יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  אחוזי נכות לניצולי שואה

  העלאת אחוזי הנכות לניצולי שואה המקבלים קצבת בריאות מהרשות לזכויות ניצולי השואה

  עודכן לאחרונה:04/07/21

  הקצבה החודשית שמשלמת הרשות לזכויות ניצולי השואה כמו גם ההשלמה המשולמת על ידה למקבלי קרן סעיף 2, היא קצבת בריאות. התשלום הנו בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה, על מחלות שנגרמו עקב רדיפות הנאצים ומצב כלכלי. ככל שאחוזי הנכות גבוהים יותר, כך התשלום החודשי יהיה גבוה יותר.

  אחוזי הנכות נקבעים על-ידי ועדה רפואית, כאשר ניצול השואה רשאי לבקש כי הוועדה הרפואית תדון בבקשתו גם ללא נוכחותו. ניתן לערער על החלטת הוועדה לוועדה רפואית עליונה תוך 60 יום מקבלת החלטת הוועדה.

  את אחוזי הנכות ניתן להעלות על-ידי הגשת בקשה לדיון בהחמרה במצב רפואי במחלות שכבר הוכרו בעבר על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, או על-ידי הגשת בקשה להכרה במחלות נוספות שטרם הוכרו.

  חשוב לדעת:

  • הגדלת הקצבה משמעותית מ-38% נכות ומעלה, לכן, ככל שהמצב הרפואי של ניצול השואה מצדיק זאת, מומלץ לנסות ולהעלות את אחוזי הנכות.
  • להעלאת אחוזי נכות מעבר ל-50% ומעלה עשויה להיות השפעה ניכרת על גובה "השלמת ההכנסה" לניצולי שואה בעלי הכנסות נמוכות, שכן אז ניצול השואה עשוי לקבל תגמול מוגדל/תגמול מוגדל לפי הכנסה.

  הכרה בהחמרה במצב בריאותי

  במקרים בהם חלה החמרה במחלה שהוכרה לניצול השואה בעבר, מומלץ להגיש בקשה להחמרה במחלה. ניתן להגיש בקשה להחמרה במחלות המוכרות אחת לחצי שנה, אך במקרים חריגים תתקבל בקשה להחמרה קודם לכן אם נוצרו סיבות חדשות המצדיקות זאת.

  לגבי החמרה במחלה של תגובה נפשית ישנן מספר דרגות לגבי אחוזי הנכות על המצב הנפשי, במידה והניצול חש החמרה בנושא זה, מומלץ להגיש בקשה לדיון בהחמרה בצירוף מכתב מרופא המפרט החמרה זו. ככל שחלה החמרה גדולה יותר במצב הנפשי, כך יידרש תיעוד בנושא זה על ידי גורם מקצועי מתחום בריאות הנפש (פסיכיאטר, פסיכולוג וכדו').

  חשוב לדעת – ניתן להגיש בקשה להחמרה במצב הנפשי המוכר גם כתוצאה ממחלות נוספות אשר אין להן קשר לרדיפות אך משפיעות לרעה על המצב הנפשי (על פי תקנה 12).

  שימו לב – ככל שהמצב הרפואי מצדיק זאת, הרי שלניצולי שואה המוכרים ב-25% נכות בגין מצב נפשי, מומלץ להגיש בקשה להחמרה במצב הנפשי.

  הכרה במחלות נוספות

  "ועדת שני"  – ועדה מקצועית של רופאים  בנושא הכרה במחלות ניצולי שואה בדקה את הקשר הסיבתי בין מספר מחלות מהן סובלים ניצולי שואה לבין הרדיפות בשואה וקבעה כי בהתקיים תנאים מסוימים, מחלות אלו תחשבנה כנובעות מן הרדיפות, מבלי שניצול השואה יידרש להוכיח זאת באופן פרטי ועצמאי. ניתן לבקש הכרה במחלות אלו על פי הקריטריונים אשר נקבעו בדו"ח "ועדת שני", אך חשוב לשים לב כי לכל מחלה, מבין אלו שהוכרו, יש קריטריונים שונים להכרה, ובחלקן אף נעשית הבחנה בקריטריונים בין מי שהוגדר כמעגל ראשון – ניצולי שואה ששהו במחנות השמדה, מחנות ריכוז וגטאות, ניצולי שואה שעבדו בעבודות כפייה, שחיו בחיי סתר או בזהות בדויה, באזור שנכבש או סופח בידי גרמניה או ששהו במחנות עבודה בסיביר, לבין מי שמוגדר כמעגל שני – ברח, גורש, או חי תחת עוצר.

  רשימת המחלות המוכרות על-ידי ועדת שני בהתקיים תנאים מסוימים:

  1. אוסטאופורוזיס – ההכרה במחלת אוסטאופורוזיס נקבעת רק לפי תוצאות של בדיקת צפיפות עצם בדרגת חומרה של לפחות Tscore – 2.5 , או הצגת תיעוד רפואי לשבר אוסטאופורוטי מוכח. בקביעת אחוזי הנכות לחולי אוסטאופורוזיס מתייחסים למידת חומרתם של השברים ומבדילים בין ניצולי שואה מהמעגל הראשון לניצולים מהמעגל השני.
  2. שיטיון – מוכר אך ורק לניצולי שואה מהמעגל הראשון. בהגדרה זו נכללים גם חולים באלצהיימר, חולים בשיטיון מפרקינסון וחולים בשיטיון הנובע מפגיעת כלי דם במוח.

   מחלות עור – המחלות: פסוריאזיס, Atopic Dermatitis, Neurotic Excoriation, גרד קשה ללא סיבה מוכחת ודלקת עור סבוראית בצורה קשה לאורך שנים, מוכרות כמחלות הנובעות מהרדיפות. שימו לב: בניצולי שואה מהמעגל השני יוכר הקשר בין השואה והתפתחות מחלות עור רק באלו שיש להם נכות נפשית של לפחות 30 אחוז.

   סרטן – סרטן המעי הגס, סרטן החלחולת וסרטן הריאות, הוכרו כבעלי קשר סיבתי לרדיפות בהתקיים תנאים מסוימים.

   מחלות פרקים ועמוד שדרה – מחלות דלקתיות יוכרו רק בתנאי שפרצו לפני 1960. מחלות הנובעות מטראומה קשה לפרקים ו/או לעמוד השדרה, יוכרו רק לקבוצת המעגל הראשון.

  3. מחלת לב כלילית, סוכרת ויתר לחץ דם – ההכרה באחת ממחלות אלו מתבססת על הגיל בתקופת השואה, חומרת הרדיפה ומועד פריצת המחלה לראשונה. אצל מי שהוכר על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה כסובל מיתר לחץ דם הנובע מהרדיפות ובהתקיים תנאי מסוימים, ניתן להכיר במצבים של אירוע מוחי, אי ספיקת לב והפרעת קצב כסיבוכים מאוחרים של מחלה זו. בקביעת אחוזי הנכות למחלות אלו מבדילים בין קבוצת המעגל ראשון לקבוצת המעגל השני.

   חשוב לדעת:

  • ניתן לייחס מצב נפשי לרדיפות בשואה, לכן מומלץ למי שטרם הוכר בסעיף נפשי, להגיש בקשה להכרה בסעיף זה בצרוף מסמך מרופא המשפחה המעיד על אי שקט, עצבנות או נדודי שינה.
  • ניתן לבקש הכרה גם במחלות שלא הוכרו בדו"ח ועדת שני כקשורות לרדיפות בזמן השואה ובתנאי שיוכח קשר ישיר בין אותה מחלה לרדיפות.
  • לוועדה ישנה סמכות להוסיף אחוזי נכות בשל השפעת המצב הכללי, גיל וכדומה, על המחלות, ולכן, מומלץ לפרט גם מחלות שאינן קשורות לרדיפות ואת השפעתן. (תקנה 12)

  הטבות מיוחדות למקבלי קצבת בריאות חודשית מהאוצר

  • השתתפות בהוצאות למחלה מוכרת – השתתפות בהוצאות הנגרמות בשל הטיפול במחלה המוכרת כמו: תרופות שאינן בסל, טיפול נפשי, מכשירים וציוד רפואי, החזרי נסיעות לטיפולים הקשורים לנכויות על פי סוג ודרגת הנכות ועוד. 
  • הטבות בתחום הסיעוד
  • השתתפות בעלות טיפול סיעודי – במידה ונדרש סיוע בטיפול בניצול השואה עקב המחלה המוכרת, תהיה השתתפות בעלות הטיפול. במרבית המקרים סיוע זה ניתן במקרה של הכרה בשיטיון (דמנציה) (רק לניצולי שואה מהמעגל הראשון), לפי הפירוט הבא: השתתפות בהחזקת עובד זר – 1,000 ₪ בחודש, עובד ישראלי למי שמקבל שעות סיעוד מביטוח לאומי – 740בחודש וסיוע במימון אשפוז במוסד סיעודי/ מחלקה לתשושי נפש – 1,400 ₪ בחודש.

  • מוצרי ספיגה – השתתפות במימון מוצרי ספיגה בסך 180 ₪ בחודש.

   להרחבה על מכלול ההטבות בתחומים שונים, לחצו כאן

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי

  (תמונה להמחשה unsplash)

  ניצולי_שואה

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן