מהן ההוצאות הכרוכות בהעסקת עובד זר

עובד זר-כמה מקבל? וכמה זה עולה לאדם ולמשפחתו?

נערך לאחרונה ב:02.04.2015
דירוג המאמר:

העסקת עובד זר כרוכה בהרבה הוצאות מלבד שכרו של העובד. במסגרת תהליך הוצאת הרישיון והבאת העובד הזר מחו"ל יש צורך בתשלומי אגרה לגופים ממשלתיים, עמלות לחברות כוח אדם, הוצאות עבור ביטוחים ותנאים סוציאליים. במאמר מרוכזים התשלומים הכרוכים בהעסקת עובד זר החל מהליך הוצאת הרישיון לעובד זר ועד להוצאות בתקופת העסקה וסיום העסקה. הסכומים הנקובים משתנים מזמן לזמן.

 

הוצאות הכרוכות בתהליך הוצאת רישיון העסקת עובד זר

 • אגרה למשרד  הפנים רשות ההגירה והאוכלוסין- 310 ש"ח, בהליך הוצאת הרישיון ובעת חידוש היתר העסקה (מעודכן ל- 1/2014).
 • אגרה למשרד הפנים- 180 ש"ח, תשלום למשרד הפנים בכניסת העובד לארץ.
 • עמלה לחברת כוח אדם על תיווך והבאת עובד זר- על פי חוק רשאיות הלשכות הפרטיות (חברות כוח האדם) לגבות מהמשפחה המעסיקה תשלום  עבור תיווך והבאת העובד הזר. החוק מגביל את גובה העמלה ל-2000 ש"ח. חשוב לדעת שרוב החברות כוללות בתשלום העמלה אחריות לשנה כך שהחברה אחראית להביא עובד זר אחר במידה והעובד עזב או פוטר במהלך השנה הראשונה.

לערכת טפסים ותשלומים להוצאת רישיון לעובד זר - לחץ כאן

לרשימת לשכות פרטיות (חברות כוח אדם)  בעלות רישיון והיתר להבאה לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד בלבד (עו"ז)- לחץ כאן 

תשלומים בזמן העסקת העובד הזר

 • ביטוח רפואי- באחריות המשפחה המעסיקה לרכוש עבור העובד הזר ביטוח רפואי על מנת לדאוג לצרכיו הרפואיים. ניתן לערוך סקר שוק בין הצעות הביטוחים הקיימים או להיעזר בחברת כוח אדם ברכישת ביטוח רפואי דרכה. עלות רוב פוליסות הביטוח הרפואי היא  1.8$ליום בממוצע.
 • ביטוח לאומי- המשפחה המעסיקה חייבת בתשלום ביטוח לאומי עבור העובד הזר בגובה 2% משכרו. יש לפנות ישירות לביטוח לאומי ולהסדיר את העברת התשלום. במידה והמטופל המעסיק זכאי לגמלת חוק סיעוד, הוא ישלם ביטוח לאומי עבור העובד רק על סכום ההשתתפות שלו בתשלום שכרו של העובד.

 • עדכון- מינואר 2014 מי שמקבל גמלת סיעוד ומעסיק עובד זר דרך לשכה פרטית, מקבל פטור מדיווח ומתשלום דמי הביטוח על תוספת השכר שמשלם לעובד הזר. זאת בתנאי שפתח תיק לעובד הזר בביטוח לאומי והחלק שלו בשכר לא עולה על 3000 ש"ח בחודש. אם השלמת השכר עולה על 3000 ש"ח המעסיק חייב לדווח ולשלם את הביטוח הלאומי על כל החלק שלו בשכר.

 • דמי התקשרות- תשלום חודשי לחברת כוח אדם, חברות כוח אדם גובות מהמשפחות המעסיקות דמי התקשרות חודשיים עבור שירותי ליווי, מעקב וסיוע בפתרון בעיות עם העובד הזר. גובה דמי התקשרות הוא עד 70 ש"ח בחודש. חשוב לדעת שבנוסף לרישום העובד, במסגרת ההתקשרות, חברות כוח אדם מחויבות במתן שירותי ליווי ופיקוח של עובד סוציאלי למשפחות המעסיקות ולעובדים.

הרכב השכר של העובד הזר

שכרו של העובד הזר צמוד לגובה שכר המינימום הקבוע במשק כיום 4650 ש"ח ברוטו לפי הזכותון לעובד זר המתפרסם על ידי משרד הכלכלה. זוהי פעימה ראשונה מתוך שלוש הצפויות להתרחש עד 2017. כאשר לבסוף, השכר יגיע ל- 5000 ש"ח.

עובד זר חדש (הכוונה לחדש בארץ) משתכר פחות מעובד זר ותיק הדורש בדרך כלל שכר גבוה יותר. 

ניכויים משכר העובד (הניכוי משכר הברוטו)
משכר העובד ניתן לנכות את השתתפות העובד בהוצאות עבור מגורים, הוצאות נלוות (כמו- מים, חשמל, גז, ארנונה), ביטוח רפואי, מפרעות שונות.

הזכותון לעובד הזר מדגיש כי תקרת הניכוי החודשי המותר בגין ביטוח רפואי, מגורים הולמים, הוצאות נלוות, וחוב למעסיק, הינה עד 25% משכרו של העובד, ואין מעביד רשאי לנכות מעבר לכך וכן כאשר חישוב כל הניכויים המותרים מגיע לפחות מ- 25% , אין המעסיק רשאי לנכות את מלוא ה-25%. 

למאמר המלא על הניכויים משכר העובד הזר, לחצו כאן.

שימו לב שעל אף העלאת שכר המינימום באפריל 2015 ל- 4650 ש"ח, במידה והעובדת משתכרת מ- 3600 ש"ח ומעלה נטו, השכר שמקבלת עדיין במסגרת החוק. זאת משום שמשכר הברוטו- 4650 ש"ח ניתן לנכות עד 25% (כפי שפורט למעלה).

חשוב לציין כי דמי הכיס השבועיים שמשלמים לעובד (בגובה 100 ש"ח), בכל שבוע לקראת היציאה ליום החופשי שלו, גם אם הוא לא יוצא ליום חופשי, הנם חלק משכר הברוטו של העובד.

תוספות לשכר העובד (התוספת לשכר הברוטו)

 • דמי הבראה- בשנה הראשונה העובד זכאי ל 5 ימי הבראה כפול 378 ש"ח (מעודכן לספטמבר 2014, לא עודכן מאז) לכל יום הבראה, בשנה שניה-שלישית דמי הבראה הם עבור 6 ימי הבראה. ימי ההבראה עולים בהתאם לוותק. עובד שלא עבד שנה שלמה לא זכאי לדמי הבראה.
 • פנסיה- העובדים הזרים זכאים ככל עובד אחר בישראל להפרשה לקרן פנסיה לאחר תקופת עבודה מסוימת. הסכומים הנצברים בקרן הפנסיה יועברו לידיו של העובד הזר לאחר שיסיים את עבודתו אצל המעסיק. עד היום לא נקבע נוהל המאפשר פתיחת חשבון מיוחד לצורך הפנסיה ולכן יש לשמור כספים אלו עבור העובד הזר.
 • תשלום עבור עבודה בימי חג/יום חופש שבועי- עובדים זרים זכאים ליום חופש שבועי (36 שעות חופש רצופות) ול9 ימי חג לפי דתם ולבחירתם. עלות עבודה ביום חופש שבועי או ביום חג הוא 279 ש"ח עבור כל יום.
 • פדיון ימי חופשה שנתית- עובד זר זכאי ל 14 ימי חופשה שנתית בשנה. שווי יום חופש לצורך פדיון הוא 186 ש"ח.

על חופשות וחגים של העובדים הזרים ראה כאן.

* רצוי תמיד לנהל רישום מסודר של תשלומים לעובד ולהחתים את העובד בכל פעם שהוא מקבל כסף מהמעסיק.

תשלום לעובד זר באמצעות גמלת חוק סיעוד

ניתן להמיר את שעות גמלת חוק סיעוד לתשלום עבור עובד זר לפי הפירוט הבא:

 • מי שזכאי לגמלת סיעוד ומעסיק מטפל ל- 12 שעות ומעלה ל- 6 ימים, יכול לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ישירות לחשבון הבנק ללא תווך של חברה. יש צורך לעמוד בתנאים מסויימים. לפרטים נוספים ניתן ללחוץ כאן.
 • התשלום מועבר למשפחה דרך חברות הסיעוד נותנות שירותי חוק סיעוד, לרשימת החברות המאושרות ע"י ביטוח לאומי ראה כאן. (לא תמיד חברת כוח האדם מוכרת גם כחברת סיעוד). במקרים כאלה על המשפחה המעסיקה להירשם גם אצל חברת סיעוד לצורך העברת הגמלה לתשלום לעובד.

* חשוב לציין שאדם שזכאי לרישיון להעסקת עובד זר ולא מעסיק עובד זר, זכאי לגמלת חוק סיעוד גבוהה יותר:150% גמלה- במקרה זה יהיה שווה ל-19 שעות סיעוד ובמקרה של הכנסות גבוהות  9.5 שעות, ו 168% גמלה במקרה זה יהיה שווה ל 22 שעות סיעוד ו-11 שעות לבעלי הכנסות גבוהות.

סיום עבודת עובד זר

פיצויי פיטורין - עובד זר אשר פוטר מעבודתו, זכאי לקבל פיצויי פיטורין בהתאם לחוק – שכר עבודה של חודש עבור כל שנת עבודה. חשוב מאוד לנהל רישום מסודר של העברת תשלומים לעובד הזר ורצוי להחתים את העובד עם סיום עבודתו על כך ששולם לו כל מה שמגיע לו ואין למשפחה המעסיקה חובות כלפיו. למאמר המלא על תהליך סיום עבודתו של עובד זר - לחץ כאן 

לחוברת זכויות העובד הזר, לחצו כאן

אם לאחר קריאת המאמר אתם זקוקים למידע נוסף לחצו כאן
מעוניינים לקבל עדכונים בדיוור ממשפחה מטפלת לחצו כאן
האם המאמר עזר לך? עזר לא עזר הוסף תגובה למאמר
אהבת את המאמר? עכשיו תוכל להציג אותו ללא תשלום באתרך - לחץ כאן
כל שעליך לעשות הוא להטמיע את קוד המאמר מאתר 'משפחה מטפלת' באתרך.בכל בעיה טכנית ניתן לפנות באמצעות טופס זה. פרסום תכנים מאתר 'משפחה מטפלת' כפוף לתנאים אלה

למאמר זה התפרסמו 225 תגובות

225 .

התיעצות

נחמן 29/11/2015 00:35:51
224 .

דליה 21/10/2015 22:23:51
223 .

תגובה לשירה

בלה ילמה - עו"ס רעות - משפחה מטפלת 07/09/2015 12:15:36
222 .

עזרא 04/09/2015 15:57:31
221 .

האם משלמים דמי ביטוח לאומי על ימי חופשה בתשלום?

שירה 19/08/2015 21:42:15
220 .

ביטוח סיעודי

דבורה 18/08/2015 08:41:27
219 .

מנוחה יומית

dafi 12/07/2015 14:29:50
218 .

דמי כיס

טניה 09/07/2015 18:53:51
217 .

דמי כיס

טניה 09/07/2015 18:53:46
216 .

דמי כיס

טניה 09/07/2015 18:53:41
215 .

עובדים זרים משכורת

רחל רפאלי 11/06/2015 22:25:38
214 .

תגובה לשושי

בלה ילמה -עוס רעות - משפחה מטפלת 09/06/2015 12:18:09
213 .

העסקת עובד זר

שושי 08/06/2015 17:39:13
212 .

דמי כיס הם מפרעה .לא מתנה

עזרא 31/05/2015 15:43:58
211 .

תגובה לרונית

בלה ילמה -עוס רעות - משפחה מטפלת 25/05/2015 11:51:47
210 .

דמי כיס

רונית ברק 21/05/2015 21:46:39
209 .

תגובה למרסל

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 13/05/2015 15:30:58
208 .

הבהרה

עדה 13/05/2015 11:17:07
207 .

עובדת זרה שאלה

מרסל 10/05/2015 18:22:55
206 .

עליזה 06/05/2015 11:44:37
205 .

באר שבע

בר און עליזה 06/05/2015 11:40:42
204 .

הוצאות מזון וכלכלה ישירה של מטפלת סיעוד זרה

אמנון 05/05/2015 18:18:47
203 .

הוצאות מזון וכלכלה ישירה של מטפלת סיעוד זרה

אמנון 05/05/2015 18:18:42
202 .

עובד 12 שעות

ילנה 04/05/2015 02:39:03
201 .

דמי כיס הם מיקדמה בלשון החוק,ויש לקזז בסוף החודש מהשכר

עזרא 26/04/2015 22:19:40
200 .

משה 22/04/2015 07:57:29
199 .

תגובה ליעל

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 16/04/2015 11:07:35
198 .

תגובה למרים

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 16/04/2015 11:03:57
197 .

הוצאות כלכלה

מרים 16/04/2015 00:57:04
196 .

מרים 16/04/2015 00:55:04
195 .

תגובה לאריאלה

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 13/04/2015 14:19:09
194 .

סוף לתרמית המונח "דמי כיס"

עזרא 08/04/2015 17:42:04
193 .

סוף לתרמית המונח "דמי כיס"

עזרא 08/04/2015 17:41:59
192 .

הצמדה לשכר מינימום?

אריאלה 04/04/2015 09:19:53
191 .

ביאור לדברי יפעת ליולי ותוספת

אבי 01/04/2015 11:51:23
190 .

תגובה ליולי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 31/03/2015 12:50:11
189 .

תגובה לשלומית

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 31/03/2015 12:47:07
188 .

תגובה לחיים

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 31/03/2015 10:36:51
187 .

עמלת השמה

בועז 29/03/2015 19:00:54
186 .

בהמשך לשאלתי

חיים 28/03/2015 13:12:41
185 .

לא הבנתי אותך בכלל, האם יש לשלם כל שבוע 100 ש"ח אלו או לא ?????

יולי 26/03/2015 15:00:00
184 .

תגובה לחיים בהמשך לתגובה הקודמת

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 26/03/2015 14:49:36
183 .

התפטרות העובד הזר

שולמית נקש 26/03/2015 11:46:36
182 .

תגובה לחיים

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 26/03/2015 09:55:34
181 .

סדר בעניין "דמי כיס" של עו"ז

אבי 26/03/2015 00:16:42
180 .

שעות שבת

חיים 25/03/2015 21:33:49
179 .

תגובה להילה

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 04/03/2015 12:26:41
178 .

עובדת זרה בהריון

הילה 26/02/2015 11:35:31
177 .

עובדת זרה בהריון

הילה 26/02/2015 11:35:27
176 .

שכר עו"ז המטפל בשני ההורים

חיים 19/02/2015 15:37:13
175 .

תגובה לשני

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 15/02/2015 10:49:13
174 .

הוצאות כלכלה

יעל 15/02/2015 06:49:41
173 .

ניכויי חובה - מיסים

יוסי 13/02/2015 20:27:32
172 .

דמי כיס תקין סעיף 171

שני 24/01/2015 22:05:26
171 .

דמי כיס

שני 24/01/2015 21:58:22
170 .

תגובה לדני

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 08/01/2015 10:43:05
169 .

תגובה לרון

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 08/01/2015 10:34:00
168 .

פטור מתשלום ביט"ל לעו"ז

דני 08/01/2015 09:38:28
167 .

מהו גובה התשלום מחברת הסיעוד ?

רון 05/01/2015 14:28:16
166 .

תגובה למרים

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 04/01/2015 11:09:38
165 .

זכויות עובד זר בעת אשפוז המטופל

מרים פ 30/12/2014 23:20:32
164 .

תגובה לאלה

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 30/12/2014 15:54:51
163 .

זכויות סוציאליות של עו"ז

אלה 29/12/2014 22:20:35
162 .

זכויות סוציאליות של עו"ז

אלה 29/12/2014 22:01:14
161 .

תגובה ליעל

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 29/12/2014 13:26:00
160 .

תגובה לניקי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 29/12/2014 09:59:25
159 .

תשלום שכר לעובד זר בימי חג שלו

ניקי 28/12/2014 15:53:27
158 .

לפטר עובדת ללא הודעה מוקדמת

יעל 24/12/2014 18:03:23
157 .

תגובה לדגנית

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 22/12/2014 11:14:52
156 .

העלאת שכר לעובד זר

דגנית 15/12/2014 10:46:29
155 .

תגובה למלכה

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 04/12/2014 13:29:16
154 .

גבעת ברנר

מלכה הלוי 03/12/2014 08:15:21
153 .

גבעת ברנר

מלכה הלוי 03/12/2014 08:01:25
152 .

תגובה ללאונרד

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 01/12/2014 15:11:14
151 .

דמי מזון

לאונרד 24/11/2014 16:48:43
150 .

תשובה למלי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 16/11/2014 14:07:36
149 .

תשלומים

מלי 03/11/2014 16:15:30
148 .

תגובה לשרגא

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 27/10/2014 15:40:47
147 .

דמי השמה

שרגא שתיל 20/10/2014 18:39:14
146 .

תגובה ליהודית

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 14/10/2014 13:28:07
145 .

תשלום פיצויים

יהודית 12/10/2014 09:38:46
144 .

השתתפות המשפחה בעלויות המטפל

שירי 11/10/2014 14:25:07
143 .

תגובה לאביבי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 17/09/2014 10:07:39
142 .

מה עדיף - גמלת סיעוד או גמלה בכסף?

אביבי 16/09/2014 01:34:36
141 .

תגובה לרות

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 03/09/2014 10:09:12
140 .

תגובה לגדי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 03/09/2014 09:58:03
139 .

חוק סיעודי

רות אברהם 28/08/2014 08:08:04
138 .

חברת כח אדם

גדי 23/08/2014 19:13:38
137 .

תגובה לגלית

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 17/08/2014 11:29:56
136 .

שעות עבודה של עובד זר

גלית 16/08/2014 13:26:44
135 .

שעות עבודה של עובד זר

גלית 16/08/2014 13:26:25
134 .

doruroyal@yahoo.com

FLORIN 05/08/2014 07:09:03
133 .

תגובה לדורית

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 16/06/2014 10:55:15
132 .

שאלה בנוגע לדמי חופשה והבראה

דורית 16/06/2014 09:12:44
131 .

תגובה לדורית

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 25/05/2014 13:34:55
130 .

זכותון לעובד זר מעודכן יותר

דורית 22/05/2014 13:52:45
129 .

תגובה לאתי צפון

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 20/05/2014 13:50:46
128 .

אני ממתינה להיתר

אתי צפון 19/05/2014 22:07:23
127 .

תגובה למאיר

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 08/05/2014 13:00:16
126 .

החזר דמי תווך

מאיר 07/05/2014 14:19:56
125 .

תגובה לחנה

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 29/04/2014 14:28:48
124 .

ביטוח לאומי ופנסיה - האם כוללים שבתות ותשלומי מקדמה שבועיים ?

חנה 22/04/2014 21:03:16
123 .

דרישות וזכויות המטפלת

רותי 21/04/2014 13:14:32
122 .

תגובה לארז

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 08/04/2014 08:01:39
121 .

ביטוח לאומי

ארז 07/04/2014 13:17:53
120 .

תגובה לחליל

יפעת קרלמן- עו"ס רעות- משפחה מטפלת 17/03/2014 08:51:38
119 .

דמי חופש

חליל 15/03/2014 18:06:00
118 .

תגובה לריטה

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 06/03/2014 08:37:29
117 .

תגובה ליהונתן

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 06/03/2014 08:22:38
116 .

כתובת משרד הפנים חיפה

יהונתן 04/03/2014 21:38:43
115 .

כתובת משרד הפנים חיפה

יהונתן 04/03/2014 21:38:34
114 .

הוצאות אישיות של העובדת

ריטה 27/02/2014 21:25:06
113 .

הוצאות אישיות של העובדת

ריטה 27/02/2014 21:24:48
112 .

תגובה לרות

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 27/02/2014 11:58:26
111 .

תגובה לחנה

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 27/02/2014 09:28:49
110 .

ביטוח רפואי לעובד זר

רות 21/02/2014 17:47:54
109 .

למה חייבים לרשום בחברת סיעוד אם..

חנה 21/02/2014 17:45:00
108 .

העסקה ע"ז שלא דרך חברה

מאיר 18/02/2014 23:08:09
107 .

העסקה ע"ז שלא דרך חברה

מאיר 18/02/2014 23:07:45
106 .

תגובה לשלומי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 13/02/2014 14:59:54
105 .

תגובה לליאור

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 13/02/2014 14:22:47
104 .

כמה שוות שעות הסיעוד בתחשיב השכר של העובד?

שלומי 11/02/2014 16:59:02
103 .

תגובה ליוסי להב

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 10/02/2014 10:14:18
102 .

jlahav@iai.co.il

יוסי להב 04/02/2014 08:06:40
101 .

תגובה לרמי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 03/02/2014 14:19:15
100 .

האם תשלום דמי טיפול שנתיים לחברת כח אדם הינו עפ"י חוק או שאין חובה חוקית לשלמו

שאלה לעו"ס יפעת 03/02/2014 11:05:41
99 .

בבקשה עזרה

ליאור 02/02/2014 20:00:54
98 .

תגובה לשושי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 26/01/2014 14:47:43
97 .

הפרשה לפיצויים

שושי 23/01/2014 10:25:19
96 .

תגובה לדנה

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 06/01/2014 13:47:20
95 .

תשלום לחברה

דנה 03/01/2014 19:03:19
94 .

תגובה לרוני

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 25/11/2013 12:59:00
93 .

תגובה לשוקי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 24/11/2013 10:30:11
92 .

תשלום עמלה לחברת כ"א

רוני 23/11/2013 16:19:28
91 .

תשלום עמלה לחברת כ"א

רוני 23/11/2013 16:19:22
90 .

ר"ח אברהם הלל 14 רמלה

שוקי כאדר 21/11/2013 19:31:01
89 .

תגובה לשרון

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 19/11/2013 12:06:45
88 .

עבודת חלקית של מטפל סיעודי זר

שרון 17/11/2013 13:29:33
87 .

עבודת חלקית של מטפל סיעודי זר

שרון 17/11/2013 13:29:25
86 .

תגובה לישראל

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 30/10/2013 09:59:15
85 .

חופשות של עובד זר

ישראל 29/10/2013 21:27:23
84 .

תשובה לאילן

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 07/10/2013 11:49:05
83 .

שכר מינימום לעובד הזר?

אילן 06/10/2013 10:55:24
82 .

חלוקת התשלומים הסוציאליים בין חברת הסיעוד והמעביד

אילן 05/10/2013 23:08:31
81 .

תגובה לרועי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 03/10/2013 10:41:03
80 .

תגובה לשאול

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 30/09/2013 08:36:39
79 .

משרדי ההשמה אשמים

רועי 29/09/2013 21:12:26
78 .

רישום תשלומים לעובד זר

שאול 28/09/2013 08:20:51
77 .

תשובה ל- 67

שוקי 08/09/2013 14:09:49
76 .

תגובה לעופר

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 02/09/2013 10:55:13
75 .

תשלום לעובד זר

עפר 01/09/2013 12:33:08
74 .

תשלום לעובדת זרה

עפר 01/09/2013 11:49:31
73 .

מדוע כל מטפלת רשאית לדרוש כרצונה

הרץ 29/07/2013 23:53:53
72 .

תגובה לאיריס

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 29/07/2013 14:19:27
71 .

הסכם בכתב

איריס 27/07/2013 13:41:06
70 .

תשובות לשאלות

אוה 25/07/2013 12:49:17
69 .

תגובה לארז

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 23/07/2013 16:00:24
68 .

תגובה ל -42

יצחק 19/07/2013 11:15:34
67 .

האם יש גוף התנדבותי שמיצג את המטופלים

ארז 17/07/2013 12:22:07
66 .

תגובה לארז

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 09/07/2013 16:25:40
65 .

פיטורי מטפלת

ארז 07/07/2013 11:26:53
64 .

תשובה ליוסי

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 16/06/2013 10:18:16
63 .

תשובה ל33

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 16/06/2013 10:15:39
62 .

אני מבקש תגובה ל 33 תודה

יוסי 12/06/2013 10:40:31
61 .

למה אין תגובה לשאלה הזו היא מאד חשובה

יוסי 12/06/2013 10:38:24
60 .

תשלומים לעובדת זרה

יוסי 12/06/2013 08:55:06
59 .

תשלום דמי השמה....

מיכל 05/06/2013 19:02:05
58 .

תגובה למיכל

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 05/06/2013 15:37:36
57 .

תשלום דמי השמה 2,000 ש"ח

מיכל 05/06/2013 13:50:10
56 .

תגובה לאיה

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 19/05/2013 13:23:24
55 .

ניכויים עבור מגורים ונלוות

איה 17/05/2013 14:24:47
54 .

ניכויים עבור מגורים ונלוות

איה 17/05/2013 14:24:37
53 .

תגובה לרות

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 19/03/2013 10:02:36
52 .

פנסיה של עובד זר???

ruth stein 12/03/2013 16:03:24
51 .

תגובה לאיריס

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 11/03/2013 11:51:07
50 .

מדרג תשלום דמי הבראה

איריס 10/03/2013 15:08:34
49 .

תגובה ללי

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 30/12/2012 13:33:59
48 .

העסקת עו"ז- הוצאה מוכרת?

לי- עו"ס 30/12/2012 11:24:10
47 .

תגובה לליאורה

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 24/12/2012 09:05:55
46 .

תובל

ליאורה וולודרסקי 23/12/2012 13:39:23
45 .

תשובה לאביב

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 12/11/2012 13:37:38
44 .

שאלה

אביב 09/11/2012 10:35:26
43 .

תגובה לנכדה

מיכל אברהם, עו"ס רעות משפחה מטפלת 08/11/2012 20:36:40
42 .

מי עוזר למשפחות לבדוק את דרישת הפיצויים מקו לעובד

נכדה 07/11/2012 12:27:55
41 .

תגובה ליוכי

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 11/10/2012 14:58:58
40 .

תשלומים

יוכי 11/10/2012 09:29:59
39 .

תשלומים

יוכי 11/10/2012 09:29:52
38 .

האם לשלה לחברה את כל הסכום בשתי תשלומים

לאה 03/07/2012 13:17:41
37 .

האם לשלה לחברה את כל הסכום בשתי תשלומים

לאה 03/07/2012 13:17:36
36 .

על פי איזה סכום מחשבים את דמי הביטוח הלאומי?

נטע 21/04/2012 10:28:39
35 .

על פי איזה סכום מחשבים את דמי הביטוח הלאומי?

נטע 21/04/2012 10:28:32
34 .

דמי הכיס מתווספים ל 3100 שח?

דדי 22/03/2012 15:47:54
33 .

דמי הכיס מתווספים ל 3100 שח?

דדי 22/03/2012 15:47:47
32 .

הארכתי את הויזה והיא עזבה

עפרה 18/03/2012 13:12:48
31 .

זכויות עובד זר בעת אשפוז המטופל

רינה 08/03/2012 07:12:41
30 .

תגובה לעמי

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 20/02/2012 07:51:16
29 .

זכויות

עמי 16/02/2012 13:17:06
28 .

זכויות

עמי 16/02/2012 13:16:59
27 .

קהילת ונציה 10 תא

רחל פז 05/02/2012 16:05:39
26 .

תשלום לחברת סיעוד

אריק 13/01/2012 10:55:28
25 .

ziva_h@yahoo.co.il

זיוה 08/11/2011 18:49:00
24 .

תגובה לכוכבה זקן

מיכל אברהם,עו"ס "רעות-משפחה מטפלת" 20/09/2011 09:12:35
23 .

חופשה ארוכה

כוכבה זקן 19/09/2011 14:39:52
22 .

חידוש ויזה

לירדנה 13/08/2011 15:15:52
21 .

שכר מינימום

ירדנה 11/08/2011 09:58:37
20 .

חברות כוח אדם

כהן ירדנה 11/08/2011 09:56:43
19 .

חברות כח אדם

זימרה 02/08/2011 06:03:14
18 .

חברות כח אדם

זימרה 02/08/2011 06:03:09
17 .

תגובה לאינה

מיכל אברהם,עו"ס 31/07/2011 08:55:08
16 .

כמה היום 7/2011 שכר של עובד זר

אינה קריות 30/07/2011 14:56:01
15 .

כמה היום 7/2011 שכר של עובד זר

אינה קריות 30/07/2011 14:55:56
14 .

ראשון לציון

מאיר 26/05/2011 00:05:06
13 .

ראשון לציון

דוד 15/05/2011 10:39:55
12 .

משכורתו של עובד זר כוללת עפ"י חוק את דמי הכיס השבועיים הניתנים לו

לדייק בחוק ולא לנצל את המשפחות 09/05/2011 00:57:53
11 .

סוחטים אותנו מכל צד

עטרה 19/04/2011 23:00:23
10 .

תגובה לאהרון מיבנאל

מיכל אברהם, עו"ס 27/02/2011 10:28:38
9 .

יבנאל ת.ד 194 מיקוד 15225

אהרון עבדי 26/02/2011 14:37:43
8 .

תשלום שכר לעובד זר

דליה עמר 19/10/2010 13:26:26
7 .

תגובה למזליקה ולעו"ס

מיכל אברהם,עו"ס 16/09/2010 14:29:31
6 .

לא הבנתי - מדובר על 200 או 70 ש"ח לחודש?

מזליקה 16/09/2010 13:03:33
5 .

לא עולה 200 ש"ח

מישהי שעבדה בחברות סיעוד בתור עו"ס 14/09/2010 16:12:59
4 .

לא עולה 200 ש"ח

מישהי שעבדה בחברות סיעוד בתור עו"ס 14/09/2010 16:12:53
3 .

תשלום שנתי לחברת ההשמה

מלי 10/09/2010 15:36:44
2 .

יש הגיון

יובל 28/08/2010 07:10:59
1 .

70 ש"ח לחודש לחברת כח האדם

רינה 04/08/2010 17:47:30
האתר נבנה ע"י טלרום פתרונות מחשוב
ייזום, ניהול, הפקה וקידום ע"י לבב

© "רעות - משפחה מטפלת" כל הזכויות שמורות ל: עמותת רעות- שרות נשים סוציאלי (ע"ר) ועמותת אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל (ע"ר) "© "משפחה מטפלת" הוא אתר אינפורמטיבי בלבד. כל המידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי, משפטי, כלכלי, צרכני, פיננסי או אחר והכול לפי העניין וכל שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. הגלישה כפופה לתנאי שימוש.

ביטוח לאומי, עובד זר, עובדים זרים , דיור מוגן, חוק סיעוד, בית אבות, בתי אבות,  מרכז מידע רעות אשליפוי כוח, ביטוח בריאות, גיל הזהב, טיפול בזקן, קצבאות ביטוח לאומי, גמלת סיעוד, טפסים ביטוח לאומי, שיקום, פצעי לחץ, צוואה, דיור מוגן דתי לאומי, דואגים להורים

יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  

X
בכל שאלה הנוגעת בטיפול בזקן ניתן להתייעץ עם מומחה באתר, מידי יום, בין השעות 15:00-09:00. לקבלת ייעוץ לאחר שעות הפעילות ובטלפון
ניתן לפנות למרכז המידע לחץ כאן