יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  תלוש שכר לעובד זר

  האם עובד זר שמועסק ישירות (ללא חברת סיעוד) אמור לקבל תלוש שכר?

  עודכן לאחרונה:07/03/21

  על פי משרד הכלכלה- העיקרון הכללי הוא שהמעסיק חייב למסור לעובד בישראל תלוש שכר, לא יאוחר מהיום התשיעי של החודש שלאחר החודש שבעדו משולם השכר. ההוראות בנושא זה חלות גם לגבי העסקת עובד זר.

  תלוש השכר חייב לכלול את התשלום המלא ששולם לעובד בפועל- שכר יסוד, תוספות וכל תשלום נוסף אחר, כך שהסכום בתלוש, לאחר ניכויים, זהה לתשלום ששולם בפועל.

  בתלוש השכר חובה לציין את כל הפרטים הקבועים בחוק, כגון: פרטי העובד והמעסיק, הוותק של העובד, ימי חופשה וימי מחלה שנוצלו באותו חודש ואלו שנותרו לזכות העובד, השכר, התוספות לשכר וסכומים שנוכו מהשכר. הפרטים שאותם מחויבים לציין בתלוש השכר קבועים בחוק הגנת השכר.

  יחד עם זאת, כחריג לכלל, אין חובה למסור לעובד תלוש שכר במקרים הבאים:

  • המעסיק הוא יחיד, כלומר הוא אינו חברה או תאגיד אחר.
  • העובד מועסק אצל המעסיק, שלא במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק. לדוגמה– עובד זר המועסק בתחום הסיעוד על ידי המטופל.

  חשוב לציין בעניין זה שכדאי ורצוי שהמעסיק ימסור לעובד ויחזיק בידו מסמך הכולל פירוט של התשלומים ששולמו לעובד.

  תלוש שכר

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן