הכל על העסקת עובדים זרים

דברים חשובים שכדאי לדעת אם מתכוונים להעסיק עובדים זרים

נערך לאחרונה ב:25.03.2015
דירוג המאמר:

היתר להעסקת עובדים זרים ניתן בהתאם לתנאי הזכאות להלן ומבחן התלות שנקבעו ע"י המוסד לביטוח לאומי או ע"י אגף ההיתרים בסיעוד של רשות האוכלוסין וההגירה.

מי זכאי להעסיק עובדים זרים?

הערכת תלות חוק סיעוד עובד זר ללא חוק סיעוד זכויות משרד הביטחון  

 • היתרי העסקה לעובדים זרים לא ניתנים לאנשים השוהים במוסדות (בתי חולים, מחלקות סיעודיות/סיעודיות מורכבות ,מרכזי שיקום, בתי אבות וכו') מלבד קשיש השוהה במסגרת של דיור מוגן שלא ניתנים בה שירותי סיעוד ואנשים הנמצאים במסגרת של אשפוז יום. 

 • התנאי הבסיסי לשם קבלת היתר ההעסקה לעובדים זרים הוא שהאדם הגיע לגיל פרישה  (אלא אם כן מדובר בנכה המקבל קצבת שר"ם מהביטוח הלאומי, שאז הגיל איננו תנאי מגביל). על המבקש היתר להעסקת עובד זר לצבור לפחות 4.5 נקודות, במבחן תלות שבוצע במסגרת תביעה לקבלת גמלת סיעוד ("חוק סיעוד") מאת המוסד לביטוח לאומי . זקן שחי לבדו יכול לקבל אישור העסקה לעובד זר גם אם צבר 4 נקודות בלבד בתוספת ניקוד המתקבל בעקבות היותו בודד. גם מי שקיבל לפחות חצי נקודה על השגחה בתוספת ניקוד על בדידות זכאי לקבל היתר.
 • ישנן נסיבות חריגות בהם גם אם הזקן צבר "רק" בין 2.5 ל-4 נקודות בבדיקה הנ"ל, ניתן לבקש בכל זאת אישור העסקה לעובד זר. זאת במקרה שהזקן גר עם נכה נוסף במשפחה או שיש לזקן 3 ילדים לפחות שכולם מתחת לגיל 16. ניתן גם לבקש בקשה להיתר העסקה לעובד זר במקרה של חולה במחלה ממארת או מחלה קשה בעקבותיה דרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום.

 • אדם מגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה לעובד זר גם אם צבר 4 נקודות בלבד בבדיקת התלות מטעם הביטוח הלאומי / התמ"ת.

 • אפשרות נוספת עומדת בפני האדם העומד להשתחרר מבית החולים. אדם כזה נדרש להציג אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים המציינת את הצורך ברצף טיפולי וכן את תאריך השחרור המשוער. היתר לפי סעיף זה, יאפשר העסקת עובד זר הנמצא כבר בישראל בלבד ולא יהא ניתן להביא עובד זר מחו"ל על סמך אותו היתר. ההיתר ניתן לתקופה של 3 חודשים בלבד. לצורך הארכת ההיתר, יידרש המבקש לעמוד בנהלים הרגילים.

 • במקרים חריגים (מעבר לאלו שהוזכרו לעיל), אנשים אשר אינם עומדים בקריטריונים לעיל, יועברו לבדיקה של ועדה רפואית מייעצת, אשר תעיין במסמכים רפואיים ומסמכים אחרים שיצורפו לבקשה ותמליץ בפני רשות האוכלוסין וההגירה על הצורך בהעסקת עובד זר.

 • מאחר וההיתר מיועד לאנשים שזקוקים לטיפול והשגחה ברוב שעות היממה, לא ניתן להעסיק עובד זר באופן חלקי.

 • פרטים נוספים על הזכאות ניתן למצוא בקריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד 2014.

תהליך הגשת בקשה להעסקת עובדים זרים

 

את הבקשה לרישיון להעסקת עובדים זרים, יש להגיש לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. רצוי להיעזר בעובדת הסוציאלית מטעם חברת כוח אדם שיש לה רישיון להשמת עובדים זרים (חברה כזו נקראת לשכה פרטית)  שתספק לכם את העובד הזר בהמשך. הועדה המייעצת רשאית לבקש מהנזקק, להגיש תוצאות בדיקות רפואיות או חוות דעת רפואיות וסוציאליות נוספות, וכן כל מסמך רלוונטי אחר, לצורך הדיון בבקשה.

כאמור, אישור הבקשה תלוי בתוצאות מבחן התלות שעורך ביטוח לאומי. תוצאות מבחני התלות ימסרו ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי לרשות האוכלוסין וההגירה, ואין צורך לצרפן לטופסי הבקשה. וזאת בכפוף לחתימת מבקש ההיתר להעסקת עובדים זרים על כתב ויתור סודיות רפואית המצורף לטופסי הבקשה.

להורדת הטפסים - לחץ כאן

 זכאות לעובז זרהערכת תלותהליך מהיראינדקס אשל

תהליך הגשת הבקשה להעסקת עובדים זרים, עבור מי שאינו זכאי לגמלת סיעוד עקב הכנסות גבוהות

קשישים מגיל פרישה ומעלה, המבקשים להעסיק עובדים זרים, ולא נבחנו במבחן תלות של ביטוח לאומי מחמת גובה הכנסותיהם, יופנו באופן ישיר על ידי היחידה לביצוע מבחן תלות במסגרת הטיפול בבקשה לעובד זר. הליך זה כרוך בתשלום אגרת בקשה. קשיש, כאמור, יהא זכאי להיתר להעסיק עובד זר, אם הוא צבר במבחן זה את הניקוד הנדרש כמפורט לעיל.
היתרים להעסקת עובדים זרים שניתנו בעבר מטעם שירות התעסוקה או רשות האוכלוסין וההגירה, שלפיהם יש צורך בעזרה לצמיתות, וכן בקשות של קשישים מגיל 85 ומעלה, יוארכו ללא צורך בדיון נוסף כל עוד לא עברו למסגרת מוסדית כלשהי המספקת טיפול כחלק משירותיה לזקן.

איך מאתרים עובדים זרים?

עובדים זרים ניתן לאתר באמצעות:

 1. לשכות פרטיות בעלות רשיון והיתר מרשות האוכלוסין וההגירה להבאה, תיווך, ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד, מצ"ב רשימה.
 2. חברות סיעוד- אומנם לא עוסקות בהבאה והשמה של עובדים זרים, אך יכולות לקשר ללשכה פרטית עימה עובדים או קשורים.
 3. אם יש עובד/ת זר/ה שסיים/ה את עבודתו/ה אצל מעסיק כלשהו ועדיין יש לו/ה זכות חוקית להישאר בארץ ,או אם יש עובד/ת מוכר/ת בחו"ל ומעוניינים להביאו/ה, אזי יש לקשר עובד/ת זה/ו עם לשכה פרטית ,לא ניתן להעסיקו מבלי שיהיה רשום בלשכה.

תנאי העסקה וזכויות של העובדים הזרים

עובדים זרים זכאים למלוא התנאים הנהוגים בחוקי העבודה הישראלים. כל חוקי העבודה החלים על עובד שהינו אזרח ישראלי, תקפים גם לגבי העובדים הזרים.

למרות שרוב העובדים הזרים אינם מודעים לזכויותיהם בישראל, יש לתת לעובדים הזרים את הזכויות הסוציאליות, להן זכאי כל עובד. ורשויות האכיפה של החוק בישראל עלולות להעניש בחומרה מעסיקים שאינם עומדים בתנאי ההעסקה שיוצגו להלן. 

תשלומים שונים המגיעים לעובדים הזרים

ההוצאות הכרוכות בהעסקת עובד זר

שכר- על פי החוק, משכורת הבסיס לעובדים הזרים, היא לפי שכר המינימום בישראל. בכל מקרה, כדאי להתייעץ ולהשוות בין חברות שונות המספקות שירותי עובדים זרים, על מנת לבדוק מהו השכר לו זכאי העובד הזר. עם זאת יש לזכור שמספר שעות הזכאות לטיפול סיעודי שנקבעו במבחן התלות של הביטוח הלאומי, עומדים לזכותו של המעסיק עובד זר בצורה של השתתפות הביטוח הלאומי בשכרו של העובד. במקרה של ניצולי שואה, ישנה בד"כ גם השתתפות נוספת של קרן הרווחה לנפגעי השואה בשכרו של העובד הזר. יש לסכם עם העובד הזר מראש את מטבע תשלום המשכורת, כדי למנוע אי נעימויות בהמשך, הקשורות להפרשים בשערי המרה.  

למאמר המלא על הוצאות הכרוכות בהעסקת עובד זר לחץ כאן

חשוב לדעת כי על פי חוק, יש ניכויים מותרים משכר העובד הזר, לפרטים נוספים, לחצו כאן.

המרת שעות הסיעוד מגמלת חוק סיעוד- לתשלום שכרו של העובד הזר. כאמור,ניתן להמיר את שעות הסיעוד מגמלת חוק סיעוד, בהשתתפות בתשלום שכרו של העובד הזר. ניתן לעשות זאת באחת מהאופציות-

 • קבלת גמלת הסיעוד בכסף ישירות לחשבון הבנק של הזקן הסיעודי- מי שזכאי לגמלת סיעוד ומעסיק מטפל ל- 12 שעות ומעלה ל- 6 ימים, יכול לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ישירות לחשבון הבנק ללא תווך של חברה. יש צורך לעמוד בתנאים מסויימים. למאמר המלא על גמלת סיעוד בכסף ראה כאן.
 • קבלת התשלום באמצעות חברות הסיעוד שנותנות שירותי חוק סיעוד, לרשימת החברות המאושרות ע"י ביטוח לאומי ראה כאן. (לא תמיד חברת כוח האדם מוכרת גם כחברת סיעוד). במקרים כאלה על המשפחה המעסיקה להירשם גם אצל חברת סיעוד לצורך העברת הגמלה לתשלום לעובד.

למאמר המלא על גמלת סיעוד בשירותים או בכסף ראה כאן.

דמי הבראה- מגיעים לעובדים הזרים דמי הבראה בסך 5 ימים בשנה. ימי ההבראה עולים בהתאם לוותק בעבודה. מדי שנה מתפרסם גובה דמי ההבראה לאותה השנה. יש לציין, כי במידה והעובד לא השלים שנת עבודה, הוא לא זכאי לקבל דמי הבראה כלל.

תשלום ביטוח לאומי- יש לשלם עבור העובדים הזרים דמי ביטוח לאומי אשר מכסה מקרים של תאונות עבודה, הריון ועוד.  המשפחה המעסיקה חייבת בתשלום ביטוח לאומי עבור העובד הזר בגובה 2% משכרו. יש לפנות ישירות לביטוח לאומי ולהסדיר את העברת התשלום. מי שמקבל גמלת סיעוד ומעסיק עובד זר דרך חברת סיעוד, מקבל פטור מדיווח ומתשלום דמי הביטוח על תוספת השכר שמשלם לעובד הזר. זאת בתנאי שפתח תיק לעובד הזר בביטוח לאומי והחלק שלו בשכר לא עולה על 3000 ש"ח בחודש. אם השלמת השכר עולה על 3000 ש"ח המעסיק חייב לדווח ולשלם את הביטוח הלאומי על כל החלק שלו בשכר.

פנסיה- העובדים הזרים זכאים ככל עובד אחר בישראל להפרשה לקרן פנסיה לאחר תקופת עבודה מסוימת. הסכומים הנצברים בקרן הפנסיה יועברו לידיו של העובד הזר לאחר שיסיים את עבודתו אצל המעסיק. עד היום לא נקבע נוהל המאפשר פתיחת חשבון מיוחד לצורך הפנסיה ולכן יש לשמור כספים אלו עבור העובד הזר.

דמי כיס שבועיים- בנוסף למפורט לעיל, העובדים הזרים זכאים לדמי כיס שבועיים בסכום שיוגדר מראש.

פיצויי פיטורין - עובד זר אשר פוטר מעבודתו, זכאי לקבל פיצויי פיטורין בהתאם לחוק – שכר חודש עבור כל שנת עבודה. למאמר המלא על סיום עבודתו של עובד זר - לחץ כאן.

זכויות ותנאים סוציאליים של העובדים הזרים

חופשה שנתית - העובדים הזרים זכאים לקבל חופשה שנתית בת שבועיים מדי שנה על פי חוק. הזכאות לנצל את ימי החופשה הינה לאחר תום כל שנת עבודה אצל המעביד. אין אפשרות לפדות ימי חופשה בכסף כל עוד העובד הזר מועסק אצל הקשיש. ניתן לפדות ימי חופשה רק במידה ובמועד הפסקת העבודה אצל המעסיק נותרו לעובד הזר ימי חופשה לא מנוצלים.

ימי מחלה- חוק דמי מחלה מאפשר לעובד הזר לקבל תשלום ממעסיקו עבור ימים בהם הוא היה חולה. בהתאם לחוק, לכל עובד מגיע זכות של יום וחצי מחלה לחודש. עד למקסימום של 90 ימי מחלה. עבור יום המחלה הראשון לא יקבל העובד הזר דמי מחלה, אולם עבור ימי מחלה מיום שני ושלישי יקבל העובד הזר 50% משכרו הרגיל. מיום רביעי ואילך, יקבל העובד הזר 75% מהשכר הרגיל.

בנוסף לזכות בסיסית זו, קיימים חוקים אחדים העוסקים בדמי מחלה בגין מחלת ילד, מחלת הורה, מחלת בן זוג ובדיקות הקשורות בהריון של בן זוג. כל החוקים הללו מעניקים זכות להיעדרות, בהתאם לתנאים הקבועים בהם, והם על-חשבון מכסת ימי המחלה שצבר העובד הזר.

חופש בימי חג - עובדים זרים זכאים לקבל 9 ימי חופשה בשנה במועדי החג במדינתם. מן הסתם, לא נוכל לפרט כאן את ימי החג בכל ארצות המוצא מהן מגיעים העובדים הזרים לישראל. בכל מקרה מומלץ לסכם מראש ובכתב עם העובד הזר מהם ימי החג המזכים בחופשה על מנת למנוע חיכוכים ועימותים.
למאמר המלא על חופשות וחגים של עובדים זרים לחץ כאן.

ביטוח רפואי - יש לבטח את העובד הזר בכל תקופת שהותו בבית הזקן בביטוח רפואי מיוחד לעובדים זרים. האחריות לעריכת הביטוח הרפואי חלה על המעסיק (הקשיש או בני משפחתו) ולא על העובד הזר או על חברת הסיעוד. ביטוח רפואי לעובד זר חייב להיערך אצל מבטח בעל רישיון תקף וחייב לכלול סל שירותים מינימאלי שנקבע בצו עובדים זרים. יש לוודא כי למבטח איתו אתם מתקשרים על מנת לנפק ביטוח רפואי לעובד הזר, רישיון בתוקף מאת המפקח על הביטוח במשרד האוצר המאפשר לו להעניק ביטוח בריאות לעובדים זרים.

יום חופש שבועי- העובדים הזרים זכאים לקבל יום חופש שבועי בדרך כלל ביום ראשון או ביום שבת. העובד הזר לא חייב לעבוד בבית הקשיש ביום החופש השבועי ובמידה והוא עובד זכאי העובד הזר לקבל תמורה נוספת בגין עבודתו זו. יש להגדיר מראש את יום החופש השבועי של העובד הזר ושעת היציאה והחזרה ממנה.

תנאי מחיה - יש לספק לעובדים הזרים תנאי מחיה הוגנים – אוכל מתאים ומספק, פרטיות ומקום לינה בבית המטופל.

למאמר המפרט מהן ההוצאות הכרוכות בהעסקת עובד זר- לחץ כאן.

מה עושים כשהעובד הזר יוצא לחופשה?

היתר העסקת עובד זר נותן אשרת עבודה רק לעובד זר אחד ולכן ניתן להעסיק ביום החופשי או בחופשה של העובד, עובד/ת בעל אזרחות ישראלית. ניתן להיעזר בחברה שסיפקה את העובד, שבדרך כלל מחזיקה גם מאגר של עובדים ישראליים. אולם קיימת האפשרות שלא להמיר את השעות השבועיות המגיעות מביטוח לאומי למימון שוטף של העובד הזר ולהשתמש בהן בעת החופשה של העובד.

מה המחויבות של חברת כוח אדם בהבאת עובדים זרים?

כמטפלים הדבר הראשון שעליכם לבדוק הוא שלחברה המדוברת יש רישיון ליבוא עובדים זרים ע"פ תנאי החוק. מעבר לכך עליכם לבדוק במספר מקומות וחברות סיעוד עד כמה החברה דואגת להתאמת העובד הזר למטופל שלכם. בכלל זה כדאי לבדוק מספר גורמים:

 • בשלב הראשון עובד סוציאלי מטעם החברה צריך להגיע לבית הזקן ולהתרשם מקצועית מהצרכים ומהתנאים הקיימים, דבר שיסייע לו בהמשך להמליץ בפני המטופל על העובד/ת הזר/ה המתאים/מה לו. מומלץ לבקש מהעובד הסוציאלי לטפל גם בהגשת בקשות לקבלת רשיונות העסקה.

 • מומלץ לדרוש מהחברה אפשרות לבחור את העובד הזר מתוך מגוון רחב עד לשביעות רצונו של המטופל ומשפחתו, בהתאם למוצא, שפה, השכלה, רקע מקצועי ומשפחתי.

 • מומלץ  לדרוש קורות חיים של עובדים זרים אשר עברו מיון וראיון כבר בארצות מוצאם ואשר עמדו בכל תנאי הכניסה לישראל, לרבות בדיקות רפואיות,פסיכולוגיות ,ותעודת יושר.

 • מומלץ  לבדוק שהחברה מספקת לעובד הזר קורס בסיסי בעברית ובמנהגי הארץ. זאת בנוסף להשתלמות  הכוללת רקע תיאורטי, התנסות מעשית, עברית בסיסית והלכות כשרות.

 • אם העובד הזר כבר עבד בארץ אצל מעסיק קודם, מומלץ לבקש המלצות.

 • מומלץ  לבדוק כי מעבר להענקת שרותי סיעוד אישיים כגון: רחצה, עזרה בהליכה לשירותים וכן עזרה בטיפולי פיזיותרפיה ובריפוי בעיסוק, העובד הזר דואג לכל צרכי משק הבית מבישול וניקיון הבית ועד תיקונים פשוטים.

 • במקרים בהם הטיפול הוא מורכב במיוחד, אין ספק שלעובד זר בעל ניסיון יש יתרון רב שיהווה משקל חשוב לטובת העסקתו.

 • יש לבדוק כי מתקיימת בקרה על איכות השרות של העובד הזר לאורך כל תקופת החוזה בין המשפחה למטפל/ת. בכלל זה עובד סוציאלי של החברה המבקר את המטופל ואת בני ביתו בצורה סדירה לצורך הפעלת בקרה על איכות השרות לאורך כל תקופת החוזה בין המשפחה לעובד הזר.  

 • למאמר המלא המסכם את תפקיד החברה - לחץ כאן.  

לשאלות ספציפיות ניתן לפנות אל הפורום ו/או למומחים שלנו שישמחו לענות על שאלותיכם. בהצלחה!! 
למידע נוסף על נושא לשכות הפרטיות בנושא העסקת עובדים זרים לחצו כאן

 

אם לאחר קריאת המאמר אתם זקוקים למידע נוסף לחצו כאן
מעוניינים לקבל עדכונים בדיוור ממשפחה מטפלת לחצו כאן
האם המאמר עזר לך? עזר לא עזר הוסף תגובה למאמר
אהבת את המאמר? עכשיו תוכל להציג אותו ללא תשלום באתרך - לחץ כאן
כל שעליך לעשות הוא להטמיע את קוד המאמר מאתר 'משפחה מטפלת' באתרך.בכל בעיה טכנית ניתן לפנות באמצעות טופס זה. פרסום תכנים מאתר 'משפחה מטפלת' כפוף לתנאים אלה

למאמר זה התפרסמו 73 תגובות

73 .

שימוש במושג "דמי כיס" בחוזה אינו חוקי

עזרא 26/04/2015 15:59:50
72 .

תגובה לאנונימי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 02/04/2015 10:54:05
71 .

המשך

אנונמי 02/04/2015 08:35:25
70 .

המשך

אנונימי 27/03/2015 10:06:25
69 .

תגובה לאנונימי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 23/03/2015 16:43:40
68 .

שאלה

אנונימי 23/03/2015 14:28:55
67 .

תגובה לאנונימי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 19/03/2015 12:59:19
66 .

המשך

אנונימי 17/03/2015 08:38:15
65 .

עדכון

אנונימי 17/03/2015 08:36:33
64 .

תגובה לאנונימי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 16/03/2015 10:24:41
63 .

תגובה לאנונימי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 16/03/2015 10:19:03
62 .

המשך

אנונימי 15/03/2015 19:15:13
61 .

שאלה

אנונימי 15/03/2015 19:13:20
60 .

עושים כסף על גב העניים

חסוי 04/03/2015 13:25:55
59 .

תגובה לחסוי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 03/07/2014 15:00:00
58 .

עובדת זרה

חסוי 01/07/2014 22:44:12
57 .

תגובה לחסוי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 30/06/2014 14:28:24
56 .

עובדת זרה

חסוי 29/06/2014 23:47:08
55 .

תגובה לבן יצחק שאול

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 14/05/2014 15:00:12
54 .

הוצאות המחייה של העובד הזר.

בן יצחק שאול 08/05/2014 10:59:13
53 .

תגובה לחסוי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 27/03/2014 09:43:20
52 .

תודה רבה!

חסוי 25/03/2014 09:36:01
51 .

תגובה למיכל

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 03/09/2013 11:08:49
50 .

מס תאגיד

מיכל 28/08/2013 20:35:26
49 .

מס תאגיד

רוני 28/02/2013 13:12:18
48 .

עובדים זרים

חלי 26/11/2012 21:54:50
47 .

12/08/2012 22:21:30
46 .

עושק חברות הסיעוד

יעל אולמר 27/02/2012 15:55:09
45 .

עושק חברות הסיעוד

יעל אולמר 27/02/2012 15:55:04
44 .

תגובה לפרץ יעקוב

מיכל אברהם,עו"ס, 'רעות-משפה מטפלת' 22/01/2012 15:08:39
43 .

תד 575 בית שמש

פרץ יעקב 21/01/2012 09:03:56
42 .

תגובה ליהודה ישראל

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 08/01/2012 15:01:23
41 .

האם אפשר לייבא עובד זר באופן אישי

יהודה ישראל 08/01/2012 09:45:49
40 .

תגובה לאורי

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 20/11/2011 12:48:14
39 .

תגובה לאורי

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 20/11/2011 12:48:09
38 .

ועדת חריגים

אורי 17/11/2011 09:28:58
37 .

תגובה לאלה

מיכל אברהם,עו"ס "רעות-משפחה מטפלת" 14/11/2011 10:41:06
36 .

עובדת זרה שיוצאת לחופשה בחו"ל

אלה 09/11/2011 21:25:54
35 .

גילה

שמואל 02/10/2011 19:52:31
34 .

ירושלים גילה

שמואל 15/08/2011 14:33:47
33 .

ירושלים

שמעון 15/08/2011 14:21:26
32 .

לרחל

עדי 15/08/2011 10:41:03
31 .

תשלום חדשי על חשבון הזקן לתאגיד

רחל אמיר 11/08/2011 15:06:57
30 .

תגובה להלה

מיכל אברהם,עו"ס 11/08/2011 09:45:00
29 .

החלפת עובדת

הלה 10/08/2011 10:02:04
28 .

את כל כך צודקת.....ואני כל כך לא מבינה

רחל 31/07/2011 16:48:18
27 .

חובותיו של עובד הזר

דניאלה 24/07/2011 12:07:30
26 .

תשובה לרפי

ע 20/07/2011 18:23:09
25 .

החלפת חברת סיעוד

רפי 04/07/2011 09:10:39
24 .

לתמר מ-10

נתי 25/11/2010 15:14:46
23 .

תגובה לרותי

מיכל אברהם,עו"ס 27/09/2010 09:28:20
22 .

שעות עבודה לעובדת זרה

רותי 26/09/2010 23:21:49
21 .

נעמי גורין צודקת בכל מילה

בת עמי 12/09/2010 09:42:45
20 .

אורנית

אריה 27/08/2010 17:18:56
19 .

תגובה לחנה

מיכל אברהם,עו"ס 19/07/2010 10:33:17
18 .

כעת גזירות של הביטוח הלאומי

חנה 17/07/2010 15:22:03
17 .

כעת גזירות של הביטוח הלאומי

חנה 17/07/2010 15:21:58
16 .

החלפת עובדים זרים שיוצאים לחופשה

טניה סוחוי 13/07/2010 23:23:11
15 .

המאמר הוא טוב

נעמי גורין 30/05/2010 19:38:39
14 .

כל הכבוד לאתר משפחה מטפלת

דוד 29/04/2010 11:24:53
13 .

תשלום עבור דמי חג

הילה סילבי פריש 27/04/2010 07:59:01
12 .

רשימה מצוינת-יש מה ללמוד שלא נדע...

פרץ 03/04/2010 16:07:50
11 .

תמר את לא צודקת

מעסיקה לעובדת זרה מקסימה 26/03/2010 14:33:04
10 .

הערות לאור נסיונות באיתור עובד זר מתאים

תמר 15/03/2010 23:10:19
9 .

מאמר מאיר עיניים

עדנה 09/01/2010 19:03:35
8 .

מהי התשובה לתגובה מס.1?

מרים 13/12/2009 14:13:11
7 .

תגובה לשיר

מיכל אברהם,עו"ס 08/12/2009 11:45:15
6 .

מה לגבי חופש מחלה

שיר 08/12/2009 08:39:09
5 .

אין פרופורציה

שי 02/11/2009 16:16:05
4 .

הילה 11/10/2009 22:50:40
3 .

ירושלים

שמואל 04/10/2009 12:28:48
2 .

ניצול ימי חופשה

דורון שגיא 19/07/2009 16:09:11
1 .

פירוט תשלום לעובד הזר מעבר לדמי הבראה

לבנה 17/07/2009 16:42:50
האתר נבנה ע"י טלרום פתרונות מחשוב
ייזום, ניהול, הפקה וקידום ע"י לבב

© "רעות - משפחה מטפלת" כל הזכויות שמורות ל: עמותת רעות- שרות נשים סוציאלי (ע"ר) ועמותת אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל (ע"ר) "© "משפחה מטפלת" הוא אתר אינפורמטיבי בלבד. כל המידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי, משפטי, כלכלי, צרכני, פיננסי או אחר והכול לפי העניין וכל שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. הגלישה כפופה לתנאי שימוש.

ביטוח לאומי, עובד זר, עובדים זרים , דיור מוגן, חוק סיעוד, בית אבות, בתי אבות,  מרכז מידע רעות אשליפוי כוח, ביטוח בריאות, גיל הזהב, טיפול בזקן, קצבאות ביטוח לאומי, גמלת סיעוד, טפסים ביטוח לאומי, שיקום, פצעי לחץ, צוואה, דיור מוגן דתי לאומי, דואגים להורים

יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  

בכל שאלה הנוגעת בטיפול בזקן ניתן להתייעץ עם מומחה באתר, מידי יום, בין השעות 15:00-09:00. לקבלת ייעוץ לאחר שעות הפעילות ובטלפון
ניתן לפנות למרכז המידע לחץ כאן