לוגו דף הבית JDC
'רעות משפחה מטפלת' זכה בפרס שר הבריאות עבור פעילות יוצאת דופן לקידום הנגשה ומימוש של זכויות הנובעות ממצב רפואי !!!

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

סדר לפי:

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

נקודת המוצא של החוק היא השוויוניות בפני כל אזרחי מדינת ישראל לקבל טיפול רפואי. לפיכך, מרבית הדברים האמורים בכתבה זו אינם מתייחסים לאוכלוסייה המבוגרת במיוחד, אך בהחלט מתייחסים אליה. מהו חוק ביטוח...

חוק ביטוח בריאות ממלכתי-שאלות נפוצות

חוק ביטוח הבריאות הממלכתי כל תושב ואזרח ישראלי זכאי לשירותי בריאות על פי חוק, ועל מנת לממשם עליו להירשם כחבר באחת מקופות החולים. עם ההרשמה לקופת החולים, כל חבר זכאי לקבל את מלוא סל השירותים שמציעה...