לוגו דף הבית JDC
'רעות משפחה מטפלת' זכה בפרס שר הבריאות עבור פעילות יוצאת דופן לקידום הנגשה ומימוש של זכויות הנובעות ממצב רפואי !!!

שירותים מקומיים לזקנים

סדר לפי:

פעילויות המחלקה לרווחת הגמלאי עיריית רמת גן

אוכלוסיית הזקנים ברמת-גן מונה כ 33,000 גמלאים והיא מגוונת ביותר - מבחינת ארץ מוצא, הכנסה, שפה, סגנון חיים, תרבות הפנאי, מצב בריאות ומצב משפחתי. יש המתגוררים עם ילדיהם, ישנם זוגות וכן קבוצה גדולה של...

שירותי הרווחה לזקנים הניתנים ע"י עיריית ירושלים

השירות לאוכלוסיית הזקנים ניתן בלשכות הרווחה באזור המגורים ובמרכז מידע ייעוץ והשמה לזקן. גברים מגיל 67 ,נשים מגיל 62, ובני משפחותיהם תושבי ירושלים זכאים לשירות. מרכז מידע ייעוץ והשמה לזקן...