יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  ביטוח לאומי – השלמת הכנסה כתוספת לקצבת זיקנה

  תנאי הזכאות להשלמת הכנסה וההטבות הנלוות לה

  עודכן לאחרונה:17/01/24

  עבור זקנים רבים, במיוחד  עבור אלו שאין להם מקור הכנסה נוסף, קצבת הזקנה לא מספיקה לשם שמירה על רמת חיים מינימאלית. לשם כך קבע המחוקק כי זקנים העומדים בקריטריונים מסוימים יזכו להשלמת הכנסה מעבר לקצבת הזיקנה.

  הרכב קצבת הזיקנה

  הרכב קצבת זיקנה בגיל הפרישה: קצבת זיקנה בסיסית + תוספת ותק לזכאים + השלמת הכנסה לזכאים + תוספת תלויים לזכאים.

  הרכב קצבת זיקנה בגיל זכאות מוחלט: קצבת זיקנה בסיסית + תוספת ותק לזכאים + השלמת הכנסה לזכאים + תוספת תלויים לזכאים + תוספת דחיית קצבה.

  תרשים בנושא הרכב קיצבת הזיקנה

  מהי קצבת השלמת ההכנסה?

  קצבת השלמת הכנסה היא קצבה שמשולמת לזקנים בנוסף לקצבת הזקנה כשאין להם כל הכנסה נוספת לקצבת הזיקנה, או שהכנסותיהם הנוספות הן מתחת למינימום הנקבע על ידי הביטוח הלאומי. על מנת לברר זכאות  יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם ולהגיש בקשה. ניתן לעשות זאת בעת הגשת התביעה לקצבת זיקנה או בכל שלב לאחר מכן. את התביעה יש להגיש באמצעות טופס תביעה להשלמת הכנסה והיא תשולם החל מהחודש בו הוגשה התביעה ולמשך כל זמן שהזקן יזדקק לה.

  מהם תנאי הזכאות לקצבה?

  תנאי הזכאות לקצבה נקבעים לפי גורמים שונים שמרכיבים את רמת ההכנסה של הזקן וביניהם:

  1. סכום קצבת הזיקנה המגיעה למגיש התביעה (או סכום קצבאות הזיקנה המגיעות לשני  בני הזוג), לרבות תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה, עם הכנסות נוספות אם יש (לפי חישוב ספציפי שביטוח לאומי עושה), לא עולה על הסכומים כפי שמופיעים כאן.
  2. הזקן חייב להמצא בישראל. עם זאת, חשוב לציין כי במקרים מסוימים משולמת הקצבה גם לזקנים ישראלים שחיים בחו"ל. עוד חשוב להדגיש, כי אם בכוונת הזקן לצאת מהארץ מסיבה כלשהי הוא צריך לדווח על כך לביטוח הלאומי. יציאה ללא דיווח עלולה ליצור חובות.
  3. הזקן אינו  חבר קיבוץ או חבר במושב שיתופי, ואינו "הורה עובד" של חבר קיבוץ או מושב שיתופי. חשוב לדעת כי יש מקרים מסוימים בהם גם חברי קיבוץ או חבר מושב שיתופי זכאים לקצבה.
  4. רכב- במידה ויש בבעלותו או בשימושו של הזקן, או בשימוש או בבעלות בן/ בת זוגו או ילדיהם רכב ששוויו אינו עולה על 63,180 שקל (החל מה-1.1.2023). בתנאים מסוימים, רכב אינו שולל זכאות, גם אם ערכו עולה על 63,180 שקל .
  5.  אין לזקן כל הכנסה למעט קצבת זיקנה, או קצבת זיקנה עם מחצית קצבת שאירים, וסכום הקצבאות האלה אינו עולה על סכומים שנקבעו על ידי ביטוח לאומי (כפי שמפורט בטבלאות בהמשך). אם יש לזקן בת זוג המקבלת קצבת זיקנה- סכום קצבאות הזיקנה של שני בני הזוג אינו עולה על הסכומים המפורטים בטבלאות בהמשך.
  • מקבל קצבת אזרח ותיק ו/או שארים שאין לו הכנסות נוספות. ההכנסה מקצבה המאפשרת תוספת השלמת הכנסה, נכון לינואר 2024, היא עד לסכום של 4,132 ש"ח  ליחיד, או עד 6,529 ש"ח לזוג.

  • מקבל קצבה שיש לו גם הכנסה מעבודה. הכנסה מעבודה המאפשרת תוספת השלמת הכנסה, נכון לינואר 2024, היא עד לסכום של 2,946 ש"ח ליחיד, או עד לסכום של 3,447 ש"ח לזוג.

  • מקבל קצבה שיש לו גם הכנסה מפנסיה. הכנסה מפנסיה המאפשרת תוספת השלמת הכנסה מלאה, נכון לינואר 2024, היא: 1,630 ש"ח  ליחיד, ו- 2,570 ש"ח לזוג.

  • או אם יש לזקן או לבן/ בת זוגו/ ה חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסכום כל ההכנסות מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית על הון  או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על הסכומים שמופיעים בטבלאות בהמשך (גם רכוש שאין ממנו הכנסה נלקח בחשבון, חוץ מדירת המגורים). יש לפנות לביטוח לאומי על מנת לבדק כיצד לחשב את ההכנסות ממקורות אלו.
  • פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 39,224 ש"ח ליחיד או 58,836 ש"ח לזוג (הסכומים החל מינואר 2024) – לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
  • נדל"ן שאין ממנו הכנסה. להרחבה בנושא מומלץ לפנות ישירות לביטוח לאומי- ייעוץ לאזרח הוותיק.

  שימו לב שגם תשלומים שמתקבלים מביטוחים סיעודיים נלקחים בחשבון כהכנסה לצורך השלמת הכנסה.

  * הסכומים מעודכנים לינואר 2023.

  בכדי לברר את הפרטים המלאים בעניין זה יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם.

  הסכומים המשולמים במסגרת הקצבה

  הסכומים המשולמים נקבעים בהתאם לגיל הזקן, מצבו המשפחתי ומי חי אתו. זקן מעל גיל 80 יקבל יותר מזקן מתחת לגיל 80 וזקן שחי עם ילד יקבל יותר מזקן שחי לבדו.

  מהן ההטבות הנוספות הניתנות לזקנים הזכאים להשלמת הכנסה?

  זקנים הזכאים להשלמת הכנסה זכאים גם להטבות נוספות ממשרדים ממשלתיים שונים:

  • משרד הבינוי והשיכון– מקבלי קצבת השלמת הכנסה עשויים להיות זכאים לסיוע בדיור- בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או ברכישת דירת קבע באחת החברות הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שקמונה וחלד).
  • רשויות מקומיות– הרשויות מעניקות הנחה בתשלומי הארנונה למקבלי השלמת הכנסה (למאמר מקיף בנושא – מי זכאי להנחה בארנונה?). בדרך כלל, ההנחה ניתנת אוטומטית, ניתן לפנות לרשות המקומית כדי לוודא שעודכנה. אזרח ותיק המקבל השלמת הכנסה זכאי להנחה של 100% על שטח של עד 100 מ"ר.
  • קופות חולים– מקבלי קצבת השלמת הכנסה זכאים להנחה של 50% ברכישת תרופות שבסל ובנוסף, פטור מהשתתפות עצמית על ביקור אצל רופא, מרפאות חוץ ומכונים. ההנחות ניתנות באופן אוטומטי בהתאם לרשימות שמועברות לקופות ע"י הביטוח הלאומי.
  • חברת החשמל– הנחה של 50% בתשלום החשבון עד 400 קוט"ש.
  • בזק– הנחה בתשלום דמי השימוש הקבועים בתשלום החשבון על הקו שרשום על שם הזקן.
  • משרד התחבורה– מגיל פרישה כולם זכאים להנחה בשיעור 50% בכל סוגי הכרטיסים הקיימים, על סמך תעודת הזהות ראה על חוק אזרח ותיק.
  • מענק חימום- ניתן אחת לשנה בדרך כלל במהלך חודש אוקטובר לזקנים מקבלי תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה (קצבת אזרח ותיק) באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה, או שקיבל נכות לפני שהתחיל לקבל קצבת זקנה והוא ממשיך לקבל קצבת זקנה בסכום הזהה לסכום הנכות ששולם לו.

  לטפסי תביעה להשלמת הכנסה- ראו כאן

  פורסם: 19.3.2015

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן