טופס תביעה להשלמת הכנסה והיא תשולם החל מהחודש בו הוגשה התביעה ולמשך כל זמן שהזקן יזדקק לה.

מהם תנאי הזכאות לקצבה?

תנאי הזכאות לקצבה נקבעים לפי גורמים שונים שמרכיבים את רמת ההכנסה של הזקן וביניהם:

 1. סכום קצבת הזיקנה המגיעה למגיש התביעה (או סכום קצבאות הזיקנה המגיעות לשני  בני הזוג), לרבות תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה, עם הכנסות נוספות אם יש (לפי חישוב ספציפי שביטוח לאומי עושה), לא עולה על הסכומים כפי שמופיעים כאן.
 2. הזקן חייב להמצא בישראל. עם זאת, חשוב לציין כי במקרים מסוימים משולמת הקצבה גם לזקנים ישראלים שחיים בחו"ל. עוד חשוב להדגיש, כי אם בכוונת הזקן לצאת מהארץ מסיבה כלשהי הוא צריך לדווח על כך לביטוח הלאומי. יציאה ללא דיווח עלולה ליצור חובות.
 3. הזקן אינו  חבר קיבוץ או חבר במושב שיתופי, ואינו "הורה עובד" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי. חשוב לדעת כי יש מקרים מסוימים בהם גם חברי קיבוץ או חבר מושב שיתופי זכאים לקצבה.
 4. רכב- במידה ויש בבעלותו או בשימושו של הזקן, או בשימוש או בבעלות בן/ בת זוגו או ילדיהם רכב ששוויו אינו עולה על 41,249 ש"ח ש"ח. יש מקרים בהם גם אם שווי הרכב עולה על 41,249 ש"ח תהיה זכאות לקצבה.
 5.  אין לזקן כל הכנסה למעט קצבת זיקנה, או קצבת זיקנה עם מחצית קצבת שאירים, וסכום הקצבאות האלה אינו עולה על סכומים שנקבעו על ידי ביטוח לאומי (כפי שמפורט בטבלאות בהמשך). אם יש לזקן בת זוג המקבלת קצבת זיקנה- סכום קצבאות הזיקנה של שני בני הזוג אינו עולה על הסכומים המפורטים בטבלאות בהמשך.
 • או לחילופין אם יש לזקן  או לבן/ בת זוגו/ ה הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על  1,335 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) ליחיד או   2,106 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) לזוג.
 • או אם יש לזקן או לבן/ בת זוגו/ ה הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) על  2,209 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) לחודש ליחיד או  2,620 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) לזוג.
 • או אם יש לזקן או לבן/ בת זוגו/ ה הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה (או עולה רק במעט) 2,209 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) ליחיד או  2,620 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) לזוג.
 • או אם יש לזקן או לבן/ בת זוגו/ ה חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסכום כל ההכנסות מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית על הון  או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על הסכומים שמופיעים בטבלאות בהמשך (גם רכוש שאין ממנו הכנסה נלקח בחשבון, חוץ מדירת המגורים). יש לפנות לביטוח לאומי על מנת לבדק כיצד לחשב את ההכנסות ממקורות אלו.
 • פקדונות כספיים בגובה של 35,112 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) ליחיד ו- 52,668 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) לזוג אינם שוללים זכאות לקצבת השלמת הכנסה.
 • נדל"ן שאין ממנו הכנסה. להרחבה בנושא מומלץ לפנות ישירות לביטוח לאומי- ייעוץ לאזרח הוותיק.

שימו לב שגם תשלומים שמתקבלים מביטוחים סיעודיים נלקחים בחשבון כהכנסה לצורך השלמת הכנסה.

כל הסכומים מעודכנים לינואר 2019.

בכדי לברר את הפרטים המלאים בעניין זה יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם.

מהם הסכומים המשולמים במסגרת הקצבה?

הסכומים המשולמים נקבעים בהתאם לגיל הזקן, מצבו המשפחתי ומי חי אתו. זקן מעל גיל 80 יקבל יותר מזקן מתחת לגיל 80 וזקן שחי עם ילד יקבל יותר מזקן שחי לבדו. הסכומים המשולמים לזקנים מתחת לגיל 80, יחד עם קצבת הזקנה, הם (נכון ל 01/2019):

למי שלא מלאו 70 שנים:

ליחיד/ה

 3,228 ש"ח

לזוג

5,102 ש"ח

ליחיד/ה + ילד

5,429 ש"ח

ליחיד/ה + 2 ילדים    

6,377 ש"ח

לזוג + ילד

6,050 ש"ח

לזוג + 2 ילדים

6,998 ש"ח

 למי שמלאו 70 שנים ועדיין לא מלאו 80 שנה:

ליחיד/ה

3,259 ש"ח

לזוג

5,151 ש"ח

ליחיד/ה + ילד

5,479 ש"ח

ליחיד/ה + 2 ילדים    

6,427 ש"ח

לזוג + ילד

6,099 ש"ח

לזוג + 2 ילדים

7,049 ש"ח

למי שמלאו 80 שנים:

ליחיד/ה

3,291 ש"ח

לזוג

5,201 ש"ח

ליחיד/ה + ילד

5,529 ש"ח

ליחיד/ה + 2 ילדים    

6,477 ש"ח

לזוג + ילד

6,150 ש"ח

לזוג + 2 ילדים

7,098 ש"ח

מהן ההטבות הנוספות הניתנות לזקנים הזכאים להשלמת הכנסה?

זקנים הזכאים להשלמת הכנסה זכאים גם להטבות נוספות ממשרדים ממשלתיים שונים:

 • משרד הבינוי והשיכון– מקבלי קצבת השלמת הכנסה עשויים להיות זכאים לסיוע בדיור– בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או ברכישת דירת קבע באחת החברות הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שקמונה וחלד).
 • רשויות מקומיות– הרשויות מעניקות הנחה בתשלומי הארנונה למקבלי השלמת הכנסה (למאמר מקיף בנושא – מי זכאי להנחה בארנונה?). בדרך כלל, ההנחה ניתנת אוטומטית, ניתן לפנות לרשות המקומית כדי לוודא שעודכנה. אזרח ותיק המקבל השלמת הכנסה זכאי להנחה של 100% על שטח של עד 100 מ"ר.
 • קופות חולים– מקבלי קצבת השלמת הכנסה זכאים להנחה של 50% ברכישת תרופות שבסל ובנוסף, פטור מהשתתפות עצמית על ביקור אצל רופא, מרפאות חוץ ומכונים. ההנחות ניתנות באופן אוטומטי בהתאם לרשימות שמועברות לקופות ע"י הביטוח הלאומי.
 • חברת החשמל– הנחה של 50% בתשלום החשבון עד 400 קוט"ש.
 • בזק– הנחה בתשלום דמי השימוש הקבועים בתשלום החשבון על הקו שרשום על שם הזקן.
 • משרד התחבורה– מגיל פרישה כולם זכאים להנחה בשיעור 50% בכל סוגי הכרטיסים הקיימים, על סמך תעודת הזהות ראה על חוק אזרח ותיק.
 • מענק חימום- ניתן אחת לשנה בדרך כלל במהלך חודש אוקטובר לזקנים מקבלי תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה (קצבת אזרח ותיק) באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה, או שקיבל נכות לפני שהתחיל לקבל קצבת זקנה והוא ממשיך לקבל קצבת זקנה בסכום הזהה לסכום הנכות ששולם לו. גובה המענק הוא 555 ש"ח (נכון לינואר 2018).

לטפסי תביעה להשלמת הכנסה- ראו כאן

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 56 תגובות

      Array
(
  [0] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19813
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => דוד יהודה
      [comment_author_email] => Cargatser@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 84.229.19.98
      [comment_date] => 2017-04-10 18:27:58
      [comment_date_gmt] => 2017-04-10 15:27:58
      [comment_content] => שלום רב. סבא וסבתא שלי מעל גיל 80 ורוצין לעלות לישראל. הם אמורים לקבל קצבת מיוחדת לזוג שערכה בערך 3000ש"ח. האם אני מבין נכון שאם אין להן הכנסות אחרות אז הם אמורים לקבל השלמת הכנסה עד סכום 5.075 ש"ח. ומה הדין אם כל השאר הטובות (כולל מענקי סל קליטה וסיוע דירה שעולים קשישים מקבלים). האם סכום זה נחשב לחשבון לפני השלמת הכנסה? 
 בברכה דוד יהודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; Redmi Note 3 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.132 Mobile Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [1] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19801
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן
      [comment_author_email] => ifatkrelman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.181.182.156
      [comment_date] => 2017-03-29 13:33:30
      [comment_date_gmt] => 2017-03-29 10:33:30
      [comment_content] => שרית שלום,

תודה על פנייתך. חסרים פרטים כדי שנוכל לייעץ. צרי עימנו בבקשה קשר בטל- 1700700204.

בעקרון נכות זה לא משהו שאפשר להתחיל לקבל בגיל זקנה. אולי יוכלו לקבל סיוע בשכ"ד . אם יש קושי בתפקוד אולי יוכלו לקבל סיוע במסגרת גמלת סיעוד. לא יודעת מה גובה הכנסותיהם אבל אולי יש זכאות להשלמת הכנסה. חוץ מזה צריך לבדק האם ממצים את זכויותיהם בקבלת הנחות שונות- ארנונה וכו'
כאמור, צרי עמנו בבקשה קשר להשלמת פרטים, לצורך הכוונה ספציפית יותר.

תודה,
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 19795
      [user_id] => 18
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [2] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19795
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => שרית
      [comment_author_email] => sarit37379@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 46.19.85.113
      [comment_date] => 2017-03-20 08:20:35
      [comment_date_gmt] => 2017-03-20 06:20:35
      [comment_content] => שלום יש לי שאלה אימי הוריי מקבלים קצבת זקנה ואבא בתוספת מקבל פנסיה ונכות על מחלת אפילפסיה לאחרונה מצבם הדרדר אמא בת 83 ואבא בן 80 בעיות שמיעה אמא חולת חרדה בדיכאון כבר 15 שנה לאחרונה חולת דימנציה ובעיות בלב האם היא יכולה לקבל גם נכות או תוספת השלמה מביטוח לאומי  הם גם שוכרים דירה וקשה להם אנא ממכם עזרי לי להנחות אותם תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SAMSUNG SM-G920F Build/MMB29K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/4.0 Chrome/44.0.2403.133 Mobile Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [3] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19787
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן
      [comment_author_email] => ifatkrelman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.181.182.156
      [comment_date] => 2017-03-09 15:07:15
      [comment_date_gmt] => 2017-03-09 13:07:15
      [comment_content] => טניה שלום,
תלוי בגובה הסכום שתקבל. ייתכן וישפיע באופן זמני ואז יהיה אפשר להגיש שוב ולקבל השלמה. את יכולה לבדק ישירות עם הייעוץ לקשיש בביטוח לאומי באזור המגורים שלה.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 19780
      [user_id] => 18
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [4] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19780
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => טניה מיגירוב
      [comment_author_email] => migirov1978@gmail.com
      [comment_author_url] => https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1378267995566565/
      [comment_author_IP] => 176.12.141.1
      [comment_date] => 2017-02-27 16:29:50
      [comment_date_gmt] => 2017-02-27 14:29:50
      [comment_content] => שלום רב,
רציתי לשאול לגבי השלמת הכנסה שאמא מקבלת בנוסף לקצבת זקנה מביטוח לאומי. אבי ז"ל היה סיעודי וקיבל שירותי מיוחדים מביטוח לאומי ולא ניצלנו ביטוח סיעודי דרך קופ"ח. היום מתברר שניתן להגיש ביטוח סיעודי גם לאחר פטירה. האם זה יכולה להשפיע על השלמת הכנסה שאמא מקבלת מביטוח לאומי אם נניח באמת מגיע לה בכום חד פעמי בגין ביטוח פרטי. תודה מראש
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SAMSUNG SM-G900F Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/2.1 Chrome/34.0.1847.76 Mobile Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [5] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19697
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן
      [comment_author_email] => ifatkrelman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.176.173.3
      [comment_date] => 2016-08-03 12:23:09
      [comment_date_gmt] => 2016-08-03 09:23:09
      [comment_content] => מנשה שלום,
למיטב ידיעתי, המידע על השלמת הכנסה לקצבת זקנה תקף גם לגבי השלמת הכנסה לקצבת שאירים, אם מדובר באדם בגיל פרישה. 
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 19696
      [user_id] => 18
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [6] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19696
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => מנשה
      [comment_author_email] => manny.mukhtar@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 84.94.204.35
      [comment_date] => 2016-08-03 09:19:56
      [comment_date_gmt] => 2016-08-03 06:19:56
      [comment_content] => שלום, האם כל הנאמר כאן (תנאים וזכאות) לגבי השלמת הכנסה לקצבת זקנה, תקף גם להשלמת הכנסה לקצבת שארים?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [7] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19684
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => אילנה
      [comment_author_email] => ilanabi64@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.178.63.21
      [comment_date] => 2016-07-19 00:27:34
      [comment_date_gmt] => 2016-07-18 21:27:34
      [comment_content] => אימי מאושפזת במוסד סיעודי עם קוד ממשרד הבריאות. קצבת הזקנה שלה מופנת ברובה למשרד הבריאות והסכום הזעום שנותר אינו מספיק לצרכיה. האם היא תוכל לזכות בהשלמת הכנסה?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [8] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12697
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => ג'ני
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-08-27 10:37:09
      [comment_date_gmt] => 2015-08-27 10:37:09
      [comment_content] => שלום רב, רציתי בבקשה לשאול משהו לגבי אמא שלי. אמא שלי יוצאת לפנסיה )1590) ש"ח. אני מבינה שתקבל השלמת הכנסה חלקית. אך שאלה שלי כזאות: היא גרה בדירה שהיא שאני שוכרת לה אותה . האם זה משפיע על הסכאות שלה?. תודה רבה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [9] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12696
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-02-23 15:07:14
      [comment_date_gmt] => 2015-02-23 15:07:14
      [comment_content] => רום שלום,
הסכומים המופיעים במאמר מתייחסים לגובה קצבת זקנה+ השלמת הכנסה. השלמת הכנסה ניתנת במקרים בהם אין הכנסות או שיש הכנסות שאינן מגיעות למינימום שנקבע על ידי ביטוח לאומי. התוספת על הילדים ניתנת כאשר עונים על הגדרת "ילד" על פי קריטריונים של ביטוח לאומי. 
על קצבת זקנה ללא השלמת הכנסה, תוכל לקרוא כאן-
http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3319&itemID=2810
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [10] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12695
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => רום
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-02-20 04:52:33
      [comment_date_gmt] => 2015-02-20 04:52:33
      [comment_content] => שלום רב 
אני גר ביחד עם אבי שהחודש יצא לפנסיה לפי הכתבה הוא צריך לקבל קיצבה כמו זקן + ילד ?
האם הבנתי נכון ?
זאת אומרת 4487 ₪
תודה מראש
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [11] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12694
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-12-21 11:48:13
      [comment_date_gmt] => 2014-12-21 11:48:13
      [comment_content] => שלום,
אני מציעה לך לפנות בעניין הבטחת הכנסה מתחת לגיל פרישה ישירות לביטוח לאומי. בנוסף, תוכלי לפנות לעמותת "נאמן" על מנת לקבל מידע על זכויות ושירותים לאנשים לאחר אירוע מוחי.
מאחלת לך בריאות,
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [12] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12693
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-12-21 10:42:08
      [comment_date_gmt] => 2014-12-21 10:42:08
      [comment_content] => בהמשך לתגובה הקודמת לגבי גובה הסכום- ממליצה לפנות לייעוץ לקשיש במקום מגורי אביך על מנת לבדק איתם באופן אישי, על פי נתוניו ,מה הסכום שצפוי לקבל.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [13] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12692
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-12-21 10:38:28
      [comment_date_gmt] => 2014-12-21 10:38:28
      [comment_content] => שרית שלום,
לפי הנתונים שהצגת, על פניו נראה שיוכל לקבל. 
בהצלחה,
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [14] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12691
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => 
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-12-20 13:42:17
      [comment_date_gmt] => 2014-12-20 13:42:17
      [comment_content] => קיבלתי קצבת נכות ל-6 חודשים לאחר מכן קיבלתי הבטחת הכנסה ברצוני לדעת עד איזה סכום אני יכולה להרויח כדי שהבטחת ההכנסה שלי לא תיפגע? תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [15] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12690
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => שרית
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-12-14 12:18:03
      [comment_date_gmt] => 2014-12-14 12:18:03
      [comment_content] => שלו רב, אבי בן 68 מסיים לעבוד עקב ארוע מוחי שעבר. הפנסיה שלו היא בערך 300 ש"ח לפי סכום שהצטבר כ- 50,000 . ברשותו רכב בעלות של 25,000 ש"ח. האם בנוסף ל, קיצבה הבסיסית הוא זכאי להשלמה ? האם הוא יקבל סכום של 2,800 ש"ח. תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [16] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12689
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => שרית
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-12-14 12:17:59
      [comment_date_gmt] => 2014-12-14 12:17:59
      [comment_content] => שלו רב, אבי בן 68 מסיים לעבוד עקב ארוע מוחי שעבר. הפנסיה שלו היא בערך 300 ש"ח לפי סכום שהצטבר כ- 50,000 . ברשותו רכב בעלות של 25,000 ש"ח. האם בנוסף ל, קיצבה הבסיסית הוא זכאי להשלמה ? האם הוא יקבל סכום של 2,800 ש"ח. תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [17] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12688
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-26 16:21:35
      [comment_date_gmt] => 2014-11-26 16:21:35
      [comment_content] => אבי שלום,
הוותק הנדרש תלוי בגורמים שונים, כמו- מצב משפחתי. לכן, אני מציעה לפנות ישירות לביטוח הלאומי לייעוץ לקשיש באזור המגורים שלך על מנת שיתנו לך מידע אישי.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [18] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12687
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-26 14:26:52
      [comment_date_gmt] => 2014-11-26 14:26:52
      [comment_content] => מירי שלום,
גובה ההכנסה המזכה זוג ללא ילדים עד גיל 70 בתוספת השלמת הכנסה הוא 4164 ש"ח (כלומר, אם לא מגיעים לסכום הזה ניתן להגיש תביעה להשלמת הכנסה.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [19] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12686
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => מירי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-25 13:02:39
      [comment_date_gmt] => 2014-11-25 13:02:39
      [comment_content] => יפעת בוקר טוב טרם ענית לי בתודה מירי
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [20] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12685
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => מירי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-25 12:55:58
      [comment_date_gmt] => 2014-11-25 12:55:58
      [comment_content] => אני בת 67 ובעלי בן 68 תודה יפעת מחכה לתגובתך
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [21] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12684
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-23 10:08:42
      [comment_date_gmt] => 2014-11-23 10:08:42
      [comment_content] => משה שלום,
בעלות על בית בו מתגורר הקשיש אינה נחשבת כהכנסה.

יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [22] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12683
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => משה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-22 07:05:58
      [comment_date_gmt] => 2014-11-22 07:05:58
      [comment_content] => האם בעלות על הבית שבו מתגורר הזקן מחושבת כהכנסה ?
אם כן איפה אפשר למצוא את שיטת החישוב ?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [23] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12682
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => אבי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-21 10:31:02
      [comment_date_gmt] => 2014-11-21 10:31:02
      [comment_content] => לא ברור מהו הותק הנדרש בביטוח לאומי לקבלת קיצבה למי שטרם מלאו לו 70 סכום של 2880 ש"ח?.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [24] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12681
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-19 14:16:19
      [comment_date_gmt] => 2014-11-19 14:16:19
      [comment_content] => מירי שלום,
מתנצלת על העיכוב בתגובה. זה תלוי בגיל, מה הגילאים שלכם?
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [25] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12680
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => מירי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-17 12:23:03
      [comment_date_gmt] => 2014-11-17 12:23:03
      [comment_content] => יפעת תודה האם תוכלי לברר מה גובה ההכנסה המזכה זוג קשישים בתוספת השלמה נכון להיום
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [26] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12679
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-16 14:45:25
      [comment_date_gmt] => 2014-11-16 14:45:25
      [comment_content] => מירי שלום,
על פניו נראה שלא תהיו זכאים להשלמת הכנסה משום שההכנסות שלכם עוברות את הרף הנקבע בחוק. יחד עם זאת, לבירור מידע אישי תוכלו לפנות לייעוץ לקשיש באזור המגורים שלכם.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [27] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12678
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-16 14:40:30
      [comment_date_gmt] => 2014-11-16 14:40:30
      [comment_content] => בוריס שלום,
בהמשך לתשובה הקודמת הסכום שינתן לה הוא השלמה לסכום הקבוע בחוק, אם היא עד גיל 70 ההשלמה תהיה ל- 2803 ש"ח. 
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [28] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12677
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-16 14:38:57
      [comment_date_gmt] => 2014-11-16 14:38:57
      [comment_content] => בוריס שלום,
אני מתנצלת על העיכוב בתגובה. נשמע שאמך זכאית בתנאי שאין לה הכנסות נוספות.ניתן לקבל פנסיה של עד 1100 ₪ ועדיין להיות זכאי להשלמת הכנסה. לבירור מידע אישי , תוכלו לפנות לייעוץ לקשיש באזור המגורים של אמך.
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [29] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12676
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => מירי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-10 16:06:19
      [comment_date_gmt] => 2014-11-10 16:06:19
      [comment_content] => שנינו גמלאים ללא פנסיה ממקור אחר מתקימים מקצבה בסך 4200 ש״ח ובנוסף הכנסה משכירות נכס בסך 1950 ₪ האם מגיעה לנו קצבת השלמת הכנסה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [30] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12675
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => בוריס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-11-08 14:01:37
      [comment_date_gmt] => 2014-11-08 14:01:37
      [comment_content] => שלום, אמא שלי (גרושה/ללא בן זוג) הגיעה לגיל פרישה וחושבת להפסיק לעבוד.
אם תפרוש תהיה לה פנסיה בגובה של בערך 800 שח בחודש. 
אז אם אני מבין נכון היא תהיה זכאית להשלמת הכנסה.
האם השלמת הכנסה משלימה את הסכום של הקצבה והפנסיה ל-2800 ש"ח?
או אמי תקבל קצבת זקנה בתוספת של השלמת הכנסה בגובה של 2800 ש"ח וגם את הפנסיה? (כלומר 3600 ש"ח סה"כ)

אודה לעזרתך.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [31] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12674
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-10-07 16:30:10
      [comment_date_gmt] => 2014-10-07 16:30:10
      [comment_content] => תמר שלום,
פני לייעוץ לקשיש באזור המגורים של אימך ובידקי מה ניתן לעשות.
זה הקישור למאמר בו תוכלי למצוא את מספרי הטלפון-
http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3319&itemID=10854
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [32] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12673
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => תמר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-10-02 22:29:21
      [comment_date_gmt] => 2014-10-02 22:29:21
      [comment_content] => שלום רב, אמי התפרנסה עד כה אך ורק מקצבת זקנה, קצבת שארים של אבי ז"ל והשלמת הכנסה. החודש הגיעה לגיל 80 ועקב כך "עודכנה" קצבת הזקנה שלה, כך שהכנסתה הכוללת מגיעה ל- 3,024 ₪ (8 שקלים יותר מהתקרה). נאמר לה בביטוח לאומי שמעתה נשללת ממנה הזכות להשלמת הכנסה. הייתכן שבגלל 8 שקלים ייפגעו כל ההטבות להן הייתה זכאית עד כה? האם ניתן לעשות משהו בנדון?
לתשובתכם אודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [33] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12672
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן / עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-04-01 10:24:40
      [comment_date_gmt] => 2014-04-01 10:24:40
      [comment_content] => יחיאל שלום,
אני מתנצלת על העיכוב בתגובה. קרקע לא שוללת זכאות להשלמת הכנסה , יחד עם זאת, היא נלקחת בחשבון במבחן ההכנסות לצורך קבלת השלמת הכנסה, גם היא אינה מניבה. הורייך אמורים לבצע הערכת שווי של הקרקע על ידי שמאי ואז לביטוח לאומי יש נוסחה באמצעותה מחשב את ההכנסה. החשיבה מאחורי זה היא שאומנם הקרקע לא נותנת הכנסה חודשית, אבל היא רכוש ואדם אמור להשתמש תחילה במשאביו למחייה ובמידה והם אינם מספקים לפנות למדינה. 
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [34] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12671
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יחיאל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2014-03-19 16:01:53
      [comment_date_gmt] => 2014-03-19 16:01:53
      [comment_content] => מאחר וחלקת הקרקע אינה מניבה האם ניתן לקבל השלמת הכנסה, או שעצם הבלות אינה מאפשרת?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [35] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12670
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-09-30 09:42:08
      [comment_date_gmt] => 2013-09-30 09:42:08
      [comment_content] => סילבי שלום,
כשההורים יתחילו לקבל את הפנסיה, כדאי לבדוק עם ביטוח לאומי האם אכן הם לא זכאים לתוספת. להשלמת הכנסה נלוות זכויות נוספות שמאבדים ברגע שלא זכאים יותר לקצבה. 
למיטב ידיעתנו,אמורים לעדכן את בטוח לאומי בכל שינוי שחל בהכנסות.
שבוע טוב,
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [36] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12669
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => סילבי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-09-29 15:58:53
      [comment_date_gmt] => 2013-09-29 15:58:53
      [comment_content] => ההורים שלי מקבלים קיצבת זיקנה והשלמת הכנסה. השנה יתחילו לקבל גם פנסיה מארגנטינה ולכן כבר לא מגיע להם השלמת הכנסה.האם הם צריכים בסוף השנה להודיעה לביטוח לאומי או פשוט לא לחדש את הבקשה לשנה הבאה?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [37] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12668
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => רמי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-07-25 10:12:49
      [comment_date_gmt] => 2013-07-25 10:12:49
      [comment_content] => אני בגיל 70 ואשתי בת 69 , העברנו חלקת האדמה לשם בנינו לפני כשנה, האם מגיעה לי השלמת הכנסה או שצריך לחכות 5 שנים מיום העברת הנכס.
בתודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [38] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12667
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-07-23 15:56:58
      [comment_date_gmt] => 2013-07-23 15:56:58
      [comment_content] => בנוסף לקצבת הנכות, יש להגיש בקשה להשלמת הכנסה.
בהצלחה.(עניתי גם במייל)
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [39] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12666
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => אלונה
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2013-07-21 21:19:57
      [comment_date_gmt] => 2013-07-21 21:19:57
      [comment_content] => בימים אלה אני בת 62 ואמורה לקבל מקצבת זקנה,געת אני עדיין מקבלת נכות,לפני כחודש נאמר לי שנקבע זקנה בכובה הנכות
כלומה 2,400 כאן כתוב שהזקנה אמורה להיות מתחת לגיל 70 2,700 עם אין לי הכנסה נוספת,ואין לי אפילו פנסיה!!! כי בכל העבודות שעבדתי אז זה לא היה נהוג!!,איך מקבלים השלמת הכנסה זאת ועוד,שולחים לי כל הזמן טפסים למלא וכעת אמרה לי שאל אבל גם באוגוסט כפי שנקבע מה עלי לאעשות?
septon1@walla.com
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [40] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12665
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו״ס רעות משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-06-03 10:31:01
      [comment_date_gmt] => 2012-06-03 10:31:01
      [comment_content] => יעל תודה על הערתך, אמנם מצויין במאמר בפרוש שהסכומים המפורטים במאמר הם של השלמת הכנסה ביחד עם קצבת הזקנה אבל אני אעביר תיקון שידגיש את הנקודה הזו יותר.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [41] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12664
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יעל
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-06-02 18:44:25
      [comment_date_gmt] => 2012-06-02 18:44:25
      [comment_content] => המאמר מטעה ומאכזב. הסכומים שציינתם הם הסכומים הכוללים את קצבת הזיקנה והשלמת ההכנסה יחד (!). מהמאמר ניתן להבין כי ניתן לקבל את סכום השלמת ההכנסה בנוסף לקצבת הזיקנה. חבל.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [42] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12663
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת'
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-02-20 07:47:21
      [comment_date_gmt] => 2012-02-20 07:47:21
      [comment_content] => בתנאים מסויימים ניתנת קצבת השלמת הכנסה גם לחברי מושב שיתופי.
אני מציעה לך להתייעץ עם שירות יעוץ לקשיש באזור מגוריך לגבי האפשרות לערער למוסד לביטוח לאומי.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [43] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12662
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => אבנר
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-02-14 07:49:22
      [comment_date_gmt] => 2012-02-14 07:49:22
      [comment_content] => חבר מושב זקן מקבל קצבה זעומה ללא תוספת בשל היותו חבר מושב , האם מישהוא חושב שלחבר מושב יש הכנסות מהיותו חבר מושב , לא כך הוא הדבר , חבר קיבוץ אני מבין חלק מהוצאות היומיומיות משולמות ע"י הקיבוץ , חבר מושב אחרי לשלם את כל ההוצאות כך שמהקצבה לא ניתן לחיות בכבוד , זה בושה הילדים נאלצים לסייע כלכלית להורים אחרת יגיעו לחרפת רעב
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [44] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12661
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => ניסים
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-09-02 10:54:42
      [comment_date_gmt] => 2011-09-02 10:54:42
      [comment_content] => מדוע אדם שחסר כל מקבל הבטחת הכנסה לא יכול להנות קצת יותר מרווחה כאשר מקבל גם כניצול שואה .מה הקשר ?למה לקחת לו את הבטחת הכנסה.אנשים עשירים שמקבלים גם קיצבה מהגרמנים לא נפגעים.שטייניץ תתביש
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [45] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12660
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => פנחס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-04-17 15:10:26
      [comment_date_gmt] => 2011-04-17 15:10:26
      [comment_content] => וכמו כל המאמרים באתר הם טובים רק לכפרות
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [46] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12659
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-03-06 13:07:52
      [comment_date_gmt] => 2011-03-06 13:07:52
      [comment_content] => תמי 
למידע פרטני על קצבאות המוסד לביטוח לאומי,מעבר למה שמצויין במאמר,אני מציעה לפנות ישירות למוסד לביטוח הלאומי.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [47] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12658
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => תמי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-03-05 20:11:22
      [comment_date_gmt] => 2011-03-05 20:11:22
      [comment_content] => אמא שלי הגיעה לגיל שבו היא צריכה לקבל קיצבת זיקנה , הטפסים ניתנו למוסד לביטוח לאומי אבל ברצונה לדעת כמה כסף היא אמורה לקבל בהשלמת ההכנסה מדובר באישה גרושה ללא כל הכנסה נוספת חוץ מהמוסד לביטוח הלאומי , כיצד היא יכולה לדעת זאת?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [48] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12657
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-01-06 12:20:27
      [comment_date_gmt] => 2011-01-06 12:20:27
      [comment_content] => משה שלום.
"משפחה מטפלת" הוא אתר המטפל בנושאים הקשורים לזקנה.האבטחה והבטחת הכנסה אלה קצבאות המיועדות לאנשים גיל העבודה.
אני מציעה להתיעץ עם שרות יעוץ לאזרח שמפעיל המוסד לביטוח לאומי באשר לשאלתך.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [49] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12656
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => משה.
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2011-01-05 21:07:40
      [comment_date_gmt] => 2011-01-05 21:07:40
      [comment_content] => לא מצאתי אצלכם שום מיידע בנוגע למקבלי הבטחת הכנסה.חיפשתי מיידע משום שהקיצבה פשוט עלובה ואינה מאפשרת קיום מנימלי. האם זו אשמתי כקיבוצניק לשעבר, הקיבוץ לא ביטח אותי לדמי הבטלה? מה ניתן לעשות על מנת להיות זכאי לדמי הבטלה במקום הבטחת הכנסה?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [50] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12655
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => חן
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-05-16 22:55:19
      [comment_date_gmt] => 2010-05-16 22:55:19
      [comment_content] => והצהרתי שאין לי חשבון ובכ"ז קיבלתי הודעה מביטוח לאומי לגשת לסניף של הדואר ושם מחכה לי הבטחת הכנסה אשמח לתשובתך תודה
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [51] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12654
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => מיכל אברהם עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-04-12 20:04:33
      [comment_date_gmt] => 2010-04-12 20:04:33
      [comment_content] => אם מדובר ברנטת בריאות שמתקבלת כל חודש, היא נחשבת להכנסה ואז לא ניתן לבקש השלמת הכנסה
אם מדובר ברנטה מקרן סעיף 2, המשולמת מטעם ועידת התביעות, אחת לשלושה חודשים, ביורו אז הרנטה הזאת לא נחשבת כהכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה של המוסד לביטוח לאומי .ניתן לפנות לביטוח לאומי לבדוק זכאות להשלמת הכנסה לבעלי הכנסה נמוכה.
זו התשובה כפי שנתקבלה מרותי הופמן רכזת ניצולי שואה,מרכז מידע רעות אשל.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [52] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12653
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => חנה רגב
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-04-12 12:58:07
      [comment_date_gmt] => 2010-04-12 12:58:07
      [comment_content] => האם רנטה מגרמניה נחשבת כהכנסה נוספת לצורך קבלת השלמת הכנסה?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [53] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12652
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => חנה רגב
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-04-12 12:58:02
      [comment_date_gmt] => 2010-04-12 12:58:02
      [comment_content] => האם רנטה מגרמניה נחשבת כהכנסה נוספת לצורך קבלת השלמת הכנסה?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [54] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12651
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => מיכל אברהם,עו"ס
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-02-04 20:10:59
      [comment_date_gmt] => 2010-02-04 20:10:59
      [comment_content] => קצבאות ביטוח לאומי מועברות ישירות רק לחשבון של הזכאי לקצבה. כאשר אין למבקש הקצבה חשבון בנק הוא יכול להעזר בבנק הדואר.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [55] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 12650
      [comment_post_ID] => 5377
      [comment_author] => יוסי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2010-02-02 23:15:10
      [comment_date_gmt] => 2010-02-02 23:15:10
      [comment_content] => האם יכול בני לקבל קצבת הזקנה שלי לחשבן הבנק שלו מאור שאין לי חשבון בנק??
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

)
    
 1. אילנה, 19.7.16

  אימי מאושפזת במוסד סיעודי עם קוד ממשרד הבריאות. קצבת הזקנה שלה מופנת ברובה למשרד הבריאות והסכום הזעום שנותר אינו מספיק לצרכיה. האם היא תוכל לזכות בהשלמת הכנסה?

 2. מנשה, 3.8.16

  שלום, האם כל הנאמר כאן (תנאים וזכאות) לגבי השלמת הכנסה לקצבת זקנה, תקף גם להשלמת הכנסה לקצבת שארים?

  1. יפעת קרלמן, 3.8.16

   מנשה שלום,
   למיטב ידיעתי, המידע על השלמת הכנסה לקצבת זקנה תקף גם לגבי השלמת הכנסה לקצבת שאירים, אם מדובר באדם בגיל פרישה.
   יפעת

 3. טניה מיגירוב, 27.2.17

  שלום רב,
  רציתי לשאול לגבי השלמת הכנסה שאמא מקבלת בנוסף לקצבת זקנה מביטוח לאומי. אבי ז"ל היה סיעודי וקיבל שירותי מיוחדים מביטוח לאומי ולא ניצלנו ביטוח סיעודי דרך קופ"ח. היום מתברר שניתן להגיש ביטוח סיעודי גם לאחר פטירה. האם זה יכולה להשפיע על השלמת הכנסה שאמא מקבלת מביטוח לאומי אם נניח באמת מגיע לה בכום חד פעמי בגין ביטוח פרטי. תודה מראש

  1. יפעת קרלמן, 9.3.17

   טניה שלום,
   תלוי בגובה הסכום שתקבל. ייתכן וישפיע באופן זמני ואז יהיה אפשר להגיש שוב ולקבל השלמה. את יכולה לבדק ישירות עם הייעוץ לקשיש בביטוח לאומי באזור המגורים שלה.
   יפעת

 4. שרית, 20.3.17

  שלום יש לי שאלה אימי הוריי מקבלים קצבת זקנה ואבא בתוספת מקבל פנסיה ונכות על מחלת אפילפסיה לאחרונה מצבם הדרדר אמא בת 83 ואבא בן 80 בעיות שמיעה אמא חולת חרדה בדיכאון כבר 15 שנה לאחרונה חולת דימנציה ובעיות בלב האם היא יכולה לקבל גם נכות או תוספת השלמה מביטוח לאומי הם גם שוכרים דירה וקשה להם אנא ממכם עזרי לי להנחות אותם תודה

  1. יפעת קרלמן, 29.3.17

   שרית שלום,

   תודה על פנייתך. חסרים פרטים כדי שנוכל לייעץ. צרי עימנו בבקשה קשר בטל- 1700700204.

   בעקרון נכות זה לא משהו שאפשר להתחיל לקבל בגיל זקנה. אולי יוכלו לקבל סיוע בשכ"ד . אם יש קושי בתפקוד אולי יוכלו לקבל סיוע במסגרת גמלת סיעוד. לא יודעת מה גובה הכנסותיהם אבל אולי יש זכאות להשלמת הכנסה. חוץ מזה צריך לבדק האם ממצים את זכויותיהם בקבלת הנחות שונות- ארנונה וכו'
   כאמור, צרי עמנו בבקשה קשר להשלמת פרטים, לצורך הכוונה ספציפית יותר.

   תודה,
   יפעת

 5. דוד יהודה, 10.4.17

  שלום רב. סבא וסבתא שלי מעל גיל 80 ורוצין לעלות לישראל. הם אמורים לקבל קצבת מיוחדת לזוג שערכה בערך 3000ש"ח. האם אני מבין נכון שאם אין להן הכנסות אחרות אז הם אמורים לקבל השלמת הכנסה עד סכום 5.075 ש"ח. ומה הדין אם כל השאר הטובות (כולל מענקי סל קליטה וסיוע דירה שעולים קשישים מקבלים). האם סכום זה נחשב לחשבון לפני השלמת הכנסה?
  בברכה דוד יהודה

השאר תגובה