יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  אשפוז סיעודי – שאלות ותשובות

  מהו "קוד" לאשפוז סיעודי, מי זכאי לקבל את ה"קוד" ואיך מקבלים אותו?

  עודכן לאחרונה:04/01/22

  שאלות התכנים במאמר:

  1. מהו "קוד" לאשפוז סיעודי?
  2. מהם הקריטריונים לקבלת "קוד"?
  3. מה התהליך לקבלת ה"קוד"?
  4. איך נעשה הסיווג של המועמד לאשפוז סיעודי?
  5. האם הבקשה לקבלת "קוד" לאשפוז סיעודי יכולה להידחות?
  6. כמה זמן לוקח התהליך עד קבלת ה"קוד"?
  7. האם יש מקרים בהם מתקיימת בחינה מחודשת של הסיווג?
  8. האם מעבר למוסד סיעודי מבטל את גמלת הסיעוד?
  9. איך מחושבת ההשתתפות של המטופל ובני משפחתו?
  10. האם קופת החולים משתתפת במימון אשפוז סיעודי?
  11. אפשר לאשפז אדם באשפוז סיעודי לפני חתימה על התחייבויות ועל הוראת קבע?
  12. אפשר להקפיא "קוד"?
  13. אפשר לבחור מוסד אשפוז?

  מהו "קוד" לאשפוז סיעודי?

  ה"קוד" הוא מסמך שמהווה אישור מטעם משרד הבריאות לסיוע במימון האשפוז הסיעודי של החולה. ה"קוד" מונפק על בסיס של זכאות כלכלית ובמידה ויש מקום פנוי באחד המוסדות המוכרים על ידי משרד הבריאות.

  מהם הקריטריונים לקבלת "קוד"?

  • החולה מוגדר של ידי לשכת הבריאות באזור מגוריו

  – כ"חולה סיעודי" – אדם שלא מסוגל ללכת בכוחות עצמו, או שזקוק לסיוע כדי לבצע פעולות בסיסיות כעשיית צרכים, רחצה, לבוש, ניידות, ושמצבו התפקודי דורש מעקב רפואי צמוד.

  כ"תשוש נפש" – אדם שסובל מבעיות ירידה בזיכרון, מקשיי התמצאות כתוצאה מאלצהיימר או מדמנציה, לא יכול לדאוג לעצמו וזקוק לעזרה ולהשגחה צמודים.

  • הצגת מסמכים (חוות דעת רפואית, דו"ח עובד סוציאלי, שאלון רפואי-סיעודי, התחייבות משפחת הקשיש למימון חלק מעלויות האשפוז, אישורי הכנסה של הקשיש ושל ילדיו, שומות מס וקצבאות של הקשיש ושל בני משפחתו).
  • המוסד בו עתיד הקשיש להתאשפז מוכר על ידי משרד הבריאות לצורך קבלת קוד ויש בו מקום פנוי.

  מה התהליך לקבלת ה"קוד"?

  איך נעשה הסיווג של המועמד לאשפוז סיעודי?

  לאחר הגשת הבקשה הראשונית והמסמכים הנדרשים ולא יאוחר מ-14 ימי עבודה מהגשת המסמכים ייערך ביקור של המועמד לאשפוז על ידי אחות ולעתים גם עו"ס מטעם לשכת הבריאות, לצורך בחינת סיווגו של המועמד לאשפוז. בהמשך לביקור תתכנס בלשכת הבריאות ועדת סיווג בה ישתתפו גריאטר מחוזי, אח/ ות ועו"ס, שידונו במצבו של המועמד לאשפוז בהתאם למידע שנאסף אודותיו בביקור ובמסמכים שנשלחו. במידה והמועמד לאשפוז מסווג כ"סיעודי" או כ"תשוש נפש" תיקבע התאמתו למסגרת המתאימה. במידה והוועדה מחליטה כי מצבו הרפואי-תפקודי של המועמד לאשפוז לא עונה על ההגדרות של "סיעודי" או "תשוש נפש" הוא יופנה לגורמים רלוונטים למתן פתרונות אחרים.

  האם הבקשה לקבלת "קוד" לאשפוז סיעודי יכולה להידחות?

  כן. הבקשה יכולה להידחות במידה וועדת הסיווג של לשכת הבריאות מחליטה לאחר בדיקת המסמכים או בדיקה ישירה של המטופל כי הוא אינו מתאים לאשפוז סיעודי או כי הוא אינו תשוש נפש. דחייה של הבקשה יכולה להיות גם במקרה ובני המשפחה לא חותמים על מסמכי ההתחייבות לשאת בחלקם בעלויות האשפוז.

  כמה זמן לוקח התהליך עד קבלת ה"קוד"?

  משך הזמן של הטיפול בבקשה לקבלת "קוד" ממשרד הבריאות תלוי בקצב בו מועברים המסמכים הנוגעים למועמד לאשפוז, בשלבי התהליך השונים (קביעת סיווג המטופל, קביעת גובה ההשתתפות של בני המשפחה).

  האם יש מקרים בהם מתקיימת בחינה מחודשת של הסיווג?

  כן. משפחה של מועמד לאשפוז סיעודי יכולה להגיש בקשה מנומקת לדיון מחדש בהגדרת סיווגו. את הבקשה יש להעביר בכתב בצרוף מסמכים רפואיים עדכניים ונוספים (במידה ויש). משפחה שהגישה לוועדת הסיווג ערעור שנדחה יכולה לערער בפנייה בכתב לראש האגף לגריאטריה במשרד הבריאות. כמו כן, גם צוות לשכת הבריאות יכול ליזום דיון מחדש בסיווג במקרה של שינוי במצבו של המועמד (שיפור או החמרה).

  האם מעבר למוסד סיעודי מבטל את גמלת הסיעוד?

  כן. גמלת סיעוד ניתנת רק לאנשים שגרים בביתם או בדיור מוגן.

  איך מחושבת ההשתתפות של המטופל ובני משפחתו?

  סיוע משרד הבריאות במימון אשפוז סיעודי מותנה בהשתתפות עצמית של המועמד לאשפוז ושל בני משפחתו. גובה ההשתתפות נקבע בהתאם ליכולות הכלכליות של המועמדים ובני משפחתם. עם הפנייה הראשונה ללשכת הבריאות (לפני קביעת הסיווג של המועמד לאשפוז) ניתן לבקש סימולציה כללית לחישוב הסכום המשוער להשתתפות המומעד ומשפחתו (הסימולציה אינה מחייבת).

  לצורך חישוב ההשתתפות ילקחו בחשבון:

  • הכנסות ונכסים של המטופלים ובני זוגם: הכנסות שוטפות של כל אחד מהם, כולל הכנסות מנכסי מקרקעין שבבעלותם; נכסים כספיים (חסכונות) של המטופלים או של בני זוגם.
  • הכנסות שוטפות (לא חסכונות) של ילדיהם הבגירים של המטופלים.

  האם קופת החולים משתתפת במימון אשפוז סיעודי?

  לא. הסיוע במימון של אשפוז סיעודי הוא באחריות של משרד הבריאות (בהתאם לחוק בריאות ממלכתי).

  אפשר לאשפז אדם באשפוז סיעודי לפני חתימה על התחייבויות ועל הוראת קבע?

  ככלל נדרשת חתימה של כל בני המשפחה על כתבי ההתחייבות והוראות הקבע. במקרים חריגים ובהסתמך על שיקול דעתו של רופא המחוז/ הנפה ו/ או רופא גריאטר ניתן לבצע את האשפוז לפני החתימה על כל כתבי ההתחייבות והוראות הקבע. במקרה כזה תחויב המשפחה רטרואקטיבית ובמידה ולא תשתף פעולה ותשלים את החתימות היא תחויב במלוא עלות האשפוז.

  אפשר להקפיא "קוד"?

  מי שעבר את כל התהליך של קבלת ה"קוד" אך החליט שאינו מעוניין בסידור מוסדי יכול לחכות שלושה חודשים.

  אפשר לבחור מוסד אשפוז?

  למועמד לאשפוז ולבני משפחתו עומדת הזכות לבחור את מוסד האשפוז מתוך רשימה של מוסדות שמשרד הבריאות מאשר, וכתלות בכך שבמוסד המבוקש יש מקום פנוי.

   

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף משפטי ואין לראות בו ייעוץ משפטי.

   

  (תמונה להמחשה Unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן