ביטוח לאומי- חוק סיעוד (גמלת סיעוד) , מה זה?

במסגרת חוק סיעוד של ביטוח לאומי יינתנו לזכאים  שירותי סיעוד בעזרה בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית

נערך לאחרונה ב:07.05.2015
דירוג המאמר:

מי זכאי לגמלת סיעוד (חוק סיעוד) של ביטוח לאומי?

תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה, התלויים בעזרת הזולת בפעולות היום יום או זקוקים להשגחה, זכאים לגמלת סיעוד (חוק סיעוד) של ביטוח לאומי.

מבחן ההכנסות לצורך קבלת גמלת סיעוד שירותים מיוחדים אינדקס תביעה לגמלת סיעוד  

תנאי הזכאות לגמלת סיעוד (חוק סיעוד) של ביטוח לאומי

 • מגורים בקהילה - הגמלה מיועדת רק לקשישים הגרים בבית או בדיור מוגן (לא במוסד).
 • מבחן הכנסות - הזכות לגמלה ושיעור הגמלה מותנים במבחן הכנסות. מעל תקרת הכנסות הנקבעת ע"י ביטוח לאומי תוענק רק מחצית הגמלה, או לא תינתן כלל. כמו כן, מתחשבים בקביעת גובה הגמלה גם בהכנסות בן/בת הזוג (חוק סיעוד של ביטוח לאומי אינו מיועד רק למעוטי יכולת).
 • הקשיש אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי או קצבת עזרה לזולת ממשרד הביטחון.
 • הקשיש נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בעשיית פעולות היום-יום.

במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד של ביטוח לאומי לתקופה זמנית. הזכאות נקבעת לפי מבחן תלות על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי (אח/ות, פיזיותרפיסט/ית) בביקור בבית הקשיש.

מזל טוב הגעת לגיל 90

אם מלאו לך 90 שנה, באפשרותך לבחור בביצוע הערכה תפקודית על ידי רופא מומחה בגריאטריה* במקום מבחן תלות. אם בחרת להיבדק על ידי הרופא הגריאטר, על הרופא הגריאטר למלא את נספח ג' בטופס תביעת גמלת חוק סיעוד, ולצרף תדפיס מידע רפואי מהרופא המטפל.

* על פי החוק יוכל לערוך הערכה זו רופא גריאטר המועסק ב: 'מוסד רפואי ציבורי' שבבעלות הממשלה, קופת חולים או רשות מקומית, או תאגיד שהוא מוסד ציבורי.

הערה: מי שנבדק כבר במבחן תלות של אחות מטעם המוסד לביטוח לאומי יוכל להגיש הערכה תפקודית של רופא גריאטר רק אם חלפו 6 חודשים ממועד ביצוע ההערכה הקודמת.

זכויות לבעלי תעודת עיוור בסיעוד

קשיש שעונה על הגדרת ביטוח לאומי כקשיש בודד (למשל- גר לבד, עם בן זוג שזכאי לגמלת סיעוד, עם ילד נכה) ויש לו תעודת עיוור או מכתב מרופא המעיד על כך שהוא עיוור מקבל אוטומטית גמלת סיעוד בשיעור 9.75 ללא הערכת תלות (צריך להגיש תביעה לגמלת סיעוד). מי שאינו עונה על הגדרת בודד ויש לו תעודת עיוור ייבדק ויקבל בהתאם לניקוד שיצבור.

לקריאת חוזר ביטוח לאומי, לחצו כאן

סיעוד קצר מועד מביטוח לאומי

אנשים הזקוקים לעזרה מיידית למועד קצר (9.75 שעות בשבוע, עד 60 יום) רשאים לבקש "סיעוד קצר מועד" מביטוח לאומי,   בדרך כלל לאחר אשפוז בבית חולים רגיל ולא שיקומי, לאחר אשפוז כתוצאה משבר של יד או רגל או  דלקת ריאות עם חום גבוה. מגישים את טופס הבקשה הרגיל לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי. יש צורך בהערכה רפואית מקצועית של רופא המצורפת לטופס הבקשה, ועל פי המלצה זו תקבע פקידת התביעות בביטוח הלאומי אם יהיה זה מסלול קצר מועד. את הטופס ניתן להגיש באמצעות עו"ס ביה"ח. הזכאות לביטוח גמלת סיעוד קצר מועד של ביטוח לאומי היא מיידית עם ההגעה הביתה.

אישור 14 יום להמשך הגמלה במהלך אשפוז

בעבר כאשר קשיש שהיה זכאי לגמלת חוק סיעוד אושפז בבית החולים, הגמלה הייתה מופסקת ומתחדשת רק בעת שחרורו.  אך תיקון לחוק הביטוח הלאומי משנת 1995, קובע כי קשיש המאושפז בבית חולים, (פרט לבית חולים סיעודי, שיקומי, או פסיכיאטרי) יהיה זכאי לגמלת סיעוד במשך 14 הימים הראשונים של האשפוז. במידה והחולה היה מאושפז יותר מ- 14 יום, הגמלה נפסקת בתום השבועיים הראשונים, אך מתחדשת לאחר האשפוז.

שעורי גמלת סיעוד של ביטוח לאומי

הגמלה נקבעת על פי ניקוד שנקבע במבחן התלות של ביטוח לאומי.

91%  גמלה – 9.75 שעות שבועיות למי שנמצא תלוי בזולת ברוב פעולות היום יום, וכן למי שנמצא זקוק להשגחה.  

150% גמלה - 16 שעות שבועיות למי שנמצא תלוי במידה רבה מאד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום, ברוב שעות היממה.

168% גמלה-18 שעות שבועיות למי שתלוי לחלוטין בזולת,באופן מקסימאלי, וכן זקוק להשגחה מתמדת.

תוספת שעות לזכאים לגמלת סיעוד המעסיקים מטפל ישראלי
המוסד לביטוח לאומי נותן תוספת של שעות טיפול לזכאים לגמלת סיעוד ברמות התלות הגבוהות המעסיקים מטפל ישראלי ושאינם מעסיקים כלל מהגר עבודה (עובד זר), או לבעלי היתר להעסקת עובד זר שהוקפא, בהתאם לפירוט הבא:

 • מי שתלויים במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, ומקבלים כיום 16 שעות טיפול בשבוע יקבלו תוספת של 3 שעות טיפול בשבוע.
 •  מי שתלויים במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, ומקבלים כיום 8 שעות טיפול בשבוע (בגלל הכנסות גבוהות) -  יקבלו תוספת של 1.5 שעות טיפול בשבוע.
 • מי שתלויים לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה או הזקוקים להשגחה מתמדת, ומקבלים כיום 18 שעות טיפול בשבוע יקבלו תוספת של 4 שעות טיפול בשבוע.
 • מי שתלויים לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה או הזקוקים להשגחה מתמדת, ומקבלים כיום או 9 שעות טיפול בשבוע (בגלל הכנסות גבוהות) -  יקבלו תוספת של 2 שעות טיפול בשבוע.

הביטוח הלאומי מעביר את המידע על תוספת השעות לארגונים הנותנים את שירותי הסיעוד, ואין צורך להגיש בקשה לקבלת התוספת.

מהי גמלת סיעוד בכסף?

אדם הזכאי לגמלת סיעוד ומעסיק מטפלת לפחות 12 שעות ביממה ל- 6 ימים, יכול לבחור לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ישירות אל חשבון הבנק שלו, ללא תיווך חברת סיעוד. מי שרוצה יכול להמשיך ולהעסיק את המטפלת ביחד עם חברת הסיעוד. כדי לקבל את גמלת הסיעוד בכסף, יש מספר תנאים שצריך לעמוד בהם- המטפלים חייבים להיות מעל גיל 18, והם אינם יכולים להיות קרובי משפחה, המטפלת חייבת להיות מועסקת בשכר, בחוזה כתוב, למעסיק חייב להיות היתר להעסקת עובדת זרה והעובדת חייבת להיות בעלת אישור שהייה על פי חוק.

ניתן גם לשלב גמלה בכסף עם שירותים אחרים מסל השירותים, כגון- שירותי כביסה, לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה, מרכז יום. השווי הכספי של השירות שיבחר יקוזז מהתשלום שיועבר למשפחה.

למאמר המלא על גמלת סיעוד בכסף לחץ כאן.

איך לתבוע גמלת סיעוד מביטוח לאומי?

כדי לקבל גמלת סיעוד של ביטוח לאומי יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד ולמסור אותו לפקיד התביעות בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.  המתקשה במילוי טופס התביעה  יוכל לקבל עזרה מפקיד התביעות של הביטוח הלאומי או מעובדי שרות הייעוץ לקשיש בסניף הביטוח הלאומי או באמצעות פניה לחברת סיעוד. בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא המטפל ולצרף אישורים על הכנסות.
בטופס הפניה כדאי לבקש לתאם את ביקור המעריך עם מישהו מבני המשפחה.

לצפייה בסרטון הדרכה למילוי טופס תביעה לגמלת סיעוד לחץ כאן. הסרטון הופק על ידי המוסד לביטוח לאומי.

ביקור המעריך בבית הקשיש

הערכת תלות- מה בודקים וכיצד להתכונן

רצוי מאוד שבעת ביקור המעריך בבית הקשיש תהיה נוכח אתה או בן משפחה אחר המעודכן במצבו של הקשיש.
חשוב לדרוש מהמעריך שבא לבקר, תעודת עובד של ביטוח לאומי.

חשוב שתדע שגמלת סיעוד של ביטוח לאומי ניתנת לקשיש על פי מצב תפקודו במשימות היומיום ולא על פי מצב בריאותו, לכן חשוב להדגיש את הקשיים שהקשיש מתמודד איתם יום יום.

החוק מגדיר את זכאות הקשיש לגמלת חוק סיעוד של ביטוח לאומי לפי מידת עצמאותו רק בביתו ולא בחוץ, לכן קשיי ניידות מחוץ לבית אינם רלוונטיים. מבחן התלות בודק את יכולת הקשיש להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית, או האם הקשיש נמצא זקוק להשגחה בבית  למען בטיחותו (בשל  ירידה בזיכרון  או מצב פסיכו-גריאטרי כאשר הוא מסכן את עצמו או את הסביבה).

עדכון אוקטובר 2014- לאחר וועדה מיוחדת של הביטוח הלאומי הוחלט לערוך שינוי מהותי בהערכת התלות.

לאור מסקנות הוועדה, הוחלט על שינוי הגישה ומעבר מתהליך של בדיקה כוללת וזהה לכל הזקנים המגישים תביעה לגמלת סיעוד, לבדיקה המותאמת למצבו של כל זקן. במסגרת הזאת, לא בכל  מקרה תידרש הדגמה, יהיו מקרים בהם ההערכה תסתיים לאחר ראיון. לדוגמה במקרה של אדם סיעודי המרותק לכסא גלגלים או למיטה,המדווח כי הוא תלוי לחלוטין בתפקוד שלו באדם אחר, בנוסף יש מידע רפואי שמעיד על כך, והמעריך שמגיע מביטוח לאומי מתרשם אף הוא , הבדיקה תסתיים ללא צורך בהדגמה, אלא לאחר ראיון בלבד.

על פי הגישה החדשה הדגמה תתבצע רק במקרים בהם לא ניתן להגיע למסקנה על מידת התלות של האדם מתצפית עקיפה בפעולה אחרת. למשל- אדם שמחזיק ומציג את התרופות שלו לא יצטרך להדגים רחצת ידיים עם סבון.

החמרה

אם לא אושרה לקשיש הגמלה המרבית של חוק סיעוד של ביטוח לאומי וחלה הידרדרות במצבו תוכל לפנות לביטוח הלאומי ולבקש בדיקה מחודשת בשל החמרה בצירוף האישורים המתאימים  המעידים על החמרה בתפקודו.

הגשת ערעור על החלטת הביטוח הלאומי

ניתן לערער על החלטת הביטוח הלאומי בדבר הזכאות לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי ושיעורה אפילו כמה פעמים. קיימות מספר דרכים לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי. למאמר המלא על הדרכים להגשת ערעור - לחץ כאן.

אילו שירותים יינתנו לזכאים לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי?

להלן סל השירותים שמתוכו ייבחרו השירותים לזכאי לגמלת סיעוד של ביטוח לאומי, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם.

 • עזרה של מטפלת- בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית), בניהול משק הבית והשגחה על הקשיש.תוכל להמיר את מכסת השעות בתשלום עבור עובד זר המועסק ברישיון לטיפול בקשיש.

  שעת עבודה של מטפלת = שעת סיעוד שבועית.

 • מרכז יום לקשישים : אפשר לבקר במרכז יום עד חמישה ימים בשבוע ואפשר גם לחלק את מכסת השעות שאושרה במסגרת הגמלה לשעות טיפול בבית+ ימי ביקור במרכז.
  השירותים שניתן לקבל במרכז: רחצה, השגחה, תעסוקה, ארוחות חמות, בילוי וחברה וכן הסעה למרכז יום וחזרה.

         יום שהות במרכז יום שוות ערך לשעות סיעוד שבועיות כדלקמן:

         לזכאים ל- 9.75 שעות סיעוד  שבועיות:  2 שעות סיעוד שבועיות = יום שהות במרכז יום

         לזכאים ל-  16 ול 18 שעות סיעוד שבועיות:  2.75 שעות סיעוד שבועיות  = יום שהות במרכז יום

         בנוסף על כך, יש תשלום סמלי עבור כל יום בגין ארוחות , השתתפות בהסעות ועוד.

 • אספקה של  מוצרי ספיגה,  כגון חיתולים, סופגנים, סדיניות וכו'.  המוצרים מותאמים לקשיש על פי צרכיו ומובאים לביתו אחת לחודש. ניתן להזמין את המוצרים ישירות מחברות אליהן מפנה ביטוח לאומי. לפרטים נוספים, לחצו כאן.

 • שרותי כביסה: הכביסה נלקחת מבית הקשיש ומוחזרת אליו נקייה. כמות של עד 5 ק"ג נחשבת ליחידת כביסה אחת. לבדיקת שווי שירותי הכביסה כנגד שעות סיעוד, ניתן לפנות לעו"ס בלשכה לשירותים חברתיים באיזור המגורים. בדרך כלל יחידת כביסה שוות ערך ל- 1.25 שעות שבועיות.

 • לחצן מצוקה: המשדר מאפשר לקשיש במקרה של מצוקה להתקשר למוקד בלחיצת כפתור 24 שעות ביממה.המוקד מזמין עבור המנוי את השירותים (רופא, אמבולנס , מכבי אש, .תיקונים  וכו'). התשלום מתבצע ישירות לבעל המקצוע. התשלום לאמבולנס כמקובל בקופ"ח. לבדיקת שווי לחצן המצוקה כנגד שעות סיעוד ניתן לפנות לעו"ס בלשכה לשירותים חברתיים באזור המגורים. בדרך כלל שווה ערך ל1/4 שעת סיעוד שבועית.

העובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית קובעת בתיאום עם הקשיש ובני משפחתו באלו שירותים הם מעוניינים להשתמש. כלומר, תכנית הטיפולים של הקשיש נקבעת בהסכמה משותפת.  כמו כן, היא המקשרת בין הקשיש ובני משפחתו לבין ספקי השירותים הללו.

שרות טרום סיעוד

שרות זה מאפשר לקבל מטפלת הביתה, מהיום למחר, עד  שתאושר העזרה מהביטוח הלאומי. שרות זה ניתן לתקופה מוגבלת  בהתאם לשיקולים מקצועיים. השרות ניתן ללא תשלום על חשבון חברת הסיעוד. חברת הסיעוד גם מסייעת בהגשת הבקשה לביטוח הלאומי.                              

אם לאחר קריאת המאמר אתם זקוקים למידע נוסף לחצו כאן
מעוניינים לקבל עדכונים בדיוור ממשפחה מטפלת לחצו כאן
האם המאמר עזר לך? עזר לא עזר הוסף תגובה למאמר
אהבת את המאמר? עכשיו תוכל להציג אותו ללא תשלום באתרך - לחץ כאן
כל שעליך לעשות הוא להטמיע את קוד המאמר מאתר 'משפחה מטפלת' באתרך.בכל בעיה טכנית ניתן לפנות באמצעות טופס זה. פרסום תכנים מאתר 'משפחה מטפלת' כפוף לתנאים אלה

למאמר זה התפרסמו 192 תגובות

192 .

תגובה לטובה

בלה ילמה - עו"ס רעות - משפחה מטפלת 02/09/2015 10:40:36
191 .

תגובה לגוד

בלה ילמה - עו"ס רעות - משפחה מטפלת 02/09/2015 10:18:54
190 .

כל כמה זמן באים לביקור בית

גוד 18/08/2015 16:17:45
189 .

אישפוז

טובה 03/05/2015 13:27:07
188 .

גמלת סיעוד שאינה ממומשת במלאה

כרמלה 27/04/2015 11:22:11
187 .

מטפלת קרובת משפחה

רונה 16/04/2015 15:43:31
186 .

תגובה לבני

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 26/03/2015 14:54:54
185 .

חברת סיעוד -גמלת סיעוד להעסקת עובד זר

בני 25/03/2015 17:41:43
184 .

תגובה לרותי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 25/03/2015 12:06:04
183 .

אירוע מוחי -טרום סעעוד מהיום למחר

רותי 23/03/2015 19:40:40
182 .

תגובה לליאור

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 16/03/2015 10:10:17
181 .

האם ניתן להעביר את הקצבה לבית סיעודי שלא

ליאור 05/03/2015 09:47:33
180 .

תגובה לשמי

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 22/02/2015 12:57:10
179 .

תעודת עיוור

שמי 11/02/2015 18:57:24
178 .

תגובה לחנה

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 29/01/2015 09:46:49
177 .

כיצד משפיע נכס על קבלת גמלה?

חנה הרשקוביץ 28/01/2015 19:39:20
176 .

כיצד משפיע נכס על קבלת גמלה?

חנה הרשקוביץ 28/01/2015 19:39:15
175 .

כיצד משפיע נכס על קבלת גמלה?

חנה הרשקוביץ 28/01/2015 19:39:10
174 .

תגובה לאלון

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 18/01/2015 14:23:42
173 .

זכאות לגימלת סיעוד לאחר מעבר למוסד

אלון 17/01/2015 11:43:50
172 .

תגובה למיכל

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 16/11/2014 12:40:29
171 .

הגדלת שעות בסיעודי בשל החמרה

מיכל 12/11/2014 14:57:36
170 .

תגובה לאביב

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 27/03/2014 09:54:39
169 .

גמלת סיעוד כשבן הזוג מסוגל לטפל

אביב 26/03/2014 02:24:08
168 .

תגובה לטל

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 04/03/2014 11:29:52
167 .

גמלא ועזרה בבית לאלמנה בת 85

טל 28/12/2013 13:54:03
166 .

מידע חסר

רותי 03/09/2013 14:44:07
165 .

תגובה לסבינה

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 15/07/2013 09:02:13
164 .

תגובה לדורית

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 10/07/2013 16:05:22
163 .

תגובה להדר

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 10/07/2013 16:00:43
162 .

תגובה לרחלי מבית שמש (151)

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 10/07/2013 15:26:38
161 .

תשובה לפרופסור דב לנדאו

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 03/07/2013 14:52:19
160 .

חולה סטומה ונפרוסטום

פרופ' דב לנדאו 03/07/2013 10:46:36
159 .

חולה סטומה ונפרוסטום

פרופ' דב לנדאו 03/07/2013 10:46:36
158 .

חולה סטומה ונפרוסטום

פרופ' דב לנדאו 03/07/2013 10:46:35
157 .

חולה סטומה ונפרוסטום

פרופ' דב לנדאו 03/07/2013 10:46:30
156 .

גמלת שעות סיעוד

הדר 16/05/2013 14:47:54
155 .

ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי

Dorit 25/04/2013 03:50:45
154 .

תגובה לעליזה

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 23/04/2013 11:32:56
153 .

עובד זר

עליזה 23/04/2013 11:08:00
152 .

הערכה תפקודית על ידי רופא גריאטר בבית

סבינה ניסימוב 24/02/2013 13:20:11
151 .

בית שמש

רחלי 11/02/2013 15:46:29
150 .

בית שמש

רחלי 11/02/2013 15:46:22
149 .

תגובה לתמר

רותי הופמן,מרכז מיחדע רעות-אשל 31/01/2013 16:09:21
148 .

סיעוד קצר מועד

תמר 30/01/2013 08:27:05
147 .

תגובה לאבי

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 28/12/2012 09:29:57
146 .

אבודים בסבך הבירוקרטיה.

אבי ישי 27/12/2012 10:49:43
145 .

בידוח לאומי עצוב

משה 02/12/2012 15:34:30
144 .

בידוח לאומי עצוב

משה 02/12/2012 15:34:25
143 .

תגובה לדיין שושנה

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 26/11/2012 13:44:05
142 .

דוד נוי 14א

דיין שושנה 24/11/2012 20:54:51
141 .

דוד נוי 14א

דיין שושנה 24/11/2012 20:54:45
140 .

תגובה ליהודית

מיכל אברהם, עו"ס רעות משפחה מטפלת 31/10/2012 10:19:29
139 .

דילמה

יהודית 30/10/2012 15:57:18
138 .

תגובה לניסים שואב

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 23/10/2012 13:37:56
137 .

צרכים רבים

שואב נסים 22/10/2012 18:54:26
136 .

תגובה לישראל

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 16/10/2012 19:07:07
135 .

מבחן הכנסה חוק סיעוד

ישראל 16/10/2012 13:04:37
134 .

תגובה לאילה

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 11/10/2012 15:14:53
133 .

מוצרי ספיגה

אילה 11/10/2012 11:52:44
132 .

תגובה לליאת

מיכל אברהם, עו"ס רעות משפחה מטפלת 10/10/2012 11:32:14
131 .

קיצבה לאמא שלי

ליאת 09/10/2012 13:06:28
130 .

תגובה לנעמי

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 30/09/2012 09:09:06
129 .

תגובה לדינה

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 30/09/2012 09:07:28
128 .

קיצוץ במכסת שעות שבועיות מ- 22 שעות ל- 18 שעות

נעמי 29/09/2012 21:59:01
127 .

ברצוני להעביר את אמא שלי לחברת סיעוד

דינה 28/09/2012 22:46:46
126 .

ברצוני להעביר את אמא שלי לחברת סיעוד

דינה 28/09/2012 22:46:38
125 .

גמלת סיעוד

שושי 22/09/2012 10:02:02
124 .

תשובה להדסה

טלי קדמון-שטרן מנהלת מרכז מידע' רעות-אשל' 26/08/2012 11:29:38
123 .

גמלת סיעוד לשני בני הזוג

הדסה 24/08/2012 05:44:02
122 .

גמלת סיעוד לשני בני הזוג

הדסה 24/08/2012 05:43:57
121 .

תגובה לסיגל / גמלת סיעוד

טלי שטרן קדמון, מנהלת מרכז מידע רעות אשל 14/08/2012 22:11:52
120 .

גמלת סיעוד

סיגל 14/08/2012 14:51:04
119 .

גמלת סיעוד

סיגל 14/08/2012 14:50:59
118 .

תגובה לרבקה- גמלת סיעוד

טלי שטרן קדמון, מנהת מרכז מידע רעות-אשל 06/08/2012 09:54:54
117 .

גימלת סיעוד

רבקה מימון 04/08/2012 13:47:48
116 .

תגובה ל

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 03/07/2012 21:31:15
115 .

תגובה ליעקוב

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 03/07/2012 21:29:45
114 .

יש חשיבות ללאום?

ל 30/06/2012 21:15:38
113 .

מוסד שיקומי

יעקב 29/06/2012 17:05:50
112 .

מוסד שיקומי

יעקב 29/06/2012 17:05:45
111 .

תגובה לשלמה שם טוב

מיכל אברהם,עו"ס רעות משפחה מטפלת 16/05/2012 13:44:40
110 .

פרטים חסרים

שם-טוב שלמה 14/05/2012 19:41:33
109 .

תגובה לאור

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 04/12/2011 12:17:52
108 .

דיור

אור 03/12/2011 09:06:51
107 .

תגובה לעידית

רחל 20/11/2011 12:45:26
106 .

תגובה לעידית

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 16/11/2011 13:03:57
105 .

תגובה

עידית 15/11/2011 18:10:39
104 .

תגובה לחנה

מיכל אברהם,עו"ס "רעות-משפחה מטפלת" 10/10/2011 14:02:40
103 .

hanaelias@walla.com

אליאס חנה 09/10/2011 20:50:07
102 .

תגובה לאיריס

מיכל אברהם, עו"ס "רעות -משפחה מטפלת" 18/09/2011 15:25:20
101 .

תגובה לכרמלה מיכה

מיכל אברהם,עו"ס "רעות-משפחה מטפלת" 18/09/2011 15:21:39
100 .

תגובה לרחל

מיכל אברהם, עו"ס "רעות-משפחה מטפלת" 18/09/2011 15:12:34
99 .

תגובה למוטי+

מיכל אברהם,עו"ס "רעות-משפחה מטפלת" 18/09/2011 15:07:25
98 .

סיוע לאימי הקרובה לגיל 80

רחל 18/09/2011 13:23:25
97 .

אבא בן 73

איריס 17/09/2011 17:05:43
96 .

קשיש בן 83

כרמלה מיכה 16/09/2011 11:45:42
95 .

קשיש בן 83

כרמלה מיכה 16/09/2011 11:45:37
94 .

גמלה לחברי קיבוץ

עידית ארז 15/09/2011 20:12:49
93 .

מבחן הכנסה לזכאי חוק סיעוד

מוטי+ 06/09/2011 23:03:47
92 .

תגובה ליואב

מיכל אברהם,עו"ס 19/07/2011 10:40:24
91 .

תגובה לשילה

מיכל אברהם,עו"ס 19/07/2011 10:34:49
90 .

שעות סיעוד - מבחן הכנסה?

שילה 18/07/2011 12:06:11
89 .

לחצן מצוקה מהקרן לרווחת ניצולי השואה.

יואב 18/07/2011 11:49:21
88 .

גמלה במחלקה סיעודית?

גדי אריאב 11/07/2011 18:52:48
87 .

תגובה לגילי

מיכל אברהם,עו"ס 30/06/2011 12:13:24
86 .

גמלת סיעוד בגיל 90

גילי 29/06/2011 11:51:04
85 .

מתן סיעוד

צופי 10/04/2011 18:42:26
84 .

מתן סיעוד

צופי 10/04/2011 18:42:21
83 .

חיים קשיים

תרצה 28/03/2011 15:39:59
82 .

תגובה לקלנסווה

מיכל אברהם, עו"ס 06/03/2011 12:58:22
81 .

קלנסווה

כרים 06/03/2011 11:45:19
80 .

הגיע הזמן

אבירם 02/03/2011 18:22:41
79 .

תגובה לאלעד

מיכל אברהם,עו"ס 27/02/2011 10:17:19
78 .

לחצן מצוקה

אלעד 25/02/2011 13:18:46
77 .

לחצן מצוקה

אלעד 25/02/2011 13:18:41
76 .

תגובה לאיל

מיכל אברהם, עו"ס 23/02/2011 10:47:57
75 .

שכר שעת סיעוד מחברת סיעוד

איל 22/02/2011 01:31:32
74 .

תגובה לmemcohen

מיכל אברהם,עו"ס 17/01/2011 19:56:28
73 .

מה קורה עם מי שנמצא במוסד סיעודי

harosenet 17/01/2011 18:03:11
72 .

תגובה למוריה

מיכ אברהם,עו"ס 06/01/2011 12:44:18
71 .

גמלת סיעוד מעל גיל 90

מוריה 04/01/2011 17:33:18
70 .

אלחרירי 9 א חיפה

יונס סיהאם 07/12/2010 22:45:22
69 .

תגטבה למוטי

מיכל אברהם,עו"ס 28/11/2010 10:58:21
68 .

את הערעור אפשר להגיש רק תוך 60 יום ולא כפי שכתוב

מישהו 22/11/2010 15:35:37
67 .

במקרה שיש לקשיש הכנסות

מוטי 20/11/2010 20:34:01
66 .

תגובה לרותי

מיכל אברהם,עו"ס 09/11/2010 08:54:48
65 .

דמנציה גופיפי לויס

רותי 09/11/2010 01:54:12
64 .

תגובה לאורטל

מיכל אברהם,עו"ס 03/11/2010 22:33:13
63 .

תגובה לאסף

מיכל אברהם,עו"ס 03/11/2010 22:29:59
62 .

תגובה ליעל

מיכל אברהם,עו"ס 03/11/2010 22:27:57
61 .

תשובה לאלון

מיכל אברהם,עו"ס 03/11/2010 22:25:08
60 .

קיצבת סיעוד בכסף מה הסכום לזכאות

אורטל 02/11/2010 11:00:13
59 .

אילו אפשרויות עומדות בפני חולה אלצהיימר שכבר מקבל 22 שעות בשבוע אך זקוק להשגחה 24 שעות ביממה

אסף 02/11/2010 09:19:54
58 .

בן 91 לאחר שבירת צואר ירך

יעל 25/10/2010 22:19:37
57 .

העסקת בן משפחה מדרגה "רחוקה"

אלון 22/10/2010 07:54:08
56 .

תגובה לאמה דואגיס

מיכל אברהם,עו"ס 27/09/2010 09:21:06
55 .

תגובה לnivmo@bezeqint.net

מיכל אברהם,עו"ס 27/09/2010 09:16:10
54 .

חולה סרטן שרק אובחן

אמה דואניס 23/09/2010 19:13:43
53 .

nivmo@bezeqint.net

משה ניב 12/09/2010 10:17:58
52 .

העברת קצבה לקרוב מדרגה ראשונה

משה לוי 05/09/2010 20:49:34
51 .

תודה לעובדת ביטוח לאומי

מיכל אברהם, עו"ס 19/07/2010 10:11:12
50 .

עדכונים

עובדת בטוח לאומי 17/07/2010 17:26:32
49 .

תגובה לאילן

מיכל אברהם,עו"ס 16/07/2010 17:57:33
48 .

שאלה למיכל

אילן 15/07/2010 23:10:53
47 .

תגובה

מיכל אברהם,עו"ס 06/07/2010 14:41:02
46 .

שאלה למיכל

חיים 05/07/2010 21:25:27
45 .

תגובה לחיים

מיכל אברהם,עו"ס 28/06/2010 08:33:37
44 .

אילו סיבות באו בחשבון בפני המחוקק

חיים 25/06/2010 19:47:41
43 .

אפשר לקבל קיצבת סיעוד בכסף ב-4 ערים:רמת גן, בני ברק, נהריה ואשקלון..

אשר 18/06/2010 15:11:53
42 .

בקרת עמלות

אשר בן ציון 08/06/2010 14:57:01
41 .

משכורת עובד זר

אשר בן ציון 08/06/2010 14:49:59
40 .

עמלת חברות הסיעוד (א.ש. סיעוד)

בן ציון אשר 08/06/2010 14:40:32
39 .

זכות לשעות גימלה

דוני 04/05/2010 20:06:31
38 .

תגובה לעינת

מיכל אברהם,עו"ס 04/05/2010 16:14:43
37 .

קבלת עזרה להורה קשיש

עינב כתי 04/05/2010 10:00:47
36 .

תגובה לאהרון

מיכל אברהם,עו"ס 26/04/2010 21:12:58
35 .

נוה שאנן חיפה

אהרן 26/04/2010 17:31:24
34 .

שאלה

רות 17/04/2010 18:33:06
33 .

תגובה

מיכל אברהם,עו"ס 28/02/2010 07:19:55
32 .

המרת גימלת הסיעוד לכסף עבור עובד ישראלי בגבעתיים

רחל 22/02/2010 12:18:08
31 .

תגובה ללאה.

מיכל אברהם,עו"ס 04/02/2010 20:03:12
30 .

גמלת סיעוד לחולי אלצהיימר

לאה 04/02/2010 15:25:35
29 .

תודה למיכל אברהם על התשובה המפורטת

תמי 04/02/2010 13:13:42
28 .

האלה 13 ראשלצ

נילי אקב 31/01/2010 20:39:12
27 .

תגובה לתמי

מיכל אברהם,עו"ס 31/01/2010 11:15:32
26 .

שמעתי שהורחב ניסוי גמלה בכסף

תמי 28/01/2010 13:51:28
25 .

תגובה לאפרת

מיכל אברהם,עו"ס 27/01/2010 12:13:14
24 .

האם בן משפחה יכול להיות מטפל?

אפרת 25/01/2010 23:44:15
23 .

תגובה

מיכל אברהם,עו"ס 13/01/2010 13:15:30
22 .

טבריה

רחל שוקרון 13/01/2010 09:48:31
21 .

מה צריכה להיות משכורתו של הנתמך?

רותי בן דוד 28/12/2009 18:21:47
20 .

תקרת הכנסה

מיכל אברהם,עו"ס 08/12/2009 10:22:41
19 .

תגובה לרינה

מיכל אברהם,עו"ס 08/12/2009 10:19:28
18 .

אפליה בגימלת סיעוד

רינה 08/12/2009 09:09:36
17 .

תקרת הכנסה

ליוסף 07/12/2009 20:50:31
16 .

תקרת הכנסה

JOSEPH H. 27/11/2009 17:47:49
15 .

הערות

חיה 14/11/2009 22:49:14
14 .

תגובה לשרה

מיכל אברהם,עו"ס 29/10/2009 10:20:11
13 .

תגובה לבמבי

מיכל אברהם,עו"ס 29/10/2009 10:18:35
12 .

תגובה לברכה

מיכל אברהם,עו"ס 29/10/2009 10:16:52
11 .

מהי התקרה שמעליה לא מקבלים גמלה

ברכה 29/10/2009 00:17:28
10 .

גמלת סיעוד בכסף

במבי , בן מטפל 28/10/2009 21:16:16
9 .

הטבות לזכאי גמלת סיעוד

שרה 28/10/2009 14:07:33
8 .

רשימת חברות סיעוד

תגובה לעידן 07/10/2009 10:29:43
7 .

חברות סיעוד

עידן 05/10/2009 16:04:34
6 .

מאמר מצויין תודה משפחה מטפלת

חנן 30/09/2009 11:14:43
5 .

גמלת סיעוד בכסף

דורון שגיא 21/07/2009 20:47:58
4 .

קצבת סיעוד

שלמה לוי 20/07/2009 16:21:03
3 .

גמלת סיעוד

אביבה קריטי 05/05/2009 22:02:56
2 .

תגובה לאביבה קריטי

טלי 04/05/2009 16:17:13
1 .

נמלת סיעוד

קריטי אביבה 27/04/2009 18:08:12
האתר נבנה ע"י טלרום פתרונות מחשוב
ייזום, ניהול, הפקה וקידום ע"י לבב

© "רעות - משפחה מטפלת" כל הזכויות שמורות ל: עמותת רעות- שרות נשים סוציאלי (ע"ר) ועמותת אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל (ע"ר) "© "משפחה מטפלת" הוא אתר אינפורמטיבי בלבד. כל המידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי, משפטי, כלכלי, צרכני, פיננסי או אחר והכול לפי העניין וכל שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. הגלישה כפופה לתנאי שימוש.

ביטוח לאומי, עובד זר, עובדים זרים , דיור מוגן, חוק סיעוד, בית אבות, בתי אבות,  מרכז מידע רעות אשליפוי כוח, ביטוח בריאות, גיל הזהב, טיפול בזקן, קצבאות ביטוח לאומי, גמלת סיעוד, טפסים ביטוח לאומי, שיקום, פצעי לחץ, צוואה, דיור מוגן דתי לאומי, דואגים להורים

יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  

X
בכל שאלה הנוגעת בטיפול בזקן ניתן להתייעץ עם מומחה באתר, מידי יום, בין השעות 15:00-09:00. לקבלת ייעוץ לאחר שעות הפעילות ובטלפון
ניתן לפנות למרכז המידע לחץ כאן